current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: PF17076.5; SBE22_CANGA/1-813; SBE2, cell-wall formation, from PfamA32U

Results of FFAS03 search in PfamA32U
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660    .  670    .  680    .  690    .  700    .  710    .  720    .  730    .  740    .  750    .  760    .  770    .  780    .  790    .  800    .  810
# Score Template Links and tools%idFirst MIRPRSNLGTLPEEPSVESKSGRTLAGITSSRKESGMRSRTSSGSAQAVGLGLGRRPSDNLFHGHADPLDTMQMLSEALPQPPKIEHGMRRERPISNDSIMTTKSSEIFSTSSSDTQSNISVATNDSEDHSFGMDKSVDNSSTNATLTNRSIENRSNGDSYSIGEKSDVSVNRSTKSGNNPLQRTQSETISVNMSHNRSMNGAMKQPTPPFMGKNSSIPNLRYNSQPQQDNRSVPNGEFGSKLYNLSNSTSAIIPNAGTGSKLALTPSQRYRLRKEQSEHALRDVIKRKEKLYDEQDGIIELQEGDIDGSFIFNVPMSSYSTTSFLNTTRQKDSATNSSSTITERITPGENQSQNNRESNMSFASTISSTSMLDFFEMPTSPIPGVNKVSDFQYLQDTTKHLSSVYLHSSTKLSKSKLSERTASADCLPLEFKEASEKGMEDLLLVSENKLDAVSHTRPSWLPPKDPEEKKLHEREISKTLSMASLDQLEKNKDRDSKIIKDETNKQKYVLLVDRNITRKSSLQSLKKIIWETPINAELRNHIYDMVLQSEARLVTERFTESFDDIIKLSNRIELTKTKEIEIRNLITANIENKAGGKYDVSDDLVLMLKLKSISQQGILPGDELLFHHLLIDDSFENLNQVWEMVNLIQMTCFNEITKDKFDSKILEKSGVVASYMLQDDSFKHEFNANCLNSNTWWNILERVNHDLFMWIIDIIVTMNSQPFKNSPINKEKYSEVNWDVYRDNKVLINYQILISFALNVLLNYHFGFNDLKSLADVKDKNFCIPISEENYLDIDEINSLFVGKWKHYFKKFLast
1 -160.000PF17076.5; SBE22_CANGA/1-813; SBE2, cell-wall formation  ali  100  1MIRPRSNLGTLPEEPSVESKSGRTLAGITSSRKESGMRSRTSSGSAQAVGLGLGRRPSDNLFHGHADPLDTMQMLSEALPQPPKIEHGMRRERPISNDSIMTTKSSEIFSTSSSDTQSNISVATNDSEDHSFGMDKSVDNSSTNATLTNRSIENRSNGDSYSIGEKSDVSVNRSTKSGNNPLQRTQSETISVNMSHNRSMNGAMKQPTPPFMGKNSSIPNLRYNSQPQQDNRSVPNGEFGSKLYNLSNSTSAIIPNAGTGSKLALTPSQRYRLRKEQSEHALRDVIKRKEKLYDEQDGIIELQEGDIDGSFIFNVPMSSYSTTSFLNTTRQKDSATNSSSTITERITPGENQSQNNRESNMSFASTISSTSMLDFFEMPTSPIPGVNKVSDFQYLQDTTKHLSSVYLHSSTKLSKSKLSERTASADCLPLEFKEASEKGMEDLLLVSENKLDAVSHTRPSWLPPKDPEEKKLHEREISKTLSMASLDQLEKNKDRDSKIIKDETNKQKYVLLVDRNITRKSSLQSLKKIIWETPINAELRNHIYDMVLQSEARLVTERFTESFDDIIKLSNRIELTKTKEIEIRNLITANIENKAGGKYDVSDDLVLMLKLKSISQQGILPGDELLFHHLLIDDSFENLNQVWEMVNLIQMTCFNEITKDKFDSKILEKSGVVASYMLQDDSFKHEFNANCLNSNTWWNILERVNHDLFMWIIDIIVTMNSQPFKNSPINKEKYSEVNWDVYRDNKVLINYQILISFALNVLLNYHFGFNDLKSLADVKDKNFCIPISEENYLDIDEINSLFVGKWKHYFKKF 813
2 -17.900PF06933.11; O44418_CHIPA/1-756; Special lobe-specific silk protein SSP160  ali follow..  5VILVCALVAIFFAQVAEGGPIANFVGFVISLLFSLFEVMVSVVFDVKSFTSLSTPTCNSTVPSFATRVGGGRFSGIITASFNMIAMISANVQAIQSGSGSTSGSSSSSTTSTSNSTTTTSNSTTTTTNSTTSSNSTSSGLTSSASVVSLIDTIAWVYQDSSVGIAYLMVSILALFYGQSVSAPPYPDLGIPALPANCSGPGVPQSVQIRAAIAYVNITIYFINMTGQQFEDLQGPVATDCGCPNTTSVAPLVLEWEAILAALQALANSTASANSTTSSNSTTTTTTNSTSTTTTNSTTTTNSTSSSNSSTIAGCIDISANFTIALQSLQALLLQESTCAPALAANAKKSGVRDMSPCKPGKTASGCAKSGEKKVKRKARLEKMRAKCRRAVGNRMKGSMKKRVRSRAKKFGEAAKSGVRRYRKNIKYVYIPPVMASLNAYAALMASLSESISSQSDS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 461
3 -17.000PF00566.18; GYP2_SCHPO/219-424; Rab-GTPase-TBC domain  ali follow..  12  1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NNLRADIWETCSGSLFPRWKSFYAKNIDSVINNRCEYSE------EIEKDLTRSLPYPAYQSPTGINTLRRILLFYSETNKGYCQAMNIVLAALLVYCTEEQA--YFLFSQLCEF-YIPGYYAKIIHGLLLDLTVFEYVLEHTLPHLYQKIIELDMDLKLFFSLFIKFRLDYAFRILDCLFVNGP------------------------------RVLFQVALALFK.................................................. 199
4 -14.900PF07010.12; G1SSM1_RABIT/1-264; Endomucin  ali follow..  1.MALLQGTVLVLLLSSLGGGQDNTDVINIATPRVSSSNSTTQTSVSTPNTTLAPNLEKSTRGTSPQGTTNSESAKTTLMSTAPSLTTVKSEGTTSNGVPKNESVTANDTVTNLPPISAVSTLKSSQHKTENQSSSKTTEIIVSTVNTSQPDGPFSETNTLPSAAVTTPAIILQSQGTEDGKNMSSSSTNPSYSSVILPVVIALIVVTLSVFVLVGLYRMCWKTDPGTPENGNDQPQSDKESVKLLTVKTISHESGEHSAQGKAK..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 263
