current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [P] COG0370 Fe2+ transport system protein B, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .  620    .  630    .  640    .  650    .  660
# Score Template Links and tools%idFirst MSQNTYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEYVGNWSGVTVEKKVGTLRSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTRFLLEEKFDCMLNIVDSSQIERNLNLTVQLLEYGAPVVMGLNMIDVAAGRGIHLNIQNLAKKLRIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAIPLVLQYGEPAEKAIKEIQALTKELIPAKQSRWLAIQFLSKNEVTEAFLTSNSAFEQLQQIRAELESELNGKLENHFHQVRASYIHDICLTSVEYTRNSDIPLSDKLDKIFTHKLLGIPIFLGIMWLIFQITFTWVGAPLSDMLDGFIGGSLTDWVTSFLTTIGASGFIIDLVADGIIAGVGGVLVFVPQILVIFFFISVLEDSGYMARIAVVMDRVMEIFGLNGKAFIPMIIGFGCNVPGIMAARSIEESKERTLTILVSPFMSCSARLPVYALFVGVFFEKHQALVVLSLYVIGILMALIVTKILSKTILKKDNSVFVVELPPYRLPSLKTLWRSTWEKGKGFLRKAGTFIFAGSVIIWLLNYAGPSGLDVPMGESFLAIIGGMLAPLLVPLGFGTWQAGATLIPGFLAKEVVVSTMAIIYAVGESSLGSIVSTFYTPLSAYCFMLFILLYIPCLATVAAIRKETSSWKWTAFSVAYPLVTAYVLVFLVYQIGSLFVLast
1 -207.000[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali  100  1MSQNTYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEYVGNWSGVTVEKKVGTLRSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTRFLLEEKFDCMLNIVDSSQIERNLNLTVQLLEYGAPVVMGLNMIDVAAGRGIHLNIQNLAKKLRIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAIPLVLQYGEPAEKAIKEIQALTKELIPAKQSRWLAIQFLSKNEVTEAFLTSNSAFEQLQQIRAELESELNGKLENHFHQVRASYIHDICLTSVEYTRNSDIPLSDKLDKIFTHKLLGIPIFLGIMWLIFQITFTWVGAPLSDMLDGFIGGSLTDWVTSFLTTIGASGFIIDLVADGIIAGVGGVLVFVPQILVIFFFISVLEDSGYMARIAVVMDRVMEIFGLNGKAFIPMIIGFGCNVPGIMAARSIEESKERTLTILVSPFMSCSARLPVYALFVGVFFEKHQALVVLSLYVIGILMALIVTKILSKTILKKDNSVFVVELPPYRLPSLKTLWRSTWEKGKGFLRKAGTFIFAGSVIIWLLNYAGPSGLDVPMGESFLAIIGGMLAPLLVPLGFGTWQAGATLIPGFLAKEVVVSTMAIIYAVGESSLGSIVSTFYTPLSAYCFMLFILLYIPCLATVAAIRKETSSWKWTAFSVAYPLVTAYVLVFLVYQIGSLFV 664
2 -30.200[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  26  164....TVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGAEPEVADYPFTTKGIQIGHLKWKRIQVIDTPGLLDRPVEDMNNIELQAMVLENIADVIMFIFDASELESQYSLYLGIRSVDIPVVTVFNKMDLAENVKYLEEYINMVE----DPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 330
3 -27.200[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  16  1MK--RIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYTLA---------RKTQAVEFNDKGDIDTPGEYFNHPRWYHALIT----TLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLDIGVSKRQIAVISKTDMPDADVAATRKLLLETGFEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGEKTHHSE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 159
4 -27.000[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  18  137....EFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLTSKKPGKT-QCINHFRINDKWYLVDLPG-YGYASAPHELKFTKDYFLNSTLVSVFLLVDASIKPIDLEYASWLGQNQVPMTLIFTKCDKRKKKKNEANIKEFQDLIQ-PWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRNY..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 314
5 -26.500[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  18  27....EIALAGRSNVGKSSFINTMLNRKNRTSGKPGKTQLLNFFNIDD-KMRFVDVPG-YGYARVSKKERMIEEYLTTREN-AVVSLVDLRH-ADDVQMYEFLKYYEIPVIIVATKADKIPRGKWNKHESAIKKKLNFDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 195
