current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: gi|15607144|ref|NP_214516.1| DNA polymerase III subunit beta (Rv0002) [Mycobacterium tuberculosis H37Rv], from M.tuberculosis

Results of FFAS03 search in PDB1018
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400
# Score Template Links and tools%idFirst MDAATTRVGLTDLTFRLLRESFADAVSWVAKNLPARPAVPVLSGVLLTGSDNGLTISGFDYEVSAEAQVGAEIVSPGSVLVSGRLLSDITRALPNKPVDVHVEGNRVALTCGNARFSLPTMPVEDYPTLPTLPEETGLLPAELFAEAISQVAIAAGRDDTLPMLTGIRVEILGETVVLAATDRFRLAVRELKWSASSPDIEAAVLVPAKTLAEAAKAGIGGSDVRLSLGTGPGVGKDGLLGISGNGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPTEHTAVATMDVAELIEAIKLVALVADRGAQVRMEFADGSVRLSAGADDVGRAEEDLVVDYAGEPLTIAFNPTYLTDGLSSLRSERVSFGFTTAGKPALLRPVSGDDRPVAGLNGNGPFPAVSTDYVYLLMPVRLPGLast
1 -114.0003p16_A mol:protein length:408 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  100  1MDAATTRVGLTDLTFRLLRESFADAVSWVAKNLPARPAVPVLSGVLLTGSDNGLTISGFDYEVSAEAQVGAEIVSPGSVLVSGRLLSDITRALPNKPVDVHVEGNRVALTCGNARFSLPTMPVEDYPTLPTLPEETGLLPAELFAEAISQVAIAAGRDDTLPMLTGIRVEILGETVVLAATDRFRLAVRELKWSASSPDIEAAVLVPAKTLAEAAKAGIGGSDVRLSLGTGPGVGKDGLLGISGNGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPTEHTAVATMDVAELIEAIKLVALVADRGAQVRMEFADGSVRLSAGADDVGRAEEDLVVDYAGEPLTIAFNPTYLTDGLSSLRSERVSFGFTTAGKPALLRPVSGDDRPVAGLNGNGPFPAVSTDYVYLLMPVRLPG 402
2 -105.0006d47_A mol:protein length:410 Beta sliding clamp  ali model follow..  85  12.........LTDLKFRLVRESFADAVSWVAKNLPTRPAVPVLSGVLLTGSDEGLTISGFDYEVSAEVRVPAEIASPGTVLVSGRLLSDITRALPNKPVDFYVDGNRVALTCGNARFSLPTMAVEDYPTLPTLPEDTGTLPAELFSEAIGQVAIAAGRDDTLPMLTGIRVEISGEKVVLAATDRFRLAVRELTWNALSPDIEAAVLVPAKTLGEAAKANTDGSEVRLSLGAGMGVGKDGLLGISGDGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPAEHTAVASADVAELTEAIKLVALVADRGAQVRMEFADGMLRLSAGADDVGRAEEDIAVEFAGQPLTIAFNPTYLIDGLASLHSERVSFGFTTPGKPALLRPASAEDRIVSGPGDQGPFAAVPTDYVYLLMPVRLPG 404
3 -105.0005ah2_A mol:protein length:401 DNA POLYMERASE III SUBUNIT BETA  ali model follow..  77  4.RMATTTAGLTDLKFRVVREDFADAVAWVARSLPTRPTIPVLAGVLLTGTDEGLTISGFDYEVSAEVKVSAEIASAGSVLVSGRLLSDITKALPAKPVEVSVEGTRVSLTCGSARFSLPTLAVEDYPALPALPEETGVIASDLFAEAIGQVAVAAGRDDTLPMLTGIRVEISGESVVLAATDRFRLAVRELTWVTTAGDVEAAVLVPAKTLAEAAKAGTDGNQVHLALGSGASVGKDGLLGIRSEGKRSTTRLLDAEFPKFRQLLPAEHTAVATIGVAELTEAIKRVALVADRGAQIRMEFSDDTLKLSAGADDVGRAEEDLPVDFAGEPLTIAFNPTYLTDGLGSLHSERVTFGFTTPSRPAVLRPAGEDDGAN---GGSGPFPAAKTDYVYLLMPVRLPG 401
4 -97.5001vpk_A mol:protein length:378 DNA polymerase III, beta subunit  ali model follow..  25  2.......GSDKIMKVTVTTLELKDKITIASKALAKKSVKPILAGFLFEVKDGNFYICATDLETGVKATVNAEISGEARFVVPGDVIQKMVKVLPDEITELSLEGDALVISSGSTVFRITTMPADEFPEITPAESGTFEVDTSLLEEMVEKVIFAAAKDEFMRNLNGVFWELHKNLLRLVASDGFRLALAEEQIEN---EEEASFLLSLKSMKEVQNVLDNTTE-----PTITVRYDGRRVSLSTNDVETVMRVVDAEFPDYKRVIPETFKTKVVVSRKELRESLKRVMVIAKGSESVKFEIEENVMRLVSKSPDYGEVVDEVEVQKEGEDLVIAFNPKFIEDVLKHIETEEIEMNFVDSTSPCQINPLDIS------------------GYLYIVMPIRLA. 372
5 -97.4003pwe_A mol:protein length:366 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  28  1............MKFTVEREHLLKPLQQVSGPLGGRPTLPILGNLLLQVADGTLSLTGTDLEMEMVARVAVQPHEPGATTVPARKFFDICRGLPEGAIAVQLEGERMLVRSGCSRFSLSTLPAADFPNLDDWQSEEFTLPQATMKRLIEATQFSMAHQDVRYYLNGMLFETEGEELRTVATDGHRLAVCSMPIGQSLP--SHSVIVPRKGVIELMRMLDGGDN------PLRVQIGSNNIRAHVGDFIFTSKLVDGRFPDYRRVLPKNPDKHLEAGSDLLKQAFARAAILSEKFRGVRLYVSENQLKITANNPEQEEAEECLDVTYSGAEMEIGFNVSYVLDVLNALKSENVRMMLTDSVSSVQIEDAASQ------------------SAAYVVMPMRL.. 366
6 -97.3003f1v_A mol:protein length:366 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  27  1............MKFTVEREHLLKPLQQVSGPLGGRPTLPILGNLLLQVADGTLSLTGTDLEMEMVARVAVQPHEPGATTVPARKFFDICRGLPEGAIAVQLEGERMLVRSGRSRFSLSTLPAADFPNLDDWQSEEFTLPQATMKRLIEATQFSMAAAAAAYYLNGMLFETEGEELRTVATDGHRLAVCSMPIGQSLP--SHSVIVPRKGVIELMRMLDGGDN------PLRVQIGSNNIRAHVGDFIFTSKLVDGRFPDYRRVLPKNPDKHLEAGCDLLKQAFARAAILSEKFRGVRLYVSENQLKITANNPEQEEAEEILDVTYSGAEMEIGFNVSYVLDVLNALKCENVRMMLTDSVSSVQIEDAASQ------------------SAAYVVMPMRL.. 366