5 -14.600PF17823.1; A0A0D9S1K3_CHLSB/1-439; Family of unknown function (DUF5585 topsan)  ali follow..  10....IFSLSLSESHAASNDPRNFVPNKMWNGLVKRNASVETVDNKTSEHLTTAATSPVTLTKGTSAAHLNSTEVKTEHTSRTDLSEPATSGSAADGAASSAPTTAASSTTAASSAPTTVASSTTVASSAPMTAASSTTAASNAPTTAASSTTAASHAPTTAASSTPATLVPVTPISTSATATGHPSLSTALAQVPNSSTVPRTATLATLATHAQTVATTANTGSPMSTRPSPSKHMPSDTTASPAAPTRPQAQGLISQVSVDQPVVNTTPEPTPNLTVVTTTKAQAKEPTASPVPVPHTSRIPEVEATSPTTQPSPTPYTQSAAGPGTPQAPDQVATDGTPGTDSTGPTPRSSGGPKMLAMDSCQPSTQGQYLVVTTEPLTQAKTILLVVLLLGVTLFITVLVLFALQACESYTKKDYTQEDYLIN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 431
6 -13.700PF11596.8; Q6BIY3_DEBHA/272-529; Protein of unknown function (DUF3246 topsan)  ali follow..  1............DDLDDETYCDEETDSASQTVNPTISSVDPITTNDITTIAGESTIPLTSGLSNSSVSNTAGSSITKVASISTGSSLDDDETYCDEETDSDGQTTANPTGTVTKDPTGTITQKPTGTATGIPTATDDDDETYCDEETDSDGQTITNPTGTVTKNPSGTVTKNPTATITQKPSGTATGIPTTTDGTNDDDDETYCDETTEYTTAYSTAYTTIMHTTTVTVNGRTITSEVSEVQTTVSPEVKQVPGSGSGSDSGSGSGSGSS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 258
7 -13.200PF16072.5; B4LSP3_DROVI/260-545; Domain of unknown function (DUF4813 topsan)  ali follow..  10...PSGYAPAGASYHPAGQIPPGASYYPSGGVPHGATYYPQAPVAAVPAGATYLPAGAGLPPGATYYPQAPKSSSGLGLGTGLVAGALGGAILGHVLTPTQTRVVEHAPMSGGYGGGGGGGSNGGGEDKIIIINNGPPGSVTTTDAGSGTTVINAGGAQPAAPAAPAYQPAPAGAPAAAPAAAPAPVPSAPQTPLAPLTPSAAEGAIAATAAGAGLANAAAPAAAAPPPVDPNAPAAAAAPPAPGGIICVPVRVPEPDPKDPTKTIEVEK............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 276
8 -13.100PF15712.5; M3Y3S4_MUSPF/713-1384; NPAT C terminus  ali follow..  10  208...PPQQLLHMPLAAPVCSRSIPQISIPPKSQKTQGLKNKPCTGKQANNLVDSSSHLIGCHVQRTEVSDKNMATDFGKKLEEITVPFSLESIVPTSKPFESHRRVLCFDGITSPVANTQGTNHKVASQNKERNDISFPNLESPLVSSTLKPPSNNALKRERERPPLPKILSKSETANSRHTAIKETQLEKKASPTEIVLESFHKATANKENELCSDVERQKNPETSKLSNGQQNGGLRNEKTIASLQELTKKQGTSSNSKNAFSVGAPVKDPKQEQTKCASSVMNAPSKPTTDVLPDGQWPSPVAKLPESSDGPGPRTPGAGAGDRPKEEPRDGIKVPSSSTAKVMVPPVTPDLPACSPASETGSENSVSMA-----------------------AHTLMILSRAAVARTASTTPLKDNTQQFRASSRSTAKKRKMEELDERERTSRASSKSLANSSLPM---KKKKIKKKKAGMDVDKFLLSLHYDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 672
9 -12.900PF09595.10; VGLG_HMPVC/35-217; Metaviral_G glycoprotein  ali follow..  1LIGITTLSIALNIYLIINYTIQKTSSESEHHTSSPPTESNKEASTISTDNPDINPNSQHPTQQSTENPTLNPAASVSPSETEPASTPDTTNRLSSVDRSTAQPSESRTKTKPTVHTRNNPSTASSTQSPPRATTKAIRRATTFRMSSTGKRPTTTSVQSDSSTTTQNHEETGSANPQASVST....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
10 -12.500PF00802.19; Q82071_HRSV/10-269; Pneumovirus attachment glycoprotein G  ali follow..  13  1........AKTLERTWDTLNHLLFISSCLYKLNLKSVAQITLSILAMIISTSLIIAAIIFIASANHKVTSTTTIIQDATNQIKNTTPTYLTQNPQLGIS--PSNPSEITSLITTILDSTTPGVKSTLQSTTVGTKNTTTTQAQPNKPTTKQRQNKPPSKPNNDFHFEVFNFVPCSICSNNPTCWAICKRIPNKKPGKRTTTKPTKKPTLKTTKKDPKPQTTKSKEAPTTKPTEEPTINTTKTNITTTPLTSNTTRNPELTSQMETFHSTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 260
11 -12.000PF07964.11; G8JR69_ERECY/11-759; Rec10 / Red1  ali follow..  241..DSSMPLPDDHQPLSDNLGLNLGDEPVVSHNIGEEDIPRQQLSTTQRSGKNPLATPDQTVDKGIAQDLEDEWDLRQSSLATAKLDIHSLKTPTSKEVEIVEDEQSPLVMAQKRRLARATSRTLEALKQEFGVENINSSSQSSDEGTSQHELSESSLSSLEIEKFESRKRTAAQKAAKRVTAALQNTKAASRSSNTNKDNERSAANSNAKAKNKATSAVKGDMGLAALDDIFAIPSIKPKKQQKLNNYKEVVYVPSRDPTNDKGITKKSRVKKKQTALPVKRKHDDGDDATGKDSKAVQRQSFRELTADT-------DMTVQNKQVSVTPAQEQKDLQTPKTPEKVNKTRYKRKRVIAKGTAFNLELPSPPPLPLTEKSDTTTSNNLQQPSRNTSMTSIEPLAPGNLTIKNELTESTTLANTSATSLAFSYTNKLQEQIFSSISSFSNDKISIINEE----MDNKIVRQSEKYQKLFHDLQVSFQHDVNNMSCFVSEFKDLLHLPEEELIKIIRNK......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 747