6 -24.900[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  18  37.YEPVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSVSDVAACTRDPLRFRLQEHFMTIVDLPGVGE-SGVRDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADD-DEHFYRQVIGEAYRHKMLFVISQSDKAEKQNISRKICLLHELF--PVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLPREPS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 221
7 -24.000[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  16  170....TVLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVDVQPYAFTTKSLFVGHTKYLRYQVIDTPGILPFEDRNIIEMCSITALAH--RAAVLFFLDISTIAQQAALFHSIKSLNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDRKLIEEMEQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERLLDQRVEAKMKSKKINDHLNRFHVAIPKPRDSIERLPCIPQVVLEAKAKEAAAMEKRKTEKDLEEEAGVYSASLKKNYILQHDEWKEDIMPEILDG---------HNVADFIDPDILQRL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 462
8 -21.700[R] COG1159 GTPase  ali follow..  19  11.....IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISTSRKAQTTRHRIVGIHTEGPYQAIDTPGLHMEEKRAINRLMNKAASSSGDVELVIFVVEGTR-PDDEMVLNKLRDGKAPVILAVNKVDNVQEKVDLLPHLQFLASQ-LDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 173
9 -21.600[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  14  1MATPVVALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRDAVADFPGLTRDRKYGHIAGYDFIVIDTGGIDGTEEGVEEKMAEQSLLAIDEADIVLFLVDARATAADIGIANYLRQQNKITVVVANKTDGIDADSHCAEFYQLG-----EIEQIAASQGRGVTQLMEQVLAPFAEK----------------------------------------MENADENDRTSEEEQDEWEQEFDFDSEEDTALIDDALDEELEEEQDKNIKIAIVGRPNVGKSTLTNRIDRVVVFDMPGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGVRKRGKVHLAVEKFSVIKTLQAIQDANVVLLTIDARENISDQDLSLLGFIL-LVIVVNKWDDQDVKDRVKSELDRRLDFIDFARVHFISALHGSGVGNLFDSIKEAYACATQKMTTSLLTRILQ.......................................................................................................................................................................................................................................... 402
10 -19.500[T] KOG1487 GTP-binding protein DRG1 (ODN superfamily)  ali follow..  16  66....RIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSEVAAYEFTTLTTVPGRYKGAKIQLLDLPGI--IEGAKDGKGRGRQVIVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENELENSKPPNIGFKKKDKGGINLTATCPQSELDAETVKSILAEYKIHNADVTLRSDAT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 226
11 -19.500[R] COG1163 Predicted GTPase  ali follow..  16  67....SVGFVGFPSVGKSTLLSKLTGTESEAAEYEFTTLVTVPGRYKGAKIQMLDLPGI--IDGAKDGRGRGKQVIVARTCNLLFIILDVNKPLHHKQIIEKELEGKTPPDILIKKKEKGGIS--NDEIRAVMSEYRINSAEIAFRCDATVDDLIDVLEA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 237
12 -19.300[T] KOG1486 GTP-binding protein DRG2 (ODN superfamily)  ali follow..  13  64....RVALIGFPSVGKSTLLTMLTGTHSEAASYEFTTLTCIPGHYNDTKIQLLDLPGI--IEGASEGKGRGRQVIVAKSSDLVLMVLDASKSEGHRQILTKELEAKTPPQIYFKKKKTGGIS--EKLCYQILHEYKIHNAEVLFRENATVDDFIDVIEGNRKYIKCVYVYNKIDVVGIDDVDRLSIVISCNLKLNLDRLLARMWDEMGLVRVYSKPQGQQPDFDEPFVLSSDRGGCTVEDFCNHVHRTLVKDMKYALVWGTSTRHNPQNCGLSQHLEDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 359
13 -18.200[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  20  342.....LGLIGLPNAGKSTILNKISNAKPKIGHWQFTTLSPTIGTVSQDVFTVADIPGI--IQGASLDKGMGLEFLRHERSNGWVFVLDLSNLIEEVGTLEKVKT--KNILIVCNKVDIDAEKSKYLQVEKFSKSQEWDCVPISALREKT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 499