7 -97.1006amq_A mol:protein length:366 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  28  1............MKFTVEREHLLKPLQQVSGPLGGRPTLPILGNLLLQVADGTLSLTGTDLEMEMIARVTSQPHEAGATTVPARKFFDICRGLPEGAIAVQLEGDRMLVRSGRSRFSLSTLPAADFPNLDDWQSEEFTLPQATMKRLIEATQFSMAHQDVRYYLNGMLFETEGEELRTVATDGHRLAVCSMPIGDSLPNH--SVIVPRKGVIELMRMLDGGDT------PLRVQIGSNNIRAHVGDFVFTSKLVDGRFPDYRRVLPKNPDKTLEAGCDSLKQAFARAAILSEKFRGVRLYVSENQIKITANNPEQEEAEEILDVTYAGTEMEIGFNVSYVLDVLNALKCENVRILLTDSVSSVQIEDAASQ------------------SAAYVVMPMRL.. 366
8 -97.0002xur_A mol:protein length:373 DNA POLYMERASE III SUBUNIT BETA  ali model follow..  27  2............MKFTVEREHLLKPLQQVSGPLGGRPTLPILGNLLLQVADGTLSLTGTDLEMEMVARVAVQPHEPGATTVPARKFFDICRGLPEGAIAVQLEGERMLVRSGRSRFSLSTLPAADFPNLDDWQSEEFTLPQATMKRLIEATQFSMAHQDVRYYLNCMLFETEGEELRTVATDGHRLAVCSMPIGQSLP--SHSVIVPRKGVIELMRMLDGGDN------PLRVQIGSNNIRAHVGDFIFTSKLVDGRFPDYRRVLPKNPDKHLEAGCDLLKQAFARAAILSEKFRGVRLYVSENQLKITANNPEQEEAEEILDVTYSGAEMEIGFNVSYVLDVLNALKCENVRMMLTDSVSSVQIEDAASQ------------------SAAYVVMPMRL.. 367
9 -96.6004tr8_A mol:protein length:383 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  28  1..SSGLVPRGSHMHFTIQREALLKPLQLVAGVVERRQTLPVLSNVLLVVEGQQLSLTGTDLEVELVGRVVLEAAEPGEITVPARKLMDICKSLPNDVIDIRVEEQKLLVKAGRSRFTLSTLPANDFPTVEEGPGSNFSIAQSKLRRLIDRTSFAMAQQDVRYYLNGMLLEVNGGTLRSVATDGHRLAMCSLDAQIPSQD-RHQVIVPRKGILELARLLTEQDG------EVGIVLGQHHIRATTGEFTFTSKLVDGKFPDYERVLPRGGDKLVVGDRQQLREAFSRTAILSEKYRGIRLQLSNGLLKIQANNPEQEEAEEEVQVEYNGGNLEIGFNVSYLLDVLGVIGTEQVRFILSDSNSSALVHEADND------------------DSAYVVMPMRL.. 377
10 -96.6005x06_A mol:protein length:386 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  27  4.SSSGLVPRGSHMKFTVEREHLLKPLQQVSGPLGGRPTLPILGNLLLQVADGTLSLTGTDLEMEMVARVAVQPHEPGATTVPARKFFDICRGLPEGAIAVQLEGERMLVRSGRSRFSLSTLPAADFPNLDDWQSEEFTLPQATMKRLIEATQFSMAHQDVRYYLNGMLFETEGEELRTVATDGHRLAVCSMPIGQSLP--SHSVIVPRKGVIELMRMLDGGDN------PLRVQIGSNNIRAHVGDFIFTSKLVDGRFPDYRRVLPKNPDKHLEAGCDLLKQAFARAAILSEKFRGVRLYVSENQLKITANNPEQEEAEEILDVTYSGAEMEIGFNVSYVLDVLNALKCENVRMMLTDSVSSVQIEDAASQ------------------SAAYVVMPMRL.. 380
11 -93.4006ap4_A mol:protein length:388 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  26  1............MRLKIAKESLLNVLSHVVGAVERRHTLNILSNVKIQTNAQALTITGSDLEVELVASTAGACLEAGETTVPARKLMEICKSLPTAAIDLQIEDQRCILKSGNSRFVLGTLPAEDYPLLTTENSQQVQVTQRELKRLFEKTAFAMAVQDVRFYLTGTLLEIDENQLRAVTTDGHRLALCEILASSTSSQ-LVQAIVPRKAVGELQRLLSIEDE------QLTLLIGRELLNVTINTVRFTTKLIDGKFPDYRRVIPRGGDKHVLIGHDVFKQSLQRVAILSEKLRGVFLNFNQDSLQLRANNPEQDEAIEDLAIQYQSAPLEMSFNAQYLLDVLGVLDGDDVNMSMTEANQSVLVQDPAHP------------------DQTYVVMPMRV.. 382
12 -92.8004tr6_A mol:protein length:380 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  26  1..........SHMKFTIQKDRLVESVQDVLKAVSSRTTIPILTGIKIVASDDGVSFTGSDSDISIESFIPKEIEQPGSIVLQARFFSEIVKKLPMATVEIEVQNQYTIIRSGKAEFNLNGLDADEYPHLPQIEEHAIQIPTDLLKNLIRQTVFAVSTSETRPILTGVNWKVEQSELLCTATDSHRLALRKAKLDIPE-DRSYNVVIPGKSLTELSKILDDNQE------LVDIVITETQVLFKAKNVLFFSRLLDGNYPDTTSLIPQDSKTEIIVNTKEFLQAIDRASLLARENNVVKLSAKPAEIEISSNSPEIGKVVEAIVAQIEGEELNISFSPKYMLDALKVLEGAEIRVSFTGAMRPFLIRTPNDE------------------TIVQLILPVR... 378
13 -92.7004s3i_A mol:protein length:384 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  16  2...........AMKISVSKNDLENALRYLQAFLDKKDASSIASHIHLEVIKEKLFLKASDSDIGLKSYIFTQSDKEGVGTINGKKFLDIISCLKDSNIILETKDDSLAIKQNKSSFKLPMFDADEFPEFPVIDPKSIEVNAPFLVDAFKKIAPVIEQTSHKRELAGILMQFKHQTLSVVGTDTKRLSYTQLEKISHSTEEDISCILPKRALLEILKLFYEN---------FSFKSDGMLAVIENEMHTFFTKLIDGNYPDYQKILPKEYISSFTLGKEEFKESIKLCSSLS---STIKLTLEKNNALFESLDSEHSETAKTSVEIEKGKAFHLGVNAKFFLEALNALGTTQFVLRCNEPSSPFLIQESLDEK-----------QSHLNAKISTLMMPITLE. 377
