current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: PF06933.11; O44418_CHIPA/1-756; Special lobe-specific silk protein SSP160, from PfamA32U

Results of FFAS03 search in PfamA32U
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .
# Score Template Links and tools%idFirst MNIKVILVCALVAIFFAQVAEGGPIANFVGFVISLLFSLFEVMVSVVFDVKSFTSLSTPTCNSTVPSFATRVGGGRFSGIITASFNMIAMISANVQAIQSGSGSTSGSSSSSTTSTSNSTTTTSNSTTTTTNSTTSSNSTSSGLTSSASVVSLIDTIAWVYQDSSVGIAYLMVSILALFYGQSVSAPPYPDLGIPALPANCSGPGVPQSVQIRAAIAYVNITIYFINMTGQQFEDLQGPVATDCGCPNTTSVAPLVLEWEAILAALQALANSTASANSTTSSNSTTTTTTNSTSTTTTNSTTTTNSTSSSNSSTIAGCIDISANFTIALQSLQALLLQESTCAPALAANAKKSGVRDMSPCKPGKTASGCAKSGEKKVKRKARLEKMRAKCRRAVGNRMKGSMKKRVRSRAKKFGEAAKSGVRRYRKNIKYVYIPPVMASLNAYAALMASLSESISSQSDSALNSTDQACNSTGSNTDAAVIAATNNVTDMFANFTAMVLNNTVAYPNCTQFADMALLMISQINDQIISCGSQSDDAESSIYFNVTINIVAMAQEYNNFASMSDKCTRSFANSWLWMYIKWVFYRMGMTSGIPNFLACQTKAESSLTALLASFNATINATIAAASANSSSVQSSEASCIESSLSDASAILAMYENAYQNCVAPGSVPDAANTTTTSTTTTTTTTTTAAPTTTTTKAANAPFTYPLCNLQMTAACVAGLPTCTYPFISSAGCCPSGKTLNTGLGGRGCCKLast
1 -153.000PF06933.11; O44418_CHIPA/1-756; Special lobe-specific silk protein SSP160  ali  100  1MNIKVILVCALVAIFFAQVAEGGPIANFVGFVISLLFSLFEVMVSVVFDVKSFTSLSTPTCNSTVPSFATRVGGGRFSGIITASFNMIAMISANVQAIQSGSGSTSGSSSSSTTSTSNSTTTTSNSTTTTTNSTTSSNSTSSGLTSSASVVSLIDTIAWVYQDSSVGIAYLMVSILALFYGQSVSAPPYPDLGIPALPANCSGPGVPQSVQIRAAIAYVNITIYFINMTGQQFEDLQGPVATDCGCPNTTSVAPLVLEWEAILAALQALANSTASANSTTSSNSTTTTTTNSTSTTTTNSTTTTNSTSSSNSSTIAGCIDISANFTIALQSLQALLLQESTCAPALAANAKKSGVRDMSPCKPGKTASGCAKSGEKKVKRKARLEKMRAKCRRAVGNRMKGSMKKRVRSRAKKFGEAAKSGVRRYRKNIKYVYIPPVMASLNAYAALMASLSESISSQSDSALNSTDQACNSTGSNTDAAVIAATNNVTDMFANFTAMVLNNTVAYPNCTQFADMALLMISQINDQIISCGSQSDDAESSIYFNVTINIVAMAQEYNNFASMSDKCTRSFANSWLWMYIKWVFYRMGMTSGIPNFLACQTKAESSLTALLASFNATINATIAAASANSSSVQSSEASCIESSLSDASAILAMYENAYQNCVAPGSVPDAANTTTTSTTTTTTTTTTAAPTTTTTKAANAPFTYPLCNLQMTAACVAGLPTCTYPFISSAGCCPSGKTLNTGLGGRGCCK 749
2 -17.900PF17076.5; SBE22_CANGA/1-813; SBE2, cell-wall formation  ali follow..  1....MIRPRSNLGTLPEEPSVESKSGRTLAGITSSRKESGMRSRTSSGSAQAVGLGLGRRPSDNLFHGHADPLDTMQMLSEALPQPPKIEHGMRRERPISNDSIMTTKSSEIFSTSSSDTQSNISVATNDSEDHSFGMDKSVDNSSTNATLTNRSIENRSNGDSYSIGEKSDVSVNRSTKSGNNPLQRTQSETISVNMSHNRSMNGAMKQPTPPFMGKNSSIPNLRYNSQPQQDNRSVPNGEFGSKLYNLSNSTSAIIPNAGTGSKLALTPSQRYRLRKEQSEHALRDVIKRKEKLYDEQDGIIELQEGDIDGSFIFNVPMSSYSTTSFLNTTRQKDSATNSSSTITERITPGENQSQNNRESNMSFASTISSTSMLDFFEMPTSPIPGVNKVSDFQYLQDTTKHLSSVYLHSSTKLSKSKLSERTASADCLPLEFKEASEKGMEDLLLVSENKLDAVSHT................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 457
