current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: IDP92737 platelet-binding glycoprotein [Streptococcus sanguinis SK36] YP_001034807 [Streptococcus sanguinis SK36], from CSGID

Results of FFAS03 search in CSGID
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .  750    .  760    .  770    .  780    .  790    .  800    .  810    .  820    .  830    .  840    .  850    .  860    .  870    .  880    .  890    .  900    .  910    .  920    .  930    .  940    .  950    .  960    .  970    .  980    .  990    . 1000    . 1010    . 1020    . 1030    . 1040    . 1050    . 1060    . 1070    . 1080    . 1090    . 1100    . 1110    . 1120    . 1130    . 1140    . 1150    . 1160    . 1170    . 1180    . 1190    . 1200    . 1210    . 1220    . 1230    . 1240    . 1250    . 1260    . 1270    . 1280    . 1290    . 1300    . 1310    . 1320    . 1330    . 1340    . 1350    . 1360    . 1370    . 1380    . 1390    . 1400    . 1410    . 1420    . 1430    . 1440    . 1450    . 1460    . 1470    . 1480    . 1490    . 1500    . 1510    . 1520    . 1530    . 1540    . 1550    . 1560    . 1570    . 1580    . 1590    . 1600    . 1610    . 1620    .
# Score Template Links and tools%idFirst MFFKRQKGKYHEVERVTRFKLIKSGKHWLRAATSQFGLFRSMKGGGLSSIELKVTEEQVTDKKSGIDFLRGIVATGAVLGGAVVTSTTVHAEEGQALEKVIDTTDVLATRGETVLGEESSAAEAATATASSHTESESVSDTSSASASASVSASISASISASESMSQFSSASISASTSQAVSDSLSVSESLSVSSSTSDSVSASQPASTSASSKSESTVNSQSASSETNRSSTNNGSTSSSSETARVRKRRATDTTPPTITVPSDIIAYRGEEFEFYFEITDDSGQVKNIELSTFGKPLGLNWLEYSEDNFNVPGNATSDNPLRVRVHGTVPLNEPIPADKNRAQFTRTIRAWDAAGNVSSNITFVIKYRAQTDKYNPADPTITYVDRLSSLSPSEKNAVEAAVRAANPQIPAAARITVSANGTVTITYPDSSTDTITANRVVKDLASSRSALTSASTSASTSASVSASTSASLSASTSASQSIVDSKSASVSASTSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASASASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASASASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSSSAKASESASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASASASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASESASTSASVSASTSASTSASVSASESASTSSSAKASESASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASESASTSSSAKASESASTSASVSASESASTSASVSVSESASTSASVSTSTSASTSASVSASESASTSASASASESTSVRASALALASISASVSASESASTSASLSGSESASISDSQSISESTSVSISTSVLHSQLDLVHEKEFYSLSLSTSESLSAAVSLSELARVSQSVSESLSTSLSASQSTSESLSASARQSELDLISRGRLPQTGETESKASILALGLGALGLAFKRRKKKSDSEELast
1 -88.700IDP92737 platelet-binding glycoprotein [Streptococcus sanguinis SK36] YP_001034807 [Streptococcus sanguinis SK36]  ali  100  1MFFKRQKGKYHEVERVTRFKLIKSGKHWLRAATSQFGLFRSMKGGGLSSIELKVTEEQVTDKKSGIDFLRGIVATGAVLGGAVVTSTTVHAEEGQALEKVIDTTDVLATRGETVLGEESSAAEAATATASSHTESESVSDTSSASASASVSASISASISASESMSQFSSASISASTSQAVSDSLSVSESLSVSSSTSDSVSASQPASTSASSKSESTVNSQSASSETNRSSTNNGSTSSSSETARVRKRRATDTTPPTITVPSDIIAYRGEEFEFYFEITDDSGQVKNIELSTFGKPLGLNWLEYSEDNFNVPGNATSDNPLRVRVHGTVPLNEPIPADKNRAQFTRTIRAWDAAGNVSSNITFVIKYRAQTDKYNPADPTITYVDRLSSLSPSEKNAVEAAVRAANPQIPAAARITVSANGTVTITYPDSSTDTITANRVVKDLASSRSALTSASTSASTSASVSASTSASLSASTSASQSIVDSKSASVSASTSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASASASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTSASTSASVSASTS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 596
2 -76.900IDP92738 gene: hsa; streptococcal hemagglutinin [Streptococcus gordonii] BAA97453 [Streptococcus gordonii]  ali follow..  38  1MFFKRQKGQYHEVERVTRFKLIKSGKHWLRAATSQFGLLRLMKGADISSVEVKVAEEQSVEKGGLNYLKGIIATGAVLGGAVVTSSSVYAEEEQALEKVIDTRDVLATRGEAVLSEEAATTLSSEGANPVESLSDTLSASESASANSVSTSISISESFSVSASASLSSSSSLSQSSSESASASESLSVSASTSQSFSSTTSSTQSSNNESLISSDSSNSLNTNQSVSARNQNARVRTRRAVAANDTEAPQVKSGDYVVYRGESFEYYAEITDNSGQVNRVVIRNVEGGANSTYLSPNWVKYSTENLGRPGNATVQNPLRTRIFGEVPLNEIVNEKSYYTRYIVAWDPSGNATQMVDNANRNGLERFVLTVKSQNEKYDPAESSVTYVNNLSNLSTSEREAVAAAVRAANPNIPPTAKITVSQNGTVTITYPDKSTDTIPANRVVKDLQISKSNSASQSSSVSASQSASTSVSASISASMSASVSVSTSASTSASVSASESASTSASVSASESASTSASVSASKSSSTSASVSASESASTSASVSASESASTSASVSASESASTSASVSASTSASTSASVSASESASTSASVSASESASTS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 600
3 -44.500IDP91521 C2 domain-containing protein [Toxoplasma gondii ME49] TGME49_040910 [Toxoplasma gondii ME49]  ali follow..  10 1287..ARKQRRKAGHEGADNGAEDKQGAEGNEEEHGDAAAAAVAEESVSAEAVQGDEEPKKVVKKGAVPRVKKRSYDQVEGTEVAAIAIERDFFTEAEAPDFKNLMSDVEHAINTHLGLSPGRVRAFQARYAEKRIVFAVGPPMDDATEADAVSSVALMEKLRDILPSMAHEEGRFQEVTGGGATLQWDGPGTNILDRIAQEQATAGEGEQQTSEGIPTRDMQVDGTAVLEEAGEKSDKKKKKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKEKKKKKGGETAAEPEEASAVLAPPPVPVPAAAIPSVLLPADSEDGEKEQPKEKKKEKKEKKKKKDGETDAEPEEASAVLAPPPVPVPAAAIPSILLPTDGEDGEKEKTKEKKTEKKKEKHTEKKHKKKSEALPESETTAVVTVTPGEEDETSPLVPVPSSIASSEAPEPPASTRVTPAPEPKAKPGLSMGAALLAVRARSRLQRKHLAQQLSSSSSSEVSASSASSLSPSSSSSSDFAETRAKADALRARLQAAQARLAAARETEVSSSETESSETSEASFLSSDGEWDALWQSQRAAAMERQQRLQKMVSGVKAAYRRLEEENTRLAATRRRDDKLQRQVEAERERAVELLKEATRRAKEEKDLIARQPPPARDWSDTVVLSTPQIFVNSQAACAPFADSGRDEGGRDEWYEVSDACSRRAESSNESRTTAGAKLRQQ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1982
4 -39.400IDP91749 Q9DUM3_HHV8 [Human herpesvirus 8]  ali follow..  1MAPPGMRLRSGRSTGAPL----TRGSCRKRNRSPERCDLGDDLHLQPRRKHVADSVDGRECGPHTLPIPGSPTVFTSGLPAFVSSPTLPVASIPSPAPATPLPPPALLPPVTTSSSPIPPSHPVSPGTTDTHSPSPALPPTQSPESSQRPPLSSPTGRPDSSTPMRPPPSQQTTPPHSPTTPPPEPPSKSS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 187
5 -33.800IDP92613 RecName: Full=Serine-rich adhesin for platelets; AltName: Full=Staphylococcus aureus surface protein A; Flags: Precursor SAOUHSC_02990 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325]  ali follow..  12  1MSKRQKAFHDSLANEKTRVRLYKSGKNWVKSGIKEIEMFKIMG-SHSLVSQDNQSISKKMTGYGLKTTAVIGGAFTVNMLHDQQAFAASDAPLTSELNTQSETVGNQNSTTIEASTSTADSTSVTKNSSSVQTSNSDTVSSEKSEKVTSTTNSTSNQQEKLTSTSESTSSKNTTSSSDTKSVASTSSTEQPINTSTNQSTASNNTSQSTTPSSVNLNKTSTTSTSTAPVKLRTFSRLAMSTFASAATTTAVTANTITVNKDNLKQYMTTSGNATYDQSTGIVTLTQ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 289
6 -32.900IDP92612 gene: gbs1529; Unknown [Streptococcus agalactiae NEM316] CAD47188 [Streptococcus agalactiae NEM316]  ali follow..  26  1MSQKTFGKQLTVVDTKSRVKMHKSGKNWVRTVMSHFNLFKAIKGRATVEADVCIQDVEKERLSSGNLTYLKGILAAGALVGGASLTSRVYADETPVVQEQSSSVPTLAEQTEVTVKTTTVQNHQDGTVSKNIIDSNSVSMSESASTSTSESVSMSMSGSTLTSVSESVSTSALTSASESISTSASESVSKSTSISEVSNILETQASLTDKGRESFSANQIVTE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224
7 -18.600IDP90350 hypothetical protein CT456 [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX] CT456 [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX]  ali follow..  1MTNSISGYQPTVTTSTSSTTSASGASGSLGASSVSTTANATVTQTANATNSAATSSIQTTGETVVNYTNSASAPNVTVSTSSSSTQATATSNKTSQAVAGKITSPDTSESSETSSTSSSDHIPSDYDDVGSNSGDISNNYDDVGSNNGDISSNYDDAAADYEPIRTTENIYESIGGSRTSGPENTSGGAAAALNSLRGSSYSNYDDAAADYEPIRTTENIYESIGGSRTSGPENTSGGAAAALNSLRGSSYSNYDDAAADYEPIRTTENIYESIGGSRTSGPENTSDGAAAAALNSLRGSSYTTGPRNEGVFGPGPEGLPDMSLPSYDPTNKTS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 334
8 -17.300IDP91504 putative translocation protein in type III secretion [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633] VP1670 [Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633]  ali follow..  1MRIKPSTDTPSTQPHSPQSPMPIDDHAMLQSRFERALKENPDQTKPQPNETNNQAALEAKKPFTENYSERSLASLHSTGSNQRKTAEKSAFAQNNDVVTENINNESDTSSPIALNTQDKMPSDMDANMKPDIRIPTTGDKKLPMEPSNKREKNADEQDAFERLVEDHDDSKTELAAAKTAESHESTQSPKDTKHIPTAGTKPNTVETVSDALASTLASTTVASATSASLASHPVTSTVHKTATKTEVNKHEGDSSLGFNSRNLKTPIPNDEHPKASQAERTLLDRAMLDSEKSNDKPMHQPVTTPIT...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 307
9 -17.100IDP90291 high mobility group (HMG) box domain-containing protein [Toxoplasma gondii ME49] TGME49_081900 [Toxoplasma gondii ME49]  ali follow..  1MASECVDENSKPWMRVTVSQGAEAGGAVKLTGNPSEQSSEDGSHHCSSNFQNSPVTSDLSVLDASPCGLPAEKRKPPHRETSISSNASQSEREIAPTATRRLSPKPETATLSPSESSSLTAATLSNCSSRVQSSSDEKIGNCPSTSACSVSQTTASSEAPSWLSSGASTAQVLSERRGSIEEQPAPETSAAAVRVSRSSSDSENLFASCSASLRNLEPDDISDPENEAAAPACAETGASRAQDAAAVRADAENLGEGESHMETASTRAESLAKDAISSKVSRRGSAHTSS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 299
10 -17.100IDP91949 pneumococcal histidine triad protein E [Streptococcus pneumoniae str. Canada MDR_19A] SpneCM_010100007099 [Streptococcus pneumoniae str. Canada MDR_19A]  ali follow..  766IPKLNQGTTRTAGNKIPVTFMANAYLDNQSTYIVEVPILEKENQTDKPSILPQFKRNKAQENSKLDEKVEEPKTSEKVEKEKLSETGNSTSNSTLEEVPTVDPVQEKVAKFAESYGMKLENVLFNMDGTIELYLPSGEVIKKNMADFTGEAPQGNGENKPSENGKVSTGTVENQPTENKPADSLPEAPNEKPVKPENSTDNGMLNPEGNVGSDPMLDPALEEAPAVDPVQEKLEKFTASYGLGLDSVIFNMDGTIELRLPSG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1027
11 -16.500IDP92687 Ser-Asp rich fibrinogen/bone sialoprotein-binding protein SdrE [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman] YP_001331559 [Staphylococcus aureus subsp. aureus str. Newman]  ali follow..  1MINRDNKKAITKTVGTASIQEAKAAENTSTENAKQDDATTSDNKEVVSETENNSTTENNSTNPIKKETNTDSQPEAKKESTSSSTQKQQNNVTATTETKPQNIEKENVKPSTDKTATEDTSVILEEKKAPNNTNNDVTTKPSTSEPSTSEIQTKPTTPQESTNIENSQPQPTPSKVDNQVTDATNPKEPVNVSKEELKNNPEKLKELVRNDSNTDHSTKPVATAPTSVAPKRVNAKMRFAVAQPAAVASNNVNDLIKVTKQTIKVGDGKDNVAAAHD.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 305
12 -16.400IDP92610 gene: srr-2; serine-rich repeat protein [Streptococcus agalactiae] AAZ95526 [Streptococcus agalactiae]  ali follow..  27  10..........GEKSRKVRVKMRKSGKHWVKSVMT------SRFSGKEKSSKVQTTSEDLSRTKTSASILTAVAALGAVVGGTTDTTSVSAEETPTATELTGNEKTLATAETVVVAPEVKTVNSDSSSHSTSESQSMSTSTLQSTSASLSASESLMDSTSASLSESSSLSEYSSLSLSSSESVSASESVQSSEAATTARVQPRAMRVVSSASDMETLPAALISGEGDVTTVQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 231
13 -16.100IDP92699 Ser-Asp rich fibrinogen/bone sialoprotein-binding protein SdrE [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516] YP_001574462 [Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516]  ali follow..  1MTASNQEAKAAENTSTENAKQDDATTSDNKEVVSETENNSTTENNSTNPIKKETNTDSQPEAKKESTSSSTQKQQNNVTATTETKPQNIEKENVKPSTDKTATEDTSVILEEKKAPNNTNNDVTTKPSTSEPSTSEIQTKPTTPQESTNIENSQPQPTPSKVDNQVTDATNPKEPVNVSKEELKNNPEKLKELVRNDSNTDHSTKPVATAPTSVAPKRVNAKMRFAVAQPAAVASNNVNDLIKVTKQTIKVGDGKDNV....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 300
14 -15.800IDP05007 putative lipoprotein [Bacillus anthracis str. Ames] BA_3383 [Bacillus anthracis str. Ames]  ali follow..  10  1MVAIASITIGTMLTMAACSPSADKETDKKEQVTAQNEGEVKTTSTDETSKTTKDTDKETNTSSNEKTDKDAKNTKESSGTESNGKTSTQNENVKTKEKETTGKTNDQTTSGKTTDQSTSTNSDGKTTKDPKKSVAVKTSVKEVAALVDSLDKQLAAN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 161
15 -15.000IDP91679 gene: vIRF-3; vIRF-3 [Human herpesvirus 8] HHV8GK18_gp64 [Human herpesvirus 8]  ali follow..  122HARTHLHSGSSLWEILYQHSVRLEKHRRRPRPFVGENSDSSEEDHPAFCDVPVTQTGAESEDSGDEGPSTRHSASGVQPVDDANADSPGSGDEGPSTRHSDSQPPPADETTVHTDNVEDDLTLLDKESACALMYHVGQEMDMLMRAMCDEDLFDLLGIPEDVIATSQPGGDTDASGVVTEGSIAASAVGAGVEDVYLAGALEAQNVAGEYVLEISDEEVDDGAGLPPASRRRPVVGEFLWDDGPRRHERPTTRRIRHRKLRSAYYRVARP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 391
16 -14.600IDP00768 superantigen-like protein SACOL0470 [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL]  ali follow..  1MKMRTIAKTSLALGLLTTGAITVTTQSVKAEKIQSTKVDKVPTLKAERLAMINITAGANSATTQAANTRQERTPKLEKAPNTNEEKTSASKIEKISQPKQEEQKTLNISATPAPKQEQSQTTTESTTPKTKVTTPPSTNTPQPMQSTKSDTPQSPTIKQAQTDMT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 165
17 -14.400IDP06528 gene: scm; collagen-binding MSCRAMM Scm (Fms10) [Enterococcus faecium DO] AFK60297 [Enterococcus faecium DO]  ali follow..  170.LNVAANDLATITPAKTYTAADFPDMNNRTIDLTDLSDTGFLLVNIDAEVLTMNTPLQIINPNDQVVVFNVINSSSALNVQSPIKYNDRSNHETEDFSDANISWNFGNEMTDLTISAPFQGTILAPNATIRITQNQDGTIIGTNVILDAATNRWDPNEIFISDNGTDTTDTSDSTDTSTTSDSSDSSTSSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTSTTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSSDSSTTTSDSTDTSASSDSTDTSSTTSDSSDSSTSSDSTDTSSTTSDTRHASVSFSKTSSDNRTNFNLTNKTSNDNGNKSKRALPKTGSQSNNWITLAGVILLVIGLRITFMSYKKSK....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 602
18 -14.400IDP06012 membrane-attack complex / perforin domain-containing protein [Toxoplasma gondii ME49] EEB00555 [Toxoplasma gondii ME49]  ali follow..  1M---------SAIGGIGPTESRLQHIPFSTTRYLPIRSHVLQSTVERIESPEALNEVPTKVERNEFTEKGDKTEQVLTAQADHKSLLEGRSVRLESTSTAPDDDFDFLFEDDTPKKPKSRVNKGTSSDETSPGDRSSGEGSSDSDSLLSVVHRTKGNATQANKNQTRITHPKSKAQHQKKVTKKQGIPGSDSLGTSSADFDFDIDSSSNTQADDSQRQSLGDSSALDLFGSDTGDTGDIFGFSNSSSDGGNAAANDGGLFSSSGMGPTGASDETSANPLGSILG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 277
19 -13.800IDP05070 putative surface protein [Clostridium difficile 630] CD3246 [Peptoclostridium difficile 630]  ali follow..  490........SVGKPDAKANISAVSYDYIFPKAIQYYKAVLDLGQKDHSSSLPSSKQNLLSYTIEKKNGQEVNFNIGLPTDDDDVVNPPVPPIDDDVVNPPVPPTDDTNGHKPKPSPPIDDTVINPPVPPMDDTIINPPVPPTEDAVLNPPVPPMEDAVLNPPVPPTDDTVLNPPVPPVSDTVEKTPELSRDDTIVKSPKTGDETQLMSYVFISVIAICGLAYQCKI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 706
20 -13.600IDP91181 wall surface anchor family protein [Chlamydophila felis Fe/C-56] CT578 [Chlamydia trachomatis D/UW-3/CX]  ali follow..  10  1MSLSSSSSSDSSNLKNVLSQVIASTPQGVPNADKLTDNQVKQVQQTRQNRDDLSMESDVAVAASASQIEGQELIEQQGLAAGKETASADATSLTQSASKGASSQQCIEDTSKSLELSSLSSLSSVDATHLQEIQSIVSSAMGATNELSLTNLETPGLPKPSTTPRQEVMEISLALAKAITALGESTQAALENFQSTQSQSANMNKMSLESQGLKIDKEREEFKKMQEIQQKSGTNSTMDTVNKVMIGVTVAITVISVVSALFTCGLGLIGTAAAG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 283
21 -13.100IDP04254 putative lipoprotein [Clostridium perfringens ATCC 13124] CPF_1823 [Clostridium perfringens ATCC 13124]  ali follow..  10  1MFFLVGCFNISPIKKVKAETFGIENTIAKGGRSSGGGSRSSSRSSGSSSRSSSKSSSYNSSKKYSKPSSSSSEKKKSQGNSNYSTTDKFNKPSSGSNSSSDKVESGKDSSNSDKGSKQGNNNYSTTDKFNSKAPNNQEGSSKENNKYENNDKSSGSSNKSYRSSNSGGFSFFDMLMLNNILNMFGNMFSF........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 206
22 -13.000IDP91038 hypothetical protein SAHV_2481 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3] SAHV_2481 [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu3]  ali follow..  1MRDKKGPVN-STVGTASSLMYLGTQQEAEAAENNIENPTTLKDNVQSKEVKIEEVTNKDTAPQGVEAKSEVTSNKDTIEHEASVKAEDISKKEDTPKEVANVAEVQPKSSVTHNAEAPKVRKARSVDEGSFDITRDSKNVVESTPITIQGKEHFEGYGSVDIQKNPTDLGVSEVTRFNVGNESNGLIGALQ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 211
23 -12.600IDP06413 gene: vIRF-2; vIRF-2 [Human herpesvirus 8] YP_001129414 [Human herpesvirus 8]  ali follow..  160...KAQREAARKQAAAVATPTTSSAAEVSSRSQSEDTESSDSENELWVGAQGFVGRDMHSLFFEEPEPSGFGSSGQSSSLLAPDSPRPSTSQVQGPLHVHTPTDLCLPTGGLPSPVIFPHETQGLLAPPAGQSQTPFSPEGPVPSHVSGLDDCLPMVDHIEGCLLDLLSDVGQELPDLGDLGELLCETASPQGPMQSEGGEEGSTESVSVLPATHPLESSAPGASVMGSGQELPDLGDLSELLCETASPQGPMQSEGGEEGSTESVSVLPATHPLESSAPGASVMGSSFQASDNVD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 452
24 -12.200IDP91352 electron transport complex protein RnfC [Vibrio vulnificus CMCP6] VV1_3095 [Vibrio vulnificus CMCP6]  ali follow..  468MEREKEERENRFKKAAEDRRKEMKSTGGDDAIAAAIARVKAQKTQDSEQAPSVKPAVAAAIAKAKAKQAAAADSGSSEPDNSEMVKLREERKRLARERKAEKEQSKTPDSEEQGDKKSAVAAAIARAKAKKAQQPPLASSESSADEPEDKKAAVAAAIARAKARKAQQTDEPAPEQNREESQAAEDAPKKAAVAAAIARAKARKAQQTDESAPEQNREESQPAEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQTSEPAPEQNREESQPAEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQTDEPAPEQNREELQPTEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQTDEPAPEQNREESQPAEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQTDEPAPEQNREESQPAEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQTDEPAPEQNREESQPAEDDPKKAAVAAAIARAKARKAQQAEQKQNTEEN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 918
25 -11.900IDP00769 superantigen-like protein SACOL0472 [Staphylococcus aureus subsp. aureus COL]  ali follow..  10  1MKITTIAKTSLALGLLTTGVITTTTQAANATTPSSTKVEAPQSTPPSTKIEAPQSKPNATTPPSTKVEAPQQTANATTPPSTKVTTPPSTNTPQPMQSTKSDTPQSPTTKQVPTEINPKFK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 121
26 -11.800IDP05677 hypothetical protein lmo1068 [Listeria monocytogenes EGD-e] lmo1068 [Listeria monocytogenes EGD-e]  ali follow..  17LGACGNNDNEKDQEDKSTTDSTTKKAKSSSNESNKAAETKENDTNDKAATTDKGSSNPTKEEKDTSTTTDTPKKETPKSPAKTEAFSFSPS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 107
27 -11.700IDP91577 gene: ECs4550; EspF protein [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai] BAB37973 [Escherichia coli O157:H7 str. Sakai]  ali follow..  1MLNGISNAASTLGRQLVGIASRVSSAGGTGFSVAPQAVRLTPVKVHSPFSPGSSNVNART............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60
28 -11.700IDP06537 Surface protein from Gram-positive cocci, anchor region [Enterococcus faecium DO] EAN08832 [Enterococcus faecium DO]  ali follow..  146.LTPDDFYKDRAGHEYIDFEQEFAKLNVAANDLATITPAKTYTAADFPDMNNRTIDLTDLSDTGFLLVNIDAEVLTMNTPLQIINPNDQVVVFNVINSSSALNVQSPIKYNDRSNHETEDFSDANISWNFGNEMTDLTISAPFQGTILAPNATIRITQNQDGTIIGTNVILDAATNRWDPNEIFISDNGTDTTDTSDSTDTSTTSDSSDSSTSSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSTDTSASSDSTDTSTTTSDSTDTSASSDSTDTTSTTSDSSDSSTTTSDSTDTSASSDSTDTSSTTSDSSDSSTSSDSTDTSSTTSDTRHASVSFSKTSSDNRTNFNLTNKTSNDNGNKSKRALPKTGSQSNNWITLAGVILLVIGLRITFMSYKKSK...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 659
29 -11.100IDP91101 superantigen-like protein [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325] SAOUHSC_00389 [Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325]  ali follow..  11  1MKITTIAKTSLALGLLTTGVITTTTQAANATTLSSTKVEAPQSTPPSTKIEAPQSKPNATTPPSTKVEAPQQTANATTPPSTKVTTPPSTNTPQPMQSTKSDTPQSPTTKQVPTEINPKFKDLRAYYTKPSLEFKNEI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 138
30 -11.100IDP06021 hypothetical protein TGME49_078860 [Toxoplasma gondii ME49] XP_002370589 [Toxoplasma gondii ME49]  ali follow..  118.TQSPLSPAEGPAVVSPLSSPQGESGAAATEAGSGAEGLQKEDKKSESATSSFDGGEEKKKTKKKKKGDSKAERYTDLTANVDDSEAPMEKKKKKKKKNGESDSADAVEGAPLETGREKEKKKAEHRFEAEAIESEGGKKKKKDCPPASAPGSEADDGQQTEDAQERLGKSVSEEERKKNKGEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKEKSEKKKDGANSELSAGSEGEDARKKKKKKEASRGTSLSGSDDGRKKKSGEKS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 402
31 -10.800IDP05238 peptidoglycan binding protein [Listeria monocytogenes EGD-e] lmo1799 [Listeria monocytogenes EGD-e]  ali follow..  1MKKQRRRLDQKRAQKAKLIAALITTTTMMVAPVTVNYDSFNHQFALSGIQADAATIDLLGNSN.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 67
32 -10.600IDP91672 ARP4_STRPY [Streptococcus pyogenes]  ali follow..  1MARKDTNKQYSTASVAVAVAVLGAGFANQTEVKAAEIKKPQADSAWNWPKEYNALLKENEELKVERE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 74
33 -10.100IDP06531 gene: fms7; LPXTG family cell surface protein Fms7 [Enterococcus faecium DO] AFK59141 [Enterococcus faecium DO]  ali follow..  1MNSLRTKQVLKGALVILFAVSTSVPQWTVYGESISSESESREVETTETTDAGNETKSSTSQTETNTETTVETSVTSTDQETTATTDNQQTEEATATKMSNDESSSAKVSDKENGTENDDIGKGENFNGKE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 130
34 -9.830IDP05117 putative collagen-binding protein [Clostridium difficile 630] CD2831 [Peptoclostridium difficile 630]  ali follow..  15MILSMVVSTIYPTVSYASELGENSQIQSGSTNSSTGEEKESDNKKPEQTPEKDKATDNKKPEQTPEEEKPTDNKKPEQTPEEDKSTDNKKPEQTPEGEKPIDNKKPEQIPEEDKSTDNKKSEQALEDEKPLDNKNTEKTPEEDNLLEDENLLKVLEEELNEENEDYGFVVKINNNTIE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 192
35 -9.500IDP91522 conserved hypothetical protein [Toxoplasma gondii GT1] TGGT1_033230 [Toxoplasma gondii GT1]  ali follow..  1MEARTSGKALPPGVDATTISSPAQGRCNVVPGAGQRTHLASQATSAFVQAAISVDQQRGSKQMVAQCLTQSTHVREMASHLGGRPTHFNQVVDQQYTSTCTTTGCTSGTYLHPPSSTALRGLTDSTEKPLPGTPQLYSPSHPGKAVQQLERLMRPCATAHSLPVPPTGAPVTVSGSALPSTTVPAGGVPGTQQGEEGVPSEVADSFFPGSDLQSRAMLKAKPGVPAETVARPSADIASGPVQSPAPAPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 250
36 -9.380IDP06504 Surface protein from Gram-positive cocci, anchor region [Enterococcus faecium DO] EAN10897 [Enterococcus faecium DO]  ali follow..  12  1MRTKQ-AVSTSVPQWTVYGESISSESESREVETTETTDAGNETKSSTSQTETNTETTVETSVTSTDQETTATTDNQQTEEATATKMSNDESSSAKVSDKENGTENDDIGKGENFNGKEYLNY............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 131
37 -9.280IDP91728 gene: BIN1; myc box-dependent-interacting protein 1 isoform 1 [Homo sapiens] NP_647593 [Homo sapiens]  ali follow..  263LNDVLVGLEKQHGSNTFTVKAQPSDNAPAKGNKSPSPPDGSPAATPEIRVNHEPEPAGGATPGATLPKSPSQLRKGPPVPPPPKHTPSKEVKQEQILSLFEDTFVPEISVTTPSQFEAPGPFSEQASLLDLDFDPLPPVTSPVKAPTPSGQSIPWDLWEPTESPAGSLPSGEPSAAEGTFAVSWPSQTAEPGPAQPAEASEVAGGTQPAAGAQEPGETAASEAASSSLPAVVVETFPATVNGTVEGGSGAGRLDLPP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 519
38 -9.110IDP05688 hypothetical protein lmo1601 [Listeria monocytogenes EGD-e] lmo1601 [Listeria monocytogenes EGD-e]  ali follow..  10  1MAEKDGINT-AIVGSAAALLFAPKSGKELREDLNTQVDTIKEKGNQWKDVAYEKGIEIVAKGTKDKLVDSAGGFVDVVKDKSGKLADTVSKQSKAVKEVVSQNKEENQEAAKKAADAVKNEAKDAADDVEKAADKAKKEAKKAVDEGKDEAKKIASDVKKEV....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 173

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 9 5 5 6   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Doctor KS, Reed JC, Godzik A., Bourne PE. The apoptosis database. Cell Death Differ. 2003 Jun;10(6):621-33. Review.