14 -18.000[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  17  54.KSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSHQGAVTSMEPNEGTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLEEYL--------PRAAAVVFVVDALEFLPDILTNASVIKNKTPVLLCCNKTDKVTAHTKEFIRKQMEKEI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 198
15 -17.700[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  13  19.EEMELTLVGLQFSGKTTFVNVIASGQFAEDMIPTVGFNMRKITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSMWER----------RGVNAIVYMVDAADLDKLEASRNELHSLGIPVLVLGNKRDLPGA----LDETGLIERMNLSCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSQSR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186
16 -16.800[R] COG0536 Predicted GTPase  ali follow..  20  162.....VGLVGFPSAGKSSLISVMSAAKPKIGDYPFTTLQPNLGNVGHETFTMADVPGL--IPGASEGKGLGLDFLRHERTSVLVHVVDTATLEAELAAYQSALDSQRPRLVVLNKADVPEAEEAEFLKEDIEKQFGWPVFIISAVARKGLDPLKYKLLEIVQDARKK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 346
17 -16.500[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  18  16.QEVRILLLGLDNAGKTTLLKQLAS-EDISHITPTQGFNIKSVQSQGFKLNVWDIGGQRKIRPYWKN----------ENTDILIYVIDSADRKRFEETGQELAELCVPVLIFANKQDLLTA----APASEIAEGLNLHIQSCSALTGEGVQDGMNWVCKNVNAKKK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 182
18 -16.400[J] COG0012 Predicted GTPase, probable translation factor  ali follow..  19  1...MEIGVVGKPNVGKSTFFSAATLVDVEIANYPFTTIDANVGVTY-IPVKMIDVAGL--VPGAHEGRGLGNKFLDDRMASALIHVVDIEFLEREIDFASEIRRINKPMIIAANKADAASEEQIN-RLIKEGEKRGYIVVPTSAAAELTLRKAAKA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 263
19 -16.400[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  20  16.REMRILILGLDGAGKTTILYRLQ-VGEVVTTIPTIGFNVEQVTYKNLKFQVWDLGGQTSIRPYWRC----------SNTDAIIYVVDSADRDRIGISKDELLYMGAILVVLANKQDMDGC----MTVAEVHHALGLEIFKTSATKGEGLDQAMDWLSNTLQSRK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181
20 -16.300[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  17  20.KEMRILMLGLDAAGKTTILYKLK-LNQSVVTIPTVGFNVETVTYKNIKFNVWDVGGQDKIRP------LWRHYF--TGTKGLIFVVDSADSNRISEARQELHRIDCLLLVLANKQDLPGA----LSPAQITDVLQLDVQPTCALTGDGLLEGLAWLSQNAKLK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 184
21 -16.300[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  18  16.KEMRILMVGLDAAGKTTILYKLK-LGEIVTTIPTIGFNVETVEYKNISFTVWDVGGQDKIRPLWRH----------QNTQGLIFVVDSNDRDRVVEARDELHRMDAVLLVFANKQDLPNA----MNAAEITDKLGLHIQSTCATSGEGLYEGLDWLSNNIASKA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181
22 -16.300[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  18  19.KEAKILFLGLDNAGKTTLLHMLKD-ERLVQHQPTQHPTSEELSIGKIKFKAFDLGGHQIA------RRVWKDYY--AKVDAVVYLVDAYDKERFAESKRELDALTVPFLILGNKIDIPYA----ASEDELRYHLGLTVFMCSIVRKMGYGEGFKWLSQYIN...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 193
23 -16.300[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  19  1MRENKIIFTGPVGVGKTTAIAAISASDMTLDRKRNTTVAMDYGAIEDTKVHLYGTPG--------QERFNFMWEILSQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFFLHSFKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLKHNLNVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSIDPG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 175
24 -16.300[R] COG0486 Predicted GTPase  ali follow..  18  226.EGMKVVIAGRPNAGKSSLLNALAGREAAVTDIAGTTRDVLREHIDGMPLHIIDTAGLREATDEVERIGIVRAWSEIEQADRILLMLDSTE-EKVRSEFLTKLPSNIPVTIVRNKADLSGEN------EGIVEQNGYTVITLSAKTQQGIALLREHLKQSMGYQTNMARRRHLEALEQAATHLQQGHVQLTQFYAGELLAEELRRVQNHLSEITGQFTSDDLLGNIFSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 460