3 -14.700PF09786.9; B9HQ86_POPTR/12-670; Cytochrome B561, N terminal  ali follow..  6QNPA---FSAALTAKSLRPSKSA-IVSLSSASAFSLLST--SRENGLIEKMSFRIFSQEVA-QAVVGLLFIGSVFSIFKAISLYRVKIAGVRITSPSKDARDQPQLTNRQLGLIGVKPKVEPVVSESSKKPPKSNPTSSASNVLVPIHQLITCSHQKSRVGSDKSNAGSGNKMASFSTPSKSRNSPSFYLVPGANSPLPSVQSSPAIDSAVSTPWSDKRASYTKEIRTEEQLEQFLAEVDEKISESAGKYATPPPTIGGFGMASPNTVASPANTPGVTRSTPLRPVRMSPGSQKFTTPPKIGEGDLPPPMSMEE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 323
4 -14.200PF08549.10; E3Q6J3_COLGM/3-717; Fungal domain of unknown function (DUF1750 topsan)  ali follow..  362..................DATKAEMEKMKAEHAKNLASLKASSVFVDAEKDIKNSVQEHGPEHYTDSEDNSGPWSQKHNKKVDEIVAQVEANLGRQIEVLHNVHRIQDGGFQEPAPEPVKEPSPVPPPASSLPPAAGADTGALGSRRPSQAGSTHSGVMVGDSDIDMGGTAAGLLDEMHTGFSANSTPLNNFPTPQTHMSALNSTAGTPANANAPSPAPVPPTIPEETETQASAGASAGAAEDVTMGNTGSTKNTPATAPDHGTGSGEWVVVPKGGTSPDPGAGAATSTGATEGDEPKAAAKIPSAAGTPVETQTPGGFSSLGDLDSAGDAMASYGASMADGLDMNMEMEDSAFGDAFHGVSSTNT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 715
5 -13.200PF07964.11; G8JR69_ERECY/11-759; Rec10 / Red1  ali follow..  194.NVKSFRL-------FDSTANSETFMNATK-------KISEVQNFIALKFPSSFEDEILDSSMPLPDDHQPLSDNLGLNLGDEPVVSH---NIGEEDIPRQQLSTTQRSGKNPLATPDQTVDKGIAQDLEDEWDLRQSSLATAKLDIHSLKTPTSKEVEIVEDEQSPLVMAQKRRLARATSRTLEALKQEFGVENINSSSQSSDEGTSQHELSESSLSSLEIEKFESRKRTAAQKAAKRVTAALQNTKAASRSSNTNKDNERSAANSNAKAKNKATSAVKGDMGLAALDDIFAIPSIKPKKQQKLNNYKEVVYVPSRDPTNDKGITKKSRVKKKQTALPVKRKHDDGDDATGKDSKAVQRQSFRELTADTDMTVQNKQVSVTPAQEQKDLQTPKTPEKVNKTRYKRKRVIAKGTAFNLELPSPPPLPLTEKSDTTTSNNLQQPSRNTSMTSIEPLAPGNLTIKNELTESTTLANTSATSLAFSYTNKLQEQIFSSISSFSNDLVK.................................................................................................................................................................................................................................................... 683
6 -12.700PF11179.8; A0A0R3NSG9_DROPS/88-947; Protein of unknown function (DUF2967 topsan)  ali follow..  14  7.....................GSPIFRDSSPARPATSASGAPITAAPAPTTSRSRTKAMTAAVTNAAQGRGTNSNSNAIKSRPPACYMSTRSAAMMALTLGHTSGGSSNVKSSSAQQTSTPVLPQAVSIPSSSPRPTNRNVPNVASPTSSASRSKPSTPTATRAAVAAALNGGGIFSGGSNSSGSDNDGFSTSGSSTATALRRLYFKSGRSIKNKINASTSSSSATPLNGLALNPVSSAYHNSVSGCGPAMHSVGVGGGVPKLVVMGTSSASIPDTNINTSTDSASTLITNVTHTDTSETCDSLDLGDNSGPSEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 300
7 -10.900PF08192.11; SSY5_YEAST/2-693; Peptidase family S64  ali follow..  9...............................................................................................................................................................KKNEEKENTDLPADNEQNAAETSSSNVSGNEERIDPNSHDTNPENANNDDASTTFGSSIQSSSIFSRGRMTYGTGASSSMATSEMRSHSSGHSGSKNSKNLQGFKDVPLRAVSFLSPVKEEESQDTQNTLDVSSSTSSTLATSENARENSFTSRRSITLEYIHKSLSELEENLVDIMDDIHQDVISISKAVIE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 203
8 -10.300PF04388.12; F7E2N6_XENTR/7-705; Hamartin protein  ali follow..  246..............................................THDIVVECAKISLDPSEASYEEGYSPLSNRLRQRQHDTTSSPYTEIGCNYGSNASTPFSTPRMCAHSASIHSGGIELLQDSIWSPSTICGMTTPPNSPANVLADAAHSSSRPHSKVLYTPVGGKITPLGTPATSPPPPSNSEECTPAAGASLTLTPHKKNESFDPGRSLVNRQLLSKGEKSADESPKTQKTVYLSELPDIIGDLAADHNSTEEEQETRAAICQELSQITTADPEPTVLRGGFDSPFSLRCDSQPSSQKKFPSYGVGHIPEHSAPNKLHYSAPHDSSKQAFTPIEPPNGTENAADSGKPPSNNSLPSAVDIFTPQVQRNVSCFS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 578
9 -9.930PF04684.13; A7TQF6_VANPO/3-609; BAF1 / ABF1 chromatin reorganising factor  ali follow..  10  74............................................................................................................SYCGNNSNNNNNNNNNNNNTSHSNQNIGTGTGTGTDSNNNNNIDFQSQLDGLNVVQNLHHQHQVGDEDDEDDVTKNVIVDVKDENIDHNGNSNNINDNRTNSNEIKKDTNNSNNDENVEDENENDSRDHNDEKPTTNTTTSTSTASTKYEDSGAAEDDDVSAAIAAAVAAVHDSATAVATIDESKSATSNNTSPNSTTNSSNDNHQLSINGNSSQFHDDHSNVLAHAMEDDQKSDHTLRGPFMVTKI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 320
10 -9.840PF06070.11; PP150_HCMVM/1-1048; Herpesvirus large structural phosphoprotein UL32  ali follow..  570........AYKFEQPTLTFGAGVNVPAGAGAAILTPTPVNPSTAPAPAPTPTFAGTQTPVNGNSPWAPTAPLPGDMNPANWPRERAWALKNPHLAYNPFRMPTTSTASQNTVSTTPRRPSTPRAAVTQTASRDAADEVWALRDQTAESPVEDSEEEDDDSSDTGSVVSLGHTTPSSDYNNDVISPPSQTPEQSTPSRIRKAKLSSPMTTTSTSQKPVLGKRVATPHASARAQTVTSTPVQGRLEKQVSGTPSTVPATLLQPQPASSKTTSSRNVTSGAGTSSASSARQPSASASVLSPTEDDVVSPATSPLSMLSSASPSPAKSAPPSPVKGRGSRVGVPSLKPTLGGKAVVGRPPSVPVSGSAPGRLSGSSRAASTTPTYPAVTTVYPPSSTAKSSVSNAPPVASPSILKPGASAALQSRRSTGIAAVGSPVKSTTGMKTVAFDLSSPQKSGTGPQPGSAGMGGAKTPSDAVQNILQKIEKIKNTE...................................................................................................................................................................................................................................................................... 1048
11 -9.810PF15672.5; H0X6I6_OTOGA/20-333; Cell-membrane associated Mucin15  ali follow..  2....................................................................................SYGDENPEINTTQSIRESLKTVGNQPISLVSEATSNPNEKNLNTSNPITSHSPLLDLLNDMHAMKNISHNLSTETFSGTPKPTSMFSTTPVLVHGYVSKLPWNASITDKNPLLVSSPDTTPTVPLENFTWSLANDTTKPPDNSSSTVGLLPPEPTSKSVTPGIVEQTGWLTTDSESFAGFTPYPEKTTLQPTLKFTNNSKLFPNTSGPQKENRSTGIIFGAILGAILGAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