14 -92.1006deg_A mol:protein length:381 Beta sliding clamp  ali model follow..  25  2...........AMRITVDRSQFFKSLGRVHRVVERRNTVPILSNVLIDAENGSVQLKATDLDLEVTESFTVNIEKAGAITVPAYLLYDIVRKLPDGSIVLSVDENQMSIVSGCTHFQLQCLPKIDFPESLPGQGCRFFLSASKLKHLLDCTQFAISTEETRYYLNGIYFHIVHDKLRLVATDGHRLAQVDMEAPSGVDG-MPGVIIPRKAVGELQKLLSEEID-----GDVCIELSETKIRFSLGSVVFTSKLVDGTFPDYQRVIPLGNDRKLIVNRQDFSSAVDRVSTISDRGRAVKLTIEHGQLKLVVNNPDSGSAEDQLAATYTSEPLEIGFNSRYLLDIAGQLSSDEMVFMLSDAVAPALIRDNNNA------------------EVLYVLMPVRV.. 375
15 -90.2003t0p_A mol:protein length:371 DNA polymerase III, beta subunit  ali model follow..  21  1...........GMKLICSKANLLKGVNIVSKAVPTRTTMAILECILIDASANEIKLMANDMELGIETIIDGTIEERGIIALDAKIFSEIVRKLPDNDVTIETDASKTVISCEKAKFNIIGKSGDDFSYIPYVERNSIVLSQFTLKEVIRQTIFSIADNDNNKLMTGELFEIEENKLRVVSLDGHRISIRYIEMKNHYD--SKKVVVPGKTLQEISKIIPGSAD-----EDVVIYITNNHIVFEFENTTVVSRLIEGEYFKIDQMLSSDYDTKVRINKRELLDCIDRATLLVKEKKPIIMNITDGNMELRI-NSFIGSMNEDIDIDKDGKDIMIGFNPKFFIDALRVIDEEEVNLYMVNPKAPCFIKDDEGK-------------------FIYLILPVNFNT 368
16 -90.2002avt_A mol:protein length:378 DNA polymerase III beta subunit  ali model follow..  25  2............IQFSINRTLFIHALNTTKRAISTKNAIPILSSIKIEVTSTGVTLTGSNGQISIENTIPVSITSPGAILLEASFFINIISSLPDISINVKEEQHQVVLTSGKSEITLKGKDVDQYPRLQEVSENPLILKTKLLKSIIAETAFAASLQESRPILTGVHIVLSNHKFKAVATDSHRMSQRLITLDNTSADF--MVVLPSKSLREFSAVFTDDIE------TVEVFFSPSQILFRSEHISFYTRLLEGNYPDTDRLLMTEFETEVVFNTQSLRHAMERAFLISNANGTVKLEITQNHISAHVNSPEVGKVNEDLDVSQSGSDLTISFNPTYLIESLKAIKSETVKIHFLSPVRPFTLTPGDEEE-----------------SFIQLITPVRTN. 378
17 -90.0006dlk_A mol:protein length:387 Beta sliding clamp  ali model follow..  19  1.........MAMLKLIVETKTLVQSLGFASSVVEKRNVIPEYANIKLSAQDGNLELSSTNMDLYLSQKIAVQVVSEGECTVSTKTLNDIVRKLPDSELTLTDGTTGLEIKGKNCKFNLFTLPVSSFPAMDSINEASFKISCTDFAKIIESTKFSISLDETRYNLNGVYLHIKDKEFCSASTDGHRLSISWVTLEKQIKNF--GVILPQKSAEEILKIVKDPKNIN---EDIEILLNSNKIKFICNNTIMLSKLIDGTFPDYSTFIPESSSSKLVINRKMFADSIERIAIITEKFRAVKLSLSRETLEISAVGEARGNAKEVINSSQDDESLAIGFNPQYLEDVLKAVKSDLVELYFSDVSAPVLIKFPENP------------------KDIFVVMPVKV.. 381
18 -89.8005w7z_A mol:protein length:387 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  19  1.........MAMLKLIVETKTLVQSLGFASSVVEKRNVIPEYANIKLSAKDGNLELSSTNMDLYLSQKIAVQVVSEGECTVSTKTLNDIVRKLPDSELTLTDGTTGLEIKGKNCKFNLFTLPVSSFPAMDSINEASFKISCTDFAKIIESTKFSISLDETRYNLNGVYLHIKDKEFCSASTDGHRLSISWVTLEKQIKNF--GVILPQKSAEEILKIVKDPKNIN---EDIEILLSSNKIKFICNNTSMLSKLIDGTFPDYSTFIPESSSSKLVINRKMFADSIERIAIITEKFRAVKLSLSRETLEISAVGEARGNAKEVINSSQDDESLAIGFNPQYLEDVLKAVKSDVVELYFSDVSAPVLIKFPENP------------------KDIFVVMPVKV.. 381
19 -89.6006man_A mol:protein length:387 Beta sliding clamp  ali model follow..  21  1.........MAMLKVIVETKTLVQALGFASSVVEKRNIISELANIKLLAKDGLLELSSTNMDLYLSQKIGVQVVSEGELTVSTKTLNDIVKKLPDSELTLTDGTTGLEITGKNCRFNLFTLPVESFPVMDNINEASFKISCAEFAKIIESTKFSVSLDETRYNLNGIYLHVKDSEFYAASTDGHRLSVSSVVLAEKIEDF--GVILPQKSAEEILKIVKDSKNAN---ADIEILLSSNKIKFICNNVIMLSKLIDGTFPDYSSFIPENSSSKLVINRKIFADTIERIAIITEKFRAVKLSLSGEALEISAIGEARGNAKEVINSSKETENLDIGFNPQYLEDVLKAIKSDLVELYFSSVSAPVLIKFPESP------------------KDIFVVMPVKV.. 381
20 -89.4002awa_A mol:protein length:390 DNA polymerase III, beta chain  ali model follow..  26  3.......SDKIMIHFSINKNLFLQALNTTKRAISSKNAIPILSTVKIDVTNEGITLIGSNGQISIENFISQKITSLGSILLEASFFINVVSSLPDVTLDFKEEQNQIVLTSGKSEITLKGKDSEQYPRIQEISSTPLILETKLLKKIINETAFAASTQESRPILTGVHFVLQHKELKTVATDSHRLSQKKLTLEKNSDDF--DVVIPSRSLREFSAVFTDDIE------TVEIFFANNQILFRSENISFYTRLLEGNYPDTDRLIPTDFNTTITFNVVNLRQSMERARLLSSANGTVKLEIKDGVVSAHVHSPEVGKVNEEIDTQVTGEDLTISFNPTYLIDSLKALNSEKVTISFISAVRPFTLVPADTDE-----------------DFMQLITPVRTN. 384