25 -16.100[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  17  15.RELRLLMLGLDNAGKTTILKKFNG-EDIDTISPTLGFNIKTLEHRGFKLNIWDVGGQKSLRS------YWRNYF--ESTDGLIWVVDSADRQRMQDCQRELQSLGATLLIFANKQDLPGA----LSSNAIREALELDIQGCSAVTGENLLPGIDWLLDDISSR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 179
26 -16.100[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  18  17.KELRILILGLDGAGKTTILYRLQ-IGEVVTTKPTIGFNVETLSYKNLKLNVWDLGGQTSIRPYWRC----------ADTAAVIFVVDSTDKDRMSTASKELHLMDAALLVFANKQDQPGA----LSASEVSKELNLVIVASSAIKGEGITEGLDWLIDVIKEEQ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
27 -15.400[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  12  39QATINIGTIGHVAHGKSTVVKAISGVDPSCPRPECYRSCGSSMPDEVRHVSFVDCPG---------HDILMATMLNGAVMDAALLLIAGNE-TSEHLAAIEIMKLK-HILILQNKIDLVKERQAKEQYEQILAFVGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPVPPRDFTSEPRLIVIRSFD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 263
28 -15.300[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  22  16.EQYSILILGLDNAGKTTFLETLKKEYEKIQPTVGQNVATIP---SKQILKFWDVGGQESLRS------MWSEYY--SLCHGIIFIVDSSDRERLDECSTTLQSVGVPILMLANKQDRQDR----MEVQDIKEVFNKIVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNKK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 191
29 -15.300[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  20  352.SGLQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAVTEVAGTTRDVVEANVRGVPITLLDTAGIRETNDIVEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVE-EEDTELLRKIQS-KQPMILVMNKIDCAPPGSCDLEDQRKKEEVFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGGHQWTVNQRQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQISGQDVSEEVLSSIFAK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 608
30 -14.800[R] COG2262 GTPases  ali follow..  17  199....TVSLVGYTNAGKSTLFNRITEARVYAADQLFATLDPTLRRIDVGETVLADTVGFIRHLPHDLVAAFKATLQETRQATLLLHVIDAADVQENIEAVNTVLE-EIPTLLVMNKIDMLEDFEPRIDRDEENK----IRVWLSAQTGAGIPQLFQALTERLSGEVAQHTLRLPPQEGRLRSRFYQ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 385
31 -14.500[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  16  4QSEINIGLVGHVDHGKTTLTKALSGVTHSEETKRGISIRLGYADITLRKVSFVDAPG---------HETLMATMLSGALMDGAILVIAANE-TKEHLMALDVIGVK-DVIVVQNKIDIVSKERALESYREIKEFVDAPIIPVSAQQGANIDILIETIEERIKTPKRDVDKPARMYVARSFD................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 217
32 -14.000[R] KOG0410 Predicted GTP binding protein  ali follow..  16  311....VVSLVGYTNAGKSTLLNQLTGANVLAENRLFATLDPTTRRVNGKEFLLTDTVGFIQKLPTTLVAAFRATLEEIAESSLLVHVVDISHAEQQIEAVEKVMS-SIPKLVVWNKVDRVDDP----QKVKLEAEETGDTICISALTGEGLDDFCNAVHEKLKDSMVWVEALLPFDKGDLLSTIHKVGMVKETEYTENGTLIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 514
33 -13.800[J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3  ali follow..  14  14.KRRTFAIISHPDAGKTTITEKVGRAIQVAGT--GISVTTSVMQFGDCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAV--------DSCLMVIDAAK-DRTRKLMEVTRLRDTPIVTFMNKLDREIRDPMEL-MDEVENELKIACSPICGKEFKGVYHIHRDETILYTSGQGHTIQEERIIKGLDNPELDQAVGAD--------LAAQLREELELVLGASHEFDRELFLQGELTPV---FGTALGNFGVDHMLDGLTQWAERVVEASEEKFTGFVFKIQANMDPKHRDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNHVRLGKQVNISDAVTFMAGDRARAEEAFAGDIIGDTFTQGETLKFTGIPNFAPELFRRIRLRDPLKQKQLLKGLVQLSEEGAVQVFRPLQNNDLIVGAVGVLQFDVVVSRLKSE......................................................................................................................................................................................................................................................... 458