12 -9.720PF08639.10; Q4WT42_ASPFU/290-812; DNA replication regulator SLD3  ali follow..  148TQLQILLILETLAL--KSKKKPQDLDVLLELHLDRL-CIWHAVSTDDTALAESAKSFDSQTASRLPDRCKLITRKLGVSGAISPLAKQSSGTKKASRTEPGKPTERQSSQRHPRRSLQRVLTDQQTASQARPRSLGRSNTVPSQAGAKRESMEPLLPVLSVSARGGIQKPKRVENREVDLNAVARQHEAKLRKVQMLMEQKKELDAAINALRKPNRELVAKDIVEDAVKRASGGSSRKPKNPVRNPFGQGVQVMATPKGSRKKDAVMGLAPPFKNIVRSSPSKSGSSPFASEPQVVPASTLRPRFISNTLASESMAAPGSVLGDMGAIQET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 520
13 -9.500PF15961.5; ZN839_HUMAN/7-805; Domain of unknown function (DUF4764 topsan)  ali follow..  361VELALPQLAQVVTV-LMKVEKDHLAKPFFPAIYKEFEELHKMVKKMCQDYLSSSGLCSQENNDKVAESLGITEFLRKKEIHPDNLGPKHLSRDMDGEQLEGASSEKREREAAEEGLASVEALSNDTTESLAANSRGREKPRPLHALAAGFSPPVNVTVSPRSEESHTTTVSGGNGSVFQAGPQLQALANLEARRGSIGAALSSRDVSGLPVYAQSGEPRRLTQAQVAAFPGENALEHSSDQDTWDSLRSPGFCSPLSSGGGAESLPPGGPGHAEAGHLGKVCDFHLNHQQPSPTSVLPTEVAAPPLEKILSVDSVAVDCAYRTVPKPGPQPGPHGSLLTEGCLRSLSGDLNRFPCGMEVHSGQRELESVVAVGEAMAFE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 751
14 -9.360PF07902.11; A7J2A9_9CAUD/1-607; gp58-like protein  ali follow..  45TRFNQVMIERGDKATDYVAPVVVEGSGESTGVFKSLEEMLSGLQSINLELTTTNGMLREYHRDHIKTEIVESADGIAKRIADDTGQKLALINETIKGIKREYQDADRQLSASYQAGIDGLKTQLANDKIGLQAEIKLSAQGLSQKYDDELRKLYAKITTTSSGTTEAYENKLEGLRAEFTRSNQGMRTELESQISGLRSVQQSTAKQISQEIRDRTGAVSRVQQDLASYQRRLQDAEKNYSSLTQTVKGSDPSGKIQSRFTQLQNQIDQRVTRDDVMSIINLSGDSIKLAIQKAGGIDAKMSAKEIISAINLNGYGVRISGERIALDGNTTVNGAFGAKLGEFIKLKADQIIGGTIDAAKIRVINLNASSIVGLD...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 437
15 -9.150PF07218.11; Q8ILZ1_PLAF7/1-782; Rhoptry-associated protein 1 (RAP-1)  ali follow..  4...........................YLGSLVIIFHVLFRNVADGINVNGDNNYGKTIINNDFNFDDYNYWTPINKKEFLNSYEDKFSSESFLENKSSVDDGNINLTDTSTSNKSSKKGHGRSRVRSASAAAILEEDDSKDDMEFKASPSVVKTSTPSGTQTSGLKSSSPSSTKSSSPSNVKSASPHGESNSSEESTTKSSKRSASVAGIVGADEEAPPAPKNTLTPLEELYPTNVNLFNYKYSLNNMEENINILKNEGDLVAQKEEFEYDENMEKAKQDKKKALEKIGKESDEEPFMFSENKFLENQVKERNVAGSFS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 296
16 -9.040PF08626.11; C0NZX0_AJECG/5-1447; Transport protein Trs120 or TRAPPC9, TRAPP II complex subunit  ali follow..  9.RLRALLL------PVGNIKRSR---------VKRLQDQNVVRLGDVSPDCRPNSPMAFPTGMIVYDLSISVPPISHL---IADGTELPGPPEGTGTYSQTQSNGTKPCNYPTVEGLQLLQQELNTLKDSHPKSLVQQ-DYAAVSKLVTGPDTVIWVPRPEAARSTTVKTVMCDITSRLLGELSGLAERIQEWPTVESPKASSWGPRRKPEVRPPVSEKLQHRMTMPAQLPGANGTFVDASDTNFQPAEHDSPTTFDEITRSIQVSNRVTSSIKASSKPGSKEHSRERMSAQGLGFVAASERSKSRVKGRLNIVMGTLFLQAGRWPDSLKELAEGATIARANSDYI------------AKALESILQCLLMLGWAGMDFRIPQICYPTADKFSKSVSQTPSLSHTELYSIGQSNPENRRVSLQNLANLLPDLANNILNLYTRAANITDEPVPQLVFSET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 465

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 9 8 0 4   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Ye Y, Godzik A. Comparative analysis of protein domain organization. Genome Res. 2004 Mar;14(3):343-53.