21 -88.4005wce_A mol:protein length:379 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  24  2............MKLTIERAALLKALGHVQSVVERRNTIPILSNILLSAEGDRLSFSATDLDMEIIDEGFAQIDVPGQITAPAHTLYEIVRKLPDGSLSFSGDDPRLVIQAGRSRFNLPVLPAGDFPVMSSDGSSRIAVDTNELIRLIDKTRFAISTEETRYYLNGLYVHTVNEKLRAVATDGHRLALAEMPAPEGAVG-IPGVIVPRKTIAEARRLMESAGE------TVDLQVSPQKVRFEFGAAALTSKVIDGAFPDYMRVIPRDNAKILTLDNDLFAKAVDRVATISEKSRSVKLAVEPGRITLTVRNMEAGQAVEEVEVDYDGEPFEIGFNARYLLDVCGQIAGPQAEFRFADPASPTLVVDPVDP------------------GVKYVLMPLRV.. 373
22 -88.0006DJK Entity 1(prereleased)  ali follow..  20  1.........MAMLKLIVETKTLVQSLGFARSVVEKRNVIPEYANIKLSAKDGNLELSSTNMDLYLSQKIAVQVLSEGEITVSTQTLSDIVRKLPDSELTLTEDIMKLEIKGQNCQFNLFTLPVSSFPAMDSIKEVSFKISCADFAKIIESTKFSISLDETRYNLNGIYLHIKDKEFFAASTDGHRLSISWITLEEKIKNF--GVILPQKSAEEILKIVKDLKNIH---EDIEILLSSNKIKFICNNTILLSKLIDGTFPDYSAFIPKSSISKLVINRKIFADSIERIAIITEKFRAIKLSLSRKTLEISAVGEARGNAKEIITASQDDESLVIGFNPQYLEDVLKAVKSNLVELYFSDASAPVLIKFPQNP------------------KDIFVIMPVKV.. 383
23 -88.0006d46_A mol:protein length:389 Beta sliding clamp  ali model follow..  20  1.........MAMLKLIVETKTLVQSLGFARSVVEKRNVIPEYANIKLSAKDGNLELSSTNMDLYLSQKIAVQVLSEGEITVSTQTLSDIVRKLPDSELTLTEDIMKLEIKGQNCQFNLFTLPVSSFPAMDSIKEVSFKISCADFAKIIESTKFSISLDETRYNLNGIYLHIKDKEFFAASTDGHRLSISWITLEEKIKNF--GVILPQKSAEEILKIVKDLKNIH---EDIEILLSSNKIKFICNNTILLSKLIDGTFPDYSAFIPKSSISKLVINRKIFADSIERIAIITEKFRAIKLSLSRKTLEISAVGEARGNAKEIITASQDDESLVIGFNPQYLEDVLKAVKSNLVELYFSDASAPVLIKFPQNP------------------KDIFVIMPVKV.. 383
24 -87.4004trt_A mol:protein length:368 DNA polymerase III subunit beta  ali model follow..  25  2............MKANVTKKTLNEGLGLLERVIPSRSSNPLLTALKVETSEGGLTLSGTNLEIDLSCFVPAEVQQPENFVVPAHLFAQIVRNLGGELVELELSGQELSVRSGGSDFKLQTGDIEAYPPLSFPAQADVSLDGGELSRAFSSVRYAASNEAFQAVFRGIKLEHHGESARVVASDGYRVAIRDFPASGD----GKNLIIPARSVDELIRVLKDGE--------ARFTYGDGMLTVTTDRVKMNLKLLDGDFPDYERVIPKDIKLQVTLPATALKEAVNRVAVLADKNNRVEFLVSEGTLRLAA-EGDYGRAQDTLSVTQGGQAMSLAFNARHVLDALGPIDGD-AELLFSGSTSPAIFRAVGGGG-----------------GYMAVMVTLRVEN 364
25 -17.5001rwz_A mol:protein length:245 DNA polymerase sliding clamp  ali model follow..  16  1..............................................................................................................................................MIDVIMTGELLKTVTRAIVALVSEARIHFLEKGLHSRAVDPANVAMVIVDIPKDS-DEEKTIGVDMDRIFDISKSISTKDLVELIVE------DESTLKVKFGSVEYKVALIDPSAIRKEPRIPEELPAKIVMDAGEFKKAIAAADKISDQ---VIFRSDKEGFRIEAKGDV--HMTETELIEFNGGEARSMFSVDYLKEFCKVAGGDLLTIHLGTN-YPVRLV----------------ELVGGRAKVEYILAP..... 240
26 -14.2003hi8_A mol:protein length:247 Proliferating cell nuclear antigen PcnA  ali model follow..  16  3.......................................................................................................................................KAIVSAATLRDALDSV---------SVLVDECKIRLNEESLSIRAVDPANVGMVDLTLDAAAFESGGVIGVNLSRLEEVAGMAGAGDLIHLTLDE-----ETRKLNIRIDGLSYTLALIDPDSIRQEPDIPDDLAANIVLEGTHLDRGIKAADMVSDH---IRLRVDGAEETFHIEAEGDTSLPPADLISIEAGAADSLFSLDYLKDMNKAIPDAEVTVELGEE-FPVKLH----------------QIAEGMGTITYMLAP..... 242
27 -14.0001b77_A mol:protein length:228 PROTEIN (SLIDING CLAMP)  ali model follow..  17...................................................................................................................................................................INSGILLSQGKFIMTRAVNGTTYAEANISDEIDFD------LYDLNSFLSILSLVSDDAEISMH-GNIKIADTRSTVYWPAADKSTIV------FPNKPIQFP-VASVITEIKAEDLQQLLRVSRGLQIDTIAITNKDGKIVINGYNKVEDSGLTRPKYSLTLTDYDGSNNFNFVINMANMKIQPGN-YKVMLWGAGDKVAAKFESSQVSYVIAMEADST................... 225
28 -13.6006aig_A mol:protein length:263 DNA polymerase sliding clamp 1  ali model follow..  18  15.....................................................................................................................................KAMFRYEAKVFKELVDSV---------SKILDEGLFIITGEGLRLRGMDPARVALVDIEIPSSGDVERVELGVNMETLKGVVARAKKGDQLEVRVRE-----DKVLFIVESVVLRRYLLPNLEVIVDVPEDISLEFDATATVIADVVKKTLRDVELVGDI---VEFDAGEDYLSIRSVGPERRRVETRLTRESPKEPATSRYDVGYLKRMLGVAKAESIELSFSTD-KPLKMV-----------------KSPDGSRVTYLLAP..... 260