34 -13.600[J] KOG0460 Mitochondrial translation elongation factor Tu  ali follow..  16  52.PHVNIGTIGHVDHGKTTLTAAITKCLSDLGQ--GITISSAHVEYENRHYAHVDCPG---------HADYIKNMITGATMDGAIIVVSATD-TREHLLLARQVGVK-QIVVYINKVDMVEPDMIELVEMEMRELLGDNTPIVSGSALCALEGREPEI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 226
35 -13.500[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  24  1MKNIRFSIIAHIDHGKSTLSDRLCGGSMDLERERGITIKAQSVTLETYQLNFIDTPGHVDFSY-----EVSRSL---AACEGALLVVDAGQEAQTLANCYTAIEMNLEVVPILNKIDLADPERVAEEIEDIVGIDAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAPE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 184
36 -13.400[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  15  18.NSYRMVVLGASRVGKSSIVSRFLNGRFEDQYTP--TIERKVYNIRGDQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFI-----LVFSLDNRESFDEVKRLQKQILEVELPMVICGNKNDHGELC--QVPTTEVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMAKLPHE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 195
37 -13.400[R] KOG1491 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  13  19.NNLKAGIVGLANVGKSTFFQAITRCPGNPANYPFATIDPEEARVI-AHLTVYDIAGL--TKGASAGEGLGNAFLSHRSVDSIYQVVRCFD--------------DAEIIHVEGDVDPVR------DLEIINQELRLKDIEFAQKALEGAEKIAKRGGQSLEVKQKKEEMDLITKIIKLLESGQRVANHSWTSKEVEIINSMFLLTAKPCI-YLINLSERDYIRKKNKHLLRIKEWVDKYSPGDLIIPFSVSLEERLSHMSPEDAEEELKKLQTISALPKIITTMRQKLDLISF---FTCGPDEVREWT-----------IRRGTKAPQAAGVIHNDLMNT------------------FILAQVMKCEDVFEYKDDSAIKAAGKLMQKGKDYV--IIYFRAGAGK.................................................................................................................................................................................................................................................................. 393
38 -13.400[R] COG5258 GTPase  ali follow..  19  105PPTVTVVALGNVDAGKSTLVGVLTTGRLDDGK-TGRTSAVSLRLLSDKLVLLVDVGG---------HERYLRTALFSSQPDYVMLVVAANSTKEHLGIAVAI---GIPVFVVVTRIDITPSEVFQKTVEEVVRILKAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLPRRRRWDYGGEFLMYISDIYL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 348
39 -13.100[R] KOG2485 Conserved ATP/GTP binding protein  ali follow..  17  140.PTLLVMVVGVPNVGKSALINSIHQIAATVGPLPGVTQDIAGFKIHRPSIYVLDSPGV--LVPSIPDIETGLKLALSGS--VKDSVVGEERIAQYF---LAILNIRGTPLHWKYLVEGINEGPHADCIDKPSYNLK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 280
40 -12.900[S] COG0700 Uncharacterized membrane protein  ali follow..  16  9.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VMDMFIDGARRGFTATTNLLPNVVMAFVIIQALKITGLLDWVGHICQPVMALWGLPGEAATVLLASLMSMGGAVGVAASLATAGGHDVTVLLPAIYLMGNPVQNVGRCLGTAEVNAKYYPHIAVCAINALLSIWVMQLI................................................................................................................................................................................................ 152