12 -12.000PF15822.5; A0A2I2Y506_GORGO/5-242; MAPK-interacting and spindle-stabilising protein-like  ali follow..  1.FSLADALPEHSPAKTSAVSNTKPGQPPQGWPGSNPWNNPSAPSSVPSGLPPSATPSTVPFGPAPTGMYPSVPPTGPPPGPPAPFPPSGPSCPPPGGPYPAPTVPGPGPTGPYPTPNMPFPELPRPYGAPTDPAAAGPLGPWGSMSSGPWAPGMGGQYPTPNMPYPSPGPYPAPPPPQAPGAAPPVPWGTVPPGAWGPPAPYPAPTGSYPTPGLYPTPSNPFQVPSGPSGAPPMPGGP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 237
13 -11.700PF05937.11; APC_HUMAN/2670-2843; EB-1 Binding Domain  ali follow..  10  1..RSGRSPTGNTPPVIDSVSEKANPNIKDSKDNQAKQNVGNGSVPMRTVGLENRLNSFIQVDAPDQKGTEIKPGQNNPVPVSETNESSIVERTPFSSSSSSKHSSPSGTVAARVTPFNYNPSPRKSSADSTSARPSQIPTPVNNNTKKRDSKTDSTESSGTQSPKRHSGSYLVTS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 173
14 -11.500PF03035.14; Q917X0_9CALI/1-251; Calicivirus putative RNA polymerase/capsid protein  ali follow..  10  52MLSAQIQATKQLQADMIAIKQGVLAAGGFSPTDAARGAVNAPMTQALDWSGTRYWAPGSMKTTSYSGKFVSMNPVRQVEFPQPKKSAAIPSSASSVSSGRTNLTNSTQSTVVSTSSAPPSRGSSAPSTLSRATTRTSNWVEEQNRNLEPYMRGALQTTFVTPPSSRASSNGTVSTVPKGVLDSWTPAFNTRRQ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 244
15 -11.400PF15847.5; H9KWV3_CALJA/1-312; Major keratinocyte cell envelope protein  ali follow..  11  47...GSSGGSGGSGCGYSGGGGSGCGGGSSGGGGGGGFGGCGGGSGGSVKYSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGSSGGSSGQAVQCQSYGGVSSGGSSGGGSGCFSSGGGGGGSSCGGGSSGGGGSGYVSSQQVTQTSCAPQQSYGAGSSGGGGGGGGGSCFSSGGGGGGSGCGGGSSGGCVISGGGSGCGGGSSGGGGGGSSGGGSGSGKGVPVCHQTQQKQAPTWPCK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 312
16 -11.400PF06121.14; I3N7Y4_ICTTR/15-202; Domain of Unknown Function (DUF959 topsan)  ali follow..  1LLTCCLVPSWADLLTLDWLWSTDLADSRDTLVSQPQGSLPVQPAAAPATHVAPQDDPAEQRTAPASPRPPLENPKAAPSRAPGAPISAAASAAPAASPDTREENVAGVGAKILSIAQGIQSIVQLWNEATPTQSSAGSASAPTDPLTLAGPSGPPEESGTTLGPHRGAPGSLGTWTAESGTLAVPTQS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188
17 -11.400PF16768.5; G1SMJ2_RABIT/2-292; Nucleoporin homology of Germinal-centre associated nuclear protein  ali follow..  27....AKPPFRFGQPSLFGQNNTLSGKNSGFSQASSFPAASGVSHSSSVQTLGFAQTSSAGLFSGLEHTPTFAATSGPSSSSVPANPGFSFK----SSTNLEVFPSTSTFGPEGGELPGSGFGKTEFTFKPLENAVFRPILANESEPEKTQSQITSGFFTFSHPISSGPGGLAPFSFPPVTSSSTTNSNFTFSKPVNTNNSSSAFAPALSGQNAEEEKRGSKSGFGSCNSSFSSFPMSSVSGGESFPVSKTGVRQGCEEAVSQVEPLPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 286
18 -11.300PF13836.6; H0YLA6_HUMAN/45-229; Domain of unknown function (DUF4195 topsan)  ali follow..  2FVGEISSSKPAISNILNRVNPSSYSRGLKNGALSRGITAAFKPTSQHYTNPTSNPVPASPINFHPESRSSDSSVIVQPFSKPGYITNSSRVVSNKSSELLFDLTQDTGLSHYQGGPTLSMAGMSESSFLSKRPSTSEVNNVNPKKPKPSESVSGANSSAVLPSVKSPSVTSSQAMLAKGTNTSS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 185
19 -11.000PF08549.10; E3Q6J3_COLGM/3-717; Fungal domain of unknown function (DUF1750 topsan)  ali follow..  395.IKNSVQEHGPEPWRIEGHYTDSEDNSGPWSQKHNKKVDEIVAQVEANLGRQIEVLHNVHRIQDFQEPAPEPVKEPSPVPPPASSLPPAAGADTGALGSRRPSQAGSTHSGVMVGDSDIDMGGTAAGLLDEMHTGFSANSTPLNNFPTPQTHMSALNSTAGTPANANAPSPAPVPPTIPEETETQASAGASAGAAEDVTMGNTGSTKNTPATAPDHGTGSGEWVVVPKGGTSPDPGAGAATSTGATEGDEPKAAAKIPSAAGTPVETQTPGGFSSLGDLDSAGDAMASYGASMADGLDMNMEMEDSAFGDAFHGVSSTNT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 715
20 -10.900PF06193.11; A4_VAR67/1-271; Orthopoxvirus A5L protein-like  ali follow..  5..................NKFSQGLAESSTPKSSIYYSEEKDLDIKKDEAIEIGLKSQESYYQRQLREQLARDNMMAASRQPIQPLQPTIHITPLQVPTPAPTPKPRQQQTNTSSDMSNLFDWLSADDNTQPSSLLPALTPINAVQDIISKFNKDQKTTTTPSTQPSQTLPTTTCTQQSDGSISCTTPTVTPPQPPIVATVCTPTPTGGTVCTTAQQNPNPGATSQQNLDNMALKDLMSSVEKDMRQLQAETNDLVTNVYDAREYT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 252
21 -10.900PF03546.14; F7CZ04_HORSE/315-795; Treacher Collins syndrome protein Treacle  ali follow..  19..RPEEDSESSSEESDSEEETPAAKTPLQPSGKTPQVKAASVPTKESPRKGTTPAPPGKAGPVAAQAKAGRPEEDSESSSGESDSDGEAPAARPLTSSSAQAKPLGKNSQVRAASTVGMGPSGKGAVPAPPGKAASTATLVLVGKQEEDSESSSEESDSEREAPAQAKSSGKILQKTGPVATQIKVERSKEDSESSEDESESEEEVAAAVTPAQAKPAMKTPQTKASPTKGSPVPAARVGTPAPWKAEAVTSPACASSPAVARGTQRPEQDSSSSEESESEEEKAPASVRKNPPAKAASAPTKGPSGQGNAPLLPGKAGPAVAQVKAEMHDDSESSEEESDSEEVAVTPAQVKPSVKTPQTKASPASARAALAPGPSSAVRKPSRGPQPRQSSAISVRGQVSVLAGGKADAAAARAQPGPVRGSQEDSESSSEEDSDSEGAAPVPAQAKPSGKTAQVRTASAPTK............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 481
22 -10.500PF11725.8; Q887C9_PSESM/17-1794; AvrE-family Type-III effector proteins (T3Es)  ali follow..  1.........TVTPDARAATDLQERAEQPRQRSSHSLSSVGKRALKSVGKLFQKSKAP---------QQKAATPPTAKNVKTPPPASNVATPRNKARESGFSNSSPQNTHSAPKSILRNHPNQASSSGAQTHEIHPEAAPRKNLRVRFDLPQDRLERSPSYLDSDNPMTDEEAVANATRQFRSPDSHLQGSDGTRISMLATDPDQPSSSGSKIGDSDGPIPPREPMLWRSNGGRFELKDEKLVRNSEPQGSIQLDAKGKPDFSTFNTPGLAPLLDSILAT------------------------------------PKQTYLAHQSKDGVHGHQLLQANGHLLHLAQDDSSLAVIRSSNEALLIEGKKPPAVKMEREDGNIHIDTASGRKTQELPGKAHIAHITNVLLSHDGERMR------------------------------VHEDRLYQFDPISTRWKIPEGLED-----TAFNSLSTGG......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 395
23 -10.400PF05539.11; Q65305_TRTV/1-413; Pneumovirinae attachment membrane glycoprotein G  ali follow..  61.CVDTYWAENGSLHPGQSTENTSTRGKTTTKDPRRLQATGAGKFESCGYVQVVDGDMHDR-SYAVLGGVDCLGLLALCESGPICQGDTWSEDGNFCRCTFSSHGVSCCKKPKSKATTAQRNSKPANSKSTPPVHSDRASKEHNPSQGEQPRRGPTSSKTTIASTPSTEDTAKPTISKPKLTIRPSQRGPSGSTKAASSTPSHKTNTRGTSKTTDQRPRTGPTPERPRQTHSTATPPPTTPIHKGRAPTPKPTTDLKVNPREGSTSPTAIQKNPTTQSNLVD.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 339
24 -10.300PF05467.11; VU47_HHV6Z/1-677; Herpesvirus glycoprotein U47  ali follow..  228..RAIVNFHSILTTTPSSTPSSTSASITSPHIPSTNTPTPEPSPVTKNFTELQTDTIKVTPNTPTITAQTTESIKKVVKRSDFPRPMYTPTDIPTLTIRRNATIKTEQNTENPTENPKSPPKPTNFENTTIRIPETFESTTVATNTTQKLESTTFATTIGIEEISDNIYSSPKNSIYLKSKSQQSTTKFTDTEHTTPILKFTTWQDAARTYMSHNTEVQNMTENFIKISLGETMGITPKEPTNPTQLLNVKNQTEYANETHSTEVQTVKTFKEDRFQRTTLKSSSEPPTVQTLSVTPKKKLPSNVTAKTEVQVTNNALPSSNSSHSITKVTEEPKQNRMSASTHGEINHTEIPRMTPILNAHTWEKSTTPQWPFTAETSLTTSSKSAILTWSNLLTTPKEPLTNTSLRSTNHITTQLTTSNRTQSAKLTKAHVSSQTTNIYPQTITERST........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 675
25 -10.100PF12016.8; F7EW99_MONDO/1-337; Stonin 2  ali follow..  43...SDRSESSSGENQTVDGESQDFSQSEQGDSSEKLGLISEPPSPSENLVQPKPDLASAISSWVQFEEDTPWTSTLPAHKETAPPLTTSCWTCPSFDSLGRCPLASESSWTTHSEDTSSPSIGPSYTDMQALDAEEQTSGGASGADSADNSSSLQEDEEVEMETISWNTSGPAMNGHSATPVTTARFPSWVTFDDNEISCTLPQSTSTLKPDPISTVPPIQDVNYNLTESFKKRERPKSNLVDFSKVQKLEISSLNQSPSVSEPPPWRATNPFLNETLKDVQPSPINPFSAFFEEQE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 336
26 -10.100PF15685.5; F7AJ40_CALJA/2-659; Gametogenetin  ali follow..  10  6..EPSAGGGSRKEQASDRTPDSRRTSLVEPEVTSQAMRLTRGPGSSTTRRLLVPRESQ-------ASPSTLPLTLERPSPVMPPPEEAAAVSAPSLAPAGTLLPGPSKWQRPAGTPAPRSRRLLEASHRGQGDPPSLRSLPPKSPPPPPPPRQLSMKDTVPRAPSQSPPSLEPWKPPPPLLSEWQPADRRITPALSTPTSTPTESQAGPGSQGQTAGRARGGTPPQAGEGEMVRPAASESSVSLLCKVTFKSGPSLAPPAASSSLAAKASLRGGGGGGFFAASGAISYAEVLRQAPLPPGAARPLGEVPRGAQEAEGGDGDGEGCSGPPSAPASQARAPPPPPYTTFPGSKPKFDWVSAPDGPESHFRFNGAGGGVGAPRRRAASAAALSG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 392
27 -10.100PF11018.8; Q2M131_DROPS/41-220; Pupal cuticle protein C1  ali follow..  10  6.....GTTQQNVVRSFGGTVSTYSKNVVTPYSSVSKVDSRITNNVYTPKTLYSAPAPVITKSIYAAAPAPVYAKTVYSAPAPVLTKTVYSAPAPVLAKTVYSAPAPVLAKTVYSAPAPVYAPAPVVTKAVYAAPAPVYAAPAPVYAKTYAAAAPTAFVKYSPAAVVSHASFDGFGSH............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 177