29 -12.7003k4x_A mol:protein length:798 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  12  407...........DSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDSINIMITKETIKFVADGDSVIIKPFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSEQFDLKSGFLQFFLA-------PKFNDEGSNSQASNSGALEAKFEEALFKRIIDGFKDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVEA-DHPVTLGMDLTSLSKILRCGNNTDTLTLIADN-----TPDSIILLFEDAEYSLKLMDID-ADFLKIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITKETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ.................................... 778
30 -12.5002ix2_C mol:protein length:259 DNA POLYMERASE SLIDING CLAMP A  ali model follow..  15  22...........................................................................................................................................DVRVLKDIIQAL---------ARLVDEAVLKFKQDSVELVALDRAHISLISVNLPREM-NDEFKFGFNTQYLMKILKVAKRKEAIEIASES-----PDSVIINIIGSTNREFNVRNLEVSEQEIPEINQFDISATISSDGFKSAISEVSTVTDN---VVVEGHEDRILIKAEGEEFSKDTGGLQDLEFSKESKNSYSAEYLDDVLSLTKSDYVKISFGNQ-KPLQLF-----------------NMEGGGKVTYLLAP-KV.. 259
31 -12.4002hii_C mol:protein length:252 PCNA3 (SSO0405)  ali model follow..  16  7...........................................................................................................................................DVRVLKDIIQAL---------ARLVDEAVLKFKQDSVELVALDRAHISLISVNLPREM-NDEFKFGFNTQYLMKILKVAKRKEAIEIASES-----PDSVIINIIGSTNREFNVRNLEVSEQEIPEINQFDISATISSDGFKSAISEVSTVTDN---VVVEGHEDRILIKAEGESEVEVEGGLQDLEFSKESKNSYSAEYLDDVLSLTKSDYVKISFGNQ-KPLQLF-----------------NMEGGGKVTYLLAP..... 242
32 -12.2001ud9_A mol:protein length:245 DNA polymerase sliding clamp A  ali model follow..  16  7...........................................................................................................................................DVRDLKAIIQAL---------LKLVDEALFDIKPEGIQLVAIDKAHISLIKIELPKEM-PEEFKFGFNTQYMSKLLKAAKRKEEIIIDADS-----PEVVKLTLSGALNRVFNVNNIEVLPPEVPEVNEFDIKATINASGLKNAIGEIAEVADT---LLISGNEEKVVVKGEGENKVEVEGSLADIEFNKESSSAYDVEYLNDIISLTKSDYVKVAFADQ-KPMQLE-----------------NMEGGGKVTYLLAP-KLS. 245
33 -12.0003aix_A mol:protein length:246 DNA polymerase sliding clamp C  ali model follow..  12  7...........................................................................................................................................DADAFSYIFRTL---------EEFIDEITLDFTSDGLKIRGIDPSRVTFIDILIPAGY-EKEEKVGVKLEDFTDVLKTVTKNDSLYLETDE-----NQNIKVTLDGVYERTFTFPSIVASEIETPNLNEFPFKAKALTVTFTDIIDEIEDIGGDS--ITFKAEGGKLYLSANSDMGSSTENGGLLESEGGDAESVYGLEYVVNTSKMRKSDTVEIAFGSQ-IPLKLR-----------------NLPQGGYADFYIAP..... 243
34 -11.9002io4_B mol:protein length:246 DNA polymerase sliding clamp C  ali model follow..  12  8...........................................................................................................................................DAVSFSYILRTV---------GDFLSEANFIVTKEGIRVSGIDPSRVVFLDIFLPSSYSQEKEIIGFKLEDVNDILKRVLKDDTLILSSNE-----SKLTLTFDGEFTRSFELPLIQVESTQPPSVNLEFPFKAQLLTITFADIIDELSDLGEV---LNIHSKENKLYFEVIGDL--STDNGTLLEASGADVSSSYGMEYVANTTKMRRSDSMELYFGSQ-IPLKLR-----------------KLPQEGYGDFYIAP..... 243
35 -11.7001ge8_A mol:protein length:249 PROLIFERATION CELL NUCLEAR ANTIGEN  ali model follow..  18  9...........................................................................................................................................GAKEFAQLIDTA---------SKLIDEAAFKVTEDGISMRAMDPSRVVLIDLNLPSSI-VEPETIGVNLDHLKKILKRGKAKDTLILKKGE-----ENFLEITIQGTATRTFRVPLIDVEEMEVDLPEPFTAKVVVLGEVLKDAVKDASLVSDS---IKFIARENEFIMKAEGEKLTLEDEGLLDIEVQEETKSAYGVSYLSDMVKGLGADEVTIKFGNE-MPMQME.................................... 230
36 -11.7005a6d_A mol:protein length:249 DNA POLYMERASE SLIDING CLAMP  ali model follow..  19  9...........................................................................................................................................GAKEFADLIATA---------SNLIDEAAFKITEEGVSMRAMDPSRVVLIDLNLPESI-EEPETIGINMDHFKKILKRGKSKDTLILRKGD-----ENFLEITFEGTAKRTFRLPLIDVEELELELPEPFTAKVVLLGEVLKEAIKDASLVSDS---LKFIAKEDEFTMKAEGEKLTLEDEGLLDLEVEEETRSAYGISYLADMVKGIGADEVTLRFGTE-MPLQMD.................................... 230
37 -11.5003aix_B mol:protein length:248 DNA polymerase sliding clamp B  ali model follow..  13  8...........................................................................................................................................SAKDFYSLLSGL---------LKVTDEIILNFTEDSIFSRYLTDDKVLMVIFKIPKEY-DKPLGIKININDLKKILGKAKSKSATVTLEETEAGLKVTVRDEKTGTRSNIYIKGEKTSIDQLT-EPKVNLSVTFTTDGDVLKDIARDLSLVGEE---VEISADENTVTLSTEEAG--KQDKPLKSLNVESPSKAVYSIEVLKDVFKVTSSQNVTVGFGNN-IPMKIE-----------------PTDSGGQLIFWIAP-RL.. 248
38 -11.4006e49_A mol:protein length:272 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  16...........................................................................................................................................EASLFKRIIDGF---------KDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVEA-DHPVTLGMDLTSLSKILRCGNNTDTLTLIADNTPDSIILLFEDTKKDRIAEYSLKLMDIDADFLKIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITKETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ-----------------FDLKSGFLQFFLAP..... 260
39 -11.4004yhr_A mol:protein length:266 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  10...........................................................................................................................................EASLFKRIIDGF---------KDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVEA-DHPVTLGMDLTSLSKILRCGNNTDTLTLIADNTPDSIILLFEDTKKDRIAEYSLKLMDIDADFLKIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITKETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ-----------------FDLKSGFLQFFLAP..... 254
40 -11.4003lx1_A mol:protein length:255 DNA polymerase sliding clamp 1  ali model follow..  17  9...........................................................................................................................................GAKEFADLIATA---------SNLIDEAAFKFTEEGISMRAMDPSRVVLIDLNLPESI-EEPETIGINMDQFKKILKRGKAKDTLILRKGDENFLE----ITFEGTAKRTFRLPLIDVEELELELPELPFTAKVVLLGEVLKEGIKDASLVSDA---IKFIAKENEFTMKAEGERLTLEDEGLLDLEVEEETKSAYGIRYLSDMVKGIGADEVILRF-GNEMPLQME-----------------MIRDEGRLTFLLAP..... 245
41 -11.3003lx2_A mol:protein length:259 DNA polymerase sliding clamp 2  ali model follow..  17  9...........................................................................................................................................SAREFESLIATL---------EKFFDEAVFQVNMEGIQMRAIDPSRVVLVDLNLPEML-ESEEAIAFDLKRFLKVLKLARSRDTLVLRKGG-----ENFLEVGLLGDENTWFKLPLIDANTPEIEIPSPWTVKAVVLAGALKRAVKAAKLVSDS---IYFMATPEKLTFKAEGNDSEEDPGLLDLEHKMTKAKSAYGVAYLEDILRSLAADEVIIRFGFD-IPLLLK-----------------MVRDAGEVSFLIAP..... 246
42 -11.2002zvw_A mol:protein length:275 Proliferating cell nuclear antigen 2  ali model follow..  12  1................................................................................................................................MGSSSSGLVPRGSHMLELRLVQGLLKKVLEAVKDLVNDANFDCSTTGFSLQAMDSSHVALVSLLLRSEG-DRNLSMGMNLGNMSKMLKCAGNDDIITIKADDGSDTVTFMFESPTQDKIADFEMKLMDIDSEHLGIPDAEYHSIVRMPSGEFSRICKDLSSIGDT---VVISVTKEGVKFSTAGDTTVDKPEDAIVIEMNEPVSLSFALRYMNSFTKATPSETVTISLSSE-LPVVVE-----------------KVAEMGYIRYYLAP..... 267
43 -11.1002zvv_A mol:protein length:276 Proliferating cellular nuclear antigen 1  ali model follow..  12  1................................................................................................................................MGSSSSGLVPRGSHMLELRLVQGLLKKVLESIKDLVNDANFDCSSTGFSLQAMDSSHVALVSLLLRSEG-DRNLSMGMNLGNMSKMLKCAGNDDIITIKADDGGDTVTFMFESPTQDKIADFEMKLMDIDSEHLGIPDAEYHSIVRMPSNEFSRICKDLSSIGDT---VVISVTKEGVKFSTAGDTTVDKPEDAIVIEMKEPVSLSFALRYMNSFTKATPSDTVTISLSSE-LPVVVE-------------------AEMGYIRYYLAP..... 267
44 -11.1005jne_D mol:protein length:258 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  8...........................................................................................................................................EASLFKRIIDGF---------KDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVERCDHPVTLGMDLTSLSDILREGNNTDTLTLIADNTPDSIILLFEDTKKDDIAEYSLKLMDIDADFLGIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITCETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ-----------------FDLKSGFLQFFLAP..... 252
45 -11.1001sxj_F mol:protein length:283 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  27...........................................................................................................................................EASLFKRIIDGF---------KDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVEA-DHPVTLGMDLTSLSKILRCGNNTDTLTLIADNTPDSIILLFEDTKKDRIAEYSLKLMDIDADFLKIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITKETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ-----------------FDLKSGFLQFFLAP..... 271
46 -10.9005zut_A mol:protein length:289 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  8...........................................................................................................................................EASLFKRIIDGF---------KDCVQLVNFQCKEDGIIAQAVDDSRVLLVSLEIGVEA-DHPVTLGMDLTSLSKILRCGNNTDTLTLIADNTPDSIILLFEDTKKDRIAEYSLKLMDIDADFLKIEELQYDSTLSLPSSEFSKIVRDLSQLSDS---INIMITKETIKFVADGFVDMEHPETSIKLEMDQPVDLTFGAKYLLDIIKGSSSDRVGIRLSSE-APALFQ-----------------FDLKSGFLQFFLAP..... 252
47 -10.9003p91_A mol:protein length:265 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  11  13...........................................................................................................................................EAALFKRVVESL---------KSTIDKTNFDCSDAGIAVQCMDNSHVSLVSLLIETDA-LKPITLGINLTHLSKILKALDNDCGLILDVKKVDDAVLSITSEGTNKTMKFGLNLVDIEAESVE-IPELQSDAIITLSSAEFLKITKDFSALGDDS--ITIGCTKNEVTLTTKGSALENVDSNGLQIEHNKDVTASFALKQISEFAKSAPADNVKLSLSGQ-APLIME-----------------FKGEACVLKFYLAP..... 255
48 -10.8005cfk_A mol:protein length:259 Proliferating cell nuclear antigen,Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  8...........................................................................................................................................FASLWKRLVECI---------NGLVNEANFDCNPGGLSVQAMDSSHVALVHMLLRDDC-GRNSILGLNLASLSKVLKIVDSNDSLSLRHDDDSDVVTLTSENPEKTRKCEYQLKLLEIEAESMGIPEMDYRSTVTLNSAEFAKIVRDMQVFGDT---VTIAISKEGVKFSSSGDGVSDRSTKGVEVTMEEPITLSFALRFMGIFAKGSTSERVTLKFAKD-SPCMVE.................................... 238
49 -10.8004d2g_A mol:protein length:264 PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN  ali model follow..  14  11...........................................................................................................................................QGSILKKVLEAL---------KDLINEACWDISSSGVNLQSMDSSHVSLVQLTLRSERCDRNLAMGVNLTSMSKILKCAGNEDIITLRAEDNADTLALVFEAPNQEKVSDYEMKLMDLDVEQLGIPEQEYSCVVKMPSGEFARICRDLSHIGDA---VVISCAKDGVKFSASGESNVDKEEEAVTIEMNEPVQLTFALRYLNFFTKATPSSTVTLSMSAD-VPLVVE.................................... 241
50 -10.6005iy4_A mol:protein length:270 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  14  8...........................................................................................................................................QGSILKKVLEAL---------KDLINEACWDISSSGVNLQSMDSSHVSLVQLTLRSERCDRNLAMGVNLTSMSKILKCAGNEDIITLRAEDNADTLALVFEAPNQEKVSDYEMKLMDLDVEQLGIPEQEYSCVVKMPSGEFARICRDLSHIGDA---VVISCAKDGVKFSASGTSNVDKEEEAVTIEMNEPVQLTFALRYLNFFTKATPSSTVTLSMSAD-VPLVVE.................................... 238
51 -10.6004hk1_A mol:protein length:263 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  14  11...........................................................................................................................................QATILKKILDAI---------KDLLNEATFDCSDSGIQLQAMDNSHVSLVSLTLRSDRCDRNLSMGMNLGSMAKILKCANNEDNVTMKAQDNADTVTIMFESANQEKVSDYEMKLMNLDQEHLGIPETDFSCVVRMPAMEFARICRDLAQFSES---VVICCTKEGVKFSASGDGSVDKEEEAVIIEMQEPVTLTFACRYLNAFTKATPSTQVQLSMCAD-VPLVVE-----------------AIKDLGHIRYYLAP..... 256
52 -10.5005tup_A mol:protein length:259 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  15  9...........................................................................................................................................QASLLKRVVDAI---------KDLVQDCNFDCNDSGIALQAMDNSHVALVSMLLKAEG-DRNIALGINLVSLTKVLRAAQNEDILTLKADDSPDAVNLMFESAETDRISEYDIKLMDIDQEHLAIPETEYAATVEMPSAEFQRICRDLNALSES---VVIEATKEGVKFSCQGHTSVDKPEQNVSIALSEPVALTFSLKYLVNFCKATSSSKVTLCLSQE-VPLLVE-----------------YGLGSGHLRFYLAP..... 253
53 -10.5004cs5_A mol:protein length:260 PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN  ali model follow..  13  8...........................................................................................................................................QGSLLKKVLEAI---------KDLLNEASWDCADSGIQLQAMDNSHVSLVSLNLRAKRCDRNLIMGMNLTSMSKILKCAANDDIITMKAQDNADTVTFMFESPNQEKVSDYEMKLMNLDQEHLGIPETDYACVIKLPSGEFARICRDLSQFGES---IVIACTKEGVKFSAAGDSSVDKEEEAVVIEMQEPVTLTFACRYLNMFTKATPSPQVSLSMSPD-VPLVVE-----------------AIGEIGHIRYFLAP..... 253
54 -10.5002hii_A mol:protein length:257 PCNA1 (SSO0397)  ali model follow..  11  8...........................................................................................................................................NAKDFFSFINSIT----------VTDSIILNFTEDGIFSRHLTEDKVLMAIMRIPKDV-DSPTSVKLDVSSVKKILSKASSKKATIELTETDSGLKIIIRDEKSGAKSTIYIKAEKGQVEQLT-EPKVNLAVNFTTDESVLNVIAADVTLVGEE---MRISTEEDKIKIEAGEEGKRYVDKPLKELSIDTSASSSYSAEMFKDAVKGLRSAPTMVSFGEN-LPMKIDVEAVSGGHMI----------------FWIAP..... 247
55 -10.2005hac_A mol:protein length:300 Proliferating cell nuclear antigen  ali model follow..  13  16...........................................................................................................................................FASLWKRLVECIN----------LVNEANFDCNPGGLSVQAMDSSHVALVHMLLRDDC-GRNSILGLNLASLSKVLKIVDSNDSLSLRHDDDSDVVTLTSENPEKTRKCEYQLKLLEIEAESMGIPEMDYRSTVTLNSAEFAKIVRDMQVFGDT---VTIAISKEGVKFSSSG-DVGQGYTFLQAAGVEEPITLSFALRFMGIFAKGSTSERVTLKFAKD-SPCMVE-------------------DNVGYLRYYLAP-KVDD 298
56 -9.2903g65_A mol:protein length:296 Cell cycle checkpoint control protein RAD9A  ali model follow..  14  2.......................................................................................................................................KCLVTGGNVK-VLGKAVHSLSR-----IGDELYLEPLEDGLSLRTVNSSRSAYACFLFAPLPGQDLLRCKILMKSFLSVFRSLAMLEKTVEKC-CISLNGRSSRLVVQLHCKFGVRKTHNLSFQDCESL-PASCPHMLRAPARVLGEAVLPFSPALAE---VTLGIGRGRRVILRSVTEMCLGEEDFQQLQAQEGVAITFCLKEFRGLLSFAENLNLSIHFDAPGRPAIFT.................................... 250

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 4 5 2 0 5   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Grynberg M, Jaroszewski L, Godzik A. Domain analysis of the tubulin cofactor system: a model for tubulin folding and dimerization. BMC Bioinformatics. 2003 Oct 10;4(1):46.