41 -12.900[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  11  74.RHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDK-EGTDGDKAYLMTEGSDLLRDDLVLVDSPG---TDVTTELDSWIDKFC--LDADVFVLVANSES-EKHFFHKVNEWLSKPNIFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQHMERCRIFFVSAKEVLSARKQKAQGMPESGVALAEGFHARLQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQILATVKNIMDSVNLAAEDKRHYSVEEREDQIDRLDFIRNQMNLLTLDVKKKIKEVTEEVANKVSCAMTDEICR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 419
42 -12.300[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  12  44....NFGIVAHVDHGKSTLADRLCGAVPPGQK--GITVKAQTAAHRGYLLNLIDTPGHVDFSA-----EVSRSL---AVCDGILLLVAANQQAQTIANFWLAFEKNIQIIPVINKIDLADIKSVETQLKNLFEFNPEECLHISAKSGLNVDKVLEAIIDRVPAPTAIIDAPFRSMI----------FDSYFDHFRGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQSYQNEKVYDVSEVGVMRPEMVKCTELRAGQVGYLVCNMRTVNEAVVG----------ETLFAETTSRDSVKTFAEIKGVKPTVYAGLFPVETSDYESLKQAVERLCLNDPSVTVIPDSSKALGLGWRIGFLGVL------------------------HMEVFGARLSQEYDAS----------VILCQPSVEYRAKIKDNETIRKKR-----ILDPSKFPDESDVDSFLEPMVKVRMIVPNEMMGTVNGLCSECRGERGEITSIDSTRLVIL--WRLP-LAEVAVDFFERLKKLTSGYASFILINSKEVSEFSQIIPAAMARDRAKILVQRLKREIPTIKACIGSSTKALSQIVIQPM-KRDFSQLLKGNFGGGGMERLNKKLSHQKKGKERMKMV----VQIPKEAFLNVLKR.................................. 645
43 -12.100[J] KOG0468 U5 snRNP-specific protein  ali follow..  11  133....NVALVGHLHHGKTTFVDCLTHPQFETME--GCSIKATPVTLKSYLLNIFDTPGHVNF---SDEATAAMRMS-----DGVVLFIDAAEMLNTERLLKHAVQERQAITVCINKIDRLILE-LKLPPQDAYFKLKHIVEEVNG----STYGAPDDNLLVSPILGNVCFASSLYGFCFTLKSFAKLYADTYEGVAYLDFA-KRLWGDMYFNSKTRKFSKKQPHNSAQRSFVE--------FILEPMYKLIAQVVGDVDTTLSDTLAELNVRVSKEEMKS--IRPLLRLVCNRFMGDCSGFVDMCVEHIKSPL------------NAKRKVDHIYTGPKEGDIYRDMISCNQYGTLMVHSSKMYPNDDCTFFQVLARIVSGTLHA----------------GQEVRVLGENYTLQDEEDRILQVGRLWVFESRYKVELNRVPAGNW-----------VLIEGIDQCIVKTSTIVDIN-VPEDLYIFRPLKFNTQSIIKIAVEPVNPSELPKMLDGLRKVNKSYPLLST--------RVEESGEHVILGTGELLDCVMHDLRKMYSEIDIKVADPVVACETVVETSSLKCFAETPNKKNKITMISEPL.......................................................... 695
44 -11.800[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  13  179.RSPVVTIMGHVDHGKTTLLDKFRKTQVAAVETGGIT--QHIGAFSGEKITFLDTPGHAAFSAMRARGAQVTDIV------VLVVAADDGVMKQTVESIQHAKDAQVPIILAVNKCDKAEADPEKVKKELLAYDVDVQAVPVSALTGDNLMALAEATAEMLELKADPNGPVEGTVIESFTDK--KTIDEAYPSMPVGITGWRDLPSAGEEILEVESEPRAREVVDWRKYEQEQEKGQEDLKIIEEKRKEHKEAHQKAREKYGHLLWKKRSILRFLERKEQIP----------KPKEKRERDSNVLSVIIKGDVDGSVEAILNIIDTYDASHECELELVHFGVGDISANDVNLAETFDGVIYGFNVAAKKGVKIKLHKIIYRLVEDL-PVGEASILATVTEGKKKVPVAGCRVQKGQLEKQKKFKLT.............................................................................................................................................................................................................................................. 662
45 -11.800[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  14  10...IKMVVVGNGAVGKSSMIQRYCKGIKDYKKTIGVDFLERQIQVNDEDVRL-----LWDTAGQEEFDAITKAYY--RGAQACVLVFSTTDRGSFEAVSSWREKVDIPTVLVQNKIDLLDDSCIKNEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKYLQKLK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
46 -11.800[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  14  13...FKLVLVGDGGTGKTTFVKRHLTGEFEKKYIATIGVEVHPLSFGEIKFDVWDTAG--------QEKFGGLRDGYYINAQCAIIMFDVTSRITYKNVPNWHRDLNIPIVLCGNKVDVKERKVKA-KTITFHRKKNLQYYDISAKSNYNFEKPFLWLARKLAGNPQLEFVASPALAPPEVQ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 190
47 -11.800[R] KOG2484 GTPase  ali follow..  13  266.TSIRVGVVGIPNVGKSSIINSLTRGRSMVGSTPGVTKSMQEVELD-SKIKLIDCPGIVFTSGGENSHAVLKNAQVKDPFTIAESVLKRAS-KEYFCTMYDITNYDTFFFAKKAARMGKFLKKGVPDVVAAARKIKYCTQPPEVQEGQSVHISASIVHSEAREFDVENFESMETEILEHCAVKTDDIMEITSTGPLEIRQPREEAEPADKITASLVIDEKEKPAKGRKRKLDEEKEKVDPSLLLEENQSLNKGIKQMQKLKKKQNVRNEKKISKI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 553
48 -11.700[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  18  2IENLRIAIIAHVDHGKTTLVDKLSGTSNDQEKERGITILAKNTAWNGYNINIVDTPGHADFGG-----EVERVMSM----DSVLLVVDAQDMPQTRFVTQKAFKAGLRPIVVVNKIDRARPDWVIDQIFDLFDNLGATDEQLDFPIVYASA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 167
49 -11.600[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  18  9...LKILIIGESGVGKSSLLLRFTDDTPELAATIGVDFKVKTISVDGNKAKL-----IWDTAGQERFRTLTPSYY--RGAQGVILVYDVTRRDTFVKLDNWLNELDIVNMLVGNKIDKENREVDRNEGLKFARKHSMLFIEASAKTCDGVQCAFEELVEKIIQTPG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
50 -11.500[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  14  102...LKISLLGDCQTGKTTFVVKYVGDEQSFLEMTGLNLMDKTFYVQGVTISIWDVGG---------DEKRSKDHI--KDAVAILFMFDLTSRSTLNSVFGWYSQATAIPILIGTKFDDFVRLPPNLQARAYAKVMNASLFFSSATHNINVNKIFKFILARL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 266
51 -11.500[J] COG0050 GTPases - translation elongation factors  ali follow..  14  11.PHVNVGTIGHVDHGKTTLTAAITTVLAKTYG--GITINTSHVEYDARHYAHVDCPG---------HADYVKNMITGAQMDGAILVVAATD-TREHILLGRQVGVP-YIIVFMNKCDMVDDEELELVEMEVRELLGDDLPVVRGSALKALEGEAEWEAKIIE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 191
52 -11.500[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  18  23...FKILIIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTPAFVSGIDFKVKTIYRNDKRIKL-----IWDTAGQERYRTITTAYY--RGAMGFILMYDITNEESFNAVQDWSTQINAQVLLVGNKCDMEDERVVSSE-RQLADHLGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVICEKMS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188
53 -11.500[S] COG3366 Uncharacterized protein conserved in archaea  ali follow..  11  3.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................YSLIFSEAMKLFSIMLPMIFIGFFLSNLLRATRYLEYTSIPMASITEMARLPKTCSSVLTFFFLNSWSGMGMLSSF-GERDVIVTVLIAQLPKGLHSAIFFQAVALAVLGYEIGLLLLFLELLVFAGIAVAGIFIGRKILFKNPSEHGDNTEL-KETGCIARAGAVLQKSFHEFGKVALVLVPTTFLFIII-----------LNLGLAEYSAETLQPLMNPLRLPD-AAVIVFAASFLSQIAVLSAAGTIVVIEQITVLQCLEMLFIARVLHLGIGYVKTSLPTNIALFGRK----GLRVTCVEGFMVETGLTCIVLLLIILQTY.. 328
54 -11.500[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  14  21...FKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQFHEFQESGAAFLTQTVCLDDTKFEIWDTAG--------QERYHSLAPMYYRGAQAAIVVYDITNEESFARAKNWVKELNIVIALSGNKADLANKRAVDFEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKLPKNEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186
55 -11.500[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  17  9...FKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDSDSYISTIGVDFKIRTVEQDGKTIKL-----IWDTAGQERFRTITSSYY--RGAHGIIVTYDVTDLESFNNVKQWLNEINVNKLLVGNKCDLTSQKVVSTEAKAFADELGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAIKTRMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
56 -11.400[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  13  3.RPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTRYLSTKGYSMAAAIEEMCDKHPDLQLLFLESGGD-----------NLSATFSPDLVDFSIYIIDVAQGEKIPRKGGQGMIKS---LFIINKVDLAPYVGANVEVDTLKSRