current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: IDP06042 hypothetical protein jhp0369 [Helicobacter pylori J99] NP_223088 [Helicobacter pylori J99], from CSGID

Results of PSI-BLAST search in nr85s
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .
# E-value Template Links and tools%idFirst MGINMCSKKIRNLILCFGFILSLCAEENITKENMTETNTTEENTPKDAPILLEEKRAQTLELKEENEVAKKIDEKSLLEEIHKKKRQLYMLKGELHEKNESILFQQMAKNKSGFFIGVILGDIGINANPYEKFELLSNIQASPLLYGLRSGYQKYFANGISALRFYGEYLGGAMKGFKSDSLASYQTASLNIDLLMDKPIDKEKRFALGIFGGVGVGWNGMYQNLKEIRGYSQPNAFGLVLNLGVSMTLNLKHRFELALKMPPLKETSQTFLYYFKSTNIYYISYNYLLLast
1 1.000e-37UniRef50_E8QVE3 Uncharacterized protein n=859 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E8QVE3_HELPW  ali  92  1....MCSKKIRNLILCLSLILSLHAE-------ENTENMTEENTSKDAPILLEEKRAQTLELNEKKEVAKSVDEKSLLEEIHKKKRQLYMLKGELHEKNEAILFQQMAKTKSGFFIGVILGDIGINAHPYEKFELLSGIQASPLLYGLRSGYQKYFANGISALRFYGEYLGGAMKGFKSDSLASYQTASLNIDLLMDKPIDKEKRFALGIFGGVGVGWNGMYQNLKEIKGYSQPNAFGLVLNLGVSMTLNLKHRFELALKMPPLKETSQTFLYYFKSTNIYYISYNYL. 278
2 2.000e-34UniRef50_A0A0K2Y303 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=A0A0K2Y303_HELHE  ali  16  877.....................GLIAQVSQARENALAQLNPNTPLTSVAAEFSKAEASILLAKFDSPKTDLSVNNTATANQINAAVGQLNALLAYLKATQTSLA-SYMKDNK-------EVTTASAPTKGGTYNLPPQSQNGNMYGVDAQIGYKQFFGKKRWGLRYYGTFSYQHGLFYNDTAAVDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMFTGSTWLFNKAGGSAHMNTSYFQIPLNIGFRTNVSKHHGFEVGLRIPLATNYYYSEAITYKRNVSVYINYVYNF 1158
3 1.000e-29UniRef50_A0A0K2XS24 Putative Outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=A0A0K2XS24_HELHE  ali  16  83........................IDLELMQLNLDSLINQASQMRVELLDNLANAINPQNLSSFASLIALPASFTQLEPAQLQDSTQAQNTKQAIQGLNNLLIYLNAAKNKMAAYAKESPEVFLNRAGNIGLPNQTTNSNANMYGIDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQGVFYNRNISSLNDFVYGAGVDALYNFYESKDSKYTTGVFLGFMLAGSSWYINAAGGKAQMHTSYFQIPLNLGFRTNVTKHHGFEIGLRIPLAVNYYFRGSTTYKRNVAVYVNYVYNF 369
4 1.000e-29UniRef50_A0A0K2Y9Y9 Putative Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=A0A0K2Y9Y9_HELHE  ali  16 1075........................IDLELMQLNLDSLINQASQMRVELLDNLANAINPQNLSSFASLIALPASFTQLEPAQLQDSTQAQNTKQAIQGLNNLLIYLNAAKNKMAAYAKESPEVFLNRAGNIGLPNQTTNSNANMYGIDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQGVFYNRNISSLNDFVYGAGVDALYNFYESKDSKYTTGVFLGFMLAGSSWYINAAGGKAQMHTSYFQIPLNLGFRTNVTKHHGFEIGLRIPLAVNYYFRGSTTYKRNVAVYVNYVYNF 1361
5 2.000e-29UniRef50_A0A1M4NIP1 OMP1471 (Fragment) n=5 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIP1_9HELI  ali  13  501............................................................................PKQSGPLTPQQRAQMGEALEHLSNLLAYLNATKSKLGSYIQLNP-LSVGPGKMVASSTQSFSQNGNMYGVNAQLGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQHGVFASGSSPVNNFVYGAGVDALYNFYESQDSKYTSGVFVGAILAGSTWVVPGESTMASMNTTYFQIPLNIGFRTNVSRHSGFEVGLRIPLAMNAYFKETIAYKRNVSVFVNYVFNF 733
6 7.000e-29UniRef50_A0A0K2Y5E8 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2Y5E8_9HELI  ali  16  482........................................................................................QEIAAQLGNLNTLLAYLTTTKSKLGSYLLDGDQPTAKAPLKAAPQNSYSSENGNMYGVDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGTFSYQHGTFYMDDRQADNFVYGAGVDALYNFYESSDAKYTTGLFAGLMFTGSTWLVNRSGGHALMNTTYFQIPLNIGFRTNVSKHHGFEIGLRIPLATNYYNSLAITYKRNISVFFNYVYNF 705
7 2.000e-28UniRef50_A0A0K2XJR7 Putative Outer membrane protein n=4 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2XJR7_9HELI  ali  16 1023.......................................................................................AQSIGAAIKELNILLAYLNATKADLKQYLSANHQPTATAPRF-LTQNLTQSQNGNMYGVDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGTFSYQHGTFYMSDSAVDNFVYGAGADALYNFYESKDGKYTSGVFAGLMLTGSTWLLNAHGGHAVMHTTYFQIPLNIGFRSNVSKHHGFEIGLRIPLAADYYFDLDITYKRNISVFFNYVYSF 1246
8 4.000e-28UniRef50_A0A1M4NIB3 OMP391 n=4 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIB3_9HELI  ali  13  365..........................................................NTLATTAIHAQRPDGLLASTPPENLSPQSRQAKGKAIQDLGTLLAYLQATQSKLKTYASNNPSLALSSVATTLSTMRSGQVNGNLYGVNAQLGYKQFFGKKRVGLRYYGSFSYQY-GALIGSTPLSNVVYGAGMDALYNFYESAKGHYTTGVFVGFMLAGSTWLLKNQNWQVSQHTTYFQIPLNIGFRSNLSKHHGFEVGLRIPLLMDSYQSLDISYKRNVSVFVNYVY.. 614
9 6.000e-28UniRef50_V8C6X6 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C6X6_9HELI  ali  26  14MGIVKAMRVLKTMICFVGFISALLISSKPSAKSLKSSKESQRVQPSDSSSLDSKAKKEQKKISKNIDEIEVIHGDEQQMSKHQKEKELYFLRGRYYQLLYEKSQELKNKTKHGWFAGVSLGTSQMEINKNRGFGEELN----PFAFGINGGYMRFLGAAPMGVRVYWQYLAALNASPNIPDSVSSHLFSFNIDMVGDKAIGGEEGYYLGVFIGMGAGVNLYKQSGTQREDKI---TIGPVLNVGVSATLKYHHRIELGIKTPP---NISNQASYFLGTMYIT-SYQYLF 307
10 7.000e-28UniRef50_A0A0K2Y4Z0 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=A0A0K2Y4Z0_HELHE  ali  15  956.......................................................................................AKSMGATIQELNVLLAYLNTTKADLKQYLSTAHQPSATAPKF-ATQNLLQSQTGNMYGVDAQIGYKQFFGKRRWGLRYYGTFSYQHGTFYLDDKQVDNFTYGAGVDALYNFYESKDGKHTSGVFLGLMLTGSTWLLNTHGGHAQMNTTYFQIPINVGFRANVTKHQGFEIGLRIPLSTNYYNSLDVTYKRNISVFFNYVYSF 1179
11 4.000e-27UniRef50_UPI0006B39585 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI0006B39585  ali  16 2104............................................................................LEMPAGNPQQQVNALKTLLQNLQTTSAFAKASLMKLNSDLSKMATATATATYGSAHRMVPMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMNSNAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLDGSSWYDNSHGGHAVMNTSYFQIPINLGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLAVNYYFKTDIAYKRNVSVYFNYVYNF 2338
12 7.000e-27UniRef50_I0EL30 Putative outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EL30_HELC0  ali  14  907.....................AVMSALSNALAIVTTANDDLKN-PQVNVSTLNHQMTEAKEAIANVVSEINAAIKT----AGANSDEATNLGNALKIVSNASAIVSQAKSN----VVAVAAQKGILPQVALPATSTQSVSGSAYGVDVQIGYKYFFGKKHWGIRGYATYAYMQSNLGHTTGQANNHTYGAGFDFLYNFHESQDGIHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSIWASMNTSYFQIPLVVGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVVNYYFEQSTFYKNNIKLYFNYVVNF 1195
13 2.000e-26UniRef50_A0A2T6T172 Uncharacterized protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2T6T172_HELPX  ali  90  1....MCTKKIRNLILCFGFILSLHEEENITKESMTETNMTEKNTPKDAPILLEEKRTQTLELKEEKGIAKKIDEKSLLEEINKKKRQLYMLKGELHEKNESILFQQMAKNKSGFFIGVILGDIGVSAHSYEKFEPLSNIQASPLLYGLRSGYQKYFANGISALR............................................................................................................................. 160
14 2.000e-26UniRef50_A0A0K2Y8P5 Outer membrane protein (Omp14) (Fragment) n=2 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2Y8P5_9HELI  ali  15 1037........................INLELMQLNLDSLISQASQMRVELLDNLASSVNAQNLSSFASFVALPASFTQLEPAQLQDSTQAQNTQQAVQGLNNLLIYLNAAKNKMTAYAKESPEEFLSRAGGIGIPNQTTNSNANMYGIDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQGVFYNRNISSLNDFVYGAGVDALYNFYESKDSKYTTGVFLGFMLAGSSWVVPGYHNHSVMHTSYFQIPLNIGFRTNVTKHHGFEVGLRIPLAANYYFKGSTTYKRNVAVYFNYVYNF 1323
15 6.000e-26UniRef50_V8CH41 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter canis TaxID=29419 RepID=V8CH41_9HELI  ali  24  115..............ICSDYAMDCHASTMVLARNDKIAAISEKLESTAQSLNNSARDSSSNHDQTNKE------------------KELYFLRAQYYHHLKSQARALENRTRNGAFIGVVLGASNMDITLQRLGKPYA-ASINPFVLGASGGYMHFIGAAPMGIRIYGQYLAAWNSSNNIQDSITMQLFSFNLDVFGDLAITDDGYY-LGAYAGVGGGLAIFDQRLENIY-KQHQIIAGSVLNFGLSATLAHHHRLEAGVKIPPSVVN-----ENFAFRLMYLVSYQYLF 363
16 9.000e-26UniRef50_A0A0K2X7T0 Putative Outer membrane protein n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2X7T0_9HELI  ali  16  92........................................................................................QEIAAQLGNLNTLLAYLTTTKSKLGSYLLDGDQPTAKAPLKAAPQNSYSSENGNMYGVDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGTFSYQHGTFYMDDHQADNFVYGAGADALYNFYESSDAKYTTGLFAGLMFTGSTWLVNRSGGHALMNTTYFQIPLNIGFRTNVSKHHGFEIGLRIPLATNYYNSLAITYKRNISVFFNYVYNF 315
17 1.000e-25UniRef50_A0A1M4NIL7 OMP1385 (Fragment) n=4 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIL7_9HELI  ali  13  202..........................................................NTLATTAIHAQRPDGLLASTPPENLSPQSRQAKGKAIQDLGTLLAYLQATQSKLKTYASNNPSLALSSVATTLSTMRSGQVNGNLYGVNAQLGYKQFFGKKRVGLRYYGSFSYQY-GALIGSTPLSNVVYGAGMDALYNFYESAKGHYTTGVFVGFMLAGSTWLLKNQSWQVSQHTTYFQIPLNIGFRSNLSKHHGFEVGLRIPLLMDSYQSLDISYKRNVSVFVNYVY.. 451
18 2.000e-25UniRef50_A0A0K2X521 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2X521_9HELI  ali  15 2417...............................................................................SQMTPSQKIAALKAIQNALVFANAAKEKYASNGASYIGTGLAKSQMTAAANTNKMNFTNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFMDSNGELDNFVYGAGVDALYNFYESKDAKYTTGFFAGLMLAGSSWGVKGQSQYAQMNTSYFQIPLNLGFRTNVNKHNGFEVGLRIPLAVNYYFKEEVSYKRNVSVFFNYVYNF 2648
19 3.000e-25UniRef50_A0A0K2YCG4 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=A0A0K2YCG4_HELHE  ali  15 2322......................................................QVANVQAEVAPQHASFEVVGKGFGTNPSGSTATRSSVSGLIQQVNQALVYAKAAQAKLNTFLKSN---GYGTYTASHTPMVPMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYANFSYQHGTFMNSNAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLDGSSWYDNSHGGHAVMNTSYFQIPLNLGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYYFKTDIAYKRNVSVYFNYVYNF 2576
20 3.000e-25UniRef50_A0A1M4NH15 OMP1373 n=5 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=A0A1M4NH15_HELBI  ali  15 2029...........................................................................TTPPSASQRQANLVALQALMSKLSNLKSTALAAQLK---YDGNGQVQKILAAENAPRRPVLSTQNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFNVSDADDDNFVYGAGVDALYNFYESKDGNHTVGMFAGLMLAGSSWNVKGMSYYASMNTSYFQIPINIGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYFFDLKIAYKRNISVFFNYVYNF 2262
21 4.000e-25UniRef50_B5Z6D0 Outer membrane protein n=179 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=B5Z6D0_HELPG  ali  14  373.................AYVEETITALNNSLAHFGTQAEQIKQSELLARTILDFRGSLSNLNSTYNSITTTASNTPDSPFLKNLISQSTNPNNPGGLQAVYQVNQSAYSQLLSA-----TQELGHNPFRRVGLISSQTNNGAMNGIGVQVGYKQFFGKRRWGLRYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVFTYGVGTDVLYNFINDKNNKISFGVFGGIALAGTSWLNSNNFYSAKMNVANFQFLFNLGLRMNLAKNHGVELGVKIPTINTNYYSAQLQYRRLYSVYLNYVF.. 664
22 1.000e-24UniRef50_F8KR42 Putative outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=F8KR42_HELBC  ali  15  649...........................................................................TTPPSASQRQANLVALQALMSKLSNLKSTALAAQLK---YDGNGQVQKILAAENAPRRPVLSTQNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFNVSDADDDNFVYGAGVDALYNFYESKDGNHTVGMFAGLMLAGSSWNVKGMSYYASMNTSYFQIPINIGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYFFDLKIAYKRNISVFFNYVYNF 882
23 1.000e-24UniRef50_A0A1B8JA66 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. CLO-3 TaxID=211 RepID=A0A1B8JA66_9HELI  ali  24  61................................DKKAQKAQEKLEKKAQKEAQKQAQKDAKKANANALNPEPTEQDIQAMQAQEKQKQLYFLRAQYYQYLLQKAQEQENISKNGWFVGALLGTSQINSQTNVTTGADSTTSINPLAFGVMGGYLRFIGTAPIGVRAYGQYLGAFNFASGIEDSISTHLTSFNIDVVGDLPIAMEGYY-IGAYVGVGAGVQTFSQRGAG--AAVSGVSVGSVINCGLSVTLDFKHRLEAGLKVPPSVYN-----QSYSFGLMYLVGYQYLF 313
24 1.000e-24UniRef50_I9PE26 Outer membrane protein n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9PE26_HELPX  ali  94  2...............................................................................................HEKNESILFQQIAKNKSGFFIGVILGDIGINAHSYARSYESSNIQASPLLYGLRSGYQKYFANGISALRFYGEYLGGAMKGFKSDSLASYQTASLNIDLLMDKPIDKEKRFALGIFGGVGVGWNGMYQNLKEIKGYSQPNAFGLVLNLGVSMTLNLKHRFELALKMPPLKETSQTFLYYFKSTNIYYISYNYL. 198
25 2.000e-24UniRef50_A0A1M4NJ76 OMP317 n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NJ76_9HELI  ali  15 2363............................................................................PVTQGSLTPQQVQAVTNLLGKVQTALTYAKAAQLKMAQQL-AQRNIVTTYNGAHLSPMRTSNSNGNMYGVNAQFGYKQFFGKKRFGLRYYASFSYQHGTFMDGSTDEDNFVYGAGIDALYNFYESKDAKYTSGIFAGFMLAGSSWLVKGASSYISMNTSYFQVPLNIGFRTNINKHNGFEIGLRIPLAVNYYFKSDLNYKRNVSVFFNYVYNF 2596
26 2.000e-24UniRef50_T5CP65 Membrane protein n=25 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=T5CP65_HELPX  ali  15  373.................AYVEETITALNNSLTHFGTQAEQIKQSELLARTILDFRGSLSNLNNTYNSITTTASNTPNSPFLKNLISQSTNPNNPEGLKTVYQLNQSAYSQLLSA-----TQELGHNPFRRIGLISSQTNNGAMNGIGVQIGYKQFFGKKRWGARYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVFTYGVGTDVLYNFINDKNSKISFGVFGGIALAGTSWLNSNNFYSAKMNVANFQFLFNLGLRMNLARNHGVELGVKIPTINTNYYSLLGTYRRLYSVYLNYVF.. 664
27 3.000e-24UniRef50_UPI000CF019D7 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=UPI000CF019D7  ali  15 1113...........................................................................TTPPSASQRQANLVALQALMSKLSNLKSTALAAQLK---YDGNGQVQKILAAENAPRRPVLSTQNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFNVSDADDDNFVYGAGVDALYNFYESKDGNHTVGMFAGLMLAGSSWNVKGMSYYASMNTSYFQIPINIGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYFFDLKIAYKRNISVFFNYVYNF 1346
28 3.000e-24UniRef50_E6NPL5 Outer membrane protein n=1140 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=E6NPL5_HELPQ  ali  14  424.................AYVEETITALDNSLVHFGTQAEQIKQSELLARTILDFRGSLSNLNDTYNSITTTASNTPNSPFLKNLISQSTNPNNPEGLKTVYQLNQSAYSQLLSA-----TQELGHNPFRRIGLISSQTNNGAMNGIGVQIGYKQFFGKKRWGARYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVFTYGVGTDVLYNFINDKNSKISFGVFGGIALAGTSWLNSNNFYSAKMNVANFQFLFNLGLRMNLAKNHGVELGVKIPTINTNYYSLLGTYRRLYSVYLNYVF.. 715
29 4.000e-24UniRef50_UPI000CF0B747 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0B747  ali  14  299....................NAITSSLQHAFNAVNQITSSLKNNPQVNVYHLNNQITDAKEAIANVENALNNVIKGNIPD-----EEKTNLENALKVIQNASKVVYQAQS-NAFSVEASLGIV---PTITLPSTHTQKVSGSAYGVDVQIGYKYFFGKKHWGIRGYATYAYMQSNLGHTTGQANNHTYGAGFDFLYNFHESQDGVHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSIWASMNTSYFQIPLVVGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVVNYYFEQSTFYKNNIKLYFNYVVNF 588
30 4.000e-24UniRef50_E6NML3 Outer membrane protein BabA n=28 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=E6NML3_HELPL  ali  14  424.................AYVEETTTALNNSLAHFGTQAEQIKQSELLARTILDFRGSLSNLNNTYNSITTTASNTPNSPFLKNLISQSTNPNNPGGLQAVYQVNQSAYSQLLSA-----TQELGHNPFRRFGLISSQTNNGAMNGIGVQVGYKQFFGKRRWGLRYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVFTYGVGTDVLYNFINDKNNKISFGVFGGIALAGTSWLNSNNFYSAKMNVANFQFLFNLGLRMNLARNHGMELGVKIPTINTNYYSLLGTYRRLYSVYLNYVF.. 715
31 4.000e-24UniRef50_A0A1M4NIB2 OMP705 n=3 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIB2_9HELI  ali  13 2378...................................................................TQAIVLAAPLGNISQLTPAQKIAALKAIQNALTFANAAKTKYADNGASFSV-TGVASNAPAPKARKMVFNNSSGNMYGVDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYAHFSYQHGTFMDGSGELDNFVYGAGVDALYNFYESKDAKYTSGLFAGLILAGSTWNVQGASYYKGMNTSYFQVPLNIGFRTNVSKHHGFEIGLRIPLAVNYYFKESVSYKRNVSVFFNYVYNF 2621
32 6.000e-24UniRef50_I0EK96 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0EK96_HELC0  ali  14  298....................NAITSSLQHAFNAVNQITSSLKNNPQVNVYHLNNQITDAKEALSNVENALNDVIKGNIPD-----EEKTNLENALKVIQNASKVVYQAQS-NAFSVEASLGIV---PTITLPSTHTQKVSGSAYGVDVQIGYKYFFGKKHWGIRGYATYAYMQSNLGHTTGQANNHTYGAGFDFLYNFHESQDGIHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSIWASMNTSYFQIPLVVGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVVNYYFEQSTFYKNNIKLYFNYVVNF 587
33 6.000e-24UniRef50_A0A1M4NIG0 OMP1269 n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIG0_9HELI  ali  15 2287............................................................................PVTQGSLTPQQVQAVTNLLGKVQTALTYAKAAQLKMAQQL-AQRNIVTTYNGAHLSPMRTSNSNGNMYGVNAQFGYKQFFGKKRFGLRYYASFSYQHGTFMDGSTDEDNFVYGAGIDALYNFYESKDAKYTSGIFAGFMLAGSSWLVKGASSYAQMNTSYFQVPLNIGFRTNINKHNGFEIGLRIPLAVNYYFKSDLNYKRNVSVFFNYVYNF 2520
34 6.000e-24UniRef50_A0A0K2XYZ9 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XYZ9_HELHE  ali  14  117.....................GLITQVQQARENVLAQLNPSTPTAAVSAELSKAEASILLAKFDSPKADLSVNNTTTANQINTAVGQLNALLAYLKATQTSLASYMKDNK--------EVTTASAPSKGGTYNLPPQSQNGNMYGVDAQIGYKQFFGKKRWGLRYYGTFSYQHGLFYDDTASVDNFVYGAGMDALYNFYESKDGKYTTGFFAGLMLTGSTWLMNNAGGSAHMNTSYFQIPLNIGFRTNVSKHHGFEVGLRIPLATNYYYSDAITYKRNVSVYINYVYNF 401
35 7.000e-24UniRef50_UPI0006A1BEA9 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI0006A1BEA9  ali  15 2620.......................................................................................KKMLGSVNNSIAQLTALKTRLEQKSPQY----AAYLNRAYTASHTPMQTMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMVSDAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLEGSSWYYNAHGGHAVMNTSYFQIPINLGFRTNINRHNGFEIGLRIPLATNYYFKLDIAYKRNVSVFFNYVYNF 2839
36 2.000e-23UniRef50_UPI000CF0F4F2 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=UPI000CF0F4F2  ali  15 2307...................................................................AKVQAEQKGFSDPNSLTPQQVEAAASLLGKIQSALIYAKAAQLK----MSQMLANRGITYAASHMPMQTMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMTSDASEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTSGLFAGLMLEGSSWAFNATGGHATMNTSYFQIPINIGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLATNYYFKLDIAYKRNVSVFFNYVYNF 2547
37 2.000e-23UniRef50_D3UG10 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=D3UG10_HELM1  ali  30  19........................IPTQSAQKNDPGGQSGQEVTSKSTQTSLQSQDSATLKTMQEEHGD---DAKEDAEALHQKQKELYFLKGQLQQIEEEDLQSVNQKGKSGLFLGVGVGNMLFNYNAKLDY---------PVLLNFRIGYQQFFPRTSAGLRFYA--DMANVFYGKQKQTIWAALTTLNIDVVGDIMLDKKKRYGISFSGGIGAGSLMGKRTSRGFNNNKLEKQWALTFNLGVGVVLNLKHRIELQMKIPPSSLEINSF---LKFRSVYMVNYQYTF 271
38 2.000e-23UniRef50_UPI000CF18C1B outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI000CF18C1B  ali  15 1679.......................................................................................KKMLGSVNNSIAQLTALKTRLEQKSPQY----AAYLNQAYTASHTSMQPMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMNSNAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLDGSSWYDNAHGGHAVMNTSYFQIPLNLGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYYFKLDIAYKRNVSVFFNYVYNF 1898
39 3.000e-23UniRef50_A0A1M4NIZ0 OMP1303 n=1 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIZ0_9HELI  ali  13 2473...............................................................................SQLTSAQKIAALKAIQNALAFANAAKTKYADNGASFL---ANRVSSAPAPKSSKMAFNNSSGNMYGVDVQFGYKQFFGKKRFGLRYYAHFSYQHGTFMDGAGELDNFVYGAGVDALYNFYESKDAKYTSGLFAGLILAGSTWNVQGASYYKGMNTSYFQVPLNIGFRTNVSKHHGFEIGLRIPLAVNYYFKESVSYKRNVSVFFNYVYNF 2702
40 3.000e-23UniRef50_A0A0K2Y415 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2Y415_9HELI  ali  15 2378.........................................................................SKLFEMPAGNPQQQINALKTLLQNLQSTSAFAKASLMKLNSDLKSMA--VATTRTASHMPMQTMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMTSDASEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTSGLFAGLMLEGSSWAFNATGGHATMNTSYFQIPINIGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLATNYYFKLDIAYKRNVSVFFNYVYNF 2614
41 9.000e-23UniRef50_A0A1M4NIL9 OMP131 n=2 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=A0A1M4NIL9_HELBI  ali  16 2120.......................................................................AQTNLTQGERQALMTQYAALLKALGDTKALALASKLK------YDGNANVLTALALAKQARPTQLSTQNGNMYGINVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFNVSDGDVDNFVYGAGVDALYNFYESKDGNQTSGIFAGLMLAGSTWNAKNTSFYGKMNTSYFQVPINIGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYFFNGSIAYKRNISVFFNYVYNF 2351
42 1.000e-22UniRef50_E6NLN7 Outer membrane protein BabB n=42 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=E6NLN7_HELPL  ali  14  88..........GSLGVCYEVEGGARRGTNPGQTTTNTWGAGCAYVEQTITNLNNSIAHFGTQEQQIEQAENIADTLVHFKSRYSELGNTYNITTALSSIPNAQSLQNVVSKKNNPYSGIETNYYLNQNAYNQIQTSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRRWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKINTANFQFLFNLGLRMNLARQHGIELGVKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 414
43 1.000e-22UniRef50_UPI000CF1A4C4 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=UPI000CF1A4C4  ali  15 2407..........................................................PNTQNNSPTTANTTTLKSMLTQVNNAIAQVTALQARLKQNPQYAMLLP----RSGV---------------AGMPMQTMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMTSDASEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTSGLFAGLMLEGSSWAFNATGGHATMNTSYFQIPINIGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLATNYYFKLDIAYKRNVSVFFNYVYNF 2641
44 2.000e-22UniRef50_A0A1M4NII2 OMP1300 n=2 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NII2_9HELI  ali  16 2515...................................................................................................................................GPMQYRNNNGNMYGVNVQFGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQHGTFMNGAASEDNFVYGAGVDALYNFYESKDAKYTSGIFAGFMLAGSSWNVKGASAWAQMNTTYFQIPLNIGFRTNVSKHSGFEIGLRIPLAVNYYFKETIAYKRNVSVFFNYVYNF 2694
45 2.000e-22UniRef50_A0A1Q2R5U8 Outer membrane protein HopK n=138 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A1Q2R5U8_HELPX  ali  16  66...................LNQVKNEITSMPKTFAYINNNLKNNSKPSATEMQAEKYYLQSTLENIEKIVMLSASNPQLVQALEKIQEPTTNPLEFEENLKNLEVQFNQSQNRMLSSLSSQIAQISNSLNADPSSYSKNISNMYGVTLNVGYKHFFTKKKQGFRYYLFYDYGYTNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLYNFIDNVQKHSSVGFYAGFALAGSSWVGSGMGYQAKMHTSFFQIPLNFGVRVNVNRHNGFEMGLKIPLAVNSFYNTSLFFKRLVVFNVSYVYSF 368
46 3.000e-22UniRef50_A0A2A6WAH7 Uncharacterized protein n=6 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2A6WAH7_HELPX  ali  16  338....................SSLTALAQKMLKNAQSQAEILKLANQVESDFNKLSSGHLKDYIGKCDASGISGANMTAQNQKSNVKQTLASLESSNASFSSQTPQLDQAQTLANTLIQELGNNPFRNMG--MIASSTTNNGALNGFGVQAGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVWTYGVGSDLLFNFINDKNTNFSFGLFGGIALAGTSWLNSSNVYSAKVNTANFQFLFNLGLRTNLARQHGMELGVKIPTINTNYYSFLDTYRRLYSVYLNYVF.. 640
47 3.000e-22UniRef50_A0A268TF47 Uncharacterized protein n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TF47_9HELI  ali  43  17.......................................................................HAQQAQTDSSENKEIQAYMLKGQLYELQEKQKSLEIAKQKNGLFVGGILGNATFESTPI------ENNNLHPLFYGARVGYQKYLNDSIAGLRFYGEY------IRSDAYKVAYQLGSFNLDLLADMPLDKDKKYTLGAFGGVGMSWIGYGNSLS----RVDFYGIGVNVNLGIALVLNIKHRFELEMKIPPIKNQ-QIETGTLSTTNIYLVSYNYLF 217
48 3.000e-22UniRef50_A0A268TRW0 Uncharacterized protein n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TRW0_9HELI  ali  23  1.........................................................................................MKKILIGAVCAVALSGILAAEDSGVFVGVSYQGGQASLNPNQDIHEKYNKNPMMNGAGIKLGYKQFFGNKWFGLRYYAFLDYGYANFGYKSYYTHMLSYGVGIDTLWNFI--NKDNASFGIFAGIGVGADTWIANGKDFQEKFFPKGFQATIDAGLRTNLYKHHGFEVGVKVPLLQDKIFNNTTKVQRNYSVYVSYLYTF 251
49 5.000e-22UniRef50_H5VDY3 Outer membrane protein HorA n=1 Tax=Helicobacter bizzozeronii CCUG 35545 TaxID=1002805 RepID=H5VDY3_HELBI  ali  16  22........................................................................................................................................STQNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYASFSYQHGTFNVSDADDDNFVYGAGVDALYNFYESKDGNHTVGMFAGLMLAGSSWNVKGMSYYASMNTSYFQIPINIGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLATNYFFDLKIAYKRNISVFFNYVYNF 197
50 7.000e-22UniRef50_T1DWQ4 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter fennelliae TaxID=215 RepID=T1DWQ4_9HELI  ali  26  24.......................................................TSSAQKQDRAQKWSQDNSTEPDEFNEPNKQKELYLLKGQYYQVLAQQEQNKENTERSGVFVGVHIGTMSIDINKGSSLTTDGKQSIHPVAFGLSGGYMHFINNSSIGLRAYGQYLGAFSFAADIQDSVNSHLLSFNLDVAGDLAIGYEKGYFVGMYMGVGAGALFY--NQHSTSEKIEDIVVGSVINLGLSATLKYHHRFELGVKFPPSVFYS-----NYSLSTIYLAGYQYVF 253
51 8.000e-22UniRef50_A0A1M4NHL5 OMP62 n=11 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHL5_9HELI  ali  16  17......................................................................................................SLTPLCAEKSGAYMEGGFQYSTMAPGGYSINGLSSSSYGEMYGLDTQIGYKQFFGKKRFGIRYYVTFAYQHGTFYSGRTDLDNFNYGGGADLLYNFFEGKNGVKTAGLFAGIALEGSSWLAAGQGKHASMNTSYFQLPINLGFRTNFTKHQGLELGLRIPLVTNYYYKASVIFKRNFSVYMNYVINF 246
52 9.000e-22UniRef50_I0EPI2 Outer membrane protein HopF, putative signal peptide n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPI2_HELC0  ali  16  582..................FQQGSIATTDNTFNANARAQWSYPNKDQIKQILNNINTSLPKADQQTLHFTFMA----LPTNSTTLSQQHQATYNTLQSSKPIALASLSTLA--SMFNQMNYLSSPTTKLTNNDKDIESTQQGYMLGFGIKGGYKQMFNHYIKGLRYYAFLDYNYNQRNTNKENMNMLTYGVGLDILVNIF--ENKLASYGIFGGFQIAGNSWKNYSSSIKDKIRATHFQCLFDFGLRSNILKHHGIELGVKIPMLSQKYANYKVNYKREFVYYVGYVWGF 865
53 9.000e-22UniRef50_A0A2A6YDE3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2A6YDE3_HELPX  ali  17  34................FEYSISHAVEHNNPFLNQERIQIISNAQNKIYKLNQVKNEITSMPNTFNYINNSGGVASNPKLAQALEKMQEPITNPLEFEENLKNLELQFAQSQNRMLSSLSSQIAQISNSLNADPSSYSKNISSMYGVSLSVGYKHFFTKKKQGLRYYLFYDYGYTNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLFNFIDNAKKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGLGMWAKMHTSFFQIPLNFGVRVNVDRHNGFEMGLKIPLAVNSFYNTSLFFKRLVVFNVSYVYSF 336
54 9.000e-22UniRef50_UPI000CF093B1 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=UPI000CF093B1  ali  13  16................................................................................NQLDPQSRQGKGKAIQDLGTLLAYLQATQSKLKAYAKDHPSLLAATPSSIV-ATQSGHVNGDLYGVNAQLGHKQFFGKKRFGLRYYGSFSYQYGTTDKYATALSNLVYGAGVDALYNFYESANGHYTTGFFAGFMLAGSTWLLKNAGGQASIHATYFQIPLNIGFRSNVSKHHGFEVGLRIPLALSSYFSFNISYKRNVSVFVNYVYNF 245
55 9.000e-22UniRef50_I0EM66 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EM66_HELC0  ali  15  708.......................LAQQNQELANKTTILQGNEQTQQASIQKLQEAVGAQNKLQAQTTQEQDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLINKEKQIYQVSAKDRQ-------------AISFLQKASRSNSMTNNGAMNGLGFNMGYKQFFGKKHNGLRYYGFMDYNHTYIKSDSSASDVFTYGVGSDFLYNFINNKSPKLNIGTFTGVQIAGTTWLSNVNNSLSSFSHSNFQFLFNLGFRLNMHQSHGFEVGVKIPTLNTNYYNVSITLRRLYSVFINYTYGF 988
56 1.000e-21UniRef50_A0A1M4NGS8 OMP1321 n=2 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=A0A1M4NGS8_9HELI  ali  46  3.........................................................................AQEQRSARAEKEFQIYMLKGQLFEAAQRKFAQEVARQKSGPFIGLLLAQARVKVDGT-------SNGSLPLLYGLKAGYQKCIRSDVGGLRVYGEYMGGNRSVLKPEQSSSYQIVSFNVDLVMDKSMDKKKKYAIGVFGGLGVGWSAYKDYPSALH---NPNSFGLVVNLGVALTLDTRHRIELALKIPPLK-TTHAFSYSFVSGNAYYISYNFL. 207
57 1.000e-21UniRef50_UPI000CF0F114 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter marmotae TaxID=152490 RepID=UPI000CF0F114  ali  18  10.................................................................................................AALAMASSITLAEENGIFIGVGLGYNGTQHKMEGPADDAGGTFSDKYNFGIIAGYKQFFTPKF-GARYYANFAYADTKKKIEDVTEKIKVMDFGVNADALYNFVSSERLDFGAFLGLGLGANNYKVVG-----GDKKTGFNVAINVGLRTLIAQHHGIELAARVPFLTTTITDKDGYKRQTYNVGVRYVFNF 203
58 1.000e-21UniRef50_B5Z8H1 Outer membrane protein n=804 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=B5Z8H1_HELPG  ali  15  337....................SSLTALAQKMLKNAQSQAEILKLANQVESDFNKLSSGHLKDYIGKCDASAISSANMTMQNQKNNVEETQSLLKTSAADFNNQTPQINQAQNLANTLIQELGNNPFRNMG--MIASSTTNNGALNGLGVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDYNHAYSNFFNSASDVWTYGVGSDLLFNFINDKNTNFSFGLFGGIALAGTSWLNSSNVYSAKVNTANFQFLFNLGLRTNLARQHGMELGVKIPTINTNYYSFLDTYRRLYSVYLNYVF.. 639
59 2.000e-21UniRef50_A0A0K2XX96 FIG146085: 3`-to-5` oligoribonuclease A, Bacillus type n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XX96_HELHE  ali  21  85...................................PSKVQEDTKVQDFQNPNRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPQTQYKSSKSPKNTHAKYTRKDKRARKALNRQIGKDKSGFFLGGGYGWGLITESYNSMFSTLPNLSGAANMMNVELGYQQYFNPYF-GTRIYGDLLFNGNTTPRGFGGFFYGLGSLNMDMLFDAPLERQKKHFIGAYAGFGVGLMVLKDKRYNAFSQVVQAGFDYTINLGVAFTYNRHLRFEVGTKIPITSQQLISEDTGFKRSSLLVMNILYAF 392