28 -10.100PF14944.6; F6PHN7_XENTR/1-245; Tongue Cancer Chemotherapy Resistant Protein 1  ali follow..  1.MNPVYSPGSSGVPYANAKGIGYPAGFPMGYAAAAPAYSPNMYAGPN---------PAFQPDTRFLHPSCLTKYMLLWTQTIIHCSRKGNFQLPLSRGTSNRNGKVSGAIFRYTPGTPYKVSCSPTSGTVPPYSSSPNPYQTAVYPVRSAYPQQNPYAQQGAYYTQPLYAAPPHVIHHTTVVQPNGMPATMYPAPIPQPRGNGVAMGMVAGTTMAMSAGTLLTSHYPTPVAPHQVTMPTYRPPGTPTYSYVP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 242
29 -10.100PF03154.15; RERE_RAT/567-1558; Atrophin-1 family  ali follow..  5.MRTRRSRGSMSTLRSGRKKQPASPDGRASPVNEDVRSSGRNSPSAASTSSNDSKAEAVK---KSAKKVKEEAASPLKNTKRQREKVASDTEDTDRATSKKTKTQEISRPNSPSEGEGESSDSRSVNDEGSSDPKDIDQDNRSTSPSIPSPQDNESDSDSSAQQQMLQTQPPALQAPSGAASAPSTAPPGTTQLPTPGPTPSATTVPPQGSPATSQPPNQTQSTVAPAAHTLIQQTPTLHPPRLPSPHPPLQPMTAPPSQNSAQPHPQPSLHGQGPPGPHSLQTGPLLQHP----------------------GPPQPFGLTPQSSQGQGPLGPSPAAAHPHSTIQLPASQSALQPQQPPREQPLPPAPLAMPHIKPPPTTPIPQLPAPQAHKHPPHLSGPSPFSMNANLPPPPALKPLSSLSTHHPPSAHPPPLQLMPQSQPLPSSPAQPPGLTQSQSL--PPPAASH........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 445
30 -9.920PF15672.5; H0X6I6_OTOGA/20-333; Cell-membrane associated Mucin15  ali follow..  2.............................SYGDENPEINTTQSIRESLKTVGNQPISLVSEATSNPNEKNLNTSNPITSHSPLLDLLNDMHAMKNISHNLSTETFSGTPKPTSMFSTTPVLVHGYVSKLPWNASITDKNPLLVSSPDTTPTVPLENFTWSLANDTTKPPDNSSSTVGLLPPEPTSKSVTPGIVEQTGWLTTDSESFAGFTPYPEKTTLQPTLKFTNNSKLFPNTSGPQKENRSTGIIFGAILGAILGAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 231
31 -9.840PF15548.6; M3YV15_MUSPF/13-543; Domain of unknown function (DUF4655 topsan)  ali follow..  10  1.VK----TNKAGSKVAVSAPKGSEDTNTTSQREQGYILASSSRHASVQMSPSLLRRSEAGHLTTLHSTSDYPQSSSPQSGPGLAGTPIPRGSEIRSKSETSRHPSPHRKSHQNQIASHAVQMQRNVSLSREESTRRGVESKPGRDMSNRNSIPDAKSSRRLSFVDQKDNLQILQEDDPPSKVQYPQGVKIRRRTLVCPKDEAVQTEPIRKGLTATEIRSPRRPSSPEHSSARVSADSRTALRRILGQESEMNRPSSICTEPKALHKNMHVESSLRLSVLKDLDGGRRVSARPDPESVPKHSVFADIKSSP---KISIPTEVESNLRPSTRGDNEVGRRVTISPGGQLLHPAPRVTSRAMSESPPKPTFVTPERSYKQHTQRPSESVYMSPGPSQKPSVHAELELTPRPLPPRSLPRYGPDSSWWTLLSPEVETPQSRPTTPDFESESPPPPD-MMFQREKASPSPPPAPATPPPLSLPKESLNQALLSEVPQAFKCTCKQPIERFSAFFVDVSEE-----------TRVICW......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 530
32 -9.810PF12855.7; A0A0D2DET1_9EURO/2-233; ECL1/2/3 zinc binding proteins  ali follow..  11  18........................................................PSNTILEACRRKDSAKPLSASASAMSPMVSSPPTSPPPSSTPTLRGAVAVKPSSSSPPDYPVGSSRIPTDIHHFRSDLDPTEWKPKLPYRASGSSEAFTYLSRFHEVMTAGDGGEDSDPLRSENRGLRHKSTASLSTLPTTATTTPSLGNTPTTMASTSSTSTSFDGRYDGNNTNNEYGFAFSTRPLPPRRNPMYYYSASTSYVKGIDLTP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 232
33 -9.770PF15367.6; F6STE1_HORSE/1-391; Calcium-binding and spermatid-specific protein 1  ali follow..  1.MAEDGVPKIYSHPPTESSKTTTEATIFFGAENTIPRSETTITSEGDHITSVNDHMQESDFSTTTYNKLTSLKERLKSEDDAESHILKSSTEKDITTLTGTTNSMASDCITEDFISMKIGNISSPVATVSLIDFSTNRAKEDVFLDTIGSGDEDVSTTSEVSGTLKDSTTNTADTPALPANNDSSSVKSNVAADEAVQITDSSIPEAEISPATEKNVTTIPDITTVTEEKITEIDLILPEDDPNVVPKLTDSDEEKFITVFELTTTVERDKDNPEDIPLTDEESTEEINVWTEREIANEAEKYPVLLS---------AVESRYDFIVPASVATNIKEDSSTMTKEDLSENNRMESVSKDTEAFSGTTPDLDVPNQTEDNCTTETGVFK......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 380
34 -9.710PF11179.8; A0A0R3NSG9_DROPS/88-947; Protein of unknown function (DUF2967 topsan)  ali follow..  10IFRDSSPARPATSASGAPITAAPAPTTSRSRTKAMTAAVTNAAQGRGTNSNSNAIKSRPPACYMSTRSAAMMALTLGHTSGGSSNVKSSSAQQTSTPVLPQAVSIPSSSPRPTNRNVPNVASPTSSASRSKPSTPTATRAAVAAALNGGGIFSGGSNSSGSDNDGFSTSGSSTATALRRLYFKSGRSIKNKINASTSSSSATPLNGLALNPVSSAYHNSVSGCGPAMHSVGVGGGVPKLVVMGTSSASIPDTNINTSTDSASTLITNVTHTDTSETCDSLDLGDNSGPSEPLFSSLEE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 307
35 -9.700PF15741.5; U3I1Q0_ANAPL/22-754; Ligand-dependent nuclear receptor-interacting factor 1  ali follow..  210.VSPVNAVKTVLPKRLQTICPKAATDVSKTLIMTATQMANCSSETVKSDDQKCQQTPMKWIVQESPQLSS---KSSNNVATKILKTLSDMKNVEVNSANILPLCSSGPGGSQTKITPFKDNALTKRGSDVLSAHVDKQASSSSDASLKKETSKLIASTEVTKITNKVVNLVLSKSKGMVLSQKDSKMGANAKVSPSAGLRSDLKSAPAALVTPSVKQRSSTVIQGKSLPLTMSISSGATPITAVGTQENVCQGGKEMIHSPRAASAVLPQSKQECAFSEDWQKVQHEKMDSQGKINQIKHQEKPHWKQYLLTKEERVIPLITSSEKPDERLEEIKRTNALKHPLVVDEQSKDLEDTSKKRKIKSSSVSDSGKRRKTSVKSTTSSNSEDAGPSSILLNRSASPPPVLLQQSISTDFVISPVGRDSEQETCSQNSDVIDSHIPVLVSCEDHTSVFEGSFRDDAFPPPDLDETIRDEK-IKRLKQLLREREAALEEMRRKMQQ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 733
36 -9.640PF09786.9; B9HQ86_POPTR/12-670; Cytochrome B561, N terminal  ali follow..  4.AYQNPAFSAALTAKSLRPSSASAFSLLSTISRENGLIEKMSFRIFSQEVAYLFAKAAQAVVGLLFIGSVFSIFKAISLYRVKIAGVRITSPSKDARDQPQLTNRQLGLIGVKPKVEPVVSESSKKPPKSNPTSSASNVLVPIHQLITCSHQKSRVGSDKSNAGSGNKMASFSTPSKSRNSPSFYLVPGANSPLPSVQSSPAIDSAVSTPWSDKRASYTKEIRTEEQLEQFLAEVDEKISESAGKYATPPPTIGGFGMASPNTVASPANTPGVTRSTPLRPVRMSPGSQKFTTPPKIGEGDLPPPMSMEESIEAFKNLGIYPQIERWHDRLRQWFSSVLLNPLLDKIESSHIQVMQAAAKLGISITISQVGSDTPSENTATVSSTDRKEWQPTFSLDEDGLLSQLRATLLQALDASTLKLPLSSLQQSPQQNPMISQECVDAITKHQRLLALMRGEWARGLLPHSNVRED----QRIRELAEGTCLKNYE----------------------------------------YPGS--YDKKNKKRTLGLLDDPHLLLYLFCAFLE......................................................................................................................................................................................................................................................... 539
37 -9.560PF05956.11; W5LX76_LEPOC/1760-2115; APC basic domain  ali follow..  2VFRGRTVIYMNPKKETNSSQKPPLKKTSPKTETPVKNPNLAQQRSRSLHRLGRANDSTELSLPKRSSTPPARIPKSTSSGSSQNSTPSRQPQKKLTSPSQSSKQIPKKDVKPTNSPTDKKTSPAASPSPKSPAHKKTQKSPVRIPFMQTPSRQPMASRTISPLVTNQPSPGISRQNTQLKRTLPANRLDLVRMSSTRSSSSESDRAGFLRQLTFIKESPSLLRQRSEIPSSRSVPTSKCASPRKMRPGAPAAFLCSSRCQELKGVGQGPRETQDEGQGQGAQRQRAALSRASSSDRGLSGVRPARRTSSESPCRAPQKNISGAWQRERDTFKRHSSSPHINILKRATSRSSILS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 356
38 -9.540PF06752.12; H2ZVD9_LATCH/575-806; Enhancer of Polycomb C-terminus  ali follow..  17MQKQQLAQFQQKQQSQHSAQQAHQNSQGSRTLDYVSKTLDSASAQFAASAVVSAPGPGRIEVTKDNGSGHSNNLNGVIQPSGTSKTLHSTNTTLSLSPAVSSVQLLRTVAHPNANHLIPTLCTTSPQTLPMSNSCLNNAVHLNNVGVISPINVPPNARSSAPSPAALKLATVATSLERVSKVTPSSAISSMARENHEPERLALNGITETTVAME....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 230
39 -9.540PF06075.12; B9ILI5_POPTR/4-694; Plant protein of unknown function (DUF936 topsan)  ali follow..  124..KEFVIQPVADSEYSVDPIAVYLSNNKKFDEFPRNDHNKKGEVTAKVTRQALAPRDNVMVDETATAKRFSSPATAKRFSSPATAKRSVSVGKKNAALVERDPSPAAKGKRSASPVPSKCMVPSLLAAKEENRKVAREPAIIVPSRYRQPSPSGRKQPSPNARRASISPGKRLSGVKLSPAVSDSVGKKKIANIVAGISKVSEALVGSAKSSRKNWDEIPAAVGSGEMKEKGEAKKKPDLQAILRTQAALSRRLSDANSRQSNQDETSSYEKTKPSSPEGCLDNKNPTCAALGFVVHEKKWTDGSVPLDAVSSELAMQRRALASTAAAEALEEAIATESVVRSLSIFSELASSSKAGNPLPTIDQFISIYDDVVRYSSIAESVAASHCSDHDTTATEKSKSASLWVEAALATDLEIVSLLSNQKNEPPTALRRSLSKRPPQKASSLPTFDPIVGVWTRGHGM--KETVELSMKLQVFVKFIEESLDAGFRVLGECANNGSKSLPLNSSSIAAV---------LSQLKRVNW-----EKLKKKIYGFVIQHVGTTFDNS............................................................................................................................................................................................................................................................... 691
40 -9.480PF04503.13; F7CLE9_XENTR/63-346; Single-stranded DNA binding protein, SSDP  ali follow..  11  1..EHSSEAKAFHDYSAAAAPSPVLGNMPPGDGMPVGPVPPGFFQGPPGSQLSLHAQHLPHNLSNSMIGPQNQPFMSPRYPGGPRPPLRIPNQGLGGVPGSQTLLPSGMDPSRQQGHPNMAGPMQRMSGPRGPLNALGGPAMPGMNMGPGGGRPWPNPGNANSIPYSSASPGNYVGPPGGGGPPGTPIMPSPADSTNSGDNMYTLMNAVPPGGNRPNFPMGPGSDGPMSGLGGMEPHHINGSLGSGDMDSISKNSPNNMNLSNQPGTPRD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 282