60 2.000e-21UniRef50_I9SFK1 Outer membrane protein HopM n=11 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9SFK1_HELPX  ali  15  200.................AFVKETLNSLEQHTAYYGNQVNQDRALSQTILNFKEALSTLNKDSTAINSGISNLPNAKSFQNMTHSTQNPNSPEGLLTYSLDSSKYNQFQAIR---------QELGKNPFRRFGVIDTQSNNGAMNGIGVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGVGMDALYNFINDKNTNFSVGLFGGFALAGTSWLNSGNIYSAKMNVANFQFLFNLGLRMNLARQHGMELGVKIPTINTDYYSFMGTYRRLYSVYLNYVF.. 491
61 2.000e-21UniRef50_A0A0L0PJN0 Membrane protein (Fragment) n=9 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A0L0PJN0_HELPX  ali  16  213.................AFVKETLNSLVQHTAYYGNQVNQEKALAQTILNFKEALNTLNKDSTAINSGISNLPNAKSLQNMTHATQNPNSPEGLLTYSLNADKYNQLQTT---------TQELGKNPFRRFGMISSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRRCGLRYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGVGMDALYNFINDKNTNFSVGLFGGFALAGTSWLNSQQIYNANVSTSNFQFLFNLGLRMNLARQHGIELGVKIPTINTDYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 504
62 2.000e-21UniRef50_A0A1M4NI88 OMP1104 n=17 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NI88_9HELI  ali  17  6...............................................................STQHTAHSTQHTAHSTQHTAHSTQHKLKRALLDFSLALFALAPLSAEKNGAFVGAGFQYSNFSGQLKASKPGTWKMNGNLFGADIQIGYKQFFGKKHFGLRYYGFFSGGNTTLVTTNQQSANLFYGVGLDMLFNFY--EKQERTFGVFAGVMVGGSSWLMNGEGFKGVFSPTHVQVLVNLGVRANITQHQGFELGVRVPTIDDPYLTLSITFRRNIAIFANYVYNF 304
63 3.000e-21UniRef50_O52269 Adhesin binding fucosylated histo-blood group antigen n=1087 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=O52269_HELPX  ali  15  444.................AYVEQTITNLNNSIAHFGTQEQQIQQAENIADTLVNFKSRYSELGNTYNSITTALSKVPNAQSLQNVVGKKNNPYSPQGIETNYYLNQNSYNQ-----IQTINQELGRNPFRKVGIVSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRKWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKMNVANFQFLFNMGVRMNLARQHGIELGLKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 739
64 4.000e-21UniRef50_A0A1M4NJ71 OMP1005 n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NJ71_9HELI  ali  17  18......................................................................................................LSLPLCAERNAWYVGASYQVGQVGQNYPKFPSGHYTYAAVMQGLGISVGYKHFLGKKWFGLRYYGFMDYGHAVFGANENLTDMFTYGGGIDTLYDVI--NRDTATFGFFFGVAIAGNSWGNTTGGFLKSIDPAIFQFLFNAGLRTTIAKHQEFDFGVKIPTINDYYFHNTFTYRRQYSLYVGYRFNF 229
65 4.000e-21UniRef50_I0ET30 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ET30_HELCM  ali  20  48..............VALKDLLPNAITKSEQTASAKQKFLVLEPMAQKATNLGSLITTQAQNLENQIHTIKTLTHNRLDLSSSINLAPFYMPSVVYDERKQQLLQKNAS-------------ILEKNPFAHFSPITSQNDYGLLNGLGLMAGYKQFFGKKRFGIRYYGFLDYNHTQFGFFNSGANIITYGVGTDLLYNFINDKRLKLSIGLFGGIQVGGTSWLNQGSFFETKTQISHFQVLVNTGIRFNLTSQHGFELGVKFPPLKTPLYSFLGTKQRTFSVFINYS... 327
66 4.000e-21UniRef50_A0A1M4NHZ7 OMP1387 n=3 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NHZ7_HELFE  ali  14  179..................LQVAKALGVNNNIFALGRDGNASISTLQAQVSNLERAANTLSSTLFNILTSAPNQKLVIDNPDQRDKLNTAIQSDADQISVLAQALQKVLKERYGI----------------SPAMQHRYSNSNLYGVNVQAGYKQFFGSKRWGLRYYGSFSYNWGEGSKTGHGINSVIYGAGIDGLFNFFESGSHGVNAGVFLGLMVVGNSWINNNTALKTSINSSYFQLPLTFGFRTNIGAHNGFEIGTRIPLLPMPYYKQQIGFKRNASVYFNYVFSF 461
67 5.000e-21UniRef50_UPI000CF15886 outer membrane protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF15886  ali  16 2467......................................................................................................................GYNVSKNGVVAMSNRMVPMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGVRYYANFSYQHGTFMNSNAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLDGSSWYDNAHGGHAVMNTSYFQIPLNLGFRTNVNRHNGFEIGLRIPLAVNYYFKTDIAYKRNVSVYFNYVYNF 2659
68 6.000e-21UniRef50_I0ENU8 Outer membrane protein HopG n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ENU8_HELC0  ali  16  539..........................................NKNQIKQILNNINTSLPKADQQTLHFTFMALPTNST---NTLSQQHQATYNTLQVSKPIALASLSTLA--SMFNNMNYLSSPTTTFTNNDKVIESKQQGYMLGFGIKGGYKQMFNHYIFGLRYYAFLDYNYSQRNTNQVNMNMLTYGVGLDILVNIF--ENKLASYGIFGGFQIAGNSWLNYSSSMKDKIRATHFQCLFDFGLRTNILSHHGIELGVKIPMLSQRYANYKVNYKREYVYYVGYVWGF 799
69 7.000e-21UniRef50_UPI000CF01951 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF01951  ali  14  21....................NAITSYLQHAFNAVNQITSSLKNNPQVNVYHLNNQIADAKEALSHVENALNDVIKGDIPD-----EEKTNLENALKVIQNASKVVYQAQS-NAFSVEASLGIV---PTITLPSTHTQKVSGSAYGVDVQIGYKYFFGKKHWGIRGYATYAYMQSNLGHTTGQANNHTYGAGFDFLYNFHESQDGIHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSIWASMNTSYFQIPLVVGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVVNYYFEQSTFYKNNIKLYFNYVVNF 310
70 9.000e-21UniRef50_Q9ZKV2 Outer membrane protein-adhesin n=116 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=Q9ZKV2_HELPJ  ali  15  447.................AYVGQTITNLKNSIAHFGTQEQQIQQAENIADTLVNFKSRYSELGNTYNSITTALSNIPNAQSLQNAVSKKNNPYSPQGIDTNYYLNQNSYNQ-----IQTINQELGRNPFRKVGIVSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRKWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKMNVANFQFLFNMGVRMNLARQHGIELGLKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 742
71 1.000e-20UniRef50_UPI000CF195B0 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF195B0  ali  20  449..................................................................................................................................NLQSLNSSQSGDMNGFGVKMGYKQFFGRKRNGLRYYGFLDYGNAKFGNGNVQTNLVTYGVGTDLLYNVFERSRGKTTLGLFAGIQLAGQSWFSNVLNQLNGKMPSSFQFLFDLGVRTNFSRHQGIEVGVKIPTIQHTYFGASASYIRNFSFYVGYTVGF 628
72 1.000e-20UniRef50_Q17XI9 Outer membrane protein 9 n=430 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17XI9_HELAH  ali  15  31...............................................................................................KQLEKPKEYKAVKGEKNAWYLGISYQVGQASQTVKNPPKSSEFNYAVMQGLGITVGYKQFFGKRWFGTRYYGFMDYGHAVFGANALTSDNFTYGVGIDTLYNVI--NKEDATFGFFFGAQIAGNSWGNTTGAFLETKSPYKFQFLFNLGIRTHIGRHQEFDFGVKIPTINVYYFNHSFTYRRQYSLYVGYRYNF 270
73 2.000e-20UniRef50_A0A1B8J9E5 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacteraceae TaxID=72293 RepID=A0A1B8J9E5_9HELI  ali  17  95...................................................NAQPESTNHDSSAPKSTNADSTSADSASQDSTSPNPLPSXXXXXXXXXXXXXXXXPNHSVSSLFVGLGAGVALNQQSITKSGGYGDGAWLPSLDFALRGGYQ-YKPFKIFGARLY--LDYVMSIRPVDLESVVTSQFVLNIDAMLDFYT--KGKWAFGTVQGVGVGYGTHAAQDSSASDSITASGLSAFYNSALNITYDSTHRIEFGAKIPLIKLEVPNTDIAYRDLYLL-LSYDYMF 329
74 2.000e-20UniRef50_A0A1M4NIB4 OMP1094 n=14 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIB4_9HELI  ali  18  19..........................................................................................................LHAEKDGFYASTGFQYSLVKTTITGSFGGISAGQSNMYGLTFQGGYKYFFGKRRNGVRGYAFYSYGYDNPTFNGIRLNNNVYGVGADYLFDF--LDNVRIQAGFFIGLGFAGSSWSTNRADAFTAMNTSYFQVPMQWGLRVNMHKHHGFEMGVKIPLVRNYYFKTLVTFQRSAVFFTHYVYNF 221
75 2.000e-20UniRef50_UPI000CF11C3E outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF11C3E  ali  15  20...................................................................................................ALALFSPLKAERNAAYLGAGFQWSYMTTTYTGFLYANRRYDSNLWGFNAKAGYKQFFGSKRFGLRYYFNFSYNAVGRFSGTGTLSNISYGVGTDMIYNFFVAKD--YAMGGFLGFQLAGTSWVGSSLNLPGKPHESYFQLPLNVGFRTNFADKQSLEVGFLIPLIPAYYYSASLLYHRDVSLYFNYVFDF 227
76 2.000e-20UniRef50_I9QF71 Adhesin binding fucosylated histo-blood group antigen n=98 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9QF71_HELPX  ali  15  447.................AYVEQTLTNLNNSIAHFGTQEQQIQQAENIADTLVNFKSRYSELGNTYNSITTALSKVPNAQSLQNVVSKKNNPYSPQGIETNYYLNQNSYNQ-----IQTINQELGRNPFRKLGIVSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRKWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKLNVANFQFLFNMGVRMNLARQHGIELGVKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 742
77 2.000e-20UniRef50_A0A099UBK5 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099UBK5_9HELI  ali  17  10.................................................................................................AALVLTSSALMAEESGLFVGIGTGYGQSEIK-----TDSTKQKLDGVSFETIVGYKSFFTPAF-GLRYYINFAYANAEVENDLKPKIIMNYGLNIDALYNVIANANAN--FGVFVGVGAGANTWA--AKNNEDFKAKTGFSAALNAGLRTQFGKHHGIEIVARVPFVNNRITGEEQTGSHIYNVGARYILSF 196
78 3.000e-20UniRef50_A0A1M4NG88 OMP1641 n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NG88_HELFE  ali  23  19..........................................................................................................LQAEKNGIFLAAGFQYSFLKTTLTGSFPLPDGANSSMYGAALRFGYKRFFAQRRNGLRIYVYYNYGYASPTFAGLELNNNAYGVGIDYLFDF--LDNVRVQAGIFAGFGLGGSSWTSNQDQMFKKVNFSYFQLPLQWGLRVNMNRHHGMEIGVKIPLLHNFYFKDVITFQRNTILYVQYVFAF 221
79 3.000e-20UniRef50_I0EPE9 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPE9_HELC0  ali  19  463..................................................................................................................................NLQALNSYQSGSMNGFGSKLGYKQFFGRKRNGLRYYGFLDYGAVNFGSGNLKVNLVTYGAGTDLLYNVFERSRGKTTLGFFAGIQLAGQSWFTDNGRMPSKISHSSFQFLFDLGVRTNFSKRQGMEVGVKIPTIQHTYFKTSVSYLRNFSFYVGYTVGF 642
80 3.000e-20UniRef50_A0A2A6U1E4 Uncharacterized protein (Fragment) n=837 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A2A6U1E4_HELPX  ali  15  78..............................PNTFNYINNALKNNAKLTPTEKQAETYYLQSTLQNIGKIMMLSASNLKLAQALEKMQEPITNPLELAENLKNLELQFTQSQNRMLSSLSYQIAQISNSLNADPNTYSKNVSSMYGVGLSVGYKHFFTKKKQGFRYYLFYDYGYTNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLFNFIDNAQKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGTGYQAKMHASFFQIPLNFGVRVNVDRHNGFEMGLKIPLAVNSFYETHGKGLNTSLFF....... 355
81 4.000e-20UniRef50_E7ACW2 Outer membrane protein n=18 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E7ACW2_HELFC  ali  13  84.............................................QASLAVLQAQVSNLENAANTLSSTLFNVLTSASSNQQPLIDNPNQRRKFSAAIQSDADQVSVLAQALQKVLKERYGISPAMQHCY--------SNSNLYGVNVQMGYKQFFGSKRWGLRYYGSFSYNWGEGSKTGHGINSVIYGAGIDGLFNFFESGSHGVNAGVFLGLMVVGNSWINNNTALKTAINSSYFQLPLTFGFRTNIGAHNGFEIGTRIPLLPMPYYKQQIGFKRNASVYFNYVFSF 347
82 4.000e-20UniRef50_I0ERS3 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ERS3_HELCM  ali  18  91..................................................................................................................................TPSTIGSSTTALLYGIGTKIGYKQFFGTKYFGLRYYAFFDYCHANF-ASQNAMDLFGYGGGIDALCNVF--ERRRCSFGLFLGVALGGVTYKSSKSLSHAKVMPSYAQALFDFGLHTNIDKHNSIEMGIKIPIIKGYYFGTNLTYKRQYAFYLAYTYNF 261
83 4.000e-20UniRef50_I0EKN8 Outer membrane protein HorL n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EKN8_HELC0  ali  20  2......................................................................................QKLFSKRVCALAFIALTNSAFAMDNNGVFIGAGYQQGIAQMRST-INANHQNTSTKIQGFGVMLGYQFFFGK-YLGLRAYGFFDYAHAFNNQQKVEPNMLTYGGAADLMLNFV--NNGIMSLGIFGGVQLAGNSWIMATPSFEGSKKASAFQFLFNVGARLRVLKHSSIEGGIKFPMLKITAKNMDLSFRRVYSWYVNYVFTF 228
84 6.000e-20UniRef50_I0EUP5 Outer membrane protein (Omp22) n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EUP5_HELCM  ali  20  249...................................................................................................................................SPSKDVSKISSMVGFGVNAGYKWFFNKKRNGIRAYGFYDYAYSKAFHG-VSINNSIYGVGADYLYNFI--DSKKLVLGAFVGFALAGSSWNNSDKAFWASMHTSYFQIPLVYGLRFNFNKHNGFELGMKVPLAKNSYYKGSLSYKRVAVFFANYVYNF 416
85 7.000e-20UniRef50_A0A1B1U404 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U404_9HELI  ali  16  112..........................ESSTTKITPKIYPPLYPNPQDNRQNLNIYVSPSREITQDMMFDKVYTPPRTKIPPNVPPKTLPPPQRPREGYTDDDEEPLFIHNRNGVMLGAGIG-GDFERLWVSGNNGNQRFYEDSFTYYFRLGYQHYFTSYLGVRAYAHLGHWANELTTEYDDGTHNAIIKANAELNYSFYFEGLYDHSVGIFGGFGLGVAQYAFSNDDTQLLEKVFVL-PMVSVGAAYTLFQNNRFEFEFKMPLLQGVLESAMRSEFSTWMIGVSYTYVF 383
86 8.000e-20UniRef50_J0BQD9 Outer membrane protein HopA n=436 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0BQD9_HELPX  ali  15  199...........................NTFNAINSMIDSAKKAAEQFRRTDPSQPQNQQSAFNNFNKNLNQVSSVINDTISYLKGDNLETIYNTLQKTPNSKGFQSLVSRSSYSYSLNETQYSQFQTTTKEGLINSQSNNGAMNGVGVQLGYKQFFGKKFFGIRYYGFFDYNYAYSNFFNSASNVFTYGAGSDLLLNFINDRNRKVSFGIFGGIALAGTTWLNNNSAYSAKINNTNFQFLFNTGLRLQ-GIHHGIELGVKIPTINTNYYSFKLAYRRLYSLYLNYV... 484
87 1.000e-19UniRef50_E6NRQ3 Outer membrane protein n=1096 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=E6NRQ3_HELPQ  ali  19  353.........................EVNLNKEIQTIQNNVSYYGNRLDSALSVAKDVYNLKSNQKEIVAAYSGAKNLSQEISQLPYNQVNTKDIVKNAPAAGQYNYQINQEQASNLSQALAAMSNNPFKKIGMISSQNNNGALNGLGVQVGYKQFFGEKRWGLRYYGFFDYNHGYIKXXXXXXDIWTYGAGSDLLVNFINDKNNKLSVGLFGGFQLAGTTWLNSNNPYSAKVNTSNFQFLFNLGLRTNLAAQHGIELGIKIPTINTNYYSFKLEYRRLYSVYLNYVF.. 651
88 1.000e-19UniRef50_UPI000CF0DA3F outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0DA3F  ali  14  96.......................IKKLDPSFEPSPEQIKQEEKQKQEGMQYIQSVVKGIGEIVTISHSA--SSTLGLDKALENMQNPKNLTSPQTFEENLGNLEKQFTQSQGTILSNLSSQIAEISNSINAMPKGPSSTNSNMFGVSLNVGYKHFFGKKRHGFRYYLFYEYGYSNPNYRGGKMNNHVYGIGADYLFNFIDNEKTHFTTGIYMGFALAGSSWNNYLPNYSATMHTSYFQIPLKWGFRTNIDRHNGFEIGMQIPLAVNSYYNSALYFKRSIVFSANYVYNF 389
89 1.000e-19UniRef50_E6NN94 Outer membrane protein HopA n=214 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=E6NN94_HELPL  ali  15  202........................SAINSMIDSAKKAAEQFRRTDPSQGANQNHQNASPVIDGNFTKNLNQVSSVINDTISYLKGENLATIYNTLQKTPGSKGFQSLVSRSSYSYSLNETQYSEFQTTTKEFGNNSQSNNGVMNGVGVQLGYKQFFGKKFFGIRYYAFFDYNHAYSNFFNSASNVFTYGAGSDLLLNFINDKNRKISFGIFGGIALAGTTWLNSNSAYSAKINNTNFQFLFNTGLRLQ-GIHHGVELGVKIPTINTNYYSFKLAFRRLYSVYFNYV... 488
90 1.000e-19UniRef50_UPI000CF101B4 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF101B4  ali  16  343........................NSEQATQQSIDYYNTSTNNTAQIVNDVTHLGVNKESLKNTLSATNHQIQAISNMPNNNLDLKNLVTIQENTYSPGSTISIDVNQQNA----LNNALQAMSANPFRHVGILKSQINNGAMNGFGVMMGYKQFFGKKRWGARYYGFFDYNHAYSGFFNSASNVLTYGVGSDLLYNIINAKKNKFSFGLFGGIQLAGTSWLNSNNPYKANVKTSNFQFLFNLGLRVNLTENHGFELGVKIPTINTNYYSFMGSYRRLYSIFANYVF.. 634
91 2.000e-19UniRef50_V8C9A5 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C9A5_9HELI  ali  22  2.........IANKFLCFAFCVGVVCGSFAQMLLAKPTSQTKSTKPAKSP--ISTKPTISKPTQSPNSTTKNSSKNTQKPKPTNKDSSLKFTLTTLEIEKNKLGKP--RKNPHSLFIGAGLGYGV--EKQIPKDTANAKDTISMLNIGFRSGYE-YMSLAYIGFRVYLDYFLSVRPSGLESEATSTFLANLNAQG---RIYSFSERFEFGWLGGLSVGYGVQDKQISSSDDSSEQIQQGFLGNVGVFGIIDEHHRVEILVKLPIKTFAEESQTYTYE-DYSFLLMYDYLF 273
92 2.000e-19UniRef50_A0A2A6Z3H3 Uncharacterized protein (Fragment) n=16 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2A6Z3H3_HELPX  ali  15  308.................AYVQETITNLTNSIAHFGTQEQQIQQAENIADTLVNFKSRYNELGNTYNSITTALSNIPNAQSLQNAVSKKNNPYSPQGIETNYYLNQNTYNQ-----IQTINQELGRNPFRKLGIVSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRKWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKLNVANFQFLFNMGVRMNLARQHGIELGVKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 603
93 2.000e-19UniRef50_I9SI68 Outer membrane protein BabB n=8 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9SI68_HELPX  ali  12  106.................AYVGETVTNLKNSIAHFGDQAQQIHNARNLAYTLANFSGQYKKLGEHYDSITAALSSLPDAQSLQNVVSKKTNPNSPQGIQDNYYIDSNIHSQVQSR----TQELGSNPFRRTGLIAASTTNNGAMNGIGFQVGYKQFFGKKRWGARYYGFVDYNHTYNKFFNSDSDVWTYGVGSDLLVNFINDKATKHSFGAFGGIQLAGTSWLNSNNYYKAKINTSNFQFLFNLGLRTNLARNHGMELGVKIPTINTNYYSLLGTYRRLYSVYLNYVF.. 398
94 2.000e-19UniRef50_A0A1M4NGI7 OMP1200 n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGI7_HELFE  ali  16  161..VVEPIKSELTTFYDKTFDPLYQAFSSDTPISINGINTQLQNMSNALANLGESSLQQLLKVDNQGNLEVQANRAGLTQVIKDDVIQAQAITAALQKGIQECEQSSACKA-----LFINSIYSSHNRVAYDPKINRTTTHASFGGVNLQVGYKYFFGKRRWGVRAYGNFGYNGGKIK--THAINNVVYGVGVDGLYNF--LERGAYTQGVFLGLILAGSTWNGQSNACKISAKTTYFQLPLNMGYRSNFGK-NGFEVGLRVPLLPITTFKQEFGFRRDVSVYANYVYNF 458
95 3.000e-19UniRef50_M3LLV7 Outer membrane protein (Fragment) n=4 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=M3LLV7_HELPX  ali  19  22..........................VNLNKEINAVQNNVANYGNRIDSALSVAKDVYNLKSNEAEIVSAYSNAKNLSQEISQLPHNQVNTKDIIQNAPAAGQYNYQINPEQQSNLSQALAAMSNNPFKKVGMISSQNNNGALNGLGVQVGYKQFFGEKRWGLRYYGFFDYNHGYSSFFNSSSDVWTYGGGSDLLVNFINDKNNKLSVGLFGGIQLAGTTWLNSNNPYSAKVNTSNFQFLFNLGLRTNLAAQHGIELGIKIPTINTNYYSFLGTYRRLYSVYLNYVF.. 315
96 3.000e-19UniRef50_I0EQI0 Outer membrane protein HorA n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EQI0_HELCM  ali  14  571...........................QLNTSSSAVIDTINKALSEVSAALVNLTPVATPEAAKKPEAKVESEKKVTQKLAATNTSPTQALLATIQGTLQKQKQALLSVNKN-----IKTAINQAKQTHKPSVT-NTNNYGQMYGVNVMAGYKQFFGKKRWGVRAYGYYSYNHANLSFGASQVNDHTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGMFFGFGVGGETWMNSSTNCSASMNTTYFQMPVQVGFRTNFAKHSGIELGFKLPLFVNQFYKEDVFYKRNFSMYFNYMINF 860
97 5.000e-19UniRef50_I0EPQ0 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0EPQ0_HELC0  ali  14  663................SGYLNGSSASVGQLRDSTQETLKTINGALKEVDLQLSKLDSNSQAIPTMRFAVKSSASTNPSDSSTSTQKDLLTSLKTTLTNQKNALLSVQKN--------VNMAIASAK-KTTVATVTNTNNHGQMYGVNVMAGYKHFFGKKRWGFRTYAYYSFNHANYMNGASQVNNHTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGIFFGFGLGGETWLVQGTGCSASMNTSYFQMPVQVGFRTNFAKHSGIELGFKVPLFVNQYGDVDVFYKRNFSMYLNYMINF 957
98 5.000e-19UniRef50_I0EL24 Putative outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EL24_HELC0  ali  14  672................................NSLGADISNTLNSLDNLDSILNIDIDNLKKTITSQKTQEITSIALVQETTPTLKQNETKLADLQSAQSVVGNAIMSVRQIQSNVVAIAAQKGILPQVTLPATSTQSVSGSAYGVDVQIGYKYFFGKKHWGIRGYATYAYMQSNLGHTTGQANNHTYGAGFDFLYNFHESQDGIHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSIWASMDTTHFQIPIVIGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVVNYYFEQSTFYKNNIKLYFNYVVNF 958
99 8.000e-19UniRef50_E7ACB3 Outer membrane protein n=4 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=E7ACB3_HELFC  ali  14  51...........................................................................SANSKQQTANATRLLSKTLLASTLSFFTLAPLSAEDNGAFVEGGFEYSNFSSVSTNVINYSSNYNGNLYGINIQVGYKQFFGKKHFGLRYYGIASYANFTSSVRGINSANVFGGVGIDALFNFYERN--KRTFGGFAGVAIGASSWWNNQDGGKATFSPTFVQFIVNVGLRTNFTKHQGFEFGVRVPTIDDPYFGSSLTYRRNVSLYWNYIYNF 312
100 9.000e-19UniRef50_I0ELT0 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELT0_HELC0  ali  19  465................................................................................................................................YLPNFIANSSKSNNMNGFGFKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFLDYGYANFGAQASKANLATYGAGTDFLYNVFTRKRGKMDIGFFAGIEVAGQSWMTNFSGRVGKINTTSFQFLFDLGLRTNFSKSQGLEFGVKIPTIKHRLYGITANYIRDFSFYVGYTVGF 647
101 1.000e-18UniRef50_I0EKN7 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EKN7_HELC0  ali  14  2.......................................................................................KTFKTLALSTLLTSGLSTLVMAENSGVYTSIGFQYSQLRLTTTNTDRIRNPSMGNMYGFGINIGYKHFFGKKRNGLRYYAFYDYAYSNPYYNNSQDNNNVYGVGFDYLFNFV--NKDDVQAGLFFGVAIAGSSWSSAMQSQGTCNNFTYVQVPLQWGIRTNVSKHNGFEIGMKVPLVQNYWLKASVTYKRSVVFYLNYVYSF 239
102 1.000e-18UniRef50_K7Y9Y0 Outer membrane protein HorA n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=K7Y9Y0_HELPX  ali  11  490...................LISNAQGLSDAFSTLASAQNTLKGYLDSSSATIGQLTNGSNAVLNALNQANMALKNLTPFGASEAVVESAMSGTGNLTTDLLEALKTNLETQKTAFMNVHKNIQTAAQATYTPSVTNTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRTYGYYSYNHANLSFGASQVNNFAYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFIVQGESYLKSQNNTAGCSASMNTSYFQMPVQFGFRSNFSKHSGIEVGFKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 797
103 1.000e-18UniRef50_I0ENX1 Outer membrane protein HopG n=7 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ENX1_HELC0  ali  16  450........................................QQNTANSDAYPTKAQLQNILNDINNSLNSNKVSQNTNFLALPTNSQQHQATYNTLQSSKPIALASLSTLA--SMFNNMNYLSSPTTKLTNNDKDIESTQQGYMLGFGIKGGYKQMFNYYIKGLRYYAFLDYNYNQRNTNKENMNMLTYGVGLDILVNVF--ENKLASYGIFGGFQVAGNSWLAYSSNMKDKIRATHFQCLFDFGLRTNILSHHGIELGVKIPMLSQRYANYKVNYKREFVYYVGYVWGF 718
104 1.000e-18UniRef50_I0EQ25 Outer membrane protein 5 n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EQ25_HELCM  ali  19  455.......................................................................................................................LAAMSANPFRNIGVIKSQGNSGVMNGIGVQLGYKQFFGTKRMGARYYGFFDYNHTYSDFFNSASNVLTYGVGSDFLYNFINDKKNRLSFGGFAGIALAGTSWLNSDKAYKASVSASNFQFLFNFGLRMNLADNHGIELGIKIPTINTSYYSFKLEYRRLYSVYLNYVF.. 654
105 1.000e-18UniRef50_Q17Y90 Outer membrane protein 5 n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17Y90_HELAH  ali  16  372...................VPSNAKVVSLDAQISNIGNNVSYYGSATDTVLQTSKDIYFLQQNTENIQNAYKNATNLSQEIQGLSYNKVNKNAPAIDKYNYVINQAQQSEMNSA-----LAAMAKNPFRNVGLINSQSSNGVMNGFGVQLGYKQFFGKKRWGFRYYGFFDYNHTYSDIFSSASNVLTYGAASDFLYNFWFKKGGKFSFGAYGGIALAGTSWLNSNTPYKADVSSSNFQFLFNFGVRANFAENHGIELGLKIPTINTNYYSFKLSFRRTFSFYLNYVF.. 679
106 1.000e-18UniRef50_J0FIB1 HopQ n=10 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0FIB1_HELPX  ali  17  131....................PNSIALAQSMLKNAQSQAAVLKLANQVGSDFNRIATGVLKNYIEECNANASSESVSSNTKGCAGVKQTLTSLENSNASFSSQTPQINQAQNLANTIVQELG---HNPFKRVGIISSQTNNGAMNGLGVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDYNHTYSNFFNSASDVWTYGVGSDLLFNFINDKNTNFSVGLFGGIALAGTSWLNSSNVYSAKVNTANFQFLFNLGLRTNLARQHGMELGVKIPTINTNYYSFLDTYRRLYSVYLNYVF.. 427
107 1.000e-18UniRef50_A0A1M4NIH0 OMP1124 n=13 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIH0_9HELI  ali  18  292............................................................................................................................NSIETIPSTMQHRYTSANLYGFNMQVGYKQFFGNERWGLRYYGGLGYSRGKGAKQTYDISNVVYGVGVDGLCNFFESEDHNTTSGLFLGLMLTGSSWIINNSACKLQMGRSYFQLPLTFGFRTNVGEHNGFEIGTHIPLLSMPIFKTAIGFKRNVSMYFN..... 479
108 1.000e-18UniRef50_A0A1M4NGK3 OMP1578 n=14 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGK3_HELFE  ali  17  28...........................................SAEDNGAFIQGGFQYSNFNSTTTSVVKPTGEQDLVQAAAQLFTQQYMQALKARGVPEEQARQQLQVE----LLGVERRVKRAYPNGLPGSKSETTYNGNLYGADIQIGYKQFFGQKHFGLRYYGIFSGQGGSYYNKNGKYSNLFYGAGVDVLYNFYESNDRTY--GIFAGVMIGGSSWLMGEAKNKGKFSPTYVQFIVNVGFRTNFTKHQGFEFGVRIPTINDPYYKTTLTFRRNVALYWNYVYNF 330
109 1.000e-18UniRef50_I0EN82 Uncharacterized protein n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EN82_HELC0  ali  16  33..................................................................................................KPEDHKKKVKGEKDAWYVGISYQVGQASESVRNPERGNHYNIAVMQGIGLTVGYKQFYGKRWFGMRYYGFMDYGHSNFGRFNNISDMFTYGVGIDTLYNVI--NRENASFGFFFGAQIAGNSWGNTYKHQSASIDPAIFQFLFNLGMRTHIGKHQGFDFGVKIPTINVYYFNENVKYRRQYSIYVGYRYNF 285
110 2.000e-18UniRef50_I0EUC8 Outer membrane protein 5 n=3 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EUC8_HELCM  ali  15  336...........................NPAESATATQASINYYGNQPNSNLQLANDVINLANNKTALKNTFASTQSLGARLDLNPNSKLALQNIVYSTNNPNAPTIDRVDYQQSNLTNALAAMSANPFRNIGVIKSQGNSGVMNGIGVQLGYKQFFGTKRMGARYYGFFDYNHTYSDFFNSASNVLTYGVGSDFLYNFINDKKNRLSFGGFAGIALAGTSWLNSDKAYKASVSASNFQFLFNFGLRMNLADNHGIELGIKIPTINTSYYSFKLEYRRLYSVYLNYVF.. 632
111 2.000e-18UniRef50_A0A1M4NIP0 OMP181 n=23 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIP0_9HELI  ali  19  1.........................................................................................MKRLCLGISLVLGSVSGLVAEENGVYLGASYQIGYNNFQGTNVSWHAKYGNGALNGFGIQVGQKLFFKPKWAGLRYYGFFNFGHANLGPQRSDVNMTAWGVGIDALGNFIDRANA--SVGLFGGVAIGGNSWTSSTTDFWKKTSPVNFQVWLDFGLRTNLFKHNGVELGVKVPLLVNQFLHNQYNLKRDYSVYVAYLYTF 252
112 2.000e-18UniRef50_A0A099BRH5 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099BRH5_9HELI  ali  20  9................................................................................................ALSLTFIASNGIAEESGLFIGVGTGYGQSEIK-----SNNTKTKLDGLSFETIVGYKSFLTPAF-GMRYYINFAYSNAEQKNDLKPKIIMNYGLNADMLYNVVA--SESVNLGAFVGVGVGANTWA--AKNNEDFKAKTGFNVALNAGLRSQFGKHHGIEIVARVPFIDTTLENDRITQTGSHIYNVGARYI. 193
113 3.000e-18UniRef50_V8C6A8 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C6A8_9HELI  ali  19  37........................................................................................................NLASAESSAPFVGVELGYGEGRVNTDL-------YYLRGVQYGITAGYKQFFMP-YVGLRYYANFSVMHAPGAYDNKTTSLLNYGVNVDFLANFVAGED--FDFGAFVGVGVGAYTWLKSGYNAPSDWKLTHLDVALNVGLRTNIAKNHGIEVVGRVSFLDGNVYKSKIDVSHPYSVTARYTYSF 231
114 3.000e-18UniRef50_A0A1M4NIQ2 OMP395 n=3 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIQ2_9HELI  ali  13  291......................................................................................................................................NMGSNDGNMYGVNIQFGFKHFFGKRRFGLRYYEYFSYQHGNNHL-NGALNNFIYGVGIDMLWNFFESTNETFTTGFFTGLIFAGSSWLVQGSNNWAHLRKTFFQLPINVGLRTNIGKE-GFEIGMRFPVINNTYFSETLTYKTQMSVFFNWVHNF 464
115 3.000e-18UniRef50_A0A1M4NHX4 OMP1026 n=19 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHX4_9HELI  ali  19  17.........................................................................................................PLGAAKNGWYVEAGLQYAGSHADRTLSSTTQQPFSANMGGVDFVGGYKQFFGKKRWGLRYYGAFSQKTGRKYPTQGPLGNFFYGVGIDGLWDFY--RNKGYDVGTFVGMAVGGSSWKQSIGANNINYSPTFVQWMFNFGIRANLGAHNGLEVGFRVPVINTPYYTQTSTFRRVIAFYANYVYNF 244
116 4.000e-18UniRef50_A0A1M4NG94 OMP1442 n=2 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NG94_HELFE  ali  17  31........................................................................NRAGLAQVIKDDVIQAQAITAALQKGIQECEQSSACKA-----LFINSIYSSHNRVAYDPKINRTTTHASFGGVNLQVGYKYFFGKRRWGVRAYGNFGYNGGKIK--THAINNVVYGVGVDGLYNF--LERGVYTQGVFLGLILAGSTWNGQSNACKISAKTTYFQLPLNMGYRSNFGK-NGFEVGLRVPLLPITTFKQEFGFRRDVSVYANYVYNF 257
117 4.000e-18UniRef50_UPI000CF13B1E outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF13B1E  ali  14  270................SGYLNGSSASVGQLRDSTQETLKTINGALKEVDLQLSKLDSNSQAIPTMRFAVKSSASTNPSDSSTSTQKDLLTSLKTTLTNQKNALLSVQKN--------VNMAIASAK-KTTVATVTNTNNHGQMYGVNVIAGYKHFFGKKRWGFRTYAYYSFNHANYMNGASQVNNHTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGIFFGFGLGGETWLVQGEGCSASMNTSYFQMPVQVGFRTNFAKHSGIELGFKVPLFVNQYGDVDVFYKRNFSMYLNYMINF 564
118 4.000e-18UniRef50_I0EP12 Outer membrane protein 3 n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EP12_HELC0  ali  14  11......................LLQSTASTLAIIFSLNTLQAQDSLNSSNLPTTPQTQSLNTESNINNNAPNPSTPTNEIPSQANTPSSTQALATPPMSPTKAHQL--ADKSAWYAGIGFQLGGVSGTKDNTKQGAPYNVHVSTGWGIQIGYKARESK-LNAFRYGIFYDFTSSLYNTYAKNSFLFLSTYGIYGDWIPNVVNNERFFFGFRMGVAIAGSSYYGSSGSMLAQCTYTTFQFLVNLGVRMG-GKHNQFELGVKIPTVTQYGDVAQDFRRRIFAVYWDYIYSF 291
119 5.000e-18UniRef50_I0EPE8 Outer membrane protein HopG, putative signal peptide n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPE8_HELC0  ali  16  472.............................................KTLQTDASNSSASDNTAMATALKDALNLLTSKTSNIQAFTENLQQLLGVPVQQASEAIFGALGTYKNDLNRLSSMLSRYDEPYLPQFVAGKSSQHGVSNGLGIQMGYKQFFGRKNVGFRYYGFFDYGYTQLGNTEVNANIFTYGVGTDFLWNIFTFLDKALNMGVYGGIQIAGNTWDSSLYHQIKTNNPTNFQFLFNLGLRANFARQHGVEFGVKIPAINQAYAGADVTYRRLYIFYVNYNIGF 746
120 6.000e-18UniRef50_I0ELS7 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELS7_HELC0  ali  20  803.............................................................................................................................KMGYLPNFLRHSNRSNNMNGFGFKIGYKQFFGKKRMGLRYYGFLDYGYVNFGDSISKANLTTYGAGTDFLYNVFERKRGTMDVGFFAGIEIAGQSWATNFSGKIGKINSTSFQFLFDLGIRTDFSKNQGIEFGVKIPTIMHKLYGIVAQYRRDFSFYVAYNIGF 987
121 6.000e-18UniRef50_E7G4X7 Outer membrane protein HorB n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E7G4X7_9HELI  ali  16  19....................................................ESPQSSSKKSDHKHAQHVRISKKMRASSSGRGERNAFFVGADYQLGMFTSTEQACADAGQCSETGGKTGYGNMGSHTFKGNINA--RNHVSNGFGIVVGYKHFFKKLPLGMRYYGFFDYNASDYRYFKSPTNIFAYGVGTDVLFNPQIFNKENFHFGFFAGAAIGGSSFGPMNWYYKGHMRISSFNFFLNGGIRFG-TKHNGFEVGIKVPLIRTNYYTFKATLQRDFAFYWRYLVDF 283
122 6.000e-18UniRef50_A0A1M4NGI3 OMP1235 n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGI3_HELFE  ali  18  18.....................................................................................................LAISPLHAERDGFYISGGVQYAYFTTKWNG--------SGNIGGIDIRGGYQQFFNKRKFGARYYGNFSVS------GGSGLSNFSYGVGADALYDFYG--TKKYVVGVYGGLMLLGSSWVFQ------HGSVSNFQLPINVGVRANFLYHHGVEVGMLIPIIPAYN-----GLRRAVAIYANYVWRF 179
123 7.000e-18UniRef50_A0A1M4NGJ5 OMP1575 n=13 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NGJ5_HELFE  ali  17  111............................................................................................................................TQPNGIAGSKSEITSNGNLYGVDIQFGYKQFFGKKRFGLRYYGIFSGQGGSYYNKDSKYTNLFYGAGVDALYNFY--EKNHQTYGVFAGVMLGGSSWLNDGNISKASFSPTYVQFVFNFGFRINFTKHQGFEFGTRIPTINDPYYKTTITFRRNASLYWNYVYNF 326
124 8.000e-18UniRef50_UPI000DCE516D outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 16-1353 TaxID=2004996 RepID=UPI000DCE516D  ali  19  16.......................................................................................................SVANADEESGAFIGLEAGYAGYEFKVEQGENSLKKTDG-GVAFGVNAGYK-YFVNSWFGVRGYANFSYLTGKADFNNATVNNMVYAVNADALFNFY--NNESVSFGAFVGLGVGGTTWETKEGGLKDTNSGLYAD--AKVGLRTNIAKHHGIELVAKIPFVDGSGGSYKVTTKQNYQVVVGYNYTF 205
125 8.000e-18UniRef50_UPI000CF09E55 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF09E55  ali  15  533...............................................................AQKEQGLQHAQVSVSSRYLQLPSQDNSTTRTESSI-NASLSSMFSEHLSNAFIALS---NQANNNDIQTSTKEQTLKAPMLGFNAMLGYQQYFNDYI-GLSYYGFFNYNNANLKGVLNQVTQLGLGVGSNLLIDFYTSYTNDSVRSVFGIFGGLRGLWNNYKSNGLIKLNKNLGNIHFTTGINYRY-KHSKFSIGIALPLLKQNINAKSVQDTTNMHIYFNYGWIF 763
126 8.000e-18UniRef50_UPI000CF10813 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF10813  ali  16  261..................................................................................................................................NLQTLKFSQSGDMNGFGTKMGYKQFFGRKRNGARYYAFLDYGYANFGNGNQQVNLVTYGAGSDFLYNVFERKREKTTLGFFIGGQLAGQSWFTNIVNQINKTNSSSFQFLFDLGIRTNFSRHQGIEIGVKIPTIYHRYAGVTASYIRSFSFYIGYTVGF 439
127 9.000e-18UniRef50_UPI000CF1B566 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF1B566  ali  16 1226....................................QTLQNGLKPETLLETLQELAKNTSTIQAFNQNLDELLGKQKSTQITSTLLQALEKDAQKIAQAEQMATSYASQPVLGQYV-----------------SGKSTQHGVSNGFGVSLGYKHFFGNRKLGLRYYGFFDYGYTKMGIGNSSANVLVYGAGMDFLWNVFTYNTKAVNFGFFGGIQLAGTSWLSSLWGNAKDINEANFQFLFNLGIRTNFGRHHGVEFGIKIPTINQVYAGADVSYRRLYIFYLNYVKGF 1491
128 1.000e-17UniRef50_UPI000CF05AF1 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF05AF1  ali  15  70.......................................................................................................................FNVHTSTTKKFLSAMQYRHANVNFYGVDMQVGYKQFFGKKRWGVRYYGSFSYNGGRVGKGAYSVNNFAYGVGVDALYNFSENTDSTRTHGIFFGLMLIGTSWSTNSSTLKTHMGTSYFQLPLNFGFRSNIDRHNGFEVGMRIPLLPILNYKEQIGFRRDVSFYCNYVYNF 267
129 1.000e-17UniRef50_A0A1M4NIB6 OMP488 n=49 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIB6_9HELI  ali  15  21......................................................................................................TQVAQAEEKNGFFLGLGYQQGKA---GGGEYTKALSSGFPIYGLDVRVGGVGFVNKWFGGQA-YGFFDWNNSNQVGSTSNDKWNIYNYGAAADAIVNIIPTEPFALGLVGGIQLAGDTWNYNG------FSHTGFQFLFNVGGRMRIMEHSSIQAGIKFPMIPQKLTAEMSDIRR-YVWYVDYVFTF 196
130 1.000e-17UniRef50_I0ELA9 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELA9_HELC0  ali  16  503..............................................DDKNNCQPKNTPNASVIAQKEQDLQHAHARVMSNRHYLQLPNKDTTTTFAESSNASLSSMFSEHLSNTFIALSNQV---NNNDNQTSTKEQTLKAPMLGFNAMLGYQQYFND-YVGLSYYGFFNYNNANLKGTLKQVSQLGLGVGSNLLLDFYTSYDNNNVLGIFGGFRA---LWSNYKSNGLIKLNKNLGNIHFTTGINYRY-KHSKFSIGIALPLLKQNINAKSVQDTTNMHIYFNYGWVF 752
131 2.000e-17UniRef50_UPI000CF190EB outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF190EB  ali  20  290..................................................................................................................................NLQALNSYQSGSMNGFGSKLGYKQFFGRKRNGLRYYGFLDYGAVNFGSGNLKVNLVTYGAGTDLLYNVFERSRGKTTLGFFAGIQLAGQSWFTDNGRIPSKISHSSFQFLFDLGVRTNFSKRQGMEVGVKIPTIQHTYFGASVSYLRNFSFYVGYTVGF 469
132 2.000e-17UniRef50_A0A268TBL9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TBL9_9HELI  ali  21  18................................................................................................QTNALLAEDSIASQRSGLFIGPEIGGSIAYPKPTGEYSYVTPDPTFNILLGGKIGWQQYFN-AYNGLRAYGVFNWVNFKFPNIEKTDSFLKYSINLDYVVSF---SKEKSYWGMFAGLGYQWVQSKTLSDLKKAFDSVNNNGLLINIGVLENIDEHHQIEAGIRIPVYYYAKDEVSTNTLRSLDIYLAYNYKF 222
133 2.000e-17UniRef50_UPI000CF13D37 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF13D37  ali  12  562................LDSITNAMKQSQVNVNSLSTDISNTLNALDHLDNALNTDIENLKETIAAQKAQEGLTSIALVQDITTILGQNEEKLIDLQNAQKVVNNAITSIKQVQNNVIAVAAQNNIVPTITLPATHTQSVTGSAYGVDVQLGYKWFFGKKHWGVRTYATYAYMQSNLGHTTNRANNHTYGAGFDILYNFFESQDSIHTAGILLGTELLGSTWVNQGQSAWASMNTSYFQIPLVVGFRSNFSKHSGIELGLKIPLVNYNGFEESTIYKNNIKLYFNYVVNF 864
134 2.000e-17UniRef50_T5CW49 Membrane protein (Fragment) n=6 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=T5CW49_HELPX  ali  15  74................................NNKGLNFLPNYGGQLNGANSQTPQNHLTPQQAQQEQKVIMNQLEQATNAPTPAQIDKILANPYSPTAKTLMAYGLYRSK--AVIGGVIDEMQTKVNQARNFLEHNSNSNNMNGFGVKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGAGSSKATLSSYGAGTDFLYNVFTRKRGTIDIGFFAGIQLAGQTWKTNFDGNHLKPKDTSFQFLFDLGIRTNFSKSQGIEFGLKIPVLYHTYYGVTAKYRRAFSFYVGYNIGF 355
135 2.000e-17UniRef50_UPI00068FB46C outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter muridarum TaxID=216 RepID=UPI00068FB46C  ali  21  1.........MKKVILFLFIFVGLARSDAIHEMNSMSKKEQIDNAEQEDDTDDLYDFVAPSNLNTYEQKLEYLNLRSKILDKNVDIQTNLPYGEYISDNDSAIRFNALAQAKTGFFAGAGIGFLDVFASGTRTQTIRNPATNNPFVYSFRGGYQRFFNHHIGARIYGGIFLRDGASTPRSDLKAFYALGHLSVDLLFEVPIDSKFRNYIGGFAGINVGMMYYRTYLSSNYIWDYALKVDYSFNLGVNLTIANIHRFEIGLNVPFAYLDLPGFAVELWRSALMSLNYHFMF 335
136 2.000e-17UniRef50_A0A0K2XC81 Outer membrane protein/porin n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XC81_9HELI  ali  21  89..........................................................................................................................SGVNGWMQSSNATNYGRNQPMFGLNVLAGYKQFFGKKWFGLRYYGFFDYGHSNFSNNNDKVDMYTYGAGIDALFDII--NKKKFAFGLFVGVQFAGNSWTSNKTGYYNHINNTHFQFLVNVGLRTNIIKHHGVEFGIKIPTIANNLYTLSETFRRQYSMYLRYIYNF 327
137 2.000e-17UniRef50_E7ABW4 Outer membrane protein n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E7ABW4_HELFC  ali  19  24............................................................................................................................ATAGGIGLANQTMNSHANMYGVDVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGSFSYQRGVFYDKNASLNDLVYGVGMDALYNFYESKDGRYITGMFLGFMLAGNSWVINEQGGKAKMNSTYFQIPLNIGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLATNYYFK................... 184
138 3.000e-17UniRef50_A0A1M4NHJ2 OMP593 n=14 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHJ2_HELFE  ali  17  112.............................................................................................................................YPNGIPSSKRETASNGNLYGVDIQFGYKQFFGQKHFGLRYYGLFSGQGGNSYNKAGKYYNLFYGVGADVLYNFYENNDRTY--GIFAGVMFGGSSWLNQGDISKASFSPTYVQFVFNFGFRINFTKHQGFEFGTRIPTINDPYYKTTITFRRNASLYWNYVYNF 326
139 3.000e-17UniRef50_V8C9E9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C9E9_9HELI  ali  16  3..................................QAQTPQNPQSTDEKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQSSNKPADKATDDSSATSPAQSTQNTPQKPAKHYDYGYDRSGSFVGVELGYGEL---LSSTSAAAYKEKDGGFKYGLLLGYNKFFVKYF-GIRFYGNANVTQVKDKASSDWLFRLNYGVNLDAIANFLA--TDYADFGAFVGLGVGGQTYFFTGQNKEGKVSYTSVDVGLNVGLRTNIAKHFGIEVAARVPFIKHNLLDESKG............... 245
140 3.000e-17UniRef50_A0A0B2EUW7 Membrane protein n=785 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0B2EUW7_HELPX  ali  25  1.........................................................................................MKKIVFILALWAGLSGAFEPKKSHIYFGAMVGLAPIKITPK----PASDSSYTAFLWGAKGGYQFAFFKALALR---GEFSYLMAIKPTAFHTINTSLLSLNVDVLSDFYTYK--KYSFGVYGGLGIGY--FYQSNHLGMKNSSFMGYNGLFNVGLGSTIDRHHRIELGAKIPFSKTRNSFKNLYFLESVFIHASYSYMF 189
141 3.000e-17UniRef50_I0EM74 Outer membrane protein HopL n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0EM74_HELC0  ali  16 1146....................................QTLQNGLKPETLLETLQELAKNTSTIQAFNQNLDELLGKQKSTQITSTLLQALEKDAQKIAQAEQMATSYASQPVLGQYV-----------------SGKSTQHGVSNGFGVSLGYKHFFGNRKLGLRYYGFFDYGYSKMGIGNSSANVLVYGAGMDFLWNVFTYNTKAVNFGFFGGIQLAGTSWLSSLWGNAKDINGANFQFLFNLGIRTNFAEQQGVEFGIKIPTINQVYAGADVSYRRLYVFYLNYVKGF 1411
142 4.000e-17UniRef50_Q17WW6 Outer membrane protein 17 n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17WW6_HELAH  ali  20  3............................................................................................KKIACILSLSASLAMASETNGFFMGAGYQQG--RYGPYNSKYSNWRYGNDLYGLNFKMGFVG-FSNKWFGGRVYGFLDW-FNTAGTQNRKTNLLTYGGGGDLIFNIIPLD--KFALGLIGGVQLAGNTWMWPYN-----FRQTKFQFLWNVGARMRLGEHSAFEGGVKFPMINQ--GSKEVGLIRYYSWYVDYVYTF 186
143 4.000e-17UniRef50_I0EK78 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0EK78_HELC0  ali  14  724.....................EITKDLNNVFSLIKQVTSELNNNSKVSLISLSNQMSNANEALNTLVTQIQKSIDSSLSNGNDNKENLKPLANTLEVIQNASKVVHQAQNNVS-------QVATSSITYTQPTTQTQRTNNSAYGLDIQIGYKYFFGKKHFGIRGYATYSYMYNNKDNNLGKTNHHTYGAGFDFLYNFYESKNSLYTTGILLGVELLGSTWDNSNYGGKAHLHTSAFQLPLVIGFRSNFSKHSGIELGFKIPLITNDYYKETIIYRDNVNLYFNYVVNF 1012
144 4.000e-17UniRef50_UPI000CF0AA8B outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0AA8B  ali  13  729.....................EITNDLNNAFSLIKQVSDTLNNNSKVSLTYLNNQMSNANEALSILATQIQNSIDSSVSQKDFTASQLLANTLSVIQNASKVVHQAQAN---------VSQVATSSITYTQPTTQAQRTNSSAYGLDIQIGYKYFFGKKHFGIRGYATYSYMXXXXXXXXXKTNHHTYGAGFDFLYNFYESKNSLYTTGILLGIELLGSTWDNSNYGGKAHIHMSNFQLPLVIGFRSNFSKHSGIELGFKIPLITNDYYKETIIYRDNVNLYFNYVVNF 1014
145 4.000e-17UniRef50_A0A099UFJ3 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099UFJ3_9HELI  ali  25  1......MKKRYYLFYCAFMIAQILNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYPKEKSQKNLVQQDFAQNNKITQEIDKDADKMFGKNRSGVLIGISAGLMPMEYQ-----TLLHSVKGDLGVGGARLGYQYFHNNSIFGFRIYTDAHIGRGQTENTLTQIKQDFMAWNFDVLVDFRIPNTYSY-IGFFGGVGLG--SLNFEITDILDYAYLKGGRNFYNFGLAFTGGAKHRLELYCKMPI--KSSYNENFYWKSSMLVSIAYQYTF 274
146 5.000e-17UniRef50_M3QSE6 Outer membrane protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori GAM93Bi TaxID=1159057 RepID=M3QSE6_HELPX  ali  19  67.............................................................................................................................QMGFARNFLEHNSNSNNMNGFGVKIGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGAESSKATLSSYGAGTDFLYNVFTRKRGTIDIGFFAGIQLAGQTWKTNFDGNHLKPKDTSFQFLFDLGIRTNFSKSQGIEFGLKIPVLYHTYYGVTAKYRRAFSFYVGYNIGF 251
147 5.000e-17UniRef50_A0A268U5Q2 Uncharacterized protein n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268U5Q2_9HELI  ali  25  3........................................................................................NTQKNEGYGVAQIREKQKLIRAKSGQYVGVGIGGFEVKKDYNN-----QNQINTPMILSLKTGVQTFFNKNIGIRGFFGLDMGTNYYFSKDPSKSFYSMLSLGIDMIAEFPLSRSYKHFLGAFVGIGGGATIYTDNDNFSLFKNAVYAAGLMIEGGITLSIFVKHRIEFGLKILPTSKSLLNNKR-FETSLMPYVMYNYKF 200
148 6.000e-17UniRef50_A0A1M4NHY9 OMP1118 n=26 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHY9_9HELI  ali  45  17......................................................................NLYADANTTDLARKKFQIYMLRGQLCEAKQAMLDQKMAKKKSGAFIGFVLAEVSLKVNG-------ITNQSFPLIYGLKLGYQKYLGHSVGGLRFYGEYLGGVARSVLQPSQSSFYQISMNVDLVMDKPIDAGKKYALGV---FGGLGVGWNGYKDYPKATNNPNGFGVIVNLGVALTLNTRHRIELALKIPPVKYS-HAFSYTFASGNIYYISYN... 223
149 6.000e-17UniRef50_UPI000CF13326 outer membrane protein n=4 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=UPI000CF13326  ali  14  19........................................................................................................................QYSVAQSTPPSTDPVVEDYFNNLYGGDFQIDYKNFFNNKLFGLRSFLFFSGQSMGLPPAAKPSVNFFYGAGYDMLFNVYGDQDSSRTFGFFLGAMFGGTTWLTKKGQPVDLTRVAMFQLMINAGVRTNISVHQGVEVGVRVPVIPYRSY----AIGRVVAVFANYVVNF 187
150 6.000e-17UniRef50_E7G5G2 Outer membrane protein HorA n=22 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E7G5G2_9HELI  ali  15  8.......................................................................................VFTRSIALAGALSLISLAPLSAEKNGAFVEGGFQYSNFSGAGKIINGETSYQSGNLFGADIQIGYKQFFGKKRFGLRYYGFFNYGDNVAYNFNQPSANLFYGAGIDALYNFYERGDK--TFGMALGVMIGGSSWLMNSDGTKASFSPSYVQFIFNIGFRANFSKHQGFEFGVRIPTIDDPYYKETITFRRNIAVYANYVINF 276
151 6.000e-17UniRef50_Q7VIS9 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter hepaticus TaxID=32025 RepID=Q7VIS9_HELHP  ali  22  1.........................................................................................MKKILISSALAASLFGVAQAQTSGLFVGVNAGVPITTPSYGPPNSSMFPTSGIGWAVGLDVGYKQVLSENY-GLKYYISYNYNQSKGSKDNSPLPKVNADINQHLIANVDYYFNFTPAFGAYIGIGVGYQQYDPTWKNAMPTEAKGGLAVPVNVGLTYNFNDASQILLGAKIPLLGYDYKDVKAATLRTYIVQIGYNYTF 212
152 7.000e-17UniRef50_A0A268TER5 Uncharacterized protein n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TER5_9HELI  ali  19  14...........................................GAKATPVAPVMVAGLEAEIRSLKEQIIKNGGTPKEYYPNQDYIESHYPNASADKKKHLREKYSRSDAKSGIFMGINVGYGALFNDYIDGHYNETTTTIPLPMFGGKLGYQSFFNPYF-GARVYGDVMIASGGLTAKNGSVIYMLGAMNLDLLVDVPLDRGFKYFVGGYFGIGFGAMVLLNYSSDNVLWNTLLQIDYTFNAGLAFTINAKNRLEVGAKIPWASKTLESKDIAFKRSVIWTASYIYVF 325
153 7.000e-17UniRef50_I9UMD7 Outer membrane protein n=147 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9UMD7_HELPX  ali  12  280................LGSVIPNAQGLSSAFSALESAQNTLKGYLNSSSATIGQLTNGSNAVVGALDKAINQVDMALSDLSATDTQKTQAVGTTTDAINFLNALKNNLTAQKDAFMNVHKNIQTAAQATHTPSVINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRTYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFIVQGESYLKSQNNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGFKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 593
154 8.000e-17UniRef50_V8CBV8 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CBV8_9HELI  ali  22  21......LKPLGKVLLASAFALSVLSIANAQPEAQNEAQNTQEATKEATQEATQEATNQSSEATNETSQAQTLNQKEPVQSIHTHTQESADTLGTGENTQEQLAQEPMNKEKSGVFVGLSIGVASLSYNGQNTYTSSASLDRATGIYGILVGYKHAITGGF-GLRYYADFNYSYAHQNKIWG----MNYNLNIDGLLNIVEKNN--NFFGFFAGVGLGAQSYGWSNKGKKFSNPKTSFNVAINFGVRANLAKHHDVELGVRFRPVRATLGGTKAVVGSNYDIFFRYNFVF 389
155 9.000e-17UniRef50_UPI000CF0D94E outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0D94E  ali  18  257............................................................................................................................IQSLMSGIASKNSSNISSMVGFTINAGYKWFFNKKRNGVRAYGFYDYAWGK-PFNQVTTNNSVYGVGVDYLYNFI--DKNKLVVGAFLGFQLSGSSWSDSKSGDKAQIHTSYFQIPLMIGVRTNLNKHNGIELGVKIPLATQYYFKSSGSYKRAAVFYANYVYNF 438
156 9.000e-17UniRef50_I0EPD1 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPD1_HELC0  ali  14  172.....................................QDTQSSMKEEFQGVLNANNSNDYKVILTVQGQTRDDLSFLGGAQIIKGYAQGFYNADAQGHNTNLNAVAISNAK----ANITATNMVMQSVIQSLTSHNHSNISSMVGFTINAGYKWFFNKKRNGVRAYGFYDYAWGK-PFSQVTTNNSVYGVGVDYLYNFI--DKNKLVVGAFLGFQLSGSSWSDSKSSQIKQIHTSYFQIPLMIGVRTNLNKHNGVELGVKIPLATQYYFKSSGSYKRAAVFYANYVYNF 436
157 1.000e-16UniRef50_E7ACG0 Outer membrane protein (HorA) n=11 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E7ACG0_HELFC  ali  15  15................................................................................................SLFSTLALSTLSAERNAAYLGAGFQWSRMYLKQNNVVDYNTHYSSDMWGFNIRAGYKQFFGQKRIGLRYYANFAYNAVGRMSGTGTLASVNYGAGMDFLWDFFVPKDNSYALGFFVGFQLIGNSWVGSVMNGGDGANQSYFQLPINFGFRANFSDKQSLEFGALVPVIPMYYYKVSLYYHRNASLYINYVFDF 272
158 1.000e-16UniRef50_UPI000D3D0FA5 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=UPI000D3D0FA5  ali  22  3......................................................................................................................GLTANKYNPGHTNINWHAKYANGALNGLGLNVGYKKFFTSKWFGFRVYGLFDYGHATYAPNKIQLDMVSWGVGSDLLADII--DNDNASFGIFGGVAIGGNTWKSSAANYWTKTSTVAFQVWLNFGVRANIYKHNGVEFGVRVPLLINKFLSAGPNLKRDYSLYLGYNYTF 215
159 1.000e-16UniRef50_A0A268U7R2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00482-2 TaxID=1476200 RepID=A0A268U7R2_9HELI  ali  24  17.......................................................................................................SALQANEKSGVFIGADIGFAMNSGSGSVDAGDYGSAKSVNMSYGVRAGYQQYFGN-YNGLRLYGNFNYLHF------GSDAMMKYGANLDYLLNFSDSDSP---WGIFAGVGYEWVGGEAKDSLSKSKQSAIEGGLLVNVGFSKIINNHNRIEFGAKIPLYNYDKIETPIVKATTHTVYVAYSYSF 205
160 1.000e-16UniRef50_I0EM96 Outer membrane protein HopP n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0EM96_HELC0  ali  15  307....QAIKKEHQLLMLAKFIPFQNSEWNDDYSNTATKNIINYYVAQNAHDAQVAVDILNLDNNKNALNHFLNLANSQGLALSHNKLNLNDIATKTPNYDSPGYTYAINANKQMALTNA-INAMSANPFRHLGLIKSRINNGAMNGFGVMLGYKQFFGKKWFGARYYGFFDYNYAYSGFFNSASNVLTYGFGTDLLFNFINDKKSKLSFGVFTGIQLAGTSWLNNNYAILENHPVFNGQPPL................................................ 552
161 1.000e-16UniRef50_A0A099B6I2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=A0A099B6I2_9HELI  ali  18  19.................................................IFLESIYANDLTDFGNSESDGLLKVQSAAQVQTNVDIERKTITKVPKTQTQISALKQAQIKRNGVYVMLSINAIPL----TRMISAQDSVQGLSFGAGIRSGVVSYLDDYIGIRGYFAFDFLSPFSKQRENHKGNFLMISLGLDILIDFFIDKSYKNTLGFFMGIGAGGLLYVDTEKPLITGSGVNGGNVMVQGGLSAVVLYKHRIELGTRFLPTQSFDLSADGIVA-DYNFYVGYSYKF 264
162 1.000e-16UniRef50_Q7VFJ9 Uncharacterized protein n=17 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q7VFJ9_HELHP  ali  16  12.................................................................................................VALVLSSSALVGEESGAFFGVGIGHG-AGEREYVENGAKDKAVGAGASYEIIAGYKQFFTSD-VGLRYYANFTYANFN-DENPGKTTLMNYGVNVDALFNFITSESANFGAFVGVGVGSNTIDNKDFSDIQAAGINKTGLDVSLNLGLRSVVDTKHSLEAIVRVPLVAMTLFDGNVTASRNYNIGVRYIYSF 209
163 2.000e-16UniRef50_A0A268TBN9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TBN9_9HELI  ali  26  27.........................................................................................................SATNKKLGLFIGAEAGYQLLY-TSVKTDSIDESVADNSILAGLRLGYEQYFNPYI-GLRGYGTFDYAYAFDKKGADANNYFKYGINADLLVNFTENKDP---IGLFVGVGYQWVQYNDNPTIDRDKNNVSDNGFVVNAGLSKVID-NHRIELGARIPLYNYDSEGGKTTIRNPIDIYLAYNYVF 227
164 2.000e-16UniRef50_V8C988 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=V8C988_9HELI  ali  22  33..........................................................................................................ASAEESAVFAGVEVGYAASAFENKINQSQSAKYSGDGVKYGLVVGYKQFFTPHF-GLRYYANVSLHHDYGWKTKVNGTLINYGGNIDALVNFVA--NDALDFGAFLGVGVGGMTWMGKDLDDHWSLTSTGLDVALNAGVRLGVGDRHGFELVARIPFIKTTLLDESGYLSHTYAITARYTFSF 254
165 2.000e-16UniRef50_M3LPV4 Outer membrane protein n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=M3LPV4_HELPX  ali  19  475.............................................................................................................................QMGFARNFLEHNSNSNNMNGFGVKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGAESSKATLSSYGAGTDFLYNVFTRKRGTIDIGFFAGIQLAGQTWKTNFDGNHLKPKDTSFQFLFDLGIRTNFSKSQGVEFGLKIPVLYHTYYGVTAKYRRAFSFYVGYNIGF 659
166 2.000e-16UniRef50_A0A1M4NGV6 OMP1702 n=22 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGV6_HELFE  ali  15  83................................................................................QEQAQKKTKQPSTAVATAKTSAKKDAWVGERSSFFAGFNYQASSIANMIHYAGTEVVNSTSPLMGVGISIGYKQFFGQKHNGLRYFGFFDYNHSRFYAGQYYANLYTYGFGIDMLYNFYT--NKHFIFGMALGVQFAGDSWSYKKTNKSSSYSPANFQFLVNFALRAQFAKHNGIELGIKVPTITHRYFSLTNAQGTNLVANVRRLYAF 333
167 2.000e-16UniRef50_A0A268TV46 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. 12S02634-8 TaxID=1476199 RepID=A0A268TV46_9HELI  ali  24  9.......................................................................................ITTALSTLVGISSAWGYDSSARDKSGVFVGAGLGFSSSYYTTGKGSSELTSKTNTHMLYGIKAGYQQYFN-AYNGLRAYGTFDYTSLTAPDKNKNFNFLKYSVNIDYLLNFTDSPSP---WGLFVGVGYQWVGSSYKGPAPMPDVRISTNGFVINAGFSKIIDNHHRLELGAKTPLYNYFKLDFSTTTRNLVDVYFAYSY.. 223
168 2.000e-16UniRef50_A0A1M4NFD4 OMP1061 n=477 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NFD4_HELAC  ali  20  61......................................................................................................................GLTANKVNPGGTNINWHAKYANGALNGFGLNMGYKKFFTSKWFGFRVYGLFDYGHQVYAPNKIQLDMVSWGVGSDLLANII--DKDNASFGLFGGVAIGGNTWKSSAANYWTNTSTVDFQVWLNFGVRTNIYKHNGVEFGVRVPLLINKFLSAGPNLKRDYSLYLGYNYTF 273
169 2.000e-16UniRef50_I0ELS9 Outer membrane protein HopL n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELS9_HELC0  ali  15 1073................LGQVVAIVSGFNNAIGAESYQMTEINKLLGQIATSVKDISQNTNPDKIEELLRDIAKNTNTVQVFNQNLKDLLGTNANLNAINQVIENYKQQLGE----IQALANAYGSNPFFEQYTSGKSTQHGMSNGFGVNIGYKHFFGQSRNGLRYYGFFDYGYTQMGIGTSRANIFVYGAGTDFLWNIFTYHTKAVNFGFFFGVQLAGASWASSNWGNAKDIQNSHFQFLFNLGLRTNFAEQQGLEFGVKIPTINQQYFGADVSYRRLYTFYINYIAGF 1371
170 2.000e-16UniRef50_B5Z9F6 Outer membrane protein n=587 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=B5Z9F6_HELPG  ali  18  14....................................................................................................VSMNALLAMDGNGVFLGAGYLQGQAQMHAD-INSQKQATNATIKGFDALLGYQFFFGKYF-GLRAYGFFDYAHANSDPKTFEPNMLTYGGAMDLMVNVI--NNGIMSLGAFGGVQLAGNSWLMATPSFEGSKKATSFQFLFNVGARLRILKHSSIEAGVKFPMLKKNPYNLDIGFRRVYSWYVNYVFTF 242
171 3.000e-16UniRef50_A0A1M4NHN7 OMP1331 n=26 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHN7_9HELI  ali  19  39.......................TNHVNPTPLKQTPQEIQKEATQKANQEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTKPSLQQKRSKMSQRT---QKKKAMNYKISKQKSGFFLGGGYGVGIIHESYNSQQANSTNLSGVANMANLELGYQQYFSPYFGSRVYFASFDQLNNAPSKNLGSFFYALGSLDMDLLLDAPLERQKKHFLGLYAGFGVGGILANGYTSPNALWKMLVQVDYTVNLGIAFTYNRNLRFEVGTKIPLTSQTLISQDTGFKRSTLLVMNVLYVF 354
172 3.000e-16UniRef50_V8C471 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C471_9HELI  ali  18  12...................................................................................................SLTLAQNVLAEESSVFGGIEVGVSVAGAKGE----------YVGDMWGILVGYKQFFSER-VGLRYYLDVSNVDLYYVKAPKAPRVVHYGANMDFLGNFIS--NENIDFGAFVGVGAGVDMWNGGGFWYRKHN---IVNVALNIGLRVNIAKHHGIEIVQRVQYNPIVEQGVSSYY--PSVTSLRYTFSF 185
173 4.000e-16UniRef50_A0A1M4NI08 OMP515 n=3 Tax=Helicobacter trogontum TaxID=50960 RepID=A0A1M4NI08_9HELI  ali  17  38........................................................SNDFDAFPKDTTATYLQPLSTAQQQTDIAVQR-ATNLPQKTPKQISLLKQANKERNGMYI-----MASLNMVPIQRLLNNEPLYIAGMGFGIRGGVISYLDEYIGMRGYFASDNLSPLHAEINVYNGTFLIASLGLDIMIDFFIDKNYKNTLGFFAGIGAGAFIYFDMKTSITASNYKASGNVMVQGGFSASIAYHHRVEIGVRFLPTQ-SFRIEQDGFVADYNPYVAYSYKF 273
174 4.000e-16UniRef50_I9RGC9 Outer membrane protein HopI n=704 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9RGC9_HELPX  ali  19  513.............................................................................................................................QMGFARNFLEHNSNSNNMNGFGVKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGAGSSKATLSSYGAGTDFLYNVFTRKRGTIDIGFFAGIQLAGQTWKTNFDGNHLKPKDTSFQFLFDLGIRTNFSKSQGIEFGLKIPVLYHTYYGVTAKYRRAFSFYVGYNIGF 697
175 4.000e-16UniRef50_T1U7K1 Outer membrane family protein n=78 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=T1U7K1_HELPX  ali  13  165................LGSVISNAQGISDAFSTLASAQSTLKGYLDSSSATIGQLTNGSNAVVSALDKAINEVDMALANLVTTDTQKAQAVSTTTDAINFLNALKTNLADQKAAFMNVNQNIKTAAQATYTPSVTNTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFLGFGLGGDSFINNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGLKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 477
176 4.000e-16UniRef50_A0A268TRX6 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TRX6_9HELI  ali  19  22............................................................................................................AENSGLFLGVSYQIGSASFFQESKTQVQGISETTSNGAGIKLGYKQFFGNKWFGLRYYAFLDYGYADFGTLKGKDHMFNYGVGADTLWQVFDFPN--ISFGFFCGGSVGADSWIGNG-------NYTNFQALVDAGLRTNLYKHHGFEVGVKVPFSQNKNFKTTTNVRYNSSFYASYFYTF 219
177 5.000e-16UniRef50_UPI000CF0402E outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0402E  ali  14 1202..................YDNSLVSSLQNAFNAVNEITSELNNNSKVSLTSLNSQMSNANEALSILATQIQNSIDSSLSNGNENKENLKLLANTLSVIQNASKVVHQAQTNVS-------QVATSSITYTQPITQTQRANSSAYGLDIQIGYKYFFGKKHFGIRGYATYSYMYSNKDNNLGKTNHHTYGAGFDFLYNFYESKNGIYTTGILLGIELLGSTWDNSNYGGKAHIHMSNFQLPLIIGFRSNFSKHSGIELGFKIPLITNDYYKETIIYRDNVNLYFNYVVNF 1493
178 5.000e-16UniRef50_UPI000CF135A0 outer membrane beta-barrel protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF135A0  ali  23  1.........................................................................................MKKLIISAALSTSLLSIASAQTSGFFVGVNAGVPITTPSYSGALSTIKDNTGIGWAIGLNLGYKQALSEDY-GLRYYLSYNYNESYGSKNGGSNPMFSKVTQQLITANVDFYYNFTPAFGAYIGIGVGYQGFKPSWKPTIGGSNKGGFALPLNLGLTYNFNETHQILLGAKLPLIAYDYETSVTSTLRTYIVQIGYSYTF 230
179 6.000e-16UniRef50_UPI000CF180B4 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF180B4  ali  20  935..................................................................................................................................QFISGKSSQHGVSNGLGVQIGYKQFFGRTRNGLRYYGFFDYGYTQLGNFNNRANIFTYGVGTDVLWNVFTFLDKALNMGFYGGIQLAGNTWDSSLYDNPKHLNPTNFQFFFNLGLRANFARQHGVEFGMKIPVINQAYAGADVTYRRLYIFYVNYNIGF 1124
180 7.000e-16UniRef50_I9U051 HopX protein n=702 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=I9U051_HELPX  ali  21  279......................................................................................................................................GTSSQHGVINGFGIQMGYKQFFGNKRNGLRYYAFFDYGFTQLGSSAVKANIFTYGAGTDFLWNIFVFSDQSLNVGVFGGIQIAGNTWDSSLRGQIENSTPTNFQFLFNLGLRAHFASQHGMEFGVKIPAINQRYNGADVDYRRLYAFYINYTIGF 459
181 7.000e-16UniRef50_I0ZBQ3 Uncharacterized protein (Fragment) n=2 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I0ZBQ3_HELPX  ali  21  193......................................................................................................................................GTSSQHGVINGFGIQVGYKQFFGSKRNGLRYYAFFDYGFTQLGSSAVKANIFTYGAGTDFLWNIFVFSDQSLNVGVFGGIQIAGNTWDSSLRGQIENSTPTNFQFLFNLGLRAHFASQHGMEFGVKIPAINQRYNGADVDYRRLYAFYINYTIGF 373
182 7.000e-16UniRef50_A0A099UDX7 Uncharacterized protein n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099UDX7_9HELI  ali  20  2............................................................................................KKISIVLAGLLCVAANAQSNGLFVGVNAGVPITTPSYTGFTGLKDNFPTSGFGWGLDVGYKQALSENY-GLKYYISYNYNQSKGSKDNSTPIGNVDADINQHLINVDYWLNFTRSFGAYIGIGVGYQQYDPTWKTAMMSISKGGLAVPLNVGLTYNFNDASQILLGAKIPLVAYDYESDTTATLRTYIVQIGYNYTF 214
183 7.000e-16UniRef50_UPI000BA60CFD outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=UPI000BA60CFD  ali  23  86....................................................................ITILNAYPTQGSLNPQNPSILEEKNEGYSIEAIRERQKLVRQKSGKYIGVGIGGFQVKKAYKE-----QNQISFPATLSLKGGVQTFFNKNIGIRGFFGLDGFINYEFAKDPSHSFYSMFSLGIDIIGEFPLTKSYKHFLGAFAGIGGGATIYADNENFSLFKHAITSAGIMIEGGVTLSLFVRHRFELGFKILPTAKQLLNSK-KFETSLMPYVMYNYKF 303
184 7.000e-16UniRef50_UPI000CF17DA8 outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF17DA8  ali  18  367............................................................................................................................ASPYLPEFRAGNSRQTNIMNGFYTKWGYKQFFGKKRNGLRYYGFFSYNGANFKSTYNTVGLYTYGVGTDVLYNIFEYQNKSVNMGVFGGIQLAGETFNSSLKNNKKDINSTHFQFLFDLGFRMNFGKQHTVEIGVQVPTIYNTYYKSAGTYFRPYSVYWSYGYSF 552
185 8.000e-16UniRef50_I0EM73 Outer membrane protein HopI n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EM73_HELC0  ali  14  375...........................................................SKALASRGSTRPNSTEINSTLSNPQSTQAQNLMATGLGASQAIVNQIVNTMQSKVNNAKSVGFA-------RNFLRNSAQSNNMNGFGIKMGYKQFYGKKRMGARYYGFMDYGYAQFGNTATNANLVTYGVGSDFLYNVFTRKTESTDIGLFAGMQLAGQTWSTNFDGDKNKANTTSFQLLFDLGIRTNFAKSQGLEFGVKIPVFYHEYYGVSAKYLRAFSFYVGYNIGF 618
186 9.000e-16UniRef50_E6NQC9 Outer membrane protein HopF n=720 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E6NQC9_HELPQ  ali  18  303..................................................................................................................................NLFSLRDYQSASMNGFGAKMGYKQFFTKKNIGLRYYGFLDYGYANFGDTNLKVNLVTYGVGTDFLYNVYSRRRERTTIGLFFGAQIAGQTWSTNVTNLLSGQRPSSFQFLFDLGMRTNFAKTNGIEFGVKIPVIAHKYFGSSASYMRNFSFYVGYSVGF 481
187 1.000e-15UniRef50_I0EKY9 Outer membrane protein 27 n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EKY9_HELC0  ali  16  288..............................................EDSMNIFEAKANALNKNSNETQYQNLLVNGQNLANKMGQLQDYAKNNLIINSSQQIGLNKANQEVLDTLKQLHAQNSALNITLLPGFASQSNSVSNMNGFGAKIGYKQFFGKKWFGLRYYGFFDYGYAGFNNNSVKTNLVTYGAGMDSLFNVFQGKSSSFSLGLFLGFQLAGQTWISSLNQSGSKINHSSFQFLFNYGFRTYFSKKQGFEIGMKVPTIPQTYVKNSGDYMRSYSFYLSYLIGF 551
188 1.000e-15UniRef50_UPI000CF032C9 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF032C9  ali  14  894.....................EITKDLNNAFSLIKQVSDTLKNNSKVSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIQNSIDSSLSNSNDNKENLKLLANTLSVIQNASKVVHQAQANVS-------QVATSSITYKEPTTQTQRTNSSAYGLDIQIGYKYFFGKKHFGIRGYATYSYMYSNKDNNLGKTNHHTYGAGFDFLYNFYESKNSLYTTGILLGVELLGSTWDNSNYGGKAHLHTSAFQLPLVIGFRSNFSKHSGIELGFKIPLITNDYYKETIIYRDNVNLYFNYVVNF 1182
189 1.000e-15UniRef50_J0IQI0 Outer membrane protein HorA n=31 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0IQI0_HELPX  ali  13  256................LGSVIPNAQGLNSAFSALESAQNTLKGYLNSSSATIGQLTNGSNAVVGALDKAINQVDMALTDLTTADTQKTQAVTTTTDAINFLNALKSNLMAQKDAFMNVHKNIQTAAQATYTPSVINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFIVQGESYLKSQNNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGLKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 571
190 1.000e-15UniRef50_UPI0009E9A284 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI0009E9A284  ali  24  5..........................................................................PQTKYKSSKSPKNTHAKYTRKDKRARKALNRQIGKDKSGFFLGGGYGWGLITESYNSMFSTLPNLSGAANMMNVELGYQQYFNPYF-GTRIYGDLLFNGNTTPRGFGGFFYGLGSLNMDMLFDAPLERQKKHFIGAYAGFGVGLMVLKDKRYNAFSQVVQAGFDYTINLGVAFTYNRHLRFEVGTKIPITSQQLISEDTGFKRSSLLVMNILYAF 273
191 1.000e-15UniRef50_K7YP30 Outer membrane protein 5 n=1 Tax=Helicobacter pylori Aklavik86 TaxID=1055532 RepID=K7YP30_HELPX  ali  16  350.......................VNNIKSNVNYYGDQIESASQTARDIFYLQQNKQSIQKAYSNANDLSQEIQGLSYNKINVENIISANADKNAPEIDKYNYKINQAQVSD----VNAALNAMAKNPFRNVGFINSQSNGGVTNGIGIQLGYKQFFGKKNWGARYYGFFDYNHTYSSIFSSASNILTYGVASDFLYNFINDKSGKFSFGGYAGIALAGTSWLNNDKAYKADVSSSNFQFLFNFGLRANFAEQHGVELGLKIPTINTSYYSFKLSFRRTFSIYLNYVF.. 644
192 2.000e-15UniRef50_Q7VK85 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q7VK85_HELHP  ali  18  39.................................................................................................................................SQIKAGSEKQNLSGISYEVIAGYKQFFTQDF-GLRYYANFAYADASSGGDKITGNVMDYGVNVDALYNFISGDT---SFGAFLGLGLGANSW-GGKTFKDDKMDKTGLNLALNVGLRTEIAKAHGIEIAARVPFIATTLQKADVTASHTYNAGVRYIFSF 202
193 2.000e-15UniRef50_Q7X3Z4 Membrane protein n=293 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q7X3Z4_HELPX  ali  20  20.............................................................................................................EVNGFFMGAGYQQG--RYGPYNSNYSDWRHGNDLYGLNFKLGFVG-FANKWFGARVYGFLDW-FNTSGTEHTKTNLLTYGGGGDLIVNLIPLD--KFALGLIGGVQLAGNTWM-----FPYDVNQTRFQFLWNLGGRMRVGDRSAFEAGVKFPMVNQ--GSKDVGLIRYYSWYVDYVFTF 186
194 2.000e-15UniRef50_UPI000CF0E5EB hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF0E5EB  ali  32  17.........................................................................ADEVDDTVYEKQKEIYLLKGQLKAIESEKYAEETLKSKEGFFIGAILGNSFFR------NSSYTTNEGYPIIVGIKGGYQKFLNQTQAGFRAYLDYLVG---FNFIDSKYIYQNVTANFDAIGDVMFGRDKRYGISFFGGYGMGLVNVGFLDKAR--SSNYSDLGIFINLGVGVVLNLKHRIELHLKIPPVKSFGGNLVI----SNLYLIAYQYVF 217
195 2.000e-15UniRef50_UPI000CF0B54F outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=UPI000CF0B54F  ali  15  3..........................................................................................SKTLLASTLSFFTLAPLSAEDNGAFVEGGFEYSNFSSVSTNVVNYSSNYNGNLYGINIQVGYKQFFGKKHFGLRYYGIASYANFTSSVRGINSANVFGGVGIDALFNFYERN--KRTFGGFAGVAIGASSWWNNQDGGKATFSPTFVQFIVNVGLRTNFTKHQGFEFGVRVPTIDDPYFGSSLTYRRNVSLYWNYVYNF 249
196 2.000e-15UniRef50_A0A1M4NID8 OMP1021 n=5 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NID8_9HELI  ali  19  158..........................ENPHRFDSDPVIKDLEDKIRALGVVPETQHYYSKKYIEKHYKHKSWRFKAEKFESYSIAKEKSGFFLGGGFGVGGLEESYSGDQVLSTDLGI--------KVPNDVFSAPVSLKSTFGMLNLELGYQQFFNLYF-GTRIYGDLLVNGNSTNKGFGKLFYALGSLDMDALIDIPLDKQKQHFIGAYAGFGVGLMLLRDYKSPNIFWKMLAQADYTINLGLAFTYKRHVRFELGTKIPLTSKTLLSGDIGFKRTTFMVFNVLYVF 451
197 2.000e-15UniRef50_UPI0009DDC038 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter muridarum TaxID=216 RepID=UPI0009DDC038  ali  21  13.................................................................................................ISVTLSNVALAEEKSGVFAGGHVGIVALGWSIYNNGTKNKDLSQATFNAGLQAGYQKFFSPMLGVRGYLSYDLSVNAKFSKVNNRFGFHNFALNADALVNFI--NSDSWTLGAFIGFGLAYGITVDSG-NKFKNEKYNGFNIPINLGVATTFGS-HKVEIGGKIQTLAAKFTRGNTKLATNHTIYVGYSYIF 203
198 3.000e-15UniRef50_J0U4S0 Outer membrane protein HorC n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0U4S0_HELPX  ali  18  58.............................................................................................................................TNVMTSINSVKKLTNMGSNGIGLVMGYNHFFPDKVLGLRYFAFLDYGMRYPKGYYGGNNMITYGVGVDAIWNFFQGDDIGVDIGVFGGIAIAGNSWYIGNKGNSSRVDNTSFQFLFNFGFKALFVDEHEFEIGFKFPTLNNKYYTTDVQMRRVFAFYVGYNYHF 239
199 3.000e-15UniRef50_A0A1M4NI14 OMP1777 n=9 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=A0A1M4NI14_HELBI  ali  17  47...............................................................................................................SGFYRGGVNQFNSIPLSPSVSYGYANTYQSNMYGFDLDIGYKVFFGKKRNGLRFFAFYDYGYSNPMFNQARYNLNAYGAGMDYLFNFINKEDTQ--VGIFVGFSLAGNSWNNTGASSKASTNFSYFQIPIRWGIRTNISKHQGIEFGMKIPLVRNYYFINGITFQRSIVFYANYVINF 259
200 4.000e-15UniRef50_UPI000BEAD8B0 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=UPI000BEAD8B0  ali  19  185..................................................................................................................................NLFSLKDYQSASMNGFGAKMGYKQFFTKKNIGLRYYGFLDYGYANFGDTNLKVNLVTYGVGTDFLYNVYSRRRERTTIGLFFGAQIAGQTWSTNVTNLLSGQRPSSFQFLFDLGVRTNFAKTNGIEFGVKIPVIAHKYFGSSASYMRNFSFYVGYSVGF 363
201 4.000e-15UniRef50_Q17WB4 Outer membrane protein 24 n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17WB4_HELAH  ali  23  501...................................................................................................................................NFLAYNTNSNNMNGVGVKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGSGSSKAMLSSYGGGTDLLYNVFTRKRGAVDIGFFAGVQFAGQTWKTNFDGDHLKPKDTSFQVLFDLGIRTNFSKIHRVEFGLKVPVLYHTYYGVTAKYKRVFSFYLGYNIGF 679
202 4.000e-15UniRef50_I0ERJ6 Outer membrane protein HopK n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ERJ6_HELCM  ali  22  327...............................................................................................................NYFYRLLTLQTNRYTQTNLSNLVSVSKQTTLHYGVSLAIGYKHFFVPRF-GLRTYANIEYLYTNAYFSN---SNILYGGGLDFLANIIDNNDKSMIFGIFAGVNLAGNTSIAQIKDNH--VSNTQFNTFLHTGLRFVFNGMHEFDLGVKVPFLKNPSVSLNTSNKTLYSMFISYYYLF 506
203 5.000e-15UniRef50_A0A0K2X882 Putative Outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2X882_9HELI  ali  18  1..................................................................................................................................................................MRYYGSFSYQGVFYNRNISSLNDFVYGAGVDALYNFYESKDSKYTTGVFLGFMLAGSSWVVPGYHNHSVMHTSYFQIPLNIGFRTNVTKHHGFEVGLRIPLAANYYFKGSTTYKRNVAVYFNYVYNF 148
204 5.000e-15UniRef50_N2BSA5 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter bilis TaxID=37372 RepID=N2BSA5_9HELI  ali  19  37................................................................KDNTANYLQPLSTAQQQTNISVQRETSLPEKTPKQLSLLKQ-ANKERNGMYVMV-----ALNMIPTQRLLNNKPSYVFSMGMGVRGGVISYLDEYIGMRGYFANDNLSPIRTDANAYDGTFLMASLGLDIMVDFFIDKNYKNTLGFFAGIGAGAFIYFDTPSSQEVSNFKASGNVMVQGGFSALIAYHHRVEIGVKFLPTQ-SLRVEQDGLVADYNPYIAYSYKF 264
205 5.000e-15UniRef50_A0A268TAJ8 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TAJ8_9HELI  ali  23  19.................................................................................................ASTALAENTNVRDQSGIFAGLEIGSSLGYVNGVAFTETFTSGVNSNMLYGARIGYQQYFN-AYNGLRLYGTFDYSNFSPPLNPKTANFFKYGVSLDYLINFSDTQNP---WGIFVGAGYQWVQSKSFVKDIHETKKITQDGIIINAGISKIINNHNRLELGVKVPLYNYNENEDKATLRNPADIYLAYSYSF 227
206 6.000e-15UniRef50_N2BG31 Uncharacterized protein n=14 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=N2BG31_9HELI  ali  24  29.............................................................................................................EKSGLFVGVHGGVSLFGVGIYDETGKKANASTTSFNVGLKAGYQYFFMP-IVGVRGYLGYDFNGSGMGMKDVNVSFQNITLNADVMVNF--LNTDSFTLGAYVGFGLGYGITGLTGEKTIVDTNYNGFNIPINVGIAATFAGSHKVEIGAKIQALSAGYSSKTKNDKNTHVINVGYSYIF 232
207 7.000e-15UniRef50_Q17V61 Outer membrane protein 33 n=3 Tax=Helicobacter acinonychis TaxID=212 RepID=Q17V61_HELAH  ali  19  15.....................................................................................................SVNTLLAMDSNGVFIGAGYLQGEAQMH-ANINSHKQVTSAPIRGFDVNVGYQFFFGKYF-GLRAYGFLDYARASSNPKIFSPNMLTYGGAMDLMVNFI--NNGIMSLGVFGGVQFAGNSWIMSTPSFEGSKKPTSFQFLFNVGARIRVLKHSSIEAGVKFPMLKKNPYDLDMGFRRVYSWYVNYVFTF 251
208 7.000e-15UniRef50_Q17VB1 Outer membrane protein 32 n=596 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17VB1_HELAH  ali  13  11......................................................................................................LSVAASAEENAAFVGANYQVGMIQNQTKLGVQKPLMKFPPFAGAGAQVGYKQFFGKKWFGMRYYGFFDYTHDRFYRGQYYVNLFTYGAGLDTLWNFV--NKENMVFGFVVGIQVAGDSWATTKHHSNSSYSPANFQFLWKFGIRTHIAKYNSLELGIKVPTITHRLFSITNEKGYTLQADVRRVYAF 240
209 8.000e-15UniRef50_A0A2X4PW73 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=A0A2X4PW73_HELMU  ali  20  21............................................................................................TDTDEIKKIYEEQNLIRKKGGQYISFGLGTSVLRLKQ---EIHGKKNTYVPVLFVFKAGSQTFFTKGVGIRGYFEFDTYSNYGFKRPPTTSFFGFFSVGIDLLTEFPITPNQKNFLGAFFGIGLGASIFTDNIHYKFFKNSFVSAGFIAEVGVDLTINIKHRISIGVKTTPVQ-KSWSRSVAEETDFLLFMNYQYKF 216
210 8.000e-15UniRef50_A0A1M4NFB8 OMP1394 n=46 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NFB8_HELAC  ali  16  8.........................SQSTHLGHYGNQVNHTKDLANTILNFKETFSTLDKNSETINKDLASLPNTKSIQDMTKVYQAKQSLNHPVGLQNLCSLDTNKYDQ-----FQAIRQELGKNPFRRFGVIDAKTNNGTMNGIGVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDYNHIKSNFFNSASDVWTYGVGTDLLYNFINDKNTNFSVGLFGGIALAGTSWLNSQYIYNAKVSASNFQFLFDAGIRMNLARQHGIELGVKVPTLNTSYYSFMGAK.............. 280
211 8.000e-15UniRef50_A0A1M4NG40 OMP163 n=734 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NG40_HELAC  ali  18  57.....................................................................................................................IDYQNGYIRTISSVNGIKKLTNMGA-NGIGLVMGYKHFFTDKVLGLRYFAFLDYGMRYPKGYYGGNNMITYGVGVDAIWNFFQGDDISVDIGMFGGIAIAGNSWYIGDKGANREVNNTSFQFLFNFGMRALFVDEHEFEIGFKFPTINNKYYTSDTQMRRVFAFYVGYNYHF 244
212 9.000e-15UniRef50_I0EK98 Outer membrane protein n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EK98_HELC0  ali  22  17....................................................................................................ALAIQGLQAEKSAFFIGGMYEVGIATLKNKTIEYSGSSKNIAKSGFGIHMGYNQLFGKKWAGFRYYGFYDWGVVNFKNVNSKFNLSSYGVGIDLLLNVVNFT--HFSLGVFGGVAIGGNTWYSANHGGDLHLKKTQFEWMFNTGIRSVIAKHVGIEAGVKIPMRNTPYLRFETKLKRNWSFYAAMFFLF 255
213 9.000e-15UniRef50_UPI000CF0EF1C outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cynogastricus TaxID=329937 RepID=UPI000CF0EF1C  ali  16  223.....................................................................................................................................NANSNNGSKMYGADIEFGFKHFFGQRRFGLRYYEYFSYKHGNNEL-NGAINDIAYGAGMDALYNFFENRQSTFTMGIFAGLILAGDTWLVDGSSAYAHVKPTAFQLPLNVGFRTNIGSE-GFEVGARFPMLESTYFSESLRYRVRMSVFANWVHNF 397
214 9.000e-15UniRef50_A0A099BBE2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=A0A099BBE2_9HELI  ali  18  17.............................................................................MYPQEYSYPQRYAPKNYDDTHKYSDALLAYGAKKTGALLGIEYVMLDVDSTLKGNLGTSYNVKGNMNGFGLRAGYQRFFMPVI-GTRTYVAFKYMRASLNDDTHKLGQTNITLNGDILFDPFNFTKPSSGFGVIIGVALGAANYYDSVYNL-----PWGFNIGVNLGVNFHIAARHRLEMLMQIPLILATTYSAESFTFKNLSLGFGYTINF 237
215 9.000e-15UniRef50_A0A1M4NID7 OMP111 n=2 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NID7_9HELI  ali  18  16.....................................................................................................LSLASLNAERNGAYTSVGFQYSRMAGSYVDDNVPTSKQSGNLYGVDVQLGYKQFFGKKHFGLRYYGVFSGQGGNYYGGKGSLSNLFYGAGIDVLLNFY--ENKEHMVGVFGGVMLGGSTWINNQSSNKASFSANYVQFLFNFGLRANLSQHNGLELGVRIPVINDPFFKVNYSFRRVVAVFVNYVYNF 275
216 1.000e-14UniRef50_A0A099V6D1 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099V6D1_9HELI  ali  25  43..........................................................................................SKGVIGSILALALFSSTLSAKSGLFVGIDIGASILTQDYRGESSGTNKYSYLMPQIGFRLGYQHYFTPT-NGLRLYGSYNVERNSGAQIMEQYFYATKRLEANLDYLLDLVKTENSSAGVYLGVFYGAPIITLNRKNAQFSGNLKQRIVGINLGLQMTLADHHRIEVGAKIPLNKQKYATNTFTFKTLYSVGLSYAFVF 270
217 1.000e-14UniRef50_A0A268U1N9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00477-4 TaxID=1905759 RepID=A0A268U1N9_9HELI  ali  23  24.......................................................................................................NALQADDKSGVFAGLQIGGMVSYMKTNSIENGVIQIKNVDFSSGVRAGYQQYFNP-YNGLRIYATFDYSYFKNIGFDPPKFYDMFRYSAAADYLINFSNDDSP-WGLFLGGGYEWLEGKKFDDMKENDGETKTNGLFVNLGLSKTFLNHNRFELGAKIRLYKTDTTNQSQVFTNPVDFYLSYSYIF 222
218 1.000e-14UniRef50_A0A2A6TRN3 Uncharacterized protein n=520 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A2A6TRN3_HELPX  ali  20  28.................................................................................HNKTPKKNYQEAHEKLYRSIINRQKLTRKKSGWYFLGGFGAVEAIKDYQGKEM-----KDWIATLNLKTGVQSFFKKYIGIRGVFAWDLGSGKVNYQSHKDPTNSFFTMGLDVIMEFPLG-SYKHYLGAFGGARGALVVYTDKQNFKFFKRSVVSGGLAISGGVMLTLFLRHRIELGFKILPTA-RLLSSSSRFETSPLFYAAYSYKF 231
219 1.000e-14UniRef50_I0ELU3 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELU3_HELC0  ali  14  605..........................................NSSSASVGALTQGTNSTLATINKAIGEVDAQLLALSGSSESSNPNATTEKTLLSSLKTTLTNQKNALLSVQKNVNMAIA---SAKKTTVATVTNTNNHGQMYGVNVMAGYKHFFGKKRWGFRTYAYYSFNHANYMNGASQVNNHTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGIFFGFGLGGETWLVQGTGCSASMNTSYFQMPVQVGFRTNFAKHSGIELGFKVPLFVNQYGDVDVFYKRNFSMYLNYMINF 879
220 1.000e-14UniRef50_UPI00068C4B20 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Campylobacter sp. MIT 97-5078 TaxID=1548153 RepID=UPI00068C4B20  ali  23  22.............................................................................................................EDSGAFVGANVAYGAAKPNSGG--------SHTGFRYGIIAGYKDFFNADFGVRYYGTFDLGTKYTKGSNNPQIETMNLYVNADALYNFAQEGDLEY--GVFGGVGLGYVSHEVKNK-RRGNDKPDGFDVALNLGLRTTYNYVHGFELFTRFGLLNQTANGITSKVKQPYQVGLRYTFSF 192
221 1.000e-14UniRef50_UPI000CF0582B outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF0582B  ali  17  28............................................................................................................AETNGMFIGAGFQYSYFSGADKSNSTSSYPISANLYGGDLQFGYKQFFGKRRFGLRYYGMFSGQTGNYHWFQGSATNFFYGAGVDALFNFYESDKHPRTFGAFVGAMLGGSSWLQKQEDTKTSFAPTFVQFSFNLGFRANFSKHIGVEAGVRVPVIDIPFYSESFTFRRDIVFFTNYVHNF 276
222 1.000e-14UniRef50_A0A2T6T038 Outer membrane protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2T6T038_HELPX  ali  20  1.............................................................................................................................................NMNGFGVKMGYKQFFGKKRMGLRYYGFYDFGYAQFGSGSVKATLSSYGAGTDFLYNVFTRKRGTIDIGFFAGIQLAGQTWKTNFDGNHLKPKDTSFQFLFDLGIRTNFSKSQGIEFGLKIPVLYHTYYGVTAKYRRAFSFYVGYNIGF 169
223 1.000e-14UniRef50_UPI000CF122D3 outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF122D3  ali  17  157..............................................TINSDKTSTTQADYTTQFNNLKDALNFIASNTSNIQSFTQNLRELLGGGVQKAGQVINNTLATYQADLNNLGSMLSRYDKPYLPQFVAGKSSQHGVSNGLGVQIGYKQFFGRSRFGLRYYGFFDYGYTQLGNFDNRANIFTYGVGTDFLWNIFTFLDKALNMGIYGGIQLAGNTWDSSLYHQIKTNNPTNFQFLFNLGLRANFARQHGVEFGVKIPAINQAYAGADVTYRRLYIFYVNYNIGF 430
224 1.000e-14UniRef50_I0ENE2 Adherence-associated lipoprotein A n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0ENE2_HELC0 :  ali  13  220...................VAPQIQEDAKKLAEFNSQANGNNLSAQRFSSLVQGIIDTSKNIVTELDKGHLMTNAELNTTIQTSLQMAQRANGLDNYLANAKNTLQKIINLNS--------EVKSTPYLPEFRAGNSRQTNIMNGFYTKWGYKQFFGKKRNGLRYYGFFSYNGANFKSTYNTVGLYTYGVGTDVLYNIFEYQNKIVNMGVFGGIQLAGETFNSSDPNLVAKVHNTHFQFLFDLGFRMNFGKQHTVEIGVQVPTIYNTYYKSAGTYFRPYSVYWSYGYSF 501
225 1.000e-14UniRef50_V8CKJ9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter canis NCTC 12740 TaxID=1357399 RepID=V8CKJ9_9HELI  ali  18  36...............................................................................................................SRVFVGAGALLAFQQ---DLNPSSKPTATYPALSVSARGGYQYRFFTPLIVRLY---LDYTMSVRPTGLESVTTSSFLVNSDVVSYFYSL--SSVRFGLFAGVGLGIGTYVQEDPSALDSVLAKGFSAFVNGGLSVLFASTHRLELGVKFPITKLELAPTRAY--QDTHLLLMYDYVF 206
226 2.000e-14UniRef50_UPI000DCC0467 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 10-6591 TaxID=2004998 RepID=UPI000DCC0467  ali  25  42..........................................................................................SKGIVGSILALALFSSTLSAKSGLFVGIDLGASILTQDYSSSEITTMKYSYLMSQIGFRLGYQHYFTPA-NGLRLYGSYAFANSGANRITDQYFYATKRLEVNLDYLLDLVKTENSSAGVYLGVFYGAPTITLNRKNAQFSGDLKQRIVGINLGLQMTLANHHRIEVGAKIPLNKNNSTTKTLYAYQLASVGLSYAFVF 274
227 2.000e-14UniRef50_UPI000CF01C44 hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF01C44  ali  14  526.........................QHKPHEKHEPHENHKTEPKPQHETHEKHEPHEHSKTDTHKPHEKHEPHEHSKTESKNNRQTPIKIHSTP---SNPFHKESHHNDEKNNPF------NLSHTLKVISRQINHSYTHSAMVGFDFKMGYQRYFND-FLGLAYYGLIKYNHSN--LNLSSVSQIGLGVGVDLLVDFFNSYKASHSLGGFIGFRGLYNGYGVFNLFKNTGNLDFTTGINYRF-------KHSKYSIGVALPLIQHNMQGVLVLKEGVSHFNVFFNY.. 784
228 2.000e-14UniRef50_UPI00082C66E4 hypothetical protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI00082C66E4  ali  18  38.....................SIKNLTKKRADSTQRTQTTKKPIQESQNIKKSSTQEQNMALQENDLTDGSTEYGALQDLAQKRSEQLKPLDYSNLFSKPPIEWGKIASEKSGFFVGVGGALTPTIRAEDGAEQVYRADYPLGYGYDLKLGFM-YFSNPYVGFRLYGQYANAKSSEPYTSARYQVSMYSVGLSVILDTTLGSRYEHAISVAIDVSYSPKIDFQSRWSDEFGNSKTGNKIVLGLGLGYVYRSKHRLEVMFKVDSFVAIGNNAPIVFNQLLGVSIGYSYVF 328
229 2.000e-14UniRef50_I0ERZ1 Outer membrane protein HopH n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ERZ1_HELCM  ali  24  343......................................................................................................................................GTTTTSGALNGAGLSLGYKHFFGKRKIGFRYSLFVDYNYSNTTDFNSVVSFLTYGFDMDLLLNFINDEKKKLSMGFIVGVGVGATTFASSLKDFGKLKDPTIFQLLGNFGVRLNIARYNSFELGAKVPAFNVNYYSNKLSYKRVMSFYINYAYAF 522
230 2.000e-14UniRef50_A0A2X4SB38 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=A0A2X4SB38_HELMU  ali  12  639................................ITSLPANSTSAKQVAAASLNSATGAAQLAQLPQSNASNESGSGPGGGASAAQVPQSTPAQSATSEVSFRRLPREMSSYSSTFLSGL---------SSTLNSMSRVSNKSAMVGFNVMGGYQHYFNDT-VGMSYYGIMKYNYAGVNKISASINQVGLGVGSNVLIDFYTKYTFDSSLGMFAGLRALWQGYGMLGRFVNAGNLNFTTGFNYRVG-------HSKYSLGISVPMISYDIKVATLGNRSHFNVFFNYGWVF 899
231 3.000e-14UniRef50_J0KSX0 Outer membrane protein n=90 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0KSX0_HELPX  ali  13  274................LGSVISNAQGLSSAFSALESAQNTLKGYLDSSSATIGQLTNGSNVVVGALDKAINQVDMALADLATADAQKTQAVTTTTDAINFLNALKTNLTAQKDAFMSVHKNIQTAAQATYTPSVINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFLGFGLGGDSFINDTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGLKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 589
232 3.000e-14UniRef50_I9YXV7 Outer membrane protein n=46 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9YXV7_HELPX  ali  16  3.....................QTITNLKNSIAHFGTQEQQIEQAENIADTLVHFKSRYSELGNTYNSITTALSNIPNGSSLQNAVSKKNNPYSPQGIETNYYLNQNSYNQ-----IQTINQELGRNPFRKLGIVSSQTNNGAMNGIGIQVGYKQFFGKRKWGARYYGFFDYNHIKSSFFNSASDVWTYGFGADALYNFFLGKNNKLSVGLFGGIALAGTSWLNSNNVYNAKINTANFQFLFNMGVRMNLARQHGIELGLKIPTINTNYYSFMGKYRRLYSVYLNYVF.. 294
233 3.000e-14UniRef50_A0A1M4NHM3 OMP138 n=13 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHM3_9HELI  ali  21  17....................................................................................................ASQNKPEPLAKNQIFIGATTGFATYRTNKEPWI--------NSFVWGFKGGYQHNFNPYVSLR---GQIEYLMAIKPTAFNTLVSSFVGLHLDMVNDFYH--KSKYAFGTYIGVGLGYFQGAHTLVSSTDNRSFMGYNGVLDVGFGSTIDKQHRVELGVKIPFGKINAVNNKFLSMDFYYWLASYAYLF 192
234 3.000e-14UniRef50_I0ELS8 Outer membrane protein HopL n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELS8_HELC0  ali  20 1139..............................................................................................................................PFLNQYAPGKSHQHGVSNGFGINVGYKQFFGNRIFGFRYYGFFDYGYTSMGIGSSSANIFVYGAGTDFLWDVFTYYTKAINFGFFAGVQVAGATWASSNWGNSKDIDPTHFQFLFNLGVRTNFSEQQGIEFGIKIPTINQAYLNADVKYRRLYTFYINYVTGF 1331
235 3.000e-14UniRef50_I0ERN4 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ERN4_HELCM  ali  15  512............................................................NVDNNRSCQPKQQSAQAQVLAHSHYLQTPNTQNTAESSINSSLSSMFKEHLNNAFA---TLSNQLNNNNSLNNTTSQTLKAPMLGFNAMLGYQQYFNDYI-GLSYYGFFNYNNANLKGVLNSVTQSGLGLGTNLLIDFYTSYDNNSVRNVFGIFGGFRGLWNNYKSNGLIRLNKNIGNIHFTTGINYRY-KHSKFSIGLGIPLMKQNIKARLLQETTNMHIYFNYGWVF 746
236 3.000e-14UniRef50_UPI000DCB41B1 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 16-1353 TaxID=2004996 RepID=UPI000DCB41B1  ali  20  76............................................................................................NTSYSKLNEPNPSNKNKEKSGVFIGFELGSGEMAQRQIGGGGGSSKYTQSMSVYGGSVGYKYFIN-SWFGIRGYINISYSYLSQKVSNFSFSNIVYTESIDLLFNFYNGE--SASFGAFLGMGLGGSTWIESTTE-----SYSGFYMDAKLGFRANFAKSHSIEFGAKIPFINTSNGNLEVKSKQNFQILVGYNFTF 283
237 4.000e-14UniRef50_A0A0S4PW57 Uncharacterized protein n=7 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0S4PW57_9HELI  ali  16  18.......................................................................................................ASPLVAEESGVFGGNAVGYGTPHIKILNASGDTISKKYNGITFAFIAGYKQFFTPNF-GLRYYINVN-TIGKDVGQKFRGTLMDYGVNIDMLYNFIARPNANLGFFLGAGAGANTWGKDIGKDIADSKNKKTAFSAGLNFGLRSVFAKHYGLEIAARVPFTKTTIFDNKIKMTASYDYNLGLRYIF 208
238 4.000e-14UniRef50_F8KTC6 Outer membrane protein 13 n=31 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=F8KTC6_HELBC  ali  19  35..............................................................................................................KDGLFVGTSYQTGTITILTKNATVNSASANVGANGLGFNVGYTGYFRKDQMGARYYAFIDWSPYGGGLYYGGNNMLTYGAAADFFYNFFYRNDISLDLGVYVGVAIAGNSWFLGDAGQNAKPSVSTFQFLFNFGLRALFVGTHGVDIGFKFPTINDKYYTFSAQFRRTFAFYIGYNYYF 243
239 4.000e-14UniRef50_A0A0K2XN83 Putative n=14 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XN83_HELHE  ali  25  12..................................................................................................STLALAKQQALPKNHIFIGVTTGFSTLNVVKQP--------YNNAFLWGLKAGYQYDINRFVALR---GQIDYIQTIKPTAFNTNVYSLFNIHMDMVNDFYHSK--KFNFGTYVGLGFGYFQSAMTLHSYVGDRSFMGYNGVLDLGVGSTIAQKQRVELGVKIPFGKIQSIRHKNLAMDFYYWIVSYAYLF 189
240 4.000e-14UniRef50_E7G5G1 Outer membrane protein (Omp29) n=5 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=E7G5G1_9HELI  ali  14  25...............................................................SKQQTTNNKQQTTNNKQQTRSVFSLAFTRFAFISALSFISLAPLSAERKGGFIEGGFQYSNFGGKDNSSFQESTNYNGNLFGGDVQIGYKQFFGKKRFGLRFYAFFSGGSYNTFNYNQSLTDLFYGVGMDMLFNFYDKNEK--TFGMALGVMGGGSSWLTGNNQNSSQITTRYGQVIVNIGLRANFSKHQGFEFGVRIPTINYPYYSYSNTQSPISNAY....... 277
241 4.000e-14UniRef50_H5VCG2 Putative Outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter bizzozeronii CCUG 35545 TaxID=1002805 RepID=H5VCG2_HELBI  ali  14  6........................................................................................KLANTFLPSVLGVFSLLPLSAEKNGAFMEAGFQYSYAWGSFKQNTQTANSYDGNLYGGDIQIGYKLFIGERRFGLRFYGFFSGQKGHANSVHNSDSNLFYGGGMDMLFNFY--DDEEHSFGIFGGAMVGGSSWFMGKDKYCNWANAYNYQVIVNLGFRFNLTKHQGLEVGVRIPIINDPYYNSVVKFRRNIVAFANYVINF 291
242 4.000e-14UniRef50_A0A0K2Y5L7 Outer membrane protein (Omp6) n=12 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2Y5L7_HELHE  ali  18  1..................................................................................................................................................................MRYYGTFSYQHGLFYNDTAAVDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMFTGSTWLFNNAGGSAHMNTTYFQIPLNIGFRTNVSKHHGFEVGLRIPLATNYYYSEAITYKRNVSVFINYVYNF 148
243 4.000e-14UniRef50_A0A0K2X4T1 Outer membrane protein (Omp6) n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2X4T1_9HELI  ali  14  23.............................................................................................................ENKAWYLSFGPQFGLVRSEALVSQNGNEDSVAPMGGGNVRLGFKHFLGQKQVGVRYYFNFAGN------GGAGVAQFVYGLGADALLNFIEVKWQDFTFGGFVGLMFGVETWHDLGGTFARQTHSVQFQLPLNVGLRLNFSKHQGLDFGFMLPLLTHTQDNATLTLHRDFSVYLNYTYAF 233
244 4.000e-14UniRef50_UPI000CF0A79A outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0A79A  ali  20  532.............................................................................................................................TRSNTQITPTTSQQKAPMLGFNTMLGYQQYFNNVI-GLSYYGFFNYNHASMKGSVGNVVQMGLGVGSNLLLDFYNGKQFKSSFGIFAGARGVWNNYKLL------KKNKNLGNVHFTTGVNYRY-KHSKFSLGISVPLINQKIQAKSADLVSNMHIFLNYGWIF 699
245 4.000e-14UniRef50_UPI000CF1096F outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter aurati TaxID=137778 RepID=UPI000CF1096F  ali  22  32.........................SQQHVSLAIQTKNISSKSAQKPLSNNKEQPTHSTKELQTYHEKLKYLQ--SLRYEVFNLREQIHAKGGTLESNLPYGNYLADNHSKSGFFIGVGAGILDVFSGATINNNNTENTRISPLVLSMRGGYQRFFNHYVGARIYGGIFLNAANYIINNTMQGFYTLGHLSVDVLFEVPLDSKFQHFIGGFTGINIGIMYYRTYDNKHHIWDYNLQVDYSFNIGVNLTFYSAHRIEMGLAVPFAYLTLPGFNPEFWRSAIFSVNYHLIF 338
246 4.000e-14UniRef50_C3XJ55 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter bilis ATCC 43879 TaxID=613026 RepID=C3XJ55_9HELI  ali  19  4....................................................................................EKSIKAIILTLVLIAYASYAEETTEEKNGAFIGLQLGSSMIQAKKKTFLADRTDEYNSHIAYGLLSGYQHWFNNKVGMRGYAMFSGYNFY----------VLQFGVGVDVTYSAVKVGCGKFGIVAGLQAGGVYSYDSWYWSGSFKHNNPFALDLAVNAGMRYS-GSKHTMELIVKIPFIDISSEKHEDYLKEVYSLVWRYMYTF 209
247 5.000e-14UniRef50_A0A0K2XNG6 Putative outer membrane protein n=37 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XNG6_HELHE  ali  20  17...........................................................................SPLQAQTDAKKFLKSLQKEARLYERLQNKQKQHKAKD-----GGFFGMGFGMIDIKKDSKQGKSQTFPIVLSFKGGYQSYFSSFIGLKVFAALDLATSVVNWDFNKPPSNSFYGVGLEIPIEFSLTPSYQHFLGFYAGVGGGAVIYMDNDQFQMNKQEIKTFGVIIQAGAALTLFSKHRIEVGFKILPTNKTLL-ASHRFETSQMFNVVYLYRF 228
248 5.000e-14UniRef50_V8CED3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CED3_9HELI  ali  21  22......................LSSSLALAQGNTSAASQTEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSANRASADEQTDKQTTKNLTK--SQKYAQKQEKKQAKIQAKQTRRNLSKNNFFLGLEVGGLQSQMQEKVDGTQNPTKKASGLNYGLMLGGSHFFGK-YVGLRYYGDINISHSKFPTNPAQTIWARHGIGLDILANLIATQKKSYRFGVFAGLYTGLLNLSGTPSKDFGIGN---VNLALNAGLRVDMG-RFGFEFAGQLPFIKS....................... 260
249 5.000e-14UniRef50_I0ENG9 Outer membrane protein/porin n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ENG9_HELC0  ali  15  387............................................................................................................................AHPWLGQFAAGNSKQTNAMSGFYTKIGYKQFFGKKKFGLRYYGFFSYNGAGNGANYNTVNLLTYGVGTDALYNVFSRSFGSRSIGFFTGIQLAGDSYITSLAKSTKKVTATKFQFLFDVGMRMNFGNQHSIEIGVQIPTIYNTYYSTEVKYYRPYSVYWVYGYAF 572
250 6.000e-14UniRef50_J0JKW8 Outer membrane protein n=30 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0JKW8_HELPX  ali  13  158................LGSVIPNAQGLNSAFSALESAQNTLKGYLDSSSATIGQLTNGSNAVVGALDKAINQVDMALADLVAADTQKTQAITTTTDAINFLNALKNNLTAQKDAFMSVHKNIQTAAQATYTPSVINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFLGFGLGGDSFINNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGLKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 473
251 6.000e-14UniRef50_A0A268TL43 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02629-2 TaxID=1476195 RepID=A0A268TL43_9HELI  ali  18  3..........................................................................................KKTLLGVLGLVIALSSAGYAKSGVFVGGNLGLPITAATDIPSVQPFIPTTGVGYTVGVNVGYKQDLTTE-MGLKYYLSYNFSQSFASKAIGPIENKADILNHLVVANVDYFYDFDKMFGAYVGIGLGYSDYSGSFNIANFGISGGSFALPINVGVNFNINESNTISLGAKIPVLGTDVN.................... 184
252 6.000e-14UniRef50_J0DFK3 Uncharacterized protein (Fragment) n=7 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0DFK3_HELPX  ali  21  4.........................................................................................................................LGNNPFRNMGMIASSTTNNGALNGLGVQVGYKQFFGKKRWGLRYYGFFDHAYIKSNFFNSASDVWTYGVGSDLLFNFINDKNTNFSFGLFGGIALAGTSWLNSSNVYSAKVNTANFQFLFNLGLRTNLARQHGMELGVKIPTINTNYYSFLGTYRRLYSVYLNYVF.. 200
253 6.000e-14UniRef50_UPI000CF0A7AD hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0A7AD  ali  18  583.......................................................................................................................LNTISATLLESIQTIKNETSKNAMLGFNTQIGYQNYFNNVI-GLSYYAMFNYNTSKRKGLLNKTQQYGVGGGINLLIDFYAGKDFKSSFGVFAGARGLYNRYQFNGIINASKN---KGNVYFTTGLNYRY-KHSKFSLGVSMPLIKQSIKAQLITEENNMHVFMNYGWVF 761
254 8.000e-14UniRef50_I0ES34 Outer membrane protein 8 n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ES34_HELCM  ali  24  18.......................................................................................................FQVAQAEKSAFFLGATYDLGKASLNGTMKEYRSSVSNGTLQGFGARIGYNQLFGKGWVGLRYYGFFDWQYAKNYSRSSSFNRYGYGAGIDLLVNIINF--SYFNLGAFGGVAIGGEVWSAKNQQLNSDFEKTHFDWMFNVGVRSVMIKHIGLEVGAKIPMSKDRHYDYQEKLKRGVSFYAALYILF 239
255 8.000e-14UniRef50_UPI000CF1A2B4 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF1A2B4  ali  15  96.............................................................................SFQKNPTKKEVEVDGKKEQQVVVPLHNNNIPQQKLGSPGGCAPGNCVVNWSGLNMLSTNKNHNQPMYGLGVMTGYKHFIGKKWFGLRYYGFFDYGHSNFSNNNQKVDMYTYGFGTDMLFNII--NKDKATAGFFVGVNFAGNTWTNNRVGYFSKVNNTHFQFLVNVGIRTNFFKHHGIEFGIKIPTIPNEFFKGHTT............... 357
256 8.000e-14UniRef50_A0A099B7P3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=A0A099B7P3_9HELI  ali  23  25................................................................................................ESAKYALLNAAHNEKSGFFVGVHLGVSNIAWDSQNSNQIVGKNMQVMTNVGIKLGYSHFFN-ALIGVRGYINYDYSDYREVLKDSKIASEDVSINSDVMINFYNGKRGSFGLFIGFGVGYNLPQFENAQTNLESTHKYNGFIMPLNLGLSFS-SSPHKIELGTRIPTLLGRYKSNSGFSLKPVIISLEYMYIF 232
257 1.000e-13UniRef50_I0ET91 Outer membrane protein HopL n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ET91_HELCM  ali  16 1118....................................QALQNDISPNVILTLLQEITSNTTTIQSFSQTLRQLLGDNKFFSV-----QQKLLEAMVNARNQVQNAYAQASS------------YGANPILSQYVAGKSTQHGMSNGVGASVGYKYFFGKARNGLRHYLFVDYGYSEMGVANQKANIFAYGLGTDFLWNLFTYHTKALNFGLFTGIQLGGTTWLSSNWGDANNIHLANFQVALNFGVRTNFAEFKRFEFGIKVPFIDQVYAGADVNYRRLYTFYINYITAF 1383
258 1.000e-13UniRef50_I0ENG8 Outer membrane protein HopC n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ENG8_HELC0  ali  19  342............................................................................................................................STPYLPEFRAGNSRQTNIMNGFYTKWGYKQFFGKKRNGLRYYGFFSYNGANFKSTYNTVGLYTYGVGTDVLYNIFEYQNKSVNFGVFGGIQLAGETFNSSLKNNKKDIQSTHFQFLFDLGFRMNFGKQHTVEIGVQVPTIYNTYYKSAGTYFRPYSVYWSYGYSF 527
259 1.000e-13UniRef50_I0EP10 Outer membrane protein HorI n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EP10_HELC0  ali  15  92...............................KTPAITDTQAKPSSSHSQYEKISHQEVTHENVALKKEELNKDTQPKQQQIAPKPSELTPQKTAKPQTEKPLSYSAVYADKDSFYLGIGYEYGSATTNGYKWVGDREETKWSGARVGVFASGSIYMPNIFATPNLNCIDPFNPCSISTSDKNVGFSNYGVYSDWLINAYNGDR--FFAGLMLGGALAGSTYFFTSQG--GGVMGNFFQFFVNLGLRMGF-SRHAFEFVAKLPTVTNKFDIEQGGYTQNYLFGFNYVYSF 373
260 2.000e-13UniRef50_A0A1M4NH10 OMP1468 n=5 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NH10_HELFE  ali  18  2.......................................................................................VFSKRGAFLSVFFLGGLGFLGAETNGAFLGAGFQYSYLAGADHYTKLNTTIQTSNLYGGDLQVGYKQFFGTKRFGLRYYGMFSGHTGNYYKNGFNTSNFFYGVGMDALYNFYENKAKERSFGVFGGFMIGGSSWYLDKKDTQTKFQPTYVQFAFNLGFRLNFSKHVGVETGVRVPVINDPFFKGKNTFRRTIVFFINYVANF 273
261 2.000e-13UniRef50_O32641 Adhesin n=716 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=O32641_HELPX  ali  15  276................................................................YNELTKNTISGSAVISAGINSNQANAVQGRASQLPNALYNAQVTLDK----INALNNQVRSMPYLPQFRAGNSRSTNILNGFYTKIGYKQFFGKKRNGLRYYGFFSYNGASVGFRSTQNNLYTYGVGTDVLYNIFSYQNRSVDMGFFSGIQLAGETFQSTNVKLHGKINNTHFQFLFDFGMRMNFGKQHTVEFGVVVPTIYNTYYGTTVKYFRPYSVYWSYGYSF 518
262 2.000e-13UniRef50_Q7VFY2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter hepaticus (strain ATCC 51449 / 3B1) TaxID=235279 RepID=Q7VFY2_HELHP  ali  25  1....................................................................................MQQDFAQTNKITQELDEESDKMFGKNRSGVLLGISAGFMPMEYK-----TLLHSAKGDLAVGGARLGYQYFINNSIFGFRIYADAHIGRGETENTLTQVEQDFMAWNIDVLVDLRIPNTYQY-IGFFSGVGFG--SLNFESTSILNYVYLKGGRNFYNFGLAFTGGAKHHLELYCKMPMKAN--YDEEFYWKSPMLAGIAYQYTF 196
263 2.000e-13UniRef50_I0EM63 Putative outer membrane protein HomB n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EM63_HELC0  ali  13  507................................................PIAINEPSKQPQKTESKPQPKQTHQTQTRPQPPKTESKNSHQAPIKIHSTPSNPLNKENHHKDNKPF----KPFSPSHMLKAIARQINSSHNVAMVGFDVKVGYQHYFND-FLGLAYYGLIKYN--YSHLNISSVSQVGLGVGTDLLIDFFNSYQTSYSLGSFIGFRGLYNGYSVLNLFENTGNLDFTTGINYRF-------KHSKYSIGVALPLIQHDIKAFFDRSSSHFNVFLNYGWVF 751
264 2.000e-13UniRef50_A0A2A2GQ02 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A2A2GQ02_9HELI  ali  17  30.......................................................................ASKPQDVQYIKPTLEGKKPLDYTKLFSKPTIEWKDIAKTKSGIFVGLGVNLVPVVRTDTTTPALYNEKYPASAGFNARVGY-TYFSNPYVGFRLYGEYAKSTTNTEYGTNTYEIETYNAGVSIVLDTNFGQTYDHMLSVIVDLAYGFSSIWNHTSTAGLQSNGEDSFIGGNLGFGYVFRSKHRIELMFRRLLIGGDTNTNPIIFQQILSMNLGYVYVF 268
265 2.000e-13UniRef50_UPI000CF0D38C outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0D38C  ali  17  14.........................................................................................................ALQAEQNGYFFGIGYQVGGMQEFANSHQSKNSQQTATLNGLNIMLGYRQFFGKKWFGLRYYGLFDYNHAQVDLGNNNLDLFTWGAGIDALWNVYHKENRHVDVGFFTGVAIAGQSWKSDKYEHVGKVDPTYVQFIFNFGVRVHWNYLHGAEYGVRIPTINAPYYGTDVELRRVYSIYLNYVFGF 266
266 2.000e-13UniRef50_UPI000DCBDF7E outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 16-1353 TaxID=2004996 RepID=UPI000DCBDF7E  ali  17  93.............................ERKPTTKSRKSTRQNPQTQQSQIRQTQEYNETYDEYYDNNQYNDL-----FVQENPAQKSSNIKNANAKPTTMTNDDVAAEKTGFLLGLGTSIIYSNLTIGNVINEYE-FSSIMNDFELQLGFQRFLNPYFGARVYYAFYGYNYPYTYTTDINSNAFDIAGNIDLLIDLPFGENRHMAVGLILGIGYGYISYSADNEAYIANPKLSGGHLNASFGVSFLFFHKNRVELTLKTMFNS........................ 338
267 3.000e-13UniRef50_UPI000BE7D6A4 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=UPI000BE7D6A4  ali  16  893....................................QALQNDISPNAILTLLQEITSNTTTIQAFSQTLRQLLGDKTFFMV-----QQKLIDAMINARNQVQNAQNQANN------------YGSQPVLSQYAAAKSTQHGMSNGLGVGIGYKYFFGKRKLGLRHYFFFDYGFSEIGLANQKANIFAYGVGTDFLWNLFTYNTKALNFGLFAGVQLGGATWLSSNWGNANDIHSTNFQVALNFGVRTNFAEFKRFEFGIKVPLINQAYLSADVSYRRLYTFYINYIMGF 1158
268 3.000e-13UniRef50_A0A268U1A6 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268U1A6_9HELI  ali  22  22.............................................................................................................AKSGVFVGANVGLPITTPTYFQNAEASLPNTGVGYVLGLDAGYQQNFTPK-MGLRYYLSYNFSQKTSEANDISQKLSAVNFNHLIAANVDFFYNITDMFGAYAGLGAGFTNFSTDMTGTVSGDTPNSFALPLNLGVSMNLGDHQVIKLGAKIPLVGTDIKDLDSTDERNYIIQVGYSYIF 230
269 3.000e-13UniRef50_A0A1M4NGU9 OMP264 n=4 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGU9_9HELI  ali  16  28.........................................................................................YAQALLASAFACNFSAFLSAEENGVFLGGGFQYSHLAGKGQAGYDQPGKISSNLYGGDVQIGYKQFFGEKIFGLRYYGFFSGQTGNATFSFSAVPSQFYGAGIDMLFNFYKSAD--HAFGLFVGAMVGGSSWSAKQSGDYAKFSPTSLQVIVNVGLRLNFTRHQGLEAGVRIPTIEAPYYIYTIALKRAVVAFANYVISF 301
270 3.000e-13UniRef50_A0A268TBR5 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TBR5_9HELI  ali  24  2........................................................................NAYPTQGSLNPQNPSILEEKNEGYSIEAIRERQKLVRQKSGKYIGVGIGGFQVKKAYKE-----QNQISFPATLSLKGGVQTFFNKNIGIRGFFGLDGFINYEFAKDPSHSFYSMFSLGIDIIGEFPLTKSYKHFLGAFAGIGGGATIYADNENFSLFKHAITSAGIMIEGGVTLSLFVRHRFELGFKILPTAKQLLNSK-KFETSLMPYVMYNYKF 215
271 3.000e-13UniRef50_T2SPH3 Membrane protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori PZ5080 TaxID=1337394 RepID=T2SPH3_HELPX  ali  19  104..................................................................................................................................NLFSLKDYQSASMNGFGAKMGYKQFFTKKNIGLRYYGFLDYGYANFGDTNLKVNLVTYGVGTDFLYNVYSRRRERTTIGLFFGAQIAGQTWSTNVTNLLSGQRPSSFQFLFDLGVRTNFAKTNGIEFGVKIPVIAHRYFGSSASYMRNFSFYVGYSVGF 282
272 3.000e-13UniRef50_V8CCF2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CCF2_9HELI  ali  16  52............................................................................................................AEVSGGFVGAYYGYGEFRQVSSGTFTGATTIKADSFSTGVSLGYKHFFNPYLGLRLYGEISVYVPEFRFEGEVDTTLINYGANLDLLVNFIAKPEIDFGIFVYVAKEIEQLKKDIREYGLGFRVNDTRLDVALNAGVRFHFARRHGIELGSRVPFYPAVVLNENLYYVHIYNVFVRYTFRF 260
273 3.000e-13UniRef50_A0A1M4NHH8 OMP1105 n=22 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHH8_9HELI  ali  19  18..........................................................................................................MAADGNGVFLEGGYQQGKVQVRMDKN-GAVQTTTTPLEGFGLQIGYQ-VFPSRWVGFKVYGFFDYAHTKGISFPRQPDMLTYGGGGDIVINFI--NNQMMALGVLGGVQLAGNSWILATPDFGDDKKATGFQLLLNVGGRIRILKHSSIEAGIKFPMMRQTKNDGSLYFRRLYSWYVNYAFTF 256
274 3.000e-13UniRef50_J0NP37 Outer membrane protein 26 n=4 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0NP37_HELPX  ali  16  155................AGFIQNNDNSVSSSLTSAFQAITSAISQGFQALQNDISPNAILTLLQEITSNTTTIQSFSQTLRQLLGDKTFFMVQQKLIDAMINARNQVQNAQNQANNYG-------SQPILSQYAAAKSTQHGMSNGLGVGIGYKYFFGKRKLGLRHYFFFDYGFSEIGLANQKANIFAYGVGTDFLWNLFTYNTKALNFGLFAGVQLGGATWLSSNWGNANDIHSTNFQVALNFGVRTNFAEFKRFEFGIKVPLINQAYLSADVSYRRLYTFYINYIMGF 450
275 3.000e-13UniRef50_UPI0009E0A9A4 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=UPI0009E0A9A4  ali  20  22............................................................................................................SEQSGLFIGASVGANILDFSAYDNGRKISSQSKTTYSIGVKFGYNYFFTEML-GLRGYLSYDFDGIIFADAPYAKDIMYHNVGLNVDFMVNFLNMDYFSMGAFVGFNLGYAMASFTNKTMNEQMDYNGFNIPINVGISVTLNSQHKLELGAKIQTYTSKTDRTSTFLFKPYIITLGYSYIF 216
276 3.000e-13UniRef50_UPI0009E7CA9C outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=UPI0009E7CA9C  ali  18  1..................................................................................................................................................................MRYYGSFSYQYGTTDKYATALSNLVYGAGVDALYNFYESANGHYTTGFFAGFMLAGSTWLLKNAGGQASIHATYFQIPLNIGFRSNVSKHHGFEVGLRIPLALSSYFSFNISYKRNVSVFVNYVYNF 148
277 4.000e-13UniRef50_V8C7V2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C7V2_9HELI  ali  18  3..........................................................................................KRKYLAIASMLAAMSVANAEKSGAFVGLEAGVSIFNLASQTSDLKDSKF-GVGGSYGVVAGYKQFFTP-YLGLRYYANLSYAHGSAPTPTHQNYLLNYGVNVDFLANFVSKEIENFGSFDFGGLTIVSEKFDGSDSKSLSPQETTKFNVALNVGLRANMAENHGVELVAKVPFIKATMIDDTTITRTYYTVSLRYTYSF 236
278 4.000e-13UniRef50_I0EPH9 Uncharacterized protein n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPH9_HELC0  ali  15  560..............................................................................................................................QSSINPSHTSKRQKSPMLGFNTQIGYQNYFNN-VVGLSYYAMFNYNFSKRQGLLNQTQQYGVGGGVNLLIDFYAGKNFKSSFGVFAGARGLYNYYKFNG---VINANKHRGNVYFTTGFNYRY-KHSKISLGISMPLIKQSIKAQLITNIQNMHVFMNYGWVF 731
279 5.000e-13UniRef50_A0A268U570 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00477-4 TaxID=1905759 RepID=A0A268U570_9HELI  ali  25  22.......................................................................................................EVNNSSEKSGIFVGIDIGFALNSISGSASVKNIFDSTYSDGNYGLRVGYQHFFG-AHNGLRFYGHFNYN------DFSGYSVMQYGGNVDYLLNF---SDKPGAWGLFLGAGYEWTSGNFAKFLKDTSMEKSLNGVFMNIGLSKTVRNKNRFEFGVKVPFYTYYKTEYTITLKKSSVIYLAYTYTF 222
280 6.000e-13UniRef50_V8C605 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=V8C605_9HELI  ali  20  15.......RKCALIFVCVVLASTISYGEKSKRKYEKSSKESTSTAKKSQKDSIKSKKDSTTKETNKDSTKPQKESKTTAKDKSKQESQDENLKISDKEIASLIKNLDASKKKSGIFIGVYGGWIFHNAAGNTDYVV-----DNFLAYGAKVGFQSFYPTMFDGGRIYLQYLGSNAK-ELNLSSLGFSSIGISADVLIDLPIKGKNSLEAGAIAGFGLASMIY--------DSNSDATLGGIINIGASFTLISKHRIEGEIKL-------IINERLNWFGIMPMVGYSYVF 307
281 6.000e-13UniRef50_V8CCT9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CCT9_9HELI  ali  18  13.............FACASFGFTETITENGTDEINEKIKEVDINTQETSQQTSNQLPTQTPKESKEQEPAQDTPQNHTSPQESQEKMQSQSKDANAQSKKTQSQHENLTKTKHG-FVGLEASYTGIKYKGTLATSALEPYSGGGLRFGLLGGYRHFFLSGI-GIRGYANIDY--FEAPASIGTIQSLHYGINADLLMDFREIGVFVGIGVGYFGSGVDRLKSQASSSTQGFGVRQNGVETGLQLGLQSALCKSVGLEIIARVPFISHYFINKSRQITQSYSIGARILYHF 296
282 6.000e-13UniRef50_Q17W49 Uncharacterized protein n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17W49_HELAH  ali  25  1.........................................................................................MKKIVPLLVLWVGLLGAFEPKKSHIYFGAMVGLAPIEITPK----PVSNSSYAAFLWGAKGGYQFAFFKALAIR---GEFSYLMAIKPTAFHTTNTSLLSLNIDALSDFYTYKKYSFGVY----GGVGIGYFYQNDRLEMGNGSFMGYNGLFNAGLFSTIDKHHCVELGAKIPFSKTRNSFKDPYFLESVFFHVAYSYAF 189
283 6.000e-13UniRef50_A0A268TD09 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TD09_9HELI  ali  24  22.......................................................................................................ESSEVSEKSGVFIGAQVGFATTYGSKTDISSAEAFSINLGMLYGARLGYQQYFN-AYNGLRLYGTFGYS-----------ALFKYGANIDYLLNF---SKEENSWGLFIGGGYEWQSSSLNNLKDIQGSNVKQNGAIINAGFSKTIKNHNRIDFGVTIPLYKYADFETTGKFSNPFDLYLAYNYSF 202
284 6.000e-13UniRef50_UPI00069011CA hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=UPI00069011CA  ali  14  122.....................SKNIESNELNDGSTKDITEIRQKNQKMDIYLQRRENALKDMNYVHERELMHTIKPEKLDSKTLQEGALSAKTQ-KQVQEAHDKADFDNFKTHLFLGLHGGITFSAVA---------SNVHTLPTINIKVGFQNFFGSRQYGVRVYADTNVASNKNDPLADFIDTTFTATNVNAELVFEVNISKRIRFGIGAGFGVGYMTYHD-----EFWDSLNGFASNAGVITYLTLNNRNKIELGYKLFFYSYPYNLLNSDFAKPMVLSAGWVYVF 395
285 6.000e-13UniRef50_J0KRU0 Outer membrane protein n=716 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=J0KRU0_HELPX  ali  13  254.................................FNSANAGNDLSAKEFTSLVQNIVSNSQNALTLANNANISNSTGYQVSYGGNIDQARSTQLLNNTTNTLAKVTALNNE------------LKANPWLGNFAAGNSSQVNAFNGFITKIGYKQFFGNKNVGLRYYGFFSYNGAGNGPTYNQVNLLTYGVGTDVLYNVFSRSFGSRSLGFFGGIQLAGDTYISTLRNSPSRPTATKFQFLFDVGLRMNFGNQHSIEIGVQIPTIYNTYYGAEVKYFRPYSVYWVYGYAF 517
286 7.000e-13UniRef50_A0A1B8J9T7 Uncharacterized protein n=4 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1B8J9T7_9HELI  ali  20  5..........................................................................................SKLSAALILSGALASAGVAGESGAFVGVELGAGILTQTQAGSGTFSPDPSNVGLDWGVRLGYQLYFTPT-HGMRVYASYGMAHVYPSSLSAKDGSNTIDLNIDYLVDFIKAENA--SAGVYAGIFAGYSEISANSRAKQNNTAESTPTQFIGGVIQTTLAKHHRIEFGAKIPFLGNMTDISTHTYFKYASVGASYSFVF 243
287 8.000e-13UniRef50_A0A1A9HE98 Membrane protein n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1A9HE98_HELPX  ali  14  55................................................................................................TKPKKPTRKPFNIDKSSHYYGTSVVQMSWLQSREKFENHSKYRDIPFAEVSLIYGYKQFFPKKRYGFRVYVSLDYAYGFFLKNKGMINAIFYGVGADFLYKRAFGTLILGMNFVGETWFYETNIFKKWAKDPSSIYHPYMFQVMLNVGYRYRFYKNWAIEFGARIPFLTNDYFETPLYFKRNISVYLTSTYDF 278
288 8.000e-13UniRef50_Q7VFE7 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter hepaticus (strain ATCC 51449 / 3B1) TaxID=235279 RepID=Q7VFE7_HELHP  ali  20  1...............................................................................................................................................MSFETIVGYKSFLTPAF-GMRYYINFAYSNAEQKNDLKPKIIMNYGLNADMLYNVVA--SESVNLGAFVGVGVGANTWA--AKNNEDFKAKTGFNVALNAGLRSQFGKHHGIEVVARVPFIDTTLENDRITQTGSHIYNVGARYI. 143
289 8.000e-13UniRef50_I0EN44 Outer membrane protein HopG, putative signal peptide n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EN44_HELC0  ali  14  15..........................................................................................................LQAEQNGYFFGIGYQVGTMQELANSLQSKNQYQNATLNGLNIMLGFRQFFGKKWFGLRYYGLFDYNHAQVDLGTNTLDLFTWGAGMDALWNVYHKENRHVDVGFFTGVAIAGQSWKSSKYEHVGKINSTYVQFIFNFGVRIHFKKHHGAEYGVRIPTINDPYYGGDVKLRRVYSIYLNYVFGF 265
290 9.000e-13UniRef50_A0A1B8JB27 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. CLO-3 TaxID=211 RepID=A0A1B8JB27_9HELI  ali  24  31.............................................................................................................SKSGAFVGVEAGYATIDATTNQTTTTSKDTTFPFAAFGLKAGYGYFFNKYI-GLRAYGSYHYGASTETKSTTTNSLHQVAVNVEAVYDFVTLDN--FSSGVYAGIGLGYGSYTNASNTTTSINMGSGFVLPVNVGLEFGFAKHHRASLNFRIPTITKTNAGDMEYRSRQLIMTLGYAFVF 244
291 9.000e-13UniRef50_C3XJG4 Uncharacterized protein (Fragment) n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=C3XJG4_9HELI  ali  24  2.............................................................................................................EKSGLFVGVHGGVSLFGVGMYDEKGKAESNSATSFNVGLKAGYQYFFMPIVGVRGYLGYDFNGSRVFGKGDVSISFQNITLNADVMVNF--LNTDSFTLGAYVGFGLGYGITGVTGQKFLGDMNYNGFNIPINVGIAATFAGSHKVEIGAKIQALSAGYSSKTKNDKNTHVINVGYSYIF 207
292 9.000e-13UniRef50_I0EM90 Outer membrane protein 8 n=11 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=I0EM90_HELC0  ali  20  2.........................................................................................NKTLIKISSSLAFLFSALSAEKSGFFLQGSYEVGQAYYNNKLIINGQTDFNQTTQGFGVGVGYNQLFGQSWAGLRYYGFYDWAEVNFGTQNSNMNINTYGAGIDLLLNFVNLD--KFSMGLFAGMAVGGTTWSPKAKNRDIVWNNTVFQWLFHFGVRSVISRYTGLELGFKIPMATTPYDSYKETFKRMYSFNVSYYIIF 246
293 1.000e-12UniRef50_I0EUP9 Putative outer membrane protein HomB n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EUP9_HELCM  ali  17  634.......................................................................................................................LNTMSATLLESVQALQNKALKNPTLGFNTQIGYQNYFNN-IIGLSYYAMFNYNYSKRQGLLNKTQQYGVGGGVNLLIDFYKDKNFKSSFGVFAGARALYNRYQFNG---MINASKHKGNVYFTTGFNYRY-KHSKISLGISMPLIKQNIKAQLLTEENNMHVFMNYGWVF 812
294 1.000e-12UniRef50_UPI000CF02F8A outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF02F8A  ali  17  1.................................................................................................................MYMGINYQTGSINL-MTNINGVKKLTNMGSNGIGINIGYNHFFTDRVFGLRYFAFLDYGMKYPKGYYGGNNMITYGIGVDAVWNFFQGDDISVEIGAFGGIAIAGNSWYIGNKGNDKGVSVSNFQFLFNFGIKALFVDEHEFEIGFKFPTINDRYYNIKVQMRRVFAFYVGYNYHF 196
295 1.000e-12UniRef50_I0ERZ0 Outer membrane protein HopP n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0ERZ0_HELCM  ali  19  334......................................................................................................................NINKSSLALYNATKSAETTTNSGVLNGVGFSIGYKHFFGKKKWGLRVLGFVDYNHTYNDYFSTTASLLTYGGGIDILYNFINDKKNKLSVGTMLGVAFGHSTWLSTLHDSYGSINATNYQLLWNFGMRINLAHYNGFELGIKIPSFSTNYYNNNGTYGRIFSFYFNYVHAF 527
296 1.000e-12UniRef50_I0EN06 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EN06_HELC0  ali  20  279...........................................................................................................................SQNSQNPTAITTTTKQTSVHYGGSVALGYKYFFKPRF-GLRGYINLEYLYTNTYFSS---SNILYGGGADFLANIIDNNDKKSMFGVFAGVNVAGNTSITQIKN--HNVSNTKFDAFLHTGLRFVFNGMHEFNLGVRVPFIKNPSVSLKTKDKTYYSLFVSYYYLF 446
297 1.000e-12UniRef50_A0A1M4NIK3 OMP1428 n=18 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIK3_9HELI  ali  16  360.........................................................................................................................QSSFMRALSNAMPSGKTSSDAMVGFNVKSGYQQYFND-FVGLSYYGVLKYNFSKRLGYIKTISQVGLGVGTDLLIDFKTTYKTRNTFGSFVGIRALWDSYVLN------SIYKSAGNINAVVGFNYRF-KHSKYSLGVSIPLIQNPLQFKIDTKASHFNVFFNYGWVF 549
298 1.000e-12UniRef50_UPI00048A04ED outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter pametensis TaxID=95149 RepID=UPI00048A04ED  ali  22  198.............................................................................................................NRNGVMIGAGIG-GSIDRMWVGGNGGNQRFYDSAFSYYFRLGYQHYFTDYLGVRAYAHLGDWSNHFSETFFDDTRNFNYSFYAEVLYDFVVLQNHSFGVFGGFGVGVSYGEFSNDGTDT---LSEYYAMPALSLGFAYTLYENNRFELESKIPLHSEILQKEWRTELSTWMIGVSYTYIF 381
299 2.000e-12UniRef50_A0A268TX59 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TX59_9HELI  ali  22  23........................................................SNPSSTLTNDITKLRLELGSDYKPALPHDTYIESKDNDYATRNALQKIYDDADSKSGFFVGGNIGFVNLYTQDSKKLAIAS-----PFLLGLKGGYNQYFGARLTGMVNVSAPLGSVNLYDVSSGNKTYALAGLSADALFEFPLNYNYKHYLGGFAGVNIGYRTYVNYKAHPFIWDYNFQVDYSFNLGVSLTLFNKNRIEFYYNIPFAFLELPGFTPTFYRSPILLISYSYVF 276
300 2.000e-12UniRef50_A0A268TTI2 Uncharacterized protein n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TTI2_9HELI  ali  24  28...............................................................................................................SQIFVGASVG--GADIVKKINHIKDTSNSYQALTWGLRGGYQLTFYKFFALRAY---LDYVMGIKPSGLDTITTSMLSLNADLLLNVLFI--GENVFGVYGGLGFGYFQHANVVKTTPEDGAFVYGYVGLNFGVGWTLQNTHRVELGMKIPFNKAQSTLDPSTQPRDMYVSASYSYLF 203
301 2.000e-12UniRef50_A0A293SP57 Uncharacterized protein (Fragment) n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A293SP57_HELPX  ali  14  64...................LNQVKNEITNMQNTFNYINNALKNNSKLTPTEMQAEQYYLQSTLQNIEKIVTLSASNPQLAQALEKMQEPITNPLEFEENLKNLELQFNQSQNRMLSSLSSQIATISNSLNADPSSYSKNISSMYGVSLNVGYKHFFNKKKQGFRYYLFYDYGYTNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLYNFIDNAQKHSSVGFYAGFALAGSSWVGSG................................................................ 280
302 2.000e-12UniRef50_V8C7B6 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C7B6_9HELI  ali  18  2........................................................................................KNMQRILISVLFASFAQNALAEKSGWFLGFDIGYGGVAYHQREGEDCPQKRNRGGVNYGFVVGYKQFFTPYI-GLRYYINASNTHFSLGEFKYKYSNINYGVNVDFLGNFIANEKGNYWWGKSVGTSNSFEKYAQTVLGCYSCMHLSGFDVWLNVGLRTNIAQKHGVELVCRVPFLQTNIYSSEGNIQQIYSIAARYIYNF 263
303 2.000e-12UniRef50_D0KWU8 OmpA/MotB domain protein n=22 Tax=root TaxID=1 RepID=D0KWU8_HALNC  ali  13  31.............................................................................................................DDSGWYIGANAGQSRATIDNSGFTTNALTNDDRSIGYKLYGGYQ--FNRYFALEGGYFNFGYTAYTTPQGTLTGEIKLQGVNLDVVGLWPITDKFSLFGRVGVNYAKAQDQFVGTGAVLVTNPSPSARDTNYKFGVGVQYALTE--SLDVRAEVERYRINDAVGNKGDIDLISAGLVYRF 218
304 2.000e-12UniRef50_C3XE94 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter bilis TaxID=37372 RepID=C3XE94_9HELI  ali  20  22...........................................................................................YKRTQPRLPEPTKEITKDSKTGAMLGVDSGFNLV---------MGHDSDRFVVDAGLRLGYNLFFTKTW-GMRLYGSYSYSFSDFVTNDLYANTHTFLFNADVLYDFYNNNDLKLSLGIIFGLGAGYETYRDNGNLQHTQNYTSGFKAVANAGFSLTFESRHRLEILYRYAILQPDLRNIVRDTNNPFSFHLGYSYTF 237
305 2.000e-12UniRef50_F7S193 Outer membrane protein/peptidoglycan-associated (Lipo)protein n=8 Tax=root TaxID=1 RepID=F7S193_9GAMM  ali  13  27..........................................................................................................VAEEDSGWYLGVGGGSSRATIARSGYTTTEFNSDTKDFGFKIYGGYQ--FNRHISIEGGYGEFSYTATTMPAGTSFGELEFGGWNLDVVAMLPLTEKSSLFGRIGAHNSKASVDFVGTGAVNVLNPRFQKTSTDYKFGFGYQYEMTERV--TFRIEAERYRMDDAVGNHGDLDLFSVNLIYRF 217
306 2.000e-12UniRef50_UPI0009E97E6E outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI0009E97E6E  ali  15 2338............................................................................LEMPAGNPQQQVNALKTLLQNLQTTSAFAKASLMKLNSDLSKMATATATTTYGSAHRMVPMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYANFSYQHGTFMVSDAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLMLEGSSW.................................................................... 2484
307 2.000e-12UniRef50_V8C888 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C888_9HELI  ali  18  80...................................................QSLQPQTPIKAPATQSQEPISQQPVSYALQXXXXXXXXXXXXXXQAQRDAEVKRAFGKNRNGVFLRFMAGSMRPKTAFNREQE---------IGFGFGVGYQRFFSKSPLGFRVYVD------SFAPFSNGRTQTMSSANIDGLLEFNFPNSYSY-FGVFGGVGYAFDVWDSTSQMLSFRSNYHRNTIAYNFGAALTLGAKHRLEFYYKVLPKRNTTRLDFAWKERNIIAFV-YQYTF 309
308 2.000e-12UniRef50_A0A1Q2PHU6 Part of outer membrane protein HorA n=24 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A1Q2PHU6_HELPX  ali  12  113................LSSVISNVQGLSSAFGALESAQNTLKGYLDSSSATIGQLTNGSNAVVGVLDKAINQVDTALADLVTTDTQKTQASSTTTDAINFLNALKTNLMAQKDAFMNVHKNIQTAAQATYKPSVMNTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRTYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDAPYNFYESKEGYNTAGLFLGFGLGGDSFINNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGFKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 429
309 2.000e-12UniRef50_V8CCW2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CCW2_9HELI  ali  22  3.........................................................................................................................................KVKSDGVYYGLVAGYKHFFTPYLGLRSYVNFDLHTKFSEQGSSMRANLFTYGVNVDFLGNF--LSTSVVDFGGFVGLWLGGNTWQGKNASIKTHFGKSAFDVAINLGLRTNIAKYHGIELAAKVPFLSTEIVNLQATLKHTWNFTARYAFSF 184
310 3.000e-12UniRef50_A0A1H0G9P1 OmpA-OmpF porin, OOP family n=2 Tax=Comamonadaceae TaxID=80864 RepID=A0A1H0G9P1_9BURK  ali  11  4.......................................................................................KKTSGALACAALTAVASPMALADSTGWYGGASVGPTRANIDNERISNSAIDEDGRSTGYKIFGGYQ--FNRNFALEGGYFDFGFNATTVPAGRLQGDIKLRGLNLDLVGTLPLTDKFSALARVGANYARASDRFSGTGAVAVNDPNPRKRDTNLKLGLGVQYA--FSDSLAMRAEVERYRVNDAVGNKGDVDMVSVGLVYRF 213
311 3.000e-12UniRef50_V8CDH4 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CDH4_9HELI  ali  22  10..............................................................................................LSVAVASVLVASAVAEESAGFIGLELGASGTGTATNQSRTASDNLETYGVNAGIVGGYKAFFT-SWFGLRAYANLNFIHTSNLSTDQAISALNYGVNLDLLFNVLAFQQAN--LGLFVGAGLGANTFFASNNDIKDNKAYTGFDAWVNVGVRTNFLEHHGIEVVAKVPFVGTTVYNANVKLYNPWNVSVRYIYSF 257
312 3.000e-12UniRef50_UPI000CF17CDB hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter aurati TaxID=137778 RepID=UPI000CF17CDB  ali  16  19...........................................TNTQLPTNEQLQKEIESLSNLSQNKQPFHEYEDIDSRIHELQKEIYFLRGQLASTRDKQYAWENNSDRSGVAIGIGNALDFANIA----NGFGIKIDHLNYGALLRFGYIKYFNNNFGIRAEVFEIPFIVSPNPTQNASVTLLHHFFGIRFSFLQDIHVVASHFFGLTLGIGFGGNS----------SNEQTVLGWNFHIGVAYSFGRHHRIEIE-RIFLPSPSTIDYQNTYLISYSFIF...... 243
313 3.000e-12UniRef50_A0A268TBM2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TBM2_9HELI  ali  23  19.................................................................................................TTALLAQNTIASEKSGLFIGAGIGGAMGYGGTFGDNAHFEEHNSLSMLLGTRIGYQQYFN-AYNGIRAYTTFDYTYFNLPSSNSKKATSLFETGINLDYLIDFTKSQSP-WGAFVGIGYHWVQSKLFDEYKDTKVKKVSNGATINLGVSKTFNIHHHIELGARVQPSSYFIKNNSIEDRDYINIYLAYNYLF 222
314 3.000e-12UniRef50_T5CC21 Membrane protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori FD506 TaxID=1191281 RepID=T5CC21_HELPX  ali  13  15.................................FNSANAGNDLSAKEFTSLVQNIVDTSQNALTLANNANISNSTGYQVSYGGNIDQARSTQLLNNTTNTLAKVTALNNE------------LKANPWLGNFAAGNSSQVNAFNGFITKIGYKQFFGNKNVGLRYYGFFSYNGVGNGPTYNQVNLLTYGVGTDVLYNVFSRSFGSRSLGFFGGIQLAGDTYISTLRNSPSRPTATKFQFLFDVGLRMNFGNQHSIEIGVQVPTIYNTYYGAEVKYYRPYSVYWVYGYAF 278
315 4.000e-12UniRef50_Q17WQ1 Uncharacterized protein n=623 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17WQ1_HELAH  ali  26  81.......................................................................................................AYSIADDKSGVFFGGGYAYGVFNLSYQSAFKNNININAPVSMISVKFGYQKYFVPYFGTRFYGDLLLGGGVLKKQSVGSFIYVLGAVNTDLLFDMPDFKTKKHFLGVYAGFGIGLMLYQGYSSPNFLWKSLIEVDYTFNVGVSLTLYRKHRLEIGTKFPISYLRMGSANNQFKRSSFLLVNYAFIF 314
316 4.000e-12UniRef50_V8CIQ6 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter canis NCTC 12740 TaxID=1357399 RepID=V8CIQ6_9HELI  ali  20  38..................................................................................................QAVTERTAISRQKSGKYIGLGVGVSLLSSAKGDGGISINNNIASPYSFGIRAGTMSFFN------RYIGVRGFFGFDMGFGKHSGMLTMLSLGIDAIAEFPVSKEHSVFLGGILGIGADAYLYYDQKDYNRWSRMKKAGEVFMQAGLTAMVGKHSRINLIYRFLPARRASH-----FSPAGIVSLEYGFKF 224
317 4.000e-12UniRef50_A0A268TKV4 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TKV4_9HELI  ali  23  51...........................................................................................................ATDKTGVFVGVETGFSIGRYYNNGGNYLDDSLGEF---VGAKAGYNFFFN-RYIGLRAYGSYNYSPMKDSRYFVMPSVHEMYFNIDAMLDIYSAND--LSFGAFAGLGAGYIS----------GQRVSGFNAVANVGISALINISNKFEIFARIPILRNDLYVSDATSYRLVNIGVSYSYVF 234
318 4.000e-12UniRef50_Q17WB3 Outer membrane protein 25 n=715 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17WB3_HELAH  ali  15  976....................................QALQNDISPNTILTLLQAITSDTTTIQAFSQTLRQLLGDQRFFTV-----EQKLITAMINARNTVQNAQNQANN------------YGSQPILSQYAPAASTQHGMSNGLGVGIGYKYFFGKRKLGFRHYLFFDYGYSQIGKESVKTNIFGYGIGTDFLWNLFTFNTKALNFGIFTGVQLGGTTWLSSNWGDAKNIQPSNFQVAFNFGFRTNFAEFKRFEFGVKVPFINQVYAGADVSYRRLYTFYINYIKAF 1241
319 5.000e-12UniRef50_N2BDD0 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter bilis TaxID=37372 RepID=N2BDD0_9HELI  ali  28  29...............................................................................................................NGFFAGINTGYSTSAETGQQTETKDTTIAPSYLNIGVQLGYNYMLTD-FFGLRGYLDYNYGFNHNHTKTTTDSSHAISVNVDVLLNILSSDT--FAFGAYAGIGLGYATMNSTSKATDGGVITNGFILPINLGLSLTANNHHRFELGFKIPTLGVKYNPTETTTTRNLITTIGYSYIF 238
320 5.000e-12UniRef50_UPI000CF19627 outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF19627  ali  15  228.............................TMQIFNSANAGNSISAKDFTGLVQNMIDQSASTLNELKQANISSSTGYKEEKSPQSTEKYFANAEATLNKLVRLNSQLKA----------------NPWLGQFAAGNSKQTNAMNGFYTKIGYKQFFGKKKFGLRYYGFFSYNGAGNGPTYNQVNLLTYGVGTDVLYNVFSRSFGSRSIGFFTGIQLAGDSYITSNSQLVHKPTATKFQFLFDVGMRMNFGNQHSIEIGIQIPTIYNTYYSNEVSYYRPYSVYWVYGYAF 493
321 5.000e-12UniRef50_I0ELG6 Putative outer membrane protein n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELG6_HELC0  ali  13  154...........................NKQDLPYNGANNLSALLANASNAVGVVASYLNKEANAPFSQQIPLQNAPIGTPISVSPKE---QAKQVVLSNASSVANNAQNYLNGIISQIQATAQKASIIPTTIPSISSSNGGPGYGLNVQFGYKWFFGKKHFGVRTYGTYSYLYSNLQHKNGQANNSIYGAGIDFLWNFWEGKNQYRTAGILLGTELLGSSWSNNAHNGHAKMNTSYFQIPVVVGFRANLSKHNGLEFGLKIPLAYNSYFKTTIVYKNLVQFYVNYVVNF 451
322 5.000e-12UniRef50_I0ENS9 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-429 / MIT 00-7128) TaxID=182217 RepID=I0ENS9_HELC0  ali  13 1551.....................EITKDLNNAFSLIKQVSDTLNNNSKVSLTSLNNQMSNANEVLNTLATQIQNSIDSSVSNGNDNKENLKLLANTLSVIQNASKVVHQAQTNIS-------QVATSSITYTQPTTQTQRTNSSAYGLDIQIGYKYFFGKKHFGIRGYATYSYMXXXXXXXXXKTNHHTYGAGFDFLYNFYESKNSLYTTGILLGIELLGSTWDNSNYGGKAHINTSVFQLPLVIGFRSNFSKHSGIELGFKIPLITNDYYKETIIYRDNVNLYFNYVVNF 1838
323 6.000e-12UniRef50_M3QRX8 Outer membrane protein (Fragment) n=38 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=M3QRX8_HELPX  ali  14  80..............................PNTFNYINNALKNQAKLTPTEKQAETYYLQSTLQNIEKIMMLSASNPKLAQALEKMQEPITNPLELVENLKNLELQFTQSQNRMLSSLSSQIAQISNSLNADPSSYSKNVSSMYGVGLSVGYKHFFTKKKQGFRYYLFYDYGYTNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLFNFIDNTQKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGLGMW............................................................ 289
324 6.000e-12UniRef50_A0A0K2Y275 Outer membrane protein (Omp6) n=1 Tax=Helicobacter ailurogastricus TaxID=1578720 RepID=A0A0K2Y275_9HELI  ali  19  2...................................................................................................ALLLFSPLLAEKNGFFMGGGFGTHTLDPVPDESTTHSQQHSGALYGGEIMLGYKQFFGKRLFGLRYFAFANGMDGGYNYATQNAATFFYGAGIDILSNFY--DRGDHSLGVFVGGMIGGQSWLNSMGNDAKFYEMPSFQVAVQGGFRVQLSKHQSFEVGVRFPFLEHTYYTEEIFLKRGIALFAHYFYTF 267
325 6.000e-12UniRef50_A0A0E9ERN3 Opacity protein and related surface antigens n=1 Tax=Chlamydia trachomatis TaxID=813 RepID=A0A0E9ERN3_CHLTH  ali  18  24.....................................................................................................SALSAADSGNSGFFIGGELGYSAIFETTRPDN--KSTSIFPFGNLGAKFGYIATLNDKF-GVRVYLGYNWAYNNTTTNEPATGGNQATSSRDLIGNVDVLWRFTDMFGAYIGAGVGYASXXXXXXXXXXXXXXSGTVIPINVGVETYIGGNHTLGLNFKIPTIAYKGTDANATTTRNLIITLGYSYKF 220
326 7.000e-12UniRef50_F7S190 Outer membrane protein/peptidoglycan-associated (Lipo)protein n=2 Tax=Idiomarina TaxID=135575 RepID=F7S190_9GAMM  ali  13  15............................................................................................GTLTLFGLALPAVASQKIESGWYLGVGGGSSQATIARSGYTTTEFNSDTKDFGFKIYGGYQ--FNRHISIEGGYGEFSYTATTIPAGTSFGELEFDGWNLDVVAMLPLTEKSSLFVRIGAHSSKASVDFVGTGAVNVLNPRFQKTSTDYKFGFGYQYEMTERV--TFRIEAERYRMDDAVGNHGDLDLFSVNLIYRF 219
327 7.000e-12UniRef50_V8CK88 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter canis NCTC 12740 TaxID=1357399 RepID=V8CK88_9HELI  ali  23  28.............................................................................................................SKSGAFIGAEVGYGINTNAQQQTTSTTAAAQYPYAALGLKVGYGHYFSQTF-GLRGYASYHYGVNGMGSTTTEYSSHQVSANVEVVWDFLQLSQA--SFGVYAGVGVGYGALTANTTTTEGGNLGSGIILPVNVGLEVGIGQHHRAGLNFRIPTIAASFKDNLGFKNRNLIISVGYAYIF 249
328 8.000e-12UniRef50_A0A1F9L516 Flagellar motor protein MotB n=2 Tax=unclassified Deltaproteobacteria (miscellaneous) TaxID=122706 RepID=A0A1F9L516_9DELT  ali  11  9............................................................................................TLGFAALTVIAAPFAMADDSGLYVGGNIGQSSNSLAGAGFTTTGFEDDNRDRGFKLFGGYQ--FNKYFALEAGYGEFAFTATGLPPGTLSGNIKIKGVNLDVVGIMPITEKFSAFGRVGANYAKAEDSFVGSGSTTVLNPNPSKRDTNYKLGLGLQYAFND--SLAMRAEAERYRIDDAVGNDGDIDLISVGLVFRF 213
329 8.000e-12UniRef50_A0A1M4NIV1 OMP1238 n=26 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIV1_9HELI  ali  19  3..........................................................................................LSKTLILTGALTLIGNLQAEQSAFFVGAMYEVGGSTFKAHDQTPSYADRNAITQGIGVHIGYNQLFGQKYFGLRYYGFYNWGLTNFYFGRNTFNLSGYGVGIDLLINLFNGERSNFGV-------FGGVAVGGNTWSAVNGSNATQFQWMFNTGVRLVVARHSAFELGVKIPMYTPVMENTYLSLKRDWAFTAAYYFLF 212
330 9.000e-12UniRef50_UPI000CF0160A outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF0160A  ali  18  23.................................................................................................................FFVGIEGGYTVTSFNATSMKANRSGAYATAFGAALTLGTEHFFGNYF-GVRSAIFGGYTYANKKIGNTKIGSDFIDAGLNLDLIVNAFNNGQTSFGIFGGVEAGYHYWLNKNSAYKSVASNNLMDFSGRVGISMLLGGHNRLELLAKIPFASVGFGSSLGGTTVPLNVTVGVGYK. 211
331 1.000e-11UniRef50_D3UG11 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=D3UG11_HELM1  ali  21  17........................................................QNETFDESNMLLREEFSPKNIDESIDEVKKEIKERGEEPISAELARREREQSKSKNGLFVGLVAGVGTVYNHYEDGRYNRENTTSHLPLFGGRIGYQNFFNDYFGTRIYALIGSGSLLVNKRRVGSVSYMLGALNIDGMVDFPVSRDIEMGGYVGFGFGLMLLSDKVRSSALPSWNDLLAVDYMVNVGVNLTLYQKHRIELGMKIPISQKQLMSGDIRFSRSSFFIISYNYLF 302
332 1.000e-11UniRef50_A0A2X4PHG4 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=A0A2X4PHG4_HELMU  ali  22  16...........................................................................................................AYDRHNLFVGVGIGFIKDIIVPQSPQGKRRFSNRFIGAWNIQGGYE-YKPLRIVGVRAYLQSVMGI--APSGLGTSITTQLSVNTDVLFNFFHQKEK--AFGVYGGIGFGYTQKQELVVQNNGNNAKTAYGFLFNVGLEAAIDDNNHVQLGVKIPAFTAPRRASPV----PLDVMLSYNYSF 189
333 1.000e-11UniRef50_A0A0B2EJW2 Membrane protein (Fragment) n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A0B2EJW2_HELPX  ali  16  621....................................QALQNDISPNAILTLLQEITSNTTTIQAFSQTLRQLLGDKTFFMV-----QQKLIDAMINARNQVQNAQNQANN------------YGSQPVLSQYAAAKSTQHGMSNGLGVGLGYKYFFGKRKLGLRHYFFFDYGFSEIGVANQKANIFAYGVGTDFLWNLFTYNTKALNFGLFAGVQLGGATWLSSNWGNANDIHSTNFQVALNFGVRTNFAEFKRFEFGIKVPLINQAYLNADVSYRRLYTFYINYIMGF 886
334 1.000e-11UniRef50_A0A1M4NH13 OMP228 n=15 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NH13_HELFE  ali  16  58..........................................................................................................................NQSNPTYHYPQSSIKTYNGNLFGADIQVGYKQFFGQKHFGLRYYGMFSGQGGSYSQINQPSANLFYGVGIDALFNFYEKNN--RTFGLFAGVMIGGSSWLMGNSKTKATFSPTFVQFIVNIGFRTNFTKHQGFEFGVRIPTIDNPFYTETITFRRNVVLYWNYVINF 283
335 1.000e-11UniRef50_A0A1B1U5E3 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1B1U5E3_9HELI  ali  16  1.........................................................................................MKKKLLSLILASCALVSVSQAR--FFVGIEGGYTATIADGTGLTANSFDHGVKGYSVGGVFGSENFWGD-YLGTRWGIDVGYTSVYTKATNVVSEFLNVGWSSDVLVNFV--NTGAFSLGIFGGASYHYDMRASERCANQKAIASHLLDFSWRAGVSAMLANHHRLEFLAKMYLGSLNIATDRAVLGGVSSLMASYKFVF 216
336 1.000e-11UniRef50_A0A268TTV0 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. 12S02634-8 TaxID=1476199 RepID=A0A268TTV0_9HELI  ali  18  16................................................................................................ASADTIKPQAQKSSKNGFSIGVEGNIGRAYSFNDPSPTYKPTSNNDMLDLGLIGAYQHYFGENRQGFKISGHIDSGIGSSWREVITLSYIPIKFGLDIKYLWDFLEQDGYTLGVHIGVGYAYDMYEDGKWIFKVKGSDSLGFIYPVLGLHY-YYGHHQFELLWRIGATSKPTDTDTTTIISNSYATLSYAYRF 239
337 1.000e-11UniRef50_I9QAS1 Outer membrane protein BabB n=45 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9QAS1_HELPX  ali  20  27...........................................................................................................................GHNPFRSVGLINSQSNNGAMNGVGVQLGYKQFFGKKFFGIRYYGFFDYNYAYSNFFNSASNVFTYGAGSDLLLNFINDKNRKVSFGIFGGIALAGTTWLNNNSAYSAKINNTNFQFLFNTGLRLQ-GIHHGVELGVKIPTINTNYYSFKLAYRRLYSVYFNYV... 205
338 1.000e-11UniRef50_J0HTS8 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0HTS8_HELPX  ali  23  25.................................................................................................................................................LNLKTGVQSFFKKYIGIRGVFAWDLGSGTVNYQSHKDPTNSFFTMGLDVIMEFPLG-SYKHYLGAFGGARGALVVYTDKQNFKFFKHSVVSGGLAINGGVMLTLFLRHRIELGFKILPTA-RLLSSSRRFETSPLFYAAYSYKF 169
339 1.000e-11UniRef50_A0A1M4NGI6 OMP1168 n=18 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGI6_HELFE  ali  14  21......................................................................................................ALAPLSAGNNGGYFSIGFQYSNMGAGGSANSVFSSKTSGNLFGGDVQLGYKQFFGKKRFGMRYYAMFSAQGISYTLTNGALTNLFYGAGWDVLIDFFQSDT--RSFGIFGGIMLGGTSWFLKKLGKQASYSPNYVQFAFNFGVRGNISKHNGFEIGVRAPVITTPYFVDKSQFRRLIVFFANYVVNF 276
340 1.000e-11UniRef50_Q17VZ8 Outer membrane protein 29 n=402 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17VZ8_HELAH  ali  20  88........................................................................................................................GGLTHGALGTRGYKGLSNQQYPINGFGFIVGYKHFLKKSQFGFRYYGFFDFASSYYRYNTAQNFMFGYGAGTDVLFNPAIFNREKLHFGFFFGVAIGGTSWGPTNNQYRGSFHPSNFQVLVNGGIRLG-TKHQGFEIGLKIQTIRNNYYTASATFHRPYAFYWRYIVSF 286
341 1.000e-11UniRef50_UPI00068AC7C0 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI00068AC7C0  ali  21  41.......................................................................LNKKSYTQEQVKLLQPVLNKPKIAKNKTQNQLLKQESIKRDGYYILVSYNIASINRSNENSPQVNIISS----GFGIRGGMISYLDSYIGIRGYFGLDFTNQRIQNIPKYSGTMILASLGIDILIDFFMDKTYRNTFGFFIGVGAGVLVYFDNKSNGTISKYAWGANVTVQGGATITITHKNKFEIGIKLLPTQSLTIDNNGVLI-DFSPYIAYSYKF 271
342 2.000e-11UniRef50_I7HG40 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cinaedi TaxID=213 RepID=I7HG40_9HELI  ali  22  17........................................................................................................NILAQEKSGLFLGATGGLGFITGNDTSWDSVLMKETTYSTALGIKGGYQYWFSPR-VGVRTYLQYDFNSGRTWHIKNDKLFIHFTGNMDLMINFLNTESFSLGVFGGFGLGYTISTWNNADILNFLQNKYDYFGLAFNVGVSATFTQQHKVELGLRFPRLPIFYQSLESQNRSGFSVNLSYSYIF 217
343 2.000e-11UniRef50_A0A268U5S3 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. 13S00477-4 TaxID=1905759 RepID=A0A268U5S3_9HELI  ali  16  18........................................................SNSKTHNGGNMNTQNTTNQHIKINPTQKENQMNPLHKSIFALLFVIA-SFISFAQARFFMGIDDGYSIDTLDYDKKSDTGEKYKGGGNLFSLNLGTQHYFDKNFIGFRWLLNLEYGNSVIKNQFTGSSYFTTMLGLDILFDVLKLPNSS-SIGFFGGID-AGSEDLFIKEGKTFLFYTPQIQLKAHAGLSIFIADHHRIEFVAKIPVYTHSFHNDRVMIYKPIQLMLGYKFVF 259
344 2.000e-11UniRef50_UPI000CF0DC33 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cynogastricus TaxID=329937 RepID=UPI000CF0DC33  ali  25  35............................................................EIERLKEEIRKLGGKPQTEFVDSKDIEKNDKNKNQTFKTKKIENYKIAKEKSGFFLGGGYGIGLLEGSYKGSSKSNVALSGLANMLNLEIGYQQYFNPYF-GTRIYGDLLVNKQHSSKGFGKWIYGLGSLNMDALADIALDKKKEHFIGAYVGFGVGMMILKSYKSQHVLWNMLMQADYTINLGLAFTYKRHLRFELGTKIPLTSRTLIGDDIGFKRSTFGMLSVLYVF 317
345 2.000e-11UniRef50_UPI000CF0F437 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF0F437  ali  13  394.........................................................................................................................VSYASLMQGLSSTLNHQSTNAIVGFNVKSGYQQYFNPYF-GLACYALFKYGYTQTKGYAKSVKQIGAGVGAEMLVNFFA--TDKASMGVFVGARGLWNRYNLLRTFRDSGNVNAVSGFNYAYG-------RSKYSVGVSVPLLQQDYVGQVVIQEGSSHFNVFFNY.. 558
346 2.000e-11UniRef50_I0EMK2 Putative Outer membrane protein n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EMK2_HELC0  ali  11  80......................THLIDNSQTKPNSSHSQYERNTKEILDYNIMKKPNSNTSTNTTTNATSQQPHSSSNQSQPVKQSQKVSRQTITYNPTKDAYEGSDYVDTNSVYFGIGYEYGSV----------------NSNGFDILLGYKWMENTKWTGARVGVFSSLSFYTSSLFNSVVNNGIYPVYINYDWLIDAYNGENFFFGFRLGGALAGTSYFALNANDSLESSNSSFQFLVDLGMRLGIF-HHSLELGVKIPTLNDSLDFSNYGYGRNYTFYLNYIYN. 348
347 2.000e-11UniRef50_U2GS88 Putative outer membrane protein n=14 Tax=Campylobacter TaxID=194 RepID=U2GS88_9PROT  ali  15  1.........................................................................................MKNCVLKSVLALSLASSFALAQ-GGFVGLEGGYDFSSKLSSDGDSIKDNR----PNIGIKGGYDFGVARAYGGYFYHADSDRGSINGVTGSLDTEWTNHKFVIGGDYTPAITDNFKLIAGLYTGISVMNFKSRLNTNVVRASYDVTKSGWLLRLGAEYSFDEHNALEFGVKIDRSWYNIDDIDNVKATDMGAYLGYTYKF 200
348 2.000e-11UniRef50_I9Z615 Outer membrane protein family protein n=543 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=I9Z615_HELPX  ali  14  63........................................................................................................KPFNLDKNSHYYGTSVVQMSWLESKETFNNHSQYQNIPFAEISLIYGYKHFFPKKRYGFRYYAFLDYAYGFLLKNKGDFNAIFYGVGADFLYKRAFGTLILGVNFVGETWFYETKIFKQWAKDSLNTYRPNMFQVMLNIGYRYRFYKNWAIEFGARIPFLINDYFKTPLYFKRNISVYLTSTYDF 278
349 2.000e-11UniRef50_A0A158IPG5 Outer membrane protein a n=3 Tax=Proteobacteria TaxID=1224 RepID=A0A158IPG5_9BURK  ali  14  23..........................................................................................................ATAQDSGWYGGANVGQSHATIQASGFATSSINNDERDLGYKIFGGYQ--FNRYFALEAGYFDFSFHATTVPAGNLDGSLKLKGGNLDAVGLLPITGNFSVFGRVGATYANASDSFSGSGAVRALDPSPSKRGFNYKLGVGLQYQITQA--LAMRGEVERYRINDAVGNKGDIDLVSVGLLYRF 213
350 2.000e-11UniRef50_A0A2W4V3F2 Flagellar motor protein MotB n=1 Tax=Xanthomonadaceae bacterium TaxID=1926873 RepID=A0A2W4V3F2_9GAMM  ali  12  29...............................................................................................................DGWYVGGNYGWTAATIDDARIISSTIEDFDRDNGYKAYLGYQ--FSPYFALEGGYGQYGYALTTTPAGTLTGDIDLRGVNLDLVGRMPLNDRFSLFARIGALYAEADTRFVGTGAVNVLDPNPTSKELNYKFGVGMEFAFN--PSLSMRIEAERYRIDDAVDNKGDIDMLSAGLVYRF 214
351 2.000e-11UniRef50_A0A1M4NH33 OMP13 n=44 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NH33_HELBI  ali  17  69..........................................................................................................................GSSTMCIYKGSANIYAYNGNLYGADIQFGYKQFFGNKHFGLRYYGMFSGQGGNFSSINGTSANLFYGVGIDALFNFYERNQ--RTFGLFAGVMVGGSSWLMNDMGATAKFSPTFVQFIFNVGLRTNFTKHQGFEFGVRIPTIDDPYLSIKSTFRRNVSLYWNYVINF 298
352 2.000e-11UniRef50_I0EKV5 Outer membrane protein HopK n=906 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=I0EKV5_HELC0  ali  17  110............................................................................................................................SGLNMLSTNKNLLGHNQPMYGLGVMTGYKHFIGKKWFGLRYYGFFDYGHSNFSNNNQKVDMYTYGFGTDMLFNII--NKDKATAGFFVGVNFAGNTWTNNRVGYFSKVNNTHFQFLVNVGIRTNFFKHHGIEFGIKIPTIPNEFFKGSTTIK............. 321
353 2.000e-11UniRef50_I0ZCH0 Outer membrane protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori NCTC 11637 = CCUG 17874 = ATCC 43504 TaxID=102618 RepID=I0ZCH0_HELPX :_  ali  19  18......................................................................................................................................................................................PNMLTYGGAMDLMVNAI--NNGIMSLGAFGGIQLAGNSWLMATPSFEGSKKATSFQFLFNVGARLRILKHSSIEAGVKFPMLKKNPYNLDIGFRRVYSWYVNYVFTF 134
354 3.000e-11UniRef50_N2BAR1 Uncharacterized protein n=5 Tax=Helicobacter bilis TaxID=37372 RepID=N2BAR1_9HELI  ali  22  35...............................................................................................................SGLFIGLDTGYGFEKFQQKNSTTITSTTILSGANIGVKAGYNFHFAQML-GVRGYLDYTFSVTNSMSDTRNIFSSAYVITLNADLLVNLIQTDSVSFGAFVGIGLGYGVFGETGNFTNNTTTTNGFILPINAGLSLTANNHHRFELGFKIPTLKIPANLYETNSVRLSTTSVGYSYIF 235
355 3.000e-11UniRef50_T2SEV5 Membrane protein (Fragment) n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=T2SEV5_HELPX  ali  19  20............................................................................................................................TSRTMLSTNKNIPGRNQPMYGLGVMTGYKHFIGKKWFGLRYYGFFDYGHTNFSNSDQKADMYTYGFGTDMLFNII--DKPKVTAGFFVGVNFAGNTWTNNRVGYFAKVNNTIFQFLVNVGIRTNIFEHHGIEFGIKIPTLPNYFFKGSTTIK............. 231
356 3.000e-11UniRef50_T2SR95 Membrane protein n=1 Tax=Helicobacter pylori PZ5080 TaxID=1337394 RepID=T2SR95_HELPX  ali  14  40................LGSVIPNAQGLNSAFSALESAQNTLKGYLNSSSTTIGQLTNGSNAVVGALDKAINQVDMALVDLATADDTQKDSTTTTTDAINFLNALKSNLMAQKDAFMNVHKNIQTAVQATYTPSAINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNDFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFLGFGLGGDSFINNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGLKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 356
357 4.000e-11UniRef50_A0A1M4NFZ2 OMP1210 n=5 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NFZ2_HELAC  ali  20  9...........................................................................SLDATPIKNPSKAQYKEAHEKLYRSIINRQKLTRQKSGWYFLGGFGALEAIKDYQG-----KEVKNWIVTFNLKTGVQSFFRKYIGIRGVFAWDLGAGRVNYQRHKDPTNSFFTMGLDIIMEFPLG-SYKHYLGAFGGAGGALVVYADRQDFKFFRHAVYSGGLVIDGGVMLTLFLRHRLEVGFKILPTA-RLLSDSQRFETSPLFYAAYSYKF 218
358 4.000e-11UniRef50_V8CCE7 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CCE7_9HELI  ali  16  1.........................................................................................MKQSKIIVASVALALGNVAAEQSGVFLGAEVGYGGASVEYKTSYSEQNKYSGGGVKYGIVAGYKQFFTP-YLGLRYYASLSAMHASAQWKNVSATMINYGVNVDFLGNFIAQESLDFGGFVWVGKSINDYQKLIDSYQQGWSLSKNGFDVALNVGLRANIAKNHGVEIVARVPFLATKLFDKTYQERFN........... 220
359 4.000e-11UniRef50_UPI000CF03AAC hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF03AAC  ali  19  595..........................................................................................................................NTIGEVSVNNPIQNKNYSNAMLGFNAKMGYQKYFND-YVGLAYYAMVKYNYAKSSGYAGVIQQVGVGGGVDLLLDFYTSYDNKSAFGIFGGLRGLYNGYSLL------KNMLNTGNLDVAIGLNYRY-KKSKYSIGIAVPLVQQNLKIELKTGASHFNVFFNYGWVF 767
360 4.000e-11UniRef50_I0EKY8 Outer membrane protein 25 n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EKY8_HELC0  ali  20  661.................................................................................................................................YQYNAGVSKQQGIANGIGVSIGYKQFFGKRFFGIRYYGFFDYNHASIGVTSNQTNIYTYGVGTDLLYNFFTFVSKAINVGIFGGIQIAGNTWESSLDNQIKSINPTNFQFLFNLGFRTNFASQQGIEFGVKIPTINQQYHSADLEYRRLYSFYVNYVVGF 850
361 4.000e-11UniRef50_C3XI68 Uncharacterized protein n=6 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=C3XI68_9HELI  ali  28  29...............................................................................................................NGFFAGINTGYSVSFEKRTSTETGTQSTTADTLNIGVQLGYNYMLTD-FFGLRGYLDYNYGFMHNHIKETADSSHAISVNVDVLLNILSSDT--FAFGAYAGIGLGYATMNSTSKATEGGVITNGFILPINLGLSLTANSHHRFELGFKIPTLGIKQNNNETTTTRNLITTIGYSYIF 240
362 5.000e-11UniRef50_UPI000DCE75C4 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 10-6591 TaxID=2004998 RepID=UPI000DCE75C4  ali  20  23.............................................................................................................AKDGFFVGGELGFGYVQKSIPKGNTEYNYGIDYGVHYGARAGYLHTFSYDDSLRIYASAALSNLFPVTGAPSSEGYYKYDLNVDYIYNLIKSQDTQ--AGIYGGVFAGYSQWDGRYYDANGQEVKSKQEIRKGLGYGLNLGDSHIVDFGMKIPLIKVSNANNREKSWKNGNVGFAYSYLF 216
363 5.000e-11UniRef50_A0A1M4NHU8 OMP1551 n=13 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NHU8_HELBI  ali  16  15..........................................................................................................LNAEKNGAFVGGGFEYSYFNSTYKQNVTGTQIYKGNLYGGNLQAGYKQFFGKKRFGLRYYGFFSAQGPIYAPATQPSINFFYGAGVDFLYNFY--EKGHWGYGLFLGVMIGGSSWLMDKSGYSAHFNPTYVQVIVNVGFRFHF-KHQGFELGVRIPTINDPYFQATNTKRRVVSVYINYVYGF 289
364 5.000e-11UniRef50_UPI000CF0722C hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0722C  ali  15  428.....................................................................................................................ANTLISTINESISAMQSVSKANKSATLGFNFKLGYQQYFNNYF-GLSYYGIVKYNYAKANNFAKKINQVGLGIGVEALLDFTKN------FGIFSGFRGLYNRYSLLNQNKNTGNIEFVGGINF-------WGKKSKYSIGVSLPLIQRNMYGHVILKEGVSHFNVFFNY.. 592
365 5.000e-11UniRef50_I0ENE3 Outer membrane protein/porin n=5 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ENE3_HELC0  ali  16  302............................................................................................................................ANPWLAQFVAGNSKQTNSMSGFYTKIGYKQFFGKKKFGLRYYGFFSYNGVGNGSTHNQVNLLTYGVGTDALYNVFSRSFGSRSIGFFTGIQLAGDSYITSLANNPKQPTTTKFQFLFDVGMRMNFGEQHSIEIGVQIPTIYNTYYSTEVKYYRPYSVYWVYGYAF 486
366 5.000e-11UniRef50_A0A099TYQ6 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099TYQ6_9HELI  ali  20  13....................................................................................................SLLGSVQAAEDNGFFIGISAGGG----ASFNIPGGSEASGSSAVGYGARLGYQAFFSEYNGVRFYLSGFFYPSAIGIRGFGNDLYVLGDINSDYLFNWVSGD--EFSAGLFVGFFSGALISRNLGGSTGG--NSIGITAGLNLGLRTIIADHHQIEFGFKSGF--NFFIGQNSSTGAVAAVLTTYSYKF 195
367 5.000e-11UniRef50_UPI0009B8E3D8 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI0009B8E3D8  ali  18  2...................................................................................................QVKAQKVQPESKGRAFVGLQAGTSIAKHDNITNKDSISDWNFSVASYGVLGGYEYWFSNNL-GVRGYALVSMSSTYRMYATH------FGIGADAMYNFVEIAGGN--IGVIGGLQLGGVYWYYIAYEQDTIKKPLAFDIALNIGLRYS-QDKHVLELVGKIPFIESRYASDETYAREVYSITARYMYRF 203
368 6.000e-11UniRef50_A0A268TWL9 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TWL9_9HELI  ali  26  36.......................................................................................KFYQKTTDKEIAELVQNLDEASKKTGLFLGLSVGALGNDVASNL-------KKDYLFAYGAKFGYQSFFLPNYVGRRIYIQYLATESKEEP-LGRLDFSTIAVNGDLMIDLPVWK--GLSAGIIAGIGLG--------SMIHGYNANSEFAAMLNTGFGVTFFGHNRLELELKF-------ITDKNIEWLGALFMAGYQYVF 220
369 7.000e-11UniRef50_A0A1B1U5E7 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U5E7_9HELI  ali  19  1.........................................................................................MKKKLLSLILASCALVSVSQAR--FFVGIEGGYTALGIPDSNSTTDKFKNNPEGFLLNLTLGSEYFFGD-YVGLRWDAGVGYSSVQNAKGFAKEKLGALVSMADLDLMVNLVNRGNFSFGVFGGVGADYRYYFPNGES-----KQHTLTFVGRAGVTTLIGQRNRFEIFAKLPFMDMASATKSNKEKTAVTIGAGYKYLF 219
370 7.000e-11UniRef50_I0EL20 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EL20_HELC0  ali  15  464..............................................................ISTSVWQQLITQNALPIDYANLGTQKNYLDAKLNTTNLANSMLSTLKE----------SFLVSNMITTSSSSSSQRFNVAMLGANLKLGYQQYFND-YLGLAYYGIAKYNFSSNGSSNNKVQQMSFGGGVDLLLDFITHYDFKSSFGMFMGLRGLYNYYYLFKQYHNKGNLNIVGGLNYR-------YKHSKYSVGISVPLIDNNIQSTWAFKEGASHFNVFFNY.. 694
371 9.000e-11UniRef50_A0A1M4NIT3 OMP1414 n=1 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIT3_9HELI  ali  18  25.................................................................................................ATLSTLFISLNAEGNGAFLGGGFVYSHFMRDWNSEILGGDKYSGALFGGDLQVGYKQFFGKKRFGLRYYAFGSAQGGYYSYATQSVAVFFYGAGIDLLSNFY--DRKEVSLGIFVGTIIGGESWLLGKSYASNKSNMPSFQIALQGGFRVHLTKHQGFEMGVRFPFMAHNYYSASIVFRRKLALFANYIYNF 297
372 9.000e-11UniRef50_A0A222MXB8 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Campylobacter avium LMG 24591 TaxID=522484 RepID=A0A222MXB8_9PROT  ali  25  13.....................................................................................................IILSSAKAEVDGLFIGGGLGYASTTIKP-------QNVNADNLNLHLIMGHKLFFDDNI-GLRVYGNFLYDWMNGSRTINAGSYYHLGANVDFLYNFI--NRGYTSYGAFVGLNLGFTFW-----------NTTSLDTYLNFGLRAAFNEAHSAELAFRVPFAYHTLNSSTGQRGRVFNPMLRYVYT. 180
373 9.000e-11UniRef50_UPI000CF0F054 outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF0F054  ali  19  6..............................................................................................................................ISGSQGTHINEPITGSLYGGDFQLGYKQFFGSSRFGLRYYGIFSGYAGTYIRSKGSLSNFFYGAGMDMLYNFYDSEN--RSFGLFGGVMVGGSSWRNNTDGNKASFTSTYVQVVFNFGLRSNFTKHQGFEIGVRVPVINDPYYTYNFGFRRLVAAFVNYVINF 230
374 9.000e-11UniRef50_UPI00067FF60E outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=UPI00067FF60E  ali  13  17......................................................................................................SLTPLCAEKSGAYMEGGFQYSTMAPGGYSINGLSSSSYGEMYGLDTQIGYKQFFGKKRFGIRYYVTFAYQHGTFYSGRTDLDNFNYGGGADLLYNFFEGKNGVKTAGLFAGIALEGSSWLAAGQSGFISVD........................................................ 165
375 9.000e-11UniRef50_Q17YL0 Outer membrane protein 4 n=719 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=Q17YL0_HELAH  ali  14  13.........................................................................................ALLSSLQAAELDGAKKPKLADRNAFYLGVGYQLSAIN-TFFSSKTTNESYFMTGNGFGVVLGGKFVAKTKHVGLRYGLFYDQTFSSHKSCIST-------YGLEFSALWDGINSPKRFLGVEFGLGIAGATYTPGNAAQNLGKENSLFQLLVNVGVRLG-SFHNEIAFGLKFPVIPNKKTSATTLWHRLPVAYVNYIYNF 217
376 1.000e-10UniRef50_UPI000DCDAB69 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 16-1353 TaxID=2004996 RepID=UPI000DCDAB69  ali  14  18.............................................................ANEMIIAESDIYTIRPANNTNRSVIEPSSKIKPSRQSRGIKALQVNKDEKSGIFIGFEMGMDEMQMR--DSLLSVIRYKFTGGAVGGKVGYKFFLQPN-VGIRAYGSLNYSMHETEAGGGGINITAFAANADVLYNFYNGEYGIFGA--FAGLGLGGSSWDIKFRGYVNSFKPSGLYMDAKIGLRANI-SHHGVEFIVKVPFIESFGGLAGILTKQNYQISLGYNFTF 252
377 1.000e-10UniRef50_A0A099TIN3 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099TIN3_9HELI  ali  18  56..................................................................QTPRQQTAPQQTYPAQTTVQNPNSSGVITQEMRDAEVKNIFGKNRNGVLLGIGIG-----SVKIDYLSSTTSFNENFVTGNARIGYQRFPNNKVFGGRIYLDSFVGAGTFKDGATTMQIFT-ALNADILMDFNIPNTYSYVGLFIGGGFGSFGFNYTPASIWENLTTLTGGSGFINFGAAITLNAKHRLEFYAKKPTTNK--YDDKFHWQTSTLLNMVYQYTF 270
378 1.000e-10UniRef50_UPI000CF0D47D outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF0D47D  ali  19  104.................................................................................................................................YQYNAGVSKQQGIANGIGVSIGYKQFFGKRFFGIRYYGFFDYNHASIGGTSNQTNIYTYGVGTDLLYNFFTFVSKAINVGIFGGIQIAGNTWESSLDNQIKSINPTNFQFLFSLGFRTNFASQQGIEFGVKIPTINQQYHSADLEYRRLYSFYVNYVVGF 293
379 1.000e-10UniRef50_A0A0K2XQX1 Outer membrane protein (Omp4) n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XQX1_HELHE  ali  20  4........................................................................DEKSNQQSAISKSRAGKSKLLALFGSFALCSFVPLSAEKNGAFIEGGFQYSNFTGAYTQDTSASSYTNGNLFGADIQFGYKQFFGKKRFGLRYYGFFSGQGGPGSYKNQPSANLFYGVGIDTLFNFY--EKKNRTFGVFAGVMIGGSSWLEGGTGTHDKFSPTFVQFVVNIGFRSNLTKHTGFEVGIRIPTINTPYWTSKYTGQPNVAIYANYVYNF 319
380 1.000e-10UniRef50_UPI000DCEE0E5 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 10-6591 TaxID=2004998 RepID=UPI000DCEE0E5  ali  19  20............................................................................................................SEEKGGYIGIDVGSSYTEFTQDVQPIGKILASNNLPGFMLKAGYKTFFGEKKYGMRWYLYGGYSYGKMQDKGYYTHVVDYGVGTDFLRNFVVNDD--HSFGVFVGVGIGAETWIANGKEYKGQESLFNFQTIINLGFRGVIKQSHGVEFGVKFHILDAEIFKGSGTMRRLHSFYMSYVYNF 251
381 1.000e-10UniRef50_A0A0K2XJM2 Outer membrane protein n=30 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2XJM2_9HELI  ali  16  24.......................................................................................................SAPLSAEKNGVFIEGGFQYSYASGSFAQFTSTQYTYRGNLYGGDVQVGFKMFFGQSRFGLRFYGFFSGQGGQANSMSSRNSNFFYGGGLDMLYNFY--DNDESSFGVFAGAMVGGSSWSMGKDKYCHWYAPNFVQVIVNVGFRFNVNKHQGIEMGVRIPIINDPYYTNKGTYRRNVAAFINYVINF 286
382 1.000e-10UniRef50_V8CD80 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8CD80_9HELI  ali  21  30.........ILALLFFVFFVPPLSAKKPPKKSTQTTQTTQDSQTPKIT------QESAENDAKSATQDAESSEQKSSEKKADEKSIQSQPCNELCEYIRQ---KTSTTKHKNGYFIGVNGGANVLYMYNKLVWLPT---------FGLSFGVNSFFTPYIGVRGYVSAD------VGFGDYEGVLGMLSLGIEALAEFSLNKRKSVFLGGFLGFGVDGYVYYDKRDFSSFSTMQKNGGFYMQGGISFAFLRHNRLNIATRFIPARS-----VQNFSSAVLAYGQYSYTF 280
383 1.000e-10UniRef50_A0A1M4NGC9 OMP1526 n=1 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NGC9_HELFE  ali  15  18..........................................................................................................................................................................YANFTSSVRGINSANVFGGVGIDALFNFYERN--KRTFGGFAGVAIGASSWHINQDGGKATFSPTFVQFIVNVGLRTNFTKHQGFEFGVRVPTIDDPYFGSSLTYRRNVSLYWNYVYNF 158
384 1.000e-10UniRef50_A0A2M7L768 Flagellar motor protein MotB n=1 Tax=Zetaproteobacteria bacterium CG_4_10_14_3_um_filter_54_28 TaxID=1974114 RepID=A0A2M7L768_9PR  ali  14  58...............................................................................................................TGWYLGASAGQAISQINSSKITTTSINEDNRGFGWKAFGGYQ--FNENFALETGYFDFGFTSITAPAGTLNGDLKAQGVNLDMVGIIPFYE----ALSAFGRVGLTYAKASDTFTGTRAVTATNKKAWNYKFGGGLEYD--FMPSLGMRIEAERYRIKDPIGGNNNIDLYSAGLVYRF 239
385 1.000e-10UniRef50_C3XJ09 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacteraceae TaxID=72293 RepID=C3XJ09_9HELI  ali  18  3...................................................................................LKKSIKTSILSLALISSMAYADGLKEEKSGGFVGLQAGTSKNNLTMDTGRTSTYRYNYTTAAYGVLGGYEYWFSNSL-GVRGYALFSGANFY---------VMQFGVGADVIYNITNVADGN--LGVIAGLQVGGAYWLNSFWGYYNDKNSLEFDMALNIGVRWTQNE-HVIELLGKIPFIEAHTGTYTAGYTDGYSFVARYIYRF 210
386 2.000e-10UniRef50_A0A1M4NIL8 OMP1169 n=5 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=A0A1M4NIL8_9HELI  ali  13  31...........................................ASNNTDLELELLKIYNDYNDSIRTAHNTSNYHLSVPALKTVPQPTAPTLNLTYNSQASTITADQSKANQQHNLTPMQALISLAPLSNTINSLSRPFGNVNWNASIGVGYQYFFS-RHFGFDAYINTEYSYLNSPLLKRLDNFVSWGIGADFIYDMLVAKKQKWFAGLFAGIAGAGNYYYLDMKETPL-ARTRGYNVLFNWGLRFQ-RSHNIFKIGVKNPLITNNTKVILNKTAKSANIYISYAYLF 286
387 2.000e-10UniRef50_UPI000993C91C outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=UPI000993C91C  ali  12  304.................AYVEETITALNNSLAHFGTQAEQIKQSELLARTILDFRGSLSNLNSTYNSITTTASNTPNSPFLKNLISQSTNPNNPGGLQAVYQVNQSAYSQLLSA-----TQELGHNPFRRVGLISSQTNNGAMNGIGVQVGYKQFFGKRRWGLRYYGFFDYNHAYSSFFNSASDVFTYGVGTDVLYNFINDK....................................................................................... 486
388 2.000e-10UniRef50_A0A1F4C8I1 Flagellar motor protein MotB n=4 Tax=Proteobacteria TaxID=1224 RepID=A0A1F4C8I1_9PROT  ali  12  24..........................................................................................................AVADDSGWYAGANIGQSTAQMLVAPTTSVSIIDDNRDTSYKLFGGYRY--NKNVAVEAGYGQFGFTATTAPAGTLTGKIKLKGLNLDAVGTLPLTEKFSALGRLGLNYAQTRDSFIGTGAATVLNPNPSKNQINYKLGAGLQYDLTQ--SLGMRVEAERYRINDAVGNRGDVDMYSLGLVYRF 214
389 2.000e-10UniRef50_C3XDL0 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=C3XDL0_9HELI  ali  17  75................................NYLKRESSKKDSLFDDAMKPIKPKITTYDYSQLKNMDTTQDEYFIDFKIHELEKEAYMLRSQIIEKEKKKRNWLIDSKASGYYAGIGVMLGFIH----NKNSLGIDASRASAGGILKLGYLRYL---YNHLGLKAELFNIYGNHTHNNELLLYNYYGFRLAVLHDIPVFFKEHYFGFFAGFGVGGYIFSKKHQSTYNHLTNAHNMSLNLNIGVSWTYAKHHRVEIE-HIFIAPLTTLSNGTTETFEPSYIVSYSWVF 325
390 2.000e-10UniRef50_A0A1M4NHD1 OMP1939 n=7 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=A0A1M4NHD1_HELBI  ali  16  438.........................................................................................................................LSDFMKTLENMTSTNISNKAAIVGFNLKGGYQQYWTN-WFGLSYYGIFNYNFSKKTGFIKRINQVALGVGVDMLFDFTTTYTHKRSFGIFGGLRALWKGYALNTIAFANS-----GNLDVATGFNYRY-KHSKYSIGIAIPLIPINLNAKINTKEGPSHFNVFFNY.. 620
391 2.000e-10UniRef50_A7ZG60 Uncharacterized protein n=60 Tax=Campylobacter TaxID=194 RepID=A7ZG60_CAMC1  ali  14  2...........................................................................................KNLLVKSSLVLALVSSAALAQGAFVGGEGDYSFNSKIKTKNIAKSEKNNFNKGHYGL-GFYGGYDFDSYRAYGGYYYDFKARKNAGEADAKWSKHKLIAGADYTPNI--TENFKAVLGGYAG--LGYLSVRQSFENETSKKNFKGLLVGAKAGGQYSFDAHNALEFGLKADKTFYKKNSGAQLRDTSVGIYTGYTYKF 194
392 2.000e-10UniRef50_A0A099B7U6 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=A0A099B7U6_9HELI  ali  20  17........................................................................................KPFKNVYAKSQPVTPKEITKNSKTGFMLGADIGIKTLNIQK--------DSDNFIMDFGISLGYVLYFHKSF-GMRIKGDYHYAFMSYVGNLSTGNSHEFLFNMDFLYDFYNNSSEGLSLGLFAGIGGGYSISQAVGANAYTTISRSGFEFVFNAGFSTIFKSKHRLELAYRYAILTPSFTGSIIQNNAPFMFNLGYSYVF 239
393 2.000e-10UniRef50_J0L937 Outer membrane protein HorG n=73 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0L937_HELPX  ali  13  55................................................................................................TASKKPKRKPFNTDKSSHYYGTSVVQMSWLQSREKFENHSKYRNIPFAEVSLIYGYKQFFPKKRYGFRFYVSLDYAYGFFLKNEGAINAIFYGVGADFLYKRAFGTLILGVNFVGETWFYETKIFKKWAKDSLNTYRPNMFQVMLNIGYRYRFYKNWAIEFGTRIPFLINDYFKYTLDLKRNISVYLTSTYDF 278
394 2.000e-10UniRef50_UPI000CF03139 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF03139  ali  14  386..........................................QSLQGFITDLNNAQSNLNNASMSKTINNILSTISNQTSSVQVFSQNLSQLLASDKTTDLSQLKSFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAFYQYNAGVSKQQGIANGVGFSIGYKQFFGQRFFGLRYYGFFDYNHASIGANQVTTNIYTYGVGTDLLYNFFTFVSKAINVGVFGGIQIAGNTWESSLNNQIKSINPTNFQFLFNLGFRTNFASQQGVEFGVKIPTINQQYFGANLEYRRLYSFYVNYVVGF 665
395 2.000e-10UniRef50_UPI000CF113C9 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=UPI000CF113C9  ali  13  265...............................................................................................................................................................................SPNFSYGRVCQAYGGAADAIVNLIATQ--PFAFGLIGGIQLAGNTWTYTGNGF----SHTGFQFLFNAGGRIRFKEHIAIQTGIKFPMIPQKMKAEEVSEIRRYVWYVNLVYTF 372
396 3.000e-10UniRef50_UPI00059CC1A8 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI00059CC1A8  ali  13  16............................................................................................................AESNGLFLSGGGVYSYTHLSSHEFSAPLVRNSFDFLGYNFSLGFKHFFFKKRCALRYHIDFSKSVG------EPYGLVMGLAGMDFMYNFYESPKMLLNFGLYAGFGLAIQHWLGESKSFQSSIGALEFQLPLSVGLRYQTYV-FGLELGALFPLIPNHIQRFSRGVSGSLDIKRDFALVF 215
397 3.000e-10UniRef50_A0A222MWL0 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Campylobacter avium LMG 24591 TaxID=522484 RepID=A0A222MWL0_9PROT  ali  16  2.......................................................................................KNIKKVLGSLACVACLSTAAVAEDDGLYLAVELGGGEAKFKQDIDTTTSITANNSMPNLMLKFGDKSFFNENFGYRKYYFGYGYSSMKNVSYNGGLSIMQYGIGADVLYNFM--NKGSDSFGVYAGVAIGGETWIANGKRYKPQQSYANFQTILNVGLRGTIAKNHGIEIGARFYMLESQIFEGHGT............... 227
398 3.000e-10UniRef50_N2BGA0 Uncharacterized protein n=10 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=N2BGA0_9HELI  ali  20  26...............................................................................................................NGFFLGVDFGGSVGALTNTGLTISGNAQVNAGFGLNLRIGGQRYF-DRENGMRYYLSIGGVFGAPSYAFGDLKVSGITMIGDINMDFLHDFTSTESVGIYVGMGAGYMTTLYPGGSNMNIPTFSGVTIGLNFGVRTLVARHHQFEFSTKSVVTHSKATENIIGFQ--VFLGANYSYLF 218
399 3.000e-10UniRef50_A0A1M4NGP8 OMP554 n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGP8_9HELI  ali  16  9................................................................................................ALALAFSTSAVVAEESGAFIGVDLGLANLSKMTSESSMNGGTRTTYALGYGLMGGYKWFFTENVGLRAYVATGNGTNGSSGQTPNGNQFNSMFINANVDFLNTFYNSEQVSAGWFAGLSLGVGIHSGGTTANSNLSNISGFDMGINLGLRTLFGKKHGIEFFTRFGVINGVAVKTDMSTTQIYNTGVRYTYNF 228
400 3.000e-10UniRef50_UPI000CF16617 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter aurati TaxID=137778 RepID=UPI000CF16617  ali  15  15.........................................................................................................SASLAEARFFLGLEASYGLSDIKFDGGESGKIFWGSNVFNAGINLGTQHDISDML-GWRWFFGVNYGENINRKNAINLQYLELQLGGDILFNF--TQSDSLSFGAFTGIAGNFNSHSTNGKLFTTTSIDSSAGLIGRVGLALVVGEHNRFELTTNIPIMQASLSKHGGSVLNPITFTLGYKFIF 211
401 3.000e-10UniRef50_UPI000B959F4A outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Campylobacter avium TaxID=522485 RepID=UPI000B959F4A  ali  16  1.........................................................................................MKRIFLFFVSLLVVSSFLKAENSGGFMGIDIARNYGSQEVTQIGGPNDGKTWKNLGLGFLAGYKHFFTQNF-GIRAYGQFDYGALLGYDRMGLENALSIMGNVDAMYNF--CDCDNRIFGAYAGLSLGYIDYHISNIGV-----VEGVDMAFNIGFRAVFSERHSLELYRRF............................ 177
402 3.000e-10UniRef50_V8C9E4 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C9E4_9HELI  ali  14  13..........................................................................................IGKYLATALLAGACSVANAEVSGVFAGLQVGYGKVQTRTNGLTQYPSDKNVSDMQYGGILGYKHFFSDKF-GFRLGGYFTYTNLRFMQQKQDISVMAYGGAFDVLLN--AVSKPSVDAGFYAGFYIGGKTYLNATRQGTQTIAKTHLDVGANLGMRIHYMKYNGIEVGVSLPFFEHILYSYRHSTTSNYAVYFRYT... 236
403 3.000e-10UniRef50_A0A1B8JAR3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. CLO-3 TaxID=211 RepID=A0A1B8JAR3_9HELI  ali  16  36.................................................................................NVATNSANTTESTSQTTKTAPTTQEKFAESGDGFLGLYASAGKITLSSPSAYGAESSVGNVLPGIGARVGYRSFFT-RYVGLRYYADVEYIWQNASQTTSTTSILISSVNMDVLLDFLH--TKHASYGAFAGVGAGYQMLWSE------SMSVRGIHADFKLGLRAA-SKSVGAEIGIKAPFVNMEKKDEMYSTTEPLLI........ 231
404 4.000e-10UniRef50_J0BDA9 Outer membrane protein HomC n=333 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0BDA9_HELPX  ali  13  482...........................................................................................QQLINQNALPINFANLNSQTSHLNAGLNAQQNFSTTSTTTYHSSSKNFRSPILGVNVKIGYQHYFNDYI-GLAYYGIIKYNYAQA--NDEKIQQLSYGGGMDVLFDFITTYTNKSSFGVFGGLRGLYNSYYVFNQVKGSGNLDIVIGFNYR-------YKHSKYSIGVSVPLIQSGIKIASNNGIYADSVVLN..... 686
405 4.000e-10UniRef50_UPI000A002D1F hypothetical protein n=1 Tax=Andreprevotia chitinilytica TaxID=396808 RepID=UPI000A002D1F  ali  12  23..........................................................................................................AMAENDGWYLGFNDGRSKAKLDDAQITSGTFDEDDRDNGFKVFGGYQ--FNKNFALEGGYFDFGFDAPTVPLGMLHGGMQLRGVNLDAVGLLPLSEKFSLFGRVGLTYAQSRNTFSGTGATTVTNANPSRLAMNYKLGVGVQYAFTESIQL--RAEAERYRVNDALGNKGNIDLFSIGLIYRF 213
406 4.000e-10UniRef50_C3XDX8 Uncharacterized protein n=8 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=C3XDX8_9HELI  ali  16  2.......................................................................................KKYLVSAVLASTLSFSALNAAEENNGAFLGLNLGGMIT------GQMSGGVSLNSSVAVGLKGGYQAFFYDRIGARFYLSGIGAFGLIAIPANAPATNASMNVNLDMLFDFVSDDDFTTGMYFGFFGGALINTPIYVPAGMTRGNTTVGTTAGINIGSRTTVKAHHEFDIGAKVG-AAFNMDGKTTSVGAAIYVGSSYSYKF 204
407 4.000e-10UniRef50_G9QS39 Uncharacterized protein n=69 Tax=Campylobacteraceae TaxID=72294 RepID=G9QS39_9PROT  ali  13  25..................................................................................................................FIGIEGDYSFNSKLTAKSDNDTTKVKKAQPGIGLKAGYDFDSFRVYGAYIYDFQAKKSLGDEDGTVIKWSTHKFIVGSD--YTPELTKDIKLVFGGYTGYSKL-KMDVFDTHDGSEKANTNGWILGARIGAEYSINKNNAVEFGVKVDRTKYSSYDNAKIKETNVGLYLGYTYKF 199
408 4.000e-10UniRef50_A7ZG64 Uncharacterized protein n=25 Tax=Campylobacteraceae TaxID=72294 RepID=A7ZG64_CAMC1  ali  16  23................................................................................................................GAFIGYEGGYSFANWKEKTTDGESASVRKGQFNSGVKAGY------DFDSFRAYGAYFYSFQTKKQIEDDDDRFTVKWKHSLLAGVDYTPSITEDIKLVAGGYTGVSRLLISRDDENKKFYDTGFVLGAKFGAEYLLDQNNILEAGIKTDYTFYKADDVSRVRESNIGLYVGYTYKF 195
409 4.000e-10UniRef50_UPI000480C0E7 hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter pametensis TaxID=95149 RepID=UPI000480C0E7  ali  17  38.............................................................................................................SKNGILLGIEINGGMSRFSTHNTQHPNTTATHLAFDGGVRLGYQHYFGLGLGLRGGVGEISISKTNASWMGFELEYLPIKTGVDLEAVWDFWEEGKHTLALSLGVGYRFSYFVKTRSSNQGDISSIGLNFYPQLGLGYHYD-RHQITLAYRFGDMMSSGRTSTTYTMRDNYISLGYSYRF 251
410 5.000e-10UniRef50_A0A1M4NI36 OMP1266 n=4 Tax=Helicobacter trogontum TaxID=50960 RepID=A0A1M4NI36_9HELI  ali  18  20...........................................................................................YKRTTPQPPKEKSPINAQSKTGFMLGFENAYILHT---------HHDASQMNIALGLNLGYNVYFNDKVGMRIFYIRFLSDLATGNAGTDYAGTNRFGFGLDFLYDYFNNNDLGLSLGIFAGLGFGYDLQSYMFVDSQKSFDRSGFYSYATLGLNIIFDSSNRVDIGYRYTFLNNHANNEKGSIASPFALVIGYSYIF 214
411 5.000e-10UniRef50_T1DWZ5 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=T1DWZ5_9HELI  ali  24  56............................................................................................TTDKEIATLINSLEASSSKTGIFIGIYGGWAFSNATNDPNYTSTNT-----FAYGAKVGYQSFFPPNVVGSRIYLQYLGSNTK-ELSFSDYRLSGIGVSADILVDMPITRNFQSGAIMGLGL----------LSLVYDKSPNSSLGGLINLGFDFVLQKRHRIELEVKI-IINNNLD------WFGAIPMTGYSYVF 237
412 5.000e-10UniRef50_A0A1J4XZV3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Zetaproteobacteria bacterium CG1_02_53_45 TaxID=1805427 RepID=A0A1J4XZV3_9PROT  ali  14  20.....................................................................................................NSPNAMAAEDSSWYIGASAGQSISQINSARITTTSIGEDNRGFGWKTFGGYQLNENFAISGFFDLGRFGFRSTTAPAGTLNGDLKAQGVNLDLVGIIPFNE----ALSAFGRAGLTYAKASDSFTGTRAVIATNRKAWNYKFGAGLQYD--FIPSLGIRIEAERYRIKDPFAGNNNIDLYSAGLVYRF 211
413 6.000e-10UniRef50_I0EN78 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EN78_HELC0  ali  11  14..........................................................................................LATALMAEDTNSDEKYDKALNNSVYGIVGFQYGQMNRHSQGDPGYGQTNIGNGYGVNVSLGWQGYFGKKRWGFRIAGVYEYMYSNPAFGGGQMNIDTYGAYSDILLKF--AKFGKHYVSAYLGTALLGQSFGVKGASYMNKIHQTYFQIPIRVGVIVSLAKHLDAQFGFEIPLYNFNNANGDMKVTYTQMWNVNYSLIF 229
414 6.000e-10UniRef50_A0A2X4SLJ6 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter mustelae TaxID=217 RepID=A0A2X4SLJ6_HELMU  ali  21  36.........................................................................................................................................TKSIQNLVYSSELGYQFFFPKERVGMRVFGQLGYN--NLLTSDSVIATTQPALGLDMLFE-GTKEDHFFAFGVFGGIQAGINSALPMSRKALARLYRLNFLIKGRIGMSFIFVEHHRVEFFALIPIAPRSINAKRDYIPQTYNFMMGYKFVF 196
415 6.000e-10UniRef50_A0A068YR49 Outer membrane protein A n=5 Tax=Burkholderiales TaxID=80840 RepID=A0A068YR49_9BURK  ali  13  25..........................................................................................................AQGQDSGWYGGANVGRSAATIDGSGFSASTLVDDDRSTGYKIFGGYQ--LNRNFAVEGGYGNFGYTATTVPAGTLDGRIKLRGLNLDLVGTVPLSEKFSVFGRAGLNYAQARDSFRGTGAVQVANSNPRKNDTNYKLGLGLQYALSE--SLAVRAEAERYRINDAIGNRGHIDLFSVGLIYRF 215
416 6.000e-10UniRef50_J0AG61 Outer membrane protein HopZ n=11 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0AG61_HELPX  ali  20  1......................................................................................................................................................................................MNNHLYGLGIDYLFNFIDNAQKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGTGYQAKMHTSFFQIPLNFGVRVNVDRHNGFEMGLKIPLAVNSFYNTSLFFKRLVMFNVSYVYSF 129
417 6.000e-10UniRef50_UPI000489735B hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter pametensis TaxID=95149 RepID=UPI000489735B  ali  18  21...........................................................................................QTPKEENQQTQQSLSKAQIKSGFLIGIEALIGSSS---THEENHSQTSSIFSLMGGLYGGYQHYFDDDFGIRALLSIHDGTPITGELTVANQMIQTFAVGTELDILWDFWQEGEHVLGISAGLGYNFEIYHARNDTAYSIPNLFQHNLYPILGIHY-YYGHHQMSLNYRFIGSFNSNIPFKTKYTFKDYLNFSYTYRF 230
418 6.000e-10UniRef50_I0EUF0 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EUF0_HELCM  ali  18  494..........................................................................................................................................YRSAMMGFNVKVGYQQYFNQ-FLGLSYYGIVKYNFSKINDTIRKVSQVSLGVGADLLIDFFNTNTFTSSLGVFMGLRALYNGYSVLN------FFKSSGNLDFVGGFSYRY-KHSKYSVGVSLPLIQHNMQNFIVLKEGSSHFGMFFNY.. 646
419 7.000e-10UniRef50_A0A268U5S1 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268U5S1_9HELI  ali  17  3..........................................................................................KKTLIGVLGLVVALSGASYAKSGVFVSGNVGLPITDPTYSTDVQAAAPSTGVGYMLGADVGYQQQINDK-VGFRYYLSYNFSQSFASKNLSSGKISAVNFNHLVALNVDYFINFTKMFSGYVGAGLGYTAYSINNTTNLTNISGDGFAVPINLGVSLDLGDSQRINLGTKIPIVATDVKGGPNNIQRNYIVQLGYSYTF 243
420 7.000e-10UniRef50_C3XDK9 Uncharacterized protein n=10 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=C3XDK9_9HELI  ali  25  114...........................................................................................KTSAQRFNALTQSYNDALKKSGLFAGVSMGVLDIYTSGYIDNNLVITRI-TPLVYGGSGGYQKFFNHYVGTRLYGGLFTSFNPYGGDGNLQSFYMLAFMSADVLFEFPFDKTFKNYIGGFMGLNIGVMYYRPYASHKYIWNYNLQVDYSFNLGMSLTFNNIHRVEVGLGIPFSYLSLPGFASNFWRSAVFLANY.... 343
421 7.000e-10UniRef50_UPI00068E4E41 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=UPI00068E4E41  ali  23  93......................IIPKVETPKVIESKPITPPKEKPKKSVVLESIEVAKPLEPLKDNYADKLRELYSLRYEVFSLKQQLGDSDSSYNKFNTLAQGYNDAQAKSGFFGGINIGFVDIYTSGCANMRDVENPQYTPGGFGGNGGYQRFFNHYIGTRLWGGVFSTNATTLTGKDIDSYYALAHMSADILFEFPLDSKFKHYIGAFIGINIGVMYYNRYYPANYIWNYNLQVDYSLNLGFNLTISNKNRIEFGLFVPLA......................... 399
422 7.000e-10UniRef50_C3XFW8 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter bilis ATCC 43879 TaxID=613026 RepID=C3XFW8_9HELI  ali  22  28......................................................................................................................................GGDSGNGSGLFVGLDTGYTFVFNPM-------SASSVTDNVNDTRNIFSSAHVITLNADLLVNLIQTDSISFGAFVGIGLGYGMASNVTTTNPGTTTTNLKGFLLPINVGLSLTANNHHRFELGFKIPTLSMDITEVNGVKVPDNAFSVGYSYIF 187
423 7.000e-10UniRef50_A0A1M4NI40 OMP118 n=3 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=A0A1M4NI40_9HELI  ali  15  32.......................................................................................KKSVYKSFLVLSNTLLFTPLNAEKNGVFLEGGVIYSNFESIEKESTATMQKSNGDLYGADIMLGYKHFFGKKHLGLRYYATFSGQGGSIWQNQNSTANLFYGVGMDILFNLY--QKNEHSFGVFIGAMVGGSSWLMGKSGQFGQCRFSYLGHVLR............................................... 210
424 8.000e-10UniRef50_V8C9V3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C9V3_9HELI  ali  18  16.......................................................................................ISSLQGLKSSDLFESPKSINSGEVSGFILGLGASYGSFGFTQYSETQTSISANGYGAGGGIILGYQGFLEPFQFGVRVYGDLNATHIKNDDKIYAPTMLRYGLNIDMMMNFIVVKRV-FGLGLFAGVRIGGISYLGKDIDNNGNFPKSRFDLGINVGLRANIARNSGVEFIFALPMFELDYKANKGDFKERWSVGLRYIWTF 272
425 8.000e-10UniRef50_A0A1M4NIH9 OMP1050 n=2 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NIH9_9HELI  ali  13  11...............................................................................................................................................................................SPNFSYGRVCQAYGGAADAIVNLIATQ--PFAFGLIGGIQLAGNTWTYTGNGF----SHTGFQFLFNAGGRIRFKEHIAIQTGIKFPMIPQKMKAEEVSEIRRYVWYVNLVYTF 118
426 8.000e-10UniRef50_T5CF26 Membrane protein n=695 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=T5CF26_HELPX  ali  15  503.............................................................................QQLINQNALPINFANLNSQTNYNLNASLNTQDLANSMLSTIQKTFVTTSVTNHYSSSASQNFRSPILGVNAKIGYQNYFND-FIGLAYYGIIKYNYAKA--SSEKVQQLSYGGGIDLLLDFITTYNFSSSFGIFGGLRGLYNSYYALNKVKGSGNLDAATGLNYR-------YKHSKYSVGISIPLIQRKASIVSSGDGYTNSLVFN..... 712
427 8.000e-10UniRef50_V8C872 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=V8C872_9HELI  ali  20  11............................................................................................................AEDSSAFV-----GIGIGGGGNAFGIEKIKQSRSGLSYGFVIGYKKFFNEYLGLRFYDLHHNMSKLNSEDKALKAIFVNFGVNMDFLANFIS--NESLEFGAFAGTRIGATKITGKDIEKSKNSADTALDVALNVGLRTNIATNHGIEIALQVPFLPVTTTTYKVTFGQEYSILARYTFHF 200
428 8.000e-10UniRef50_A0A1M4NI72 OMP515 n=3 Tax=Helicobacter salomonis TaxID=56878 RepID=A0A1M4NI72_9HELI  ali  13  2..........................................................................................................................................................................WHFYGQEKPWDPQNLYAYGGAADAIVNLIATQ--PFAFGLIGGIQLAGNTWTYTGNGF----SHTGFQFLFNAGGRIRFKEHIAIQTGIKFPMIPQKMKAEEVSEIRRYVWYVNLVYTF 114
429 9.000e-10UniRef50_UPI00068B3521 hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=UPI00068B3521  ali  15  110..............VFLGDLQTNKIIESNEYKIIKVALDSKKDSKEIPISEKVEKQAQEYKKEQKKQSEKIPQIQDIDYRIHELQKEKYMLSSQVYFKEKEKHDWIANTARSGYYIGGGVLVDFVN---TPNRNEGIKAIRVNFTGIAKLGYIRYFNNDIGIKVEGFSLFG-------ENNGRVNYYAGTRFSLLHDVNLFRFTN---------AFHFGFIMGFGFGAGWLNNVEHIGINLHLGVSFSITKYIRFEIE-RLILNPLNPLEHPLDFRNNYVVSGSFVF.. 364
430 9.000e-10UniRef50_C3XDI7 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter bilis TaxID=37372 RepID=C3XDI7_9HELI  ali  15  11..............................................................................................LSGISLVSFNAFANDRASSLFVGGNVGASVTDSTLTSGNLNNNFRIGTGAGWGAEAGYRHFLGNKF-GFKYYVSYNYMQTFSNSGRGGTGGNSYSMDTTLAANVDFFYNFTRSFGVYFGLGAGATTLNTFGARNQSDRMHTFFALPFNAGFQFNIKDNHTITFGAKIPLLSQDYISSRIPNKKTYMVMLGYTY.. 220
431 9.000e-10UniRef50_I0ET48 Outer membrane protein HomA n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ET48_HELCM  ali  14  413.......................................................................................VNTIKQVISHAPNSNTNNPASATNSSSPINVS--SLTNAHIGNRSTTTSKNYHSSMVGFNFKLGYQQYFNNHF-GLAYYGIVKYNYTKLSNIAQQVNQVGLGVGAEILLDFTKN------FGVFSGARALYNQYHLLKQIKNAGNIEFVGGFNF-------WHNKSKYSIGVSLPLIQRNIKTAFETINTYFNVFFNYGWVF 609
432 1.000e-09UniRef50_A0A099VCA8 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter trogontum TaxID=50960 RepID=A0A099VCA8_9HELI  ali  17  1.........................................................................................MKKILALGVISFSLSTALAEAK--FFLGVDAGVSITNGFHGTDNGYGQGQNFQNWLVGINLGTEHLFVDDLVGFRWFLGVNYGQMYKPNNVDNWSIFEVQLGVDALVNFIALD--GISFGAFAGIAGNTSIFKPDMAAQEDLFGFSGAGVVGRLGLTMGIGEHNRIDFTTVIPIVTIDIGKDGAAY-DPISFMLGYKVLF 218
433 1.000e-09UniRef50_A0A1Y6FWT9 OmpA-OmpF porin, OOP family n=1 Tax=Idiomarina planktonica TaxID=1323738 RepID=A0A1Y6FWT9_9GAMM  ali  15  22.........................................................................................................AMATDNDGWFLGLGGGGSFATIANSGFETTDFSEDDRDFGYKIFAGYQ--FNQNFAIEGGYGEFDYTATTDPTGTQTGELDFSGWNVDLVGMLPVTKRGSLLARIGVHKSETTVHYAGTGAVNVLNSNYRHTGLDYKVGVGYQYDLNDKVTL--RLEAERYRMDDAVGNQSDIDLVSLNFMYRF 213
434 1.000e-09UniRef50_A0A268TL18 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268TL18_9HELI  ali  20  156....................SDMESKSELDKKASSKASVKEKPKKQEEGVKIPEKRAERKALEEEYKAKLQKDIESFKSDIHELKKERYMLRAQVYYKDLGVLEQLKAKDKSGYYVGISY-----------LANLSKIASLDSNFLGLNVGYISYITPRQ-------AFFAEVRGFSNLTLASNFYSIDLRFAALQEIGQSFFESNDVGIYGGVSLG-------------KNTLEDFTPSAFFGLSILVYKHNRINLEWSVPFLSTSASFDSLYAT-------SYSYKF 401
435 1.000e-09UniRef50_A0A099BS45 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099BS45_9HELI  ali  23  17........................................................................................................SSVYAAKSGVFIGADVGVNYIFSSPGNAYTSESNDYLFDLSYGLRGGFQYYFTPK-VGLRVVGAFGKGNYSEGEANDGETYGFFRYAGNVDFLYQFGSSEINQVGVFVGAGYEGIGGLLDDTKGLPGHKYNTSGIFMNLGLQVIRDVHHQFDFIVRVPFYSYLERNFSTNHKNNYSFNIAYTYVF 222
436 1.000e-09UniRef50_A7ZE03 Uncharacterized protein n=53 Tax=Campylobacter TaxID=194 RepID=A7ZE03_CAMC1  ali  14  25..................................................................................................................FVGVEGDYSFNSNLTAKSDNGKSKAKKAQPGLGIKAGYDFDVARVYGAYIYDFQAKKSLGDEDGTVVKWNTHKFIVGAD--YTPSVAKDLKLILGGYTGFSKL-KLDVFDTHDGSEKGNATGWILGARVGAEYSINENNAVEFGLKADRTKYRSYDNAKIKETNVGLYMGYTYKF 199
437 1.000e-09UniRef50_I0ELU6 Putative outer membrane protein HomB n=5 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELU6_HELC0  ali  14  471.......................................................................LSEEVLMQLAKENKLPINYNTLNLQTTPNYGAKLPPNLQKNPSF---------GYRLPKLLQVSSSNHSNAIVGADVKLGYQQYLND-FFGFSYYGIFKYNYANAKGDINTINQYGYGVGADLLIDFLNSYNFISSLGTFVGLRVFYNRYKLIDEVKNRGNLNVVFGFNYRYG-------HSKYSLGASLPLVQDSMKVDFQTPSYSSVVSF...... 674
438 1.000e-09UniRef50_B5Z681 Outer membrane protein n=180 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=B5Z681_HELPG  ali  17  9....................................................................................................ALAFSVSMAEKSGAFLGGGFQYSNLENQNTTPSVINTNNYGQMYGVDAMAGYKWFFGKKRFGFRSYGYYSYNHANLSFGASQVNNFTYGVGFDALYNFYESKEGYNTAGLFVGFGLGGDSFINNTAGCSASMNTSYFQMPVEFGFRSNFSKHSGIEVGFKLPLFTNQFYSVDVFYKRNFSIYFNYMINF 260
439 1.000e-09UniRef50_A0A0K2Y5V8 Putative outer membrane protein n=12 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A0K2Y5V8_9HELI  ali  12  424.................................................................................................................................QNVLSTNNSSASAMVGFNVMGGYQQYFNDYF-GLSYYGILKYNYAKKMGFVHTINQVAFGVGMNALIDFKTNYKFKSSYGMFVGFRALWKGYGLQGVGFVNS-----GNIDLTTGFNYRY-KHSKYSIGIALPLAQQNVRAKINTDERHFNVFFNYGWVF 600
440 1.000e-09UniRef50_I0EQS0 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EQS0_HELCM  ali  13  652........................................................................................................................NISNAHSSYQNSSSNRSHYANSQVGMDMKVGYQKYFND-YVGLAYYGLLKYDYSNSYASLNNIKHMGLGMGIDALFDFITTYSSKKSFVSSFGIFGSVRGIYSHFYVYHQGFNRTNLNVA--TGLNYRY-KHSKYSIGISLPLIKQNLRVQNTSYETIFNVFMNYGWVF 824
441 1.000e-09UniRef50_A0A1B1U5K3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U5K3_9HELI  ali  14  24.............................................................................................QAPQTTPTQDKPTESIDKNGFVLGLEATFGTITMR-----EGGVQNTNSMVMGGILAGYQYYVTQDFGMRALMTIHD----STMASVQTQSVLPFWIGTEFDLLWDYFQEGNHTLGLSIGLGYNAEIYHNYLINNQSLAFFTQHDLFPTFALHY-YYDKHQIQIGYRFRTISFQNQKLNPSVSYTNYLSLTYFYRF 217
442 1.000e-09UniRef50_K7Y925 Outer membrane protein 4 n=3 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=K7Y925_HELPX  ali  14  25....................................................................................................ENSKKPKLADRNAFYLGVGYQLSAIR-TFFSSKAMDKSYFMTGNGFGVVLGGKKTKDAEHVGFRYGLFYDQTFSSYKSSIST-------YGLEFSGLWDAINSPKRFLGIEFGLGIAGATYMPGGAAQHLGKENSLFQLLVNVGVRLG-SLHNEIAFGLKFPVIPNDGLSATTLWHRLPVAYVNYIYNF 218
443 2.000e-09UniRef50_UPI000CF06C00 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF06C00  ali  14  3...........................................................SKDEVLKQETPNNNTQPKQQQIAPKPSELTPQKTAKPQTEKPLLYSAVYADKDSFYLGIGYEYGSATTNGYKWVGDREETKWSGARVGVFASGSIYMPNIFNELSNLNNCLFNACNQALQDMNVGFSNYGVYSDWLINAYNGDR--FFAGLRIGGALAGSTYFSS-----SGVMGTFFQFFVNLGLRIGF-SRHAFEFVAKLPTVTNQFDIEQDGYNQNYLFGFNYVYSF 252
444 2.000e-09UniRef50_I9Z0T9 Putative outer membrane protein n=5 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9Z0T9_HELPX  ali  14  313.............................................................................QQLINQNALPINYANLSAQTNYNLNASLNTQDLANSMLGTIQKTFVTSSVTNHYFSSASQSFRSPILGVNAKIGYQNYFND-FIGLAYYGIIKYNYSKAL--NQKFQQLSYGGGIDLLLDFITTYNFSSSFGIFGGLRGLYNSYYVLNKVKGSGNLDVATELNYR-------YKHSKYSVGISIPLIQRKASVVSSGSDYTNSFVFN..... 522
445 2.000e-09UniRef50_J0NA95 Putative Outer membrane protein n=50 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=J0NA95_HELPX  ali  21  1......................................................................................................................................................................................MNNHLYGLGIDYLFNFIDNAKKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGLGMWAKMHTSFFQIPLNFGVRVNVNRHNGFEMGLKIPLAVNSFYNASLFFKRLVAFNVSYVYSF 129
446 2.000e-09UniRef50_A0A258QA03 Flagellar motor protein MotB n=3 Tax=Betaproteobacteria TaxID=28216 RepID=A0A258QA03_9BURK  ali  11  39................................................................................................................GWYGGANVGRSAATIDDGRITSSSISNRDRSTGFKLYGGYQ--FNRNFALEGGYFDFGYTANTVPAGTLDGNIKLKGFNLDAVGILPITDRLSALGRVGLNYAQARDSFSGTGAVSVTNPSPSKSGTNYKLGVGLQYAFTEA--LGMRAEVERYRVNDAIGNKGHVDLFSLGLVYRF 223
447 2.000e-09UniRef50_A0A1M4NGC1 OMP1113 n=1 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NGC1_HELFE  ali  22  1...............................................................................................................................................................................................MDALYNFYESKDGRYITGMFLGFMLAGNSWVINEQGGKVKMNSTYFQIPLNIGFRTNVNKHNGFEIGLRIPLATNYYFSLETTYKRNVAMYFNYVYNF 118
448 2.000e-09UniRef50_A0A268U7G4 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268U7G4_9HELI  ali  18  40...................................................................................................................VNTEASYDTTGSMITPASYIKNAYKGTGWLININLGTQHYFDKRWFLTGGYGRTDLVNQVINKIHYPSSIINIALGADILLDVIKFGD-NNSLGLFGGVEGGFNTYLNSSHEKLYTLPSGSLFSSVRIGISLFLAQHHRIEFVTKIPVYDYMFNVDSNIYK-PIQLMLGYKFVF 223
449 2.000e-09UniRef50_UPI0009E94DB1 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter heilmannii TaxID=35817 RepID=UPI0009E94DB1  ali  14 2637.......................................................................................KKMLGSVNNSIAQLTALKTRLEQKSHQY----AAYLNQAYTASHASMQTMNSNGNMYGIDVQFGYKQFFGKKRWGLRYYANFSYQHGTFMVSDAAEDNFVYGAGVDALYNFYESKDGKYTTGLFAGLML......................................................................... 2763
450 3.000e-09UniRef50_A0A258S789 Flagellar motor protein MotB n=1 Tax=Gammaproteobacteria bacterium 28-57-27 TaxID=1970513 RepID=A0A258S789_9GAMM  ali  12  28..........................................................................................................AMAESLGWYGGANIGQSNATIDDDRITSGSINDDDQDLGYKLFAGYQ--FNRYLSVEGGYGQFGFSTTTTPQGTLNGDIRLRGLNLDAVGTLPITDKFSAFARVGVAYAQAKDTFSGSGAVRVLDPDPSSEEANVKFGLGLQYAFTEALS--VRAEIERYRVDDAIGNTGDVDMASIGLVYRF 218
451 3.000e-09UniRef50_A0A1B8J8C7 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1B8J8C7_9HELI  ali  19  158..........................................................................................................ISRQKSGKYISASLGTSFISGYGDFMNIPT---------VGVRAGVVSFFNRYVGVRGFFGVDVGFWRYSGV------LGMVSLGIDAIAEFPLSKKRLVFMGGLLGIGGDAYFYYDKRDYNSFDNMRKTGEVFMQAGITMMLGKRNRVQAIYRFLPARR-----AANFSPLGIVMLEYMFKF 320
452 3.000e-09UniRef50_I0ELB0 Outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELB0_HELC0  ali  12  20............................................................................................................AEESSLFAGVGYELGLGLNQMTAHTKSMTTAQPLMNGVNLSAGYHQFVGKKRFGIKYYGFFSYSASSNAQNQGGVSLALYGAGMNFIYNVKETQDAK--FGFYTGFALAGQTWSFGSKDTLATMNASYVQFLFDFGMRLKYKKHAIVELGFKVPTINLPYYKTKLETRRAIAFYINFLYAF 260
453 3.000e-09UniRef50_UPI000CF18CEB outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF18CEB  ali  21  36................................................................................................DVRQVYEEQKLVKQKSGKYLAISLGTSYQRVA--RFIANPNDGSYIPIVLGLKTGAQSFFTKNIGIRGFFAFDTYTGMGKKEGSPTAFFGFFSLGIDAIAEFAITKSQKNFLGGFFGIGFGGVLYTDSQNYRGFKNMFISGGFIVEAGLELTLMIKHRIAIGAKVTPIQKNI-SQSIVERTDILPFVSYQYQF 227
454 3.000e-09UniRef50_UPI000CEF2BDF hypothetical protein n=2 Tax=Helicobacter bizzozeronii TaxID=56877 RepID=UPI000CEF2BDF  ali  16  447.........................................................................................................................LSDFMKTLENMTSTNISNKAAIVGFNLKGGYQQYWTN-WFGLSYYGIFNYNFSKKTGFIKRINQVALGVGVDMLFDFTTTYTHKRAFGIFGGLRALWKGYALNTIAFANS-----GNLDVATGFNYRY-KHSKYSIGVAIPLIPINLNAKINTKEGPSHFNVFFNY.. 629
455 3.000e-09UniRef50_I0EQM8 Putative outer membrane protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EQM8_HELCM  ali  17  595..........................................................................................................................AISSFSNRNNPIQNQTYSNVMLGFNAKMGYQKYLNN-YVGFAYYTIIKYNYSKSSGYAGVIQQVGAGGGIDLLLDFFSGKSIKSTLGVFGGLRGLYNGYSLLKNVFNTGNLDVVSGLNYR-------YKKSKYSVGIAIPLVQQNLKKEITLKEGSSHFKVFFNY.. 763
456 3.000e-09UniRef50_A0A268U2C8 Uncharacterized protein n=3 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A268U2C8_9HELI  ali  20  2...........................................................................................KKPKLLTTLAILASLVSLSQARFYIGVEGGYVYSTITYIPGCNIKNAYKGYGYLLNLNIGNEYHFDDKWIGAIGYGNTNLVNQANKDINYPSYMLNLSVGMDALFDVIKF-DESNSLGFFIGLEGGVNALISNAKIKDSANDHPIIGLTPRFGASLLLDNHHRIEIMGKIPAYSQNATSKPTYSLTPYEVMLSYKYIF 234
457 3.000e-09UniRef50_A0A099TJL9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 05-5293 TaxID=1548149 RepID=A0A099TJL9_9HELI  ali  21  24..............................................................................................................ESGLFLGGSLGLFITQSAGPMRYYPHSNDSKNHIGFALRGGYQFFTSDARLGARIYFDYQSGSATYKDEMQKMDTHYMGFNADLLFEILQVNHTTLGVFAGGGYSLLTHQFKDGYYTIHSDNHEKGSGWNYQAGISLTIKSKHRIEWEMRYPTLRYESAIVSGYVTGAIVYRLNYVYVF 236
458 3.000e-09UniRef50_A0A1B1U6Z5 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U6Z5_9HELI  ali  16  21.................................................................................................................YFGGGDFVAGFENLSLQTKNAPQESFSSRSYSLGINGGVEQFWSDNYIGGRILGEFTMGLATPNVNGTKIAGLFSFMGMDLMLDFLPLGD--SDLGIFGGFEYGLLMLTSSESYKDYKLSSETHSAFWRIGVSLLIQKEQRIEFLYKAPLNPLSLPENVNGIKQHKVFS....... 189
459 3.000e-09UniRef50_A0A2R4KWG2 Outer membrane protein C n=29 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2R4KWG2_HELPX  ali  14  491................................................................................................ANLNSQANYLDASLNAKAFVG---SVFNAFNQSFLTSSAQQSFRSPILGVNVKIGYQHYFNDYI-GLAYYGIIKYNYAKA--NDEKIQQLSYGGGMDVLFDFITTYTNKSSFGVFGGLRGLYNSYYVFNQVKGSGNLDIVTGFNYR-------YKHSKYSIGISVPLIQSGIKIASNNGIYADSVILN..... 676
460 3.000e-09UniRef50_A0A099TX17 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A099TX17_9HELI  ali  19  31.........................................................................................................PLKAEKNGWFIGANLGGALATNASFLKENGDNSGSSTGVSIGTKFGYQAFFSKNGGMRFYLSAVTTIGVYPDTINVSGSYILGDINADYLYNWSEGQ--AFSAGFFIGFFSGSLVGIPIKNPNPTASNSLGITAGANLGIRTVINVKHQIEFGVKAGMTNQQGDSNVFTNIGAIMYSAGYIYKF 231
461 3.000e-09UniRef50_A0A222MXQ6 Putative outer membrane protein n=2 Tax=Campylobacterales TaxID=213849 RepID=A0A222MXQ6_9PROT  ali  17  1.........................................................................................MKKILFLALTLLFSCSLLKAEEDGYYLSLEFGGGDARFKQSIDATATITANNNMNNLTLKFGDKVFFGPDRFGFRKYLYLGYGYNSMQNISYNGDLSLYGFGIDALINI--LQSGNSSAGIYGGVAIGGETWIANGKEFKPSASYSNFQTILNVGARMLIKKHHGLEIGAKFYMLSSDIYDTVTTMKRPYIVHVTYSYNF 261
462 4.000e-09UniRef50_A0A1M4NH60 OMP246 n=13 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NH60_HELBI  ali  17  92.............................................................................................................SRSAITANGVTNFVYGNMGNKNYMGYLHGKSYVTNGLGVLMGYKHFFKKLPLGLRYYGFFDWAHSYYRYFQQQTNIFAYGVGTDLLFNPKPFNKENFHFGFFLGLGIGGTSFAPTSKFFNTHMRTSNFQFFVNGGIRVG-SRHNGFEFGIKIPTIGTNYFTYNDTYKRPYSLTLHRNFVF 295
463 4.000e-09UniRef50_A0A2R4P2M3 Putative outer membrane protein n=21 Tax=Campylobacter TaxID=194 RepID=A0A2R4P2M3_9PROT  ali  16  1.........................................................................................MKNCVLKSVLALSLAGSFALAQ-GGFVGLEGGYDFSSKITSEGDGLKDNR----PNIGIKGGYDFDVARVYGGYFYHAEAKNSENNGVDGTVNMKWTTHKFVVGGDYTPTIANNFKLVAGLYTGLSVINYKANFNSNTVRATYDLTKSGWLIRLGAEYSFDGHNAIEFGIKADKSWYHAEEFDDLKSTDIGAYLGYTYKF 200
464 4.000e-09UniRef50_UPI000CF01FA2 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=UPI000CF01FA2  ali  21  70.................................................................................................KKKSQEKQQDFYQKNGLFLGILGGFAFNYEAYNDGKNPNFNLNSLNFLFGGKIGYQNFFSKYFGTRIYGDVAVGQGIIKYKDKELGKNTYMLGALNLDLLGEYPIANRFDLGGFLGFSIGLMLKGDFGSENILWKNFLQVDYSINVGASFSYIKRHRFEVGFKIPITFLRLGSKDIDFTRSSLFTIGYIYVF 308
465 4.000e-09UniRef50_A0A2T6RE78 Uncharacterized protein (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A0A2T6RE78_HELPX  ali  80  1....MCSKKIRNLILCFGFILSLHAEENVAQENTTEENI-KENTPKDAPILLEEKRAQTLEFEENKEAKKNIDEKRLLEEIHKKK............................................................................................................................................................................................................ 80
466 5.000e-09UniRef50_A0A268U7F9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00482-2 TaxID=1476200 RepID=A0A268U7F9_9HELI  ali  18  85............................................................................................................NSKNGFFIGVEGTLGTSKNSTYCNMTNFFEASNATFDLGLMGGYQHYFGDSKRHGIKVSAHIYSGFGNDWKTGTISYVPIKFGFDVKYLWDFLQEGKHTLGLNVGVGYESDTYVNGKSGFEVFDNIFLNNVYPVIGLHY-YCGHHQFELMYRFGGILGQTGNQEVYYEEYII......... 290
467 5.000e-09UniRef50_A0A1F4A3N2 Uncharacterized protein n=4 Tax=root TaxID=1 RepID=A0A1F4A3N2_9PROT  ali  11  1....................................................................................MKSPRASLTLGVLALAVTASPVAAAADSGWYGGISIGQSKAKIDDARITSNSINDDNRDTGYKLFGGYK--FNRNFALEGGYFDFGFTATTVPAGTLSGNIKLQGFNIDAVGILPIAEKFSAFGRAGLNYADAKDSFSGTGAVNVLNRNPSKSDTNLKLGLGLQYDFTDA--LGVRLEAERYRINDAVGNKGDIDLMSAGLVYRF 212
468 6.000e-09UniRef50_A8HUJ8 HopV (Fragment) n=1 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=A8HUJ8_HELPX  ali  15  18................................................................................................................................................GAGFEVGYKQFFGKKWFGARYYGFFDYAHNRFYQGQYYINLFTYGVGLDTLWNFV--NKENMVFGFVVGIQLAGDSWATSKHHSNSSYSPANFQFLWKFGVRTHIAKHNSLELGIKVPTITHQLFSLTNEKGYT........... 190
469 7.000e-09UniRef50_I0EUH0 Outer membrane protein 3 n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EUH0_HELCM  ali  14  48........................NKSNSRQENQKVSDETINPQKQETFLAQERQKKFEQTTKRTLDTDLNYQNNSNNPQIKRN----EFLNSKAKTFTHMQDTDAVYADKRAFYLGLGYQLGLVESKLKTTNQQTETDYEISNGFGVVLGYKWYFGFRWGLFYDLTASTYNRGDYFYKNGDIKISTYGTYLDFLVNAYNGE--KFFIGSRFGLAFGGSSYSVGDKNVYESYTYKTFQFIVDVGVRMG-GKHSSFEWGVKFPTISNTYLPYSVTFQRNLALYFNYIYSF 375
470 7.000e-09UniRef50_A0A1B1U5G9 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U5G9_9HELI  ali  16  2...........................................................................................RKVLSLLVASLAFCAVAQAK--WFVGIEAGYAVQSDYGLSDSNIKIRNGTRGYSLGASLGYEGFYWK-YVGTRNGLGVGYTSIYSQGFAEHAESFQAESFSDLMVNFFHNGSSSVGVF----VGVGVVYNYVLSRFEDSEDVTHVLDVGWRMGVSTMLDNHHRVDLIAKLPSASIGLDSDRLDSFARTSFVVGYRYIF 206
471 7.000e-09UniRef50_UPI000CF099FD hypothetical protein n=2 Tax=Helicobacter acinonychis TaxID=212 RepID=UPI000CF099FD  ali  22  44...............................................................................................KEVEELIKNLKRANAKSGLILGINTGFFYNHEIMVKTNSSSITGNNYLFAYGLRFGYQTFRPPNIIGRRIYIQY-YGGVPKKADFGSVGFQSVMLNGDFLLDFPLPFVGKYLY-------MGGYMGLGLGIVSHGINYTAEWGMSFNAGLALTILEKNRIEFGLKILNNFPFLQSSSSKTWWGAMANIGYQYVF 240
472 7.000e-09UniRef50_A0A099B515 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter saguini TaxID=1548018 RepID=A0A099B515_9HELI  ali  19  26....................................................................................................................GYDVAAGYASGGKFNAPLYDGRTNNSGWSVGANAGYE--LGLGFFGVRGYLQFDYSQM---LDVSRFHAFDVDFNVDALINFV--NSDAFGLGLYAGIGIGYQRLMYDLNVV--QINSNNLPLFARLGLTFKVLEHSRIDVGVKLPITGWNLDNRITDEFSIYSPLISYKFLF 192
473 8.000e-09UniRef50_I9ZLZ1 Outer membrane protein 30 3 n=31 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9ZLZ1_HELPX  ali  20  16.............................................................................................................................................................KRNWGLRYYGFFDYNHAYSNFFNSASDVWTYGVGMDALYNFINDKNTNFSVGLFGGFALAGTSWLNSQQIYNANVSASNFQFLFDLGLRMNLARQHGIELGFKIPTINTSYYSFMGKYRRLYSLFLNYVF.. 175
474 8.000e-09UniRef50_A7GZX3 Uncharacterized protein n=5 Tax=Campylobacter TaxID=194 RepID=A7GZX3_CAMC5  ali  15  25................................................................................................................GAFVGGSVGYNF--KSGNELKDDGIKFKDSSIPLGIQGGYD-FGDYRVYGEYVYGAKAKAHKTVGDVKADLKWKTHKFLVGADYTPQIAQNLRFLVGAYTGLTYLDYKLGTVGPGEHISDNSTDWTIGGRVGGLYSFDEHNEVELGLR-----YDRTKFDEGKFNSYGLYAAYNYKF 195
475 8.000e-09UniRef50_A0A222MZF1 Uncharacterized protein n=1 Tax=Campylobacter avium LMG 24591 TaxID=522484 RepID=A0A222MZF1_9PROT  ali  30  22.............................................................................................................DKSGFLLGVFGGSNSAEHTILGGNILINKADFIP--IGARLGFQSFNESGIFGTRFYVDYSYANAKVENTDLKLTQTLLGLNLDLLLDFNIPNTES-----FVGVFGGVNYGFYNFKSSDNMSAFDGKGLGYNAGLALTLSSRHRIEIFYKSLPFKKYEAGILETYEMTSITGLAYQYNF 194
476 9.000e-09UniRef50_A0A1M4NGD6 OMP1478 n=9 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NGD6_HELFE  ali  19  111..........................................................................................................................MASDNAKTPQGAENPGRNAPMFGVGVIAGYKQFFGKKWFGLRYYGFFDYGHSNFSQNDDKVNMYTYGAGTDMLFNII--NKDKFSFGFFLGVQFAGNTWNSNKVSRFNQ.......................................................... 230
477 9.000e-09UniRef50_UPI000CF0919F outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter marmotae TaxID=152490 RepID=UPI000CF0919F  ali  22  26................................................................................................................GFFAGVQFGAGSITFDTSANIATSTSQTPSSNNYGLVAGYKHTLKSNIAL-RYYGQLNYITGINNFDDFTDTN--IGLNTDVIYRFTTLDVEELGIGGFLGLGLESTNYKGTNTQSGYKIDTTGFDVVVHLGAMGVVNKRHGFELFLRLPFVAHTLLNGNANDKEKYNFNFRYVFYF 216
478 9.000e-09UniRef50_H5VBV6 Putative outer membrane protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=H5VBV6_HELBI  ali  22  21.................................................................................................................................................LSLKGGLQTFFEHYVGIRVFFALDLATSKANWLFKATPSTSFFGMGFEIPMEFSLTRSFKHFLGFYGGLGAGAVIYADANFQIRNKQAIYDFGLVIQGGMVLTLYSKHRIEAGFKVLPADKNTQD-SQRFATSLMFSLMYLYKF 167
479 1.000e-08UniRef50_UPI000CF0387B hypothetical protein n=4 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=UPI000CF0387B  ali  15  435..........................................................................................................................SSFIQALSHSLPSEDVSTEAMVGFNLKSGYQQYFNN-VVGLSYYGIAKYNFSKRLGYIKKISQVGLGAGMDILIDFKTTYKTHYTFGIFSGVRALWDMYFLETNFFNAWNLEATTGFNYR-------YKHSKYSIGASLPLLQKPLRFVINTKDRHFNVFFNYGWVF 623
480 1.000e-08UniRef50_UPI000CF16FBA hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=UPI000CF16FBA  ali  15  445............................................................................................................................TQLNEVTTSINNKNARSATLGFNFKLGYQQYFNNYF-GLSYYGIVKYNYAKANNFAKKINQVGLGIGVEALLDFTKN------FGIFSGFRGLYNRYSLLNQNKNTGNIEFVGGINF-------WGKKSKYSIGVSLPLIQRNMYGHVILKEGVSHFNVFFNY.. 602
481 1.000e-08UniRef50_UPI000CF175AA outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter cholecystus TaxID=45498 RepID=UPI000CF175AA  ali  18  230............................................................................................................................FNRVWIGGSGDNHRFYDNDFTWYFRLGYQYYFTPYLGLRSYVHLGDWSDRLSDNFWDAQSNLNYSGYIEMLYDFVVLENHSFGI---FGGFGVGVGSYEFGNDGTDVVSDYFVMPMISAGFAYTLYLNNRFELEVKAPLRQGILEGVYRAEFSTWMLGLSYTYVF 401
482 1.000e-08UniRef50_E1S7Q6 Uncharacterized protein n=548 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=E1S7Q6_HELP9  ali  22  44...............................................................................................KEVEELIRDLKRANAKSGLILGINTGFFYNHEIMVKTNSSSITGNNYLFAYGLRFGYQTFRPPNIIGKRIYIQY-YGGAPKKAGFGSVGFQSVMLNGDFLLDFPLPFVGKYLY-------MGGYMGLGLGVVAHGVNYTAEWGMSFNTGLALTVLEKNRIEFEFKILNNFPFLQSNSSKTWWGAIASIGYQYVF 240
483 1.000e-08UniRef50_UPI000CF12076 hypothetical protein n=1 Tax=Helicobacter baculiformis TaxID=427351 RepID=UPI000CF12076  ali  16  22...............................................SGFLAKMPDTAESAEEAEQVKAASKLQESPVPDAQALQKRVFQKE---RQKLRALEQARAMLIKSGWFLGTEMAISGADFQTDTLVSYQGRVKGANFNMGVVGGYQHYFGNTQKHGVKVSTHLYGGTPSVVRTSATTYTPLSFGLDVKYIFDFFGKHRHTLGLSAGLGWRMYEYFASIATLRTRISTFQLGFYPTIGLHYYLN-HHQFSLDYRFGGVIGYFSSFKTTLVGSSFMAFNYAYLF 306
484 1.000e-08UniRef50_A0A268TI93 Uncharacterized protein n=4 Tax=Helicobacter sp. 11S02596-1 TaxID=1476194 RepID=A0A268TI93_9HELI  ali  17  16........................................................................................................SALNAENNGAFIGVSAQISTIASGVETNNSAIQKSNTLITGFGIKLGYKYFFTQGLGIRAYGFTDSGKFIFSPTNVV--SLLNYGVGAEALYNVVALPSFDFGVFGFYNSYQVTTKKNGKTRKTNSSDKNTHFQMTLDLGVRAILKSGSSIELGFKAPLLTNTISEQKGTTRHNFSFYASYVYAF 233
485 1.000e-08UniRef50_V8C567 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter macacae MIT 99-5501 TaxID=1357400 RepID=V8C567_9HELI  ali  19  50...............................................................................................................SGFFLGAEVGGETATETNATNTTTTESSVFPIGNVGVKLGYTHFFNK-WVGIRGYANYHYGFEYSTDTMTETSYHQVAGNVEATFKFFDLN--GVGLGAYAGLGAGYSATNSHTITTEASTTTSGFVLPVNIGLEVYMGKHHNASLNFRIPTIATTLTTTDAYEERNLIITLGYSYTF 254
486 2.000e-08UniRef50_UPI0009B6E608 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=UPI0009B6E608  ali  13  4.................................................................................................................................................................................NSNDKYNVYTYGGAADMIVNFIA--TSPFSMGLVGGIQLAGTTWDYKDWTLH-----TGFQFLFNVGGRIRIGDHSAIQAGIKFPMIPQNTNHNKNMMTRYYAWYVNYVFTF 108
487 2.000e-08UniRef50_A0A1M4NG56 OMP637 n=3 Tax=Helicobacter felis TaxID=214 RepID=A0A1M4NG56_HELFE  ali  18  9..................................................................................................................................................................................TSSSTNNIIYGVGVDALYNFFESSDQNTTSGLFLGLMLVGSSWGNNNSACKLQRKQSYFQLPLTFGFRINLGKHNGFEMGTRIPLLPIGTYKQQIGFRRNASVYFNYVYNF 146
488 2.000e-08UniRef50_I9ZET8 Outer membrane protein family protein n=5 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=I9ZET8_HELPX  ali  14  134.............................................................................QQLINQNALPINYANLGSQTNYNLNASLNTQDLANSMLSTIQKTFVTSSVTNHYFSSASQSFRSPILGVNAKIGYQNYFND-FIGLAYYGIIKYNYSKAL--NQKFQQLSYGGGIDLLLDFITTYNFSSSFGIFGGLRGLYNSYYVLNKVKGSGNLDVATGLNYR-------YKHSKYSVGVSIPLIQRKAKVVSTNGDYTNSFVFN..... 343
489 2.000e-08UniRef50_A0A268U7S2 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter sp. 13S00477-4 TaxID=1905759 RepID=A0A268U7S2_9HELI  ali  17  63............................................................................................................ESKNGFFLGVEGDLGGSDMTTPEYDHATLYQKSTTFDAGLVGGYQHYFGESQRHGIKVSAHIYSGFGNSWAFNTLSYVPIKAGLDIKYLWDFLQKGKHTLGLNVGFGYQFNAYVDGKDVWKSHNNIYENEFYPVIGLHY-YYGHHQFELMYRFGGI......................... 251
490 2.000e-08UniRef50_M3RJ00 Outer membrane protein (Fragment) n=5 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=M3RJ00_HELPX  ali  16  21.........................................................................ASNLKLAQALEKMQEPITNPLELVENLKNLELQFNQSQNNMLSSLSSQIAQISNSLNADPNTYSKNVSSMYGVGLSVGYKHFFTKKKQGFRYYLFYDYGYSNFGFGLGKMNNHLYGLGIDYLYNFIDNAKKHSSVGFYVGFALAGSSWVGSGLSMW............................................................ 184
491 2.000e-08UniRef50_K7Y266 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter pylori Aklavik86 TaxID=1055532 RepID=K7Y266_HELPX  ali  14  395.............................................................................QQLINQNALPINFANLGSQRNYNLNATLNTQDLANSMLGTIQKTFLTSSITNHHTSRESQNFKSPLLGVNVKIGYQNYFNN-FIGLAYYGIVKYNYAKA--SSEKVQQLSYGGGVELLVDFITTYSFSSSFGMFGGVRGLYNSYYVLNKIKGAGNLDAVTGFNYR-------YKHSKFSVGVGIPLIQTKAKVVAINDNYTNSFTF...... 601
492 2.000e-08UniRef50_I0EQI2 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter cetorum (strain ATCC BAA-540 / MIT 99-5656) TaxID=1163745 RepID=I0EQI2_HELCM  ali  16  464...............................................................................................................NTLFGAVKESLLISSATTSGVSSVLQKFKAPILGANAKIGYQHYFNN-LIGLSFYGVAKYN--YSKINAKEVQQIGYGGGLDVLLDFVTTKRFASSFGVFFGARGIYSNYSPSK--TFKKPLKNTLNVHAVGGFSYRY-KHSKYSVGVSVPLLRNRISLSYNDSHNHFNVFFNYGWVF 651
493 2.000e-08UniRef50_A0A1M4NHX3 OMP668 n=2 Tax=Helicobacter suis TaxID=104628 RepID=A0A1M4NHX3_9HELI  ali  14  46...........................................................NDYNDSIRTAHNTSNYHLSVPALKTVQPTAPTLNLTYNSQASTITADQSKANQQHNLTPMQALISLAPLSNTINSLSRPFGNVNWNASIGVGYQYFFS-RHFGFDAYINTEYSYLNSPLLKRLDNFVSWGIGADFIYDMLVAKKQKWFAGLFAGIAGAGNYYYLDMKETPL-ARTRGYNVLFNWGLRFQ-RSHNIFKIGVKNPLITNNTKVILNKTAKSANIYISY.... 281
494 2.000e-08UniRef50_B6JLU5 Outer membrane protein HomB n=216 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=B6JLU5_HELP2  ali  14  444.............................................................................QQLINQNALPISYANLGSQTNYNLNASLNTQDLANSMLSTIQKTFVTSSVTNHYSSSASQSFRSPILGVNAKIGYQNYFND-FIGLAYYGIIKYNYAKA--INQKVQQLSYGGGIDLLLDFITTYNFSSSFGIFGGLRGLYNSYYVLNKVKGSGNLDVATGLNYR-------YKHSKYSVGISIPLIQRKASVVSSGGDYTNSFVFN..... 653
495 2.000e-08UniRef50_UPI000CF17918 outer membrane beta-barrel protein n=2 Tax=Helicobacter cholecystus TaxID=45498 RepID=UPI000CF17918  ali  17  64.............................................................................................................................SKSRSDGQDTYTKKPYLGFNLGLNFGSEHFFLDDYLGIRVGGLIGYTNYKNITTKTNTSNSSLGVNLDLMVNFWS--NGAYSFGVFGEVEANYHYLLSYFNTTRDVPTRHLLDFSGRVGISTLLEEHHRLDILAKLPIGSVVSETETKTYLPTISINVGYKYIF 250
496 3.000e-08UniRef50_A0A268UCX3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00482-2 TaxID=1476200 RepID=A0A268UCX3_9HELI  ali  14  21..............................................................NEANERTQRLEKENRILEIDKKNQEFQVSDKNNLDNDNSKVKETEKRSKDGYFGGIEGVLGISEVKVSTGDPYPFKGSTTIFDLGFAGGGQYYFGKWSVHGDYSFGNSYNLASDDGYKTTMSYDAFKIGFDLKYLWDFLEIDKHTLGLNVGVGYEIGLYLNKDYPSTNLSSFSTENVYPVIGLHY-YHENHQFELMYRFMYKVNGIFNGGIREEKN........... 249
497 3.000e-08UniRef50_UPI000B9591C3 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Campylobacter avium TaxID=522485 RepID=UPI000B9591C3  ali  21  16............................................................................................................AEESSYFFGVDALDFRINEELSTSTLSYKNRDVKGHRMGILLGYKHFFNESF-GFRIYGNFNYGSLIGEDILSKKGFFVKSANLDALYNF--CKCYEHEVGLYTGISLGYINYDIREQGYI-----NAFDSALSFGFRISFIGGHSFELYRRFPINASTYKFNHIKIHQADNTGIRYFLHF 194
498 3.000e-08UniRef50_I0EPZ6 Outer membrane protein 8 n=3 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0EPZ6_HELC0  ali  24  63.........................................................................................................................................KNTAMTQGFGVHAGYKQMLARGWFGLRYYGFYDFGVTNFGTNGAKTKLSAYGVGLDLLVNFVNFKM--FSLGIFGGIAIGGNTWWQSNKNARLKYKDTQFQWLFNVGLRSMIAKYLGIEAGVKVPMMTTPYISYKETLKRAWSFYASMVIYF 247
499 4.000e-08UniRef50_V8C9I8 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=V8C9I8_9HELI  ali  17  18...........................................................................................................................SVTDSQEAARNGKSTTKGNGFGYGVVAGYKYFFTPQLGVRAYAGEVNISNGTGGTDTNFANLFNYGVNVDFLGNFLSTENMDIGGFLGIGIKQSADTAKQAGANVDVSTPAATFDVALNVGLRANLAKHHGVEAVARVPFLPATIADLSISVRSTWSLNVRYTYSF 219
500 4.000e-08UniRef50_A0A1B1U5A3 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. MIT 01-6242 TaxID=222136 RepID=A0A1B1U5A3_9HELI  ali  16  30...............................................................................................................SGFFGGVSIGVGANALTFNNIYTPTTNQSFASFVLSAKLGWYHYIIPTIGLRYYYNLDLFNMPQKGTYDAYGFSTAHTLNVDTMIQVFQENRLSMGMGAIVGETYAKQGDLIYKSLLGDPSSYLNFDFRFNLGVRAMVDRRYGVEFMMRLPVVPTTIYKEGNSNAKQAPFYFTLDFI. 225
501 5.000e-08UniRef50_UPI000DCE0065 outer membrane beta-barrel protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 10-6591 TaxID=2004998 RepID=UPI000DCE0065  ali  19  79.............................................................................................................KNTGCFIGAELGIAPSVKNNISIAGTNSYDFGSGIPFSLIFGYQHYFGINFKGYVGYANYNSDITLSQQHTVDYKSQALHYGIELSYLYDFIATPKHTFGLNVGIGYEFGTFLGQGQMNLSLDSYTNTAFISSIGLHYFLNTHHQFLLNFKYRGYNINGGVVKYVTTPNNLISIAYAYKF 282
502 6.000e-08UniRef50_I0ELU5 Uncharacterized protein n=4 Tax=Helicobacter cetorum TaxID=138563 RepID=I0ELU5_HELC0  ali  15  430.....................................................................................................................IQTAQNIGSSLSSSSNVEGKNYHSSMVGVNFKLGYQQYFND-FLGLSYYGIVKYNYSKINSEISKVQQGLGVDLLVDLFNSYAHNDPLNSFGVFVGLRGLYNGYKLLNQTKNTGNLDLASGLNYR-------YKHSKYSLGVSIPLIQHNYQNTIILKEGVSHFNVFFNY.. 603
503 6.000e-08UniRef50_A0A268U700 Uncharacterized protein n=1 Tax=Helicobacter sp. 13S00477-4 TaxID=1905759 RepID=A0A268U700_9HELI  ali  15  15.......................................................................................LNFVFADNILAEKKKDLQMIQIDKNGFFVGVEAVLGDSYI--------IDSQKKVTFDLGVLGGYQRYFDIEQKHGIKGSVYLYGTSSVKAVPDSKTYIPLKFGFDVKYLWDFFQKGKQTLGLSVGLGYEADWFFDYTTPSTPNKNLFVQDIYPVIGIHY-YYSHHQFELLSKFLQTNLSHVVNGPILIQSY-LTFNYSYRF 234
504 6.000e-08UniRef50_A0A1M4NIA9 OMP151 n=11 Tax=Helicobacter TaxID=209 RepID=A0A1M4NIA9_9HELI  ali  19  146................................................................................................................................................................................NNKPIAPNMLTYGAGADIVLNVI--NNKAMALGAVGGIQFAGNSWILATPDFAHDKKATAFQFLFNVGGRVRLLKHSSIEAGIKFPMIKQTKNDGNLYIRRLYSWYVNYTFTF 269
505 6.000e-08UniRef50_B6JNV0 Outer membrane protein HomD n=975 Tax=Helicobacter pylori TaxID=210 RepID=B6JNV0_HELP2  ali  18  520....................................................................QQLIDQNALPVDYTNLSSQTNYLNASLNTQDFATTMLST--------ISQSLSSTKSSATTYRTSKTSRPFGAPLLGVNLKMGYQKYFND-YLGLSSYGIIKYNYAQA--NNKKIQQLSYGVGMDVLFDFITNYTFTSSLGVFGGLRGLYNSYYLLNQYKGSGNLNVTGGLNYR-------YKHSKYSVGISVPLVQLKSRVVSSDGATTNSITLN..... 730
506 7.000e-08UniRef50_T1D3E8 Uncharacterized protein n=2 Tax=Helicobacter fennelliae TaxID=215 RepID=T1D3E8_9HELI  ali  20  20.............................................................................................................AQSHIFAGGGFGIAMHE---------TPTELKGAFDYIVRAGYEYSMPKFFSSVRGY--LDYAMSIRPVGLETATTSQLALNADIVVLFSIIEHFKLGGFLGVGLGYN-EHSKVAMTSSDDPPSLQSFHTLLNFGFSSLIMQNHRIELGLKIPTYTLQYPSSVYTDWYSFVL---YDYMF 184
507 7.000e-08UniRef50_A0A257GTW5 Flagellar motor protein MotB (Fragment) n=1 Tax=Burkholderiales bacterium PBB4 TaxID=2015566 RepID=A0A257GTW5_9BURK  ali  12  12................................................................................................................AWYIGANGGQSTAKIDGSGFTSVLVSDHDRDNGYKLFGGYR--LNPNFAVEAGYGHFGFDATTLPPGTLKGNITLRGVNVDLVGSLPITPKLSVFGRIGANYAEARDTFTGGGNVVVLHPSPSTFDTLPKVGLGVQYAVSD--SLAVRAEMERYRINDAIGNRGDVDLVSVGLVYTF 196