41 -9.440PF05109.13; GP350_EBVA8/1-886; Herpes virus major outer envelope glycoprotein (BLLF1)  ali follow..  58..KHKLNLDFGLLTPHTKAVYQPRGAFGGSENATNLFLLELLGAGELALTMRSKKLPINITTGEEQQVSLESVDVYFQDGTMWCHHAEMQNPVYLIPETVPYIKWDNCNSTNITAVVRAQGLDVTLPLSLPTSAQDSNFSVKTEMLGNEIDIECIMEDGEISQVLPGDNKFNITCSGYESHVPSGGILTSTSPVATPIPGTGYAYSLRLTPRPVSRFLGNNSILYVFYSGNGPKASGGDYCIQSNIVFSDEIPASQDMPTNTTDITYVGDNATYSVPMVTSEDANSPNVTVTAFWAWPNNTETDFKCKWTLTSGTPSGCENISGAFASNRTFDITVSGLGTAPKTLIITRTATNATTTTHKVIFSKAPESTTTSPTLNTTGFAAPNTTTGL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 448
42 -9.420PF15694.5; F6REY1_XENTR/178-414; Mediator complex subunit 26 middle domain  ali follow..  5...PTNGIGGSPPENLPSPLDGGLQSNRLEPAENDKHGKIPVNAVRPHTNSPGLVKHPSTSSLLKAVVLQQHSGGLEDVLSHQPRSPRCSSFSPRGTRAELATRQHTTYAPKGSAPSPSQRLPGVDSAHQSPLHPSTPPATAKRLESPRQDRISSPHKPVEQLPSTDCHQVLPRTSQQHTPRSSLVDSQTPRTGFSPESSKVDSDDATSGSDNRKRKKSRLRTEFEGHSADGTGK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 236
43 -9.410PF05349.12; H0ZJB4_TAEGU/37-208; GATA-type transcription activator, N-terminal  ali follow..  1MYQTLAISAA-----QGPTPYDGSPGGFMHSTPSSPVYVPTTRVGSMLPTLPYLQGSGAAQPSHPGGGHAVWSQPAAESPSYSSGGGSHPSGRFPYSPSPPVANGASREPGAYSNSLGARDQYSPLARPLNGSYPGPYTSYVGPQLAPAWPTAPFENSMLHCLQGRAAPIPVRAPSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 172
44 -9.400PF17066.5; I3M3K9_ICTTR/2-265; RBPJ-interacting and tubulin associated protein  ali follow..  5...ELAISGMQTLHLQHRCRGGYRVKAKASYVDETLFGSPVSPRPPPPDFDPPWVQKSD------STRGPITRASPSQTSLSKGSCETTPSRSSTPTLTPKKKNKYRVVRRSPSYCDESLFGSRPAGPEASGMAKGDAAKLRALLWTPPATPRGGHSPRPRETPLRAIHPAGPSKTGPGVAADTRELPSGGRGAPHPPGRGRSQSLTHLNTPSAGFPAHGEGPQAPRPSTSGVTFRSPLVTPRARSVSTSVPATPRQGGATQKPKPPWK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 264
45 -9.340PF15265.6; F6Y0I7_ORNAN/3-538; FAM196 family  ali follow..  10LLKRNSLDSV-SKSQQVRFKEDGANQQPTDVGEADPQETGNPTLTGKTRVSRSHHPPGYSLSLPRSRGGNIRNIAIQTSPSLRKHFPVFKRKKLTASKSLLEMPTESKSSIQLNGNLSEQDAVASDLAYLSITPPFGEEPKRGKRAHPFFSRVVKVQSNGPLSVAMDPGTLGKREKATASTQVPEEGPNSPPCEAKVFICGREPTGELSSMIQPSETSRTDGNTVLPSVSEKPSSCPNATSRVRPHCDSYQADTHDPKSIFPKEDSACTQPAPSSPPLKEACNPPAPLTPSSSPSLFGDLGQSTHLGSASDWVTLSNDNQGLITLAAGNASKSAPSCQGEMEKNSTQSDAPEFKTGLESFHIQPSLPKKEIKAQTNKEIREINQIHLAHGELCDLQGRLQSVEESLHSNQEKIK-----------------------NVIQDL-----EKARALTEGRNFYRTGQDEYDFRQQEGRFHQVLKTLDQVEQIPEMSPPQQVPVDPPVPEK---------IRRKSKKMKKKCFWW......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 535
46 -9.320PF08192.11; SSY5_YEAST/2-693; Peptidase family S64  ali follow..  11  1.VR--NKKKNEEKENTDLPADNEQNAAETSSSNVSGNEERIDPNSHDTNPENANNDDASTTFGSSIQSSSIFSRGRMTYGTGASSSMATSEMRSHSSGHSGSKNSKNLQGFKDVGKPLRAVSFLSPVKEEESQDTQNTLDVSSSTSSTLATSENARENSFTSRRSITLEYIHKS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 175
47 -9.290PF15273.6; G3GW55_CRIGR/212-870; NHS-like  ali follow..  10  148VVSPHAAYSTSVIPNATLLSSSEVIVIHTAQSMGQLDSRMPGSSTYSKIKPRDRPMPRCSLKDDHQSPSHHWNERHIIHSQALASSASSATTLLSLCDSEVPLNAPASRENGSQAIPYHCRNNLNFPAHLPEVDGKSESSYSGDRGHGSSEPWECRASSNGQASPLKPHLATPGCSTPTSNMSSCSLDQTSVKEDARSLYSEDHDDSGHETGNVYNISDGFGNPRHSMVNVFDGRAQRSQGDQANHQDKSLSRNISLRKAKKPPLPPCRTDSLRRVPKKNSQSNGQMLNESLIASLQHSLQQSLPGKGGSSPSQSPCSDFEEPWLPRSRSQSIVSEGSSMTSTTTPNVYSLCGVTPSQSDTSSSFQEEPGNPTGGCSASSEAPTGNGPVCHIQEGSRGPMPQVPGGSVKPKITSPEKSQRVTSPSSGYSSQSNTPTALTPVPVFLKSMSPANGKGKAKPK-VP-KSSLISSVSISSSSTSLSSNTSTE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 659
48 -9.260PF15308.6; F6TS07_MONDO/912-1597; CEP170 C-terminus  ali follow..  140..GKAVVGNGAQKERPSSAPSVQDSVNGGLVASARERLSEKQRRPGLALEGSRRFQVKRNNGTRGSLDFTDDERSSGHPYAPSPDTVTSEPEHQATTVRPTPRRKPSAPPPSPSATKEEQSRVSVNVQKVQQILTRSNSLSTPRPTRASKLRRARLGDTSDNEGTESERATVSNPEATTKQATEGKKLSRLDILAMPRKRAGSFTVPSDLESAPARTGFSGRSVESYYSSRKPTMSEARAAARKTAAAVAATKQPFSRARSGSVRYSSSSNSRRRQQGSDCTSTSEEEYGSTHSSPKHKRSHASTATQTLRATGQNQPRPYSGRDTDEDEEDEEPDHYNFIVQTAEIAEIARLSQTLVKDVAILAREIQDVAGDGDSQSSSGTGHGSSLSSVPNTPASTISAREELVQHIPEASDQNMNDNRDDNYAWRTRPRNREEVIFDNLMLNP-EKMKILFQNTER-MEAKINSENKTSNKEISSILKELRRVQKQ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 666
49 -9.260PF06566.11; G3T473_LOXAF/18-267; Chondroitin sulphate attachment domain  ali follow..  1...................................ARDASSAVEAEGPVKSVLAWEPRANDTRDGAAPSGTGEDETAWTAPADEQAAAGPRVGPEEALEASAAVTGASWLETDSPGLGAVTTEVGSGDAQALPATLPAPDEALGQSSVPPATPEAIRPPSSTPGNKPSPGPELPKESSLEIWLNLGGSTPGPHGLEPTYPFQGTLEPQPASDIIDIDYFEGLDGEGRGADLGSFPGSLGTSEHHPDTDTGGETPSWSLLDLYDDFTPFDESDFYPTTS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 243
50 -9.240PF15380.6; A0A2I3RMY3_PANTR/96-358; Domain of unknown function (DUF4607 topsan)  ali follow..  8.........HTCQYIVPRCSVSTVSFDEESYEELRSSPAPSSETDEAPLIFTARGETEERARGAPKQAWNSSFLEQLVKKPNWAHSVNPVHLEAQGIHISRHTRPKGQPLSSPKKNSGSAARPSTAIGLCRRSQTPGALQSTGPSNTELEPEERMAVPAGAQAHPDIQSRLLGASGNPVGRGAVAMAPEMLPKHPHSPRDRRPQADTSLHGNLAGAPLPLLAGASTHFPSKRLIKVCSSAPPRPTRRFHTVCSQALSRPVVNAHL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 263
51 -9.240PF02084.15; Q7Z0F7_9ECHN/192-449; Bindin  ali follow..  1.............VGGAQEVNYPQMGLPVQGYQGNQLPAVVPGGGLPSGGLAGGGLPVGGLAGG-GLPVGGLAGGGFPGGGLQGGGFQGGGLPGGGGFAETSELSPSETEDLSSAEITADLETGGETINADMMERIRAILGATKIDLPVDINDPYDLGLLLRHLRHHSNLLANIGDPEVRNQVLSAMQEEEQEEEQDAANAVRNEVLNNVNAQRGGGPAPFGGQGQFGGNMGMVPSNMQPQLGMGGYGGMGAPVGMGNAGRYNNYAQGQA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 256
52 -9.200PF07174.11; V5XE16_MYCNE/1-285; Fibronectin-attachment protein (FAP)  ali follow..  8...SSHRRRRTAGLLAAAAAGATAAALTLPVAVSHAEPVPAPPPPVPAEPAPAPGTPAPAPGAPAPTPLPPGVPPPPADPNAPPVDPNAPPPPAPEPGRVDNAAGGFSYVVPEGWRVADATQLSYGQALLTKIPPAGTEQPANDTSVLLGRLDLKLFAGSEADNAKAATRLASDMGEFFMPFPGTRLGQESAPLTAGDLTGSASYYEVKFTDTNKPNGQIWSGVVGTPVAAGTRGQRAPER-LGTANNPVDKAAAVNLAQSIRPWSPPPPPPPPDPN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 285
53 -9.150PF15687.5; W5LTI0_ASTMX/27-312; Nuclear receptor-interacting protein 1 repression 1  ali follow..  16...EAGNNDGEPGNQGTRGIQLPNHGSSPPEKGSPPGASSQHLKKARLLRSGAWSEVEKERKKDAPMGQVNGQVKEHHKAALDSSSQGESTLLASLLQSFSSRLQTVAMSQCITQSNKQLDGESNESAPADKDTFQGFCTASSRLKGLMRKNKQQNHNTVPYSRRNSQDRRSESPRNSQSSATDSMSCAERLKAVATLVKNRSSPASSPKPSVACSQLALLLSSEAHLQQYSREQALKAQLSGRTASERLAAIATQQTMDKRPRESLIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 281
54 -9.020PF12446.8; Q4E5X5_TRYCC/136-277; Protein of unknown function (DUF3682 topsan)  ali follow..  1..............SAGDHGAGSVSSGSSEGPSAPPVAPPVASPAPPGTSGGPSASVDATVVDTSAGRSGGTAGSPGTNPSNTIGDSQTEDQTPAAEANDSSLPEGAAGTTSGTEHTRKEEEEEEEENEKQQQSDETQVQQQQQHEHPAESGEESA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 142
55 -9.010PF12429.8; Q4CVZ4_TRYCC/733-962; Protein of unknown function (DUF3676 topsan)  ali follow..  1....TDVSIASEPRSEESTASHEELTEDDTDEQEEGIVNDLLLAASSSKADAGSSVPESATAAQSAENSHQEDNAQFHQGKTAQQFTLNEAKESMQRDSDVQPQDPQPAELTEVTDVEMSPESNDTEQPEEEGEANDRSDGTTSPVASSLIMETVTGPADGEHQVQQSTELSAENDDVRSTGTGTTGAEQSLSLEAGDGSSERTMGSGSSPTPSKSGAETKSAENTDNISWSE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 229

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 4 2 3 4 1   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Bossy-Wetzel E, Barsoum MJ, Godzik A., Schwarzenbacher R, Lipton SA. Mitochondrial fission in apoptosis, neurodegeneration and aging. Curr Opin Cell Biol. 2003 Dec;15(6):706-16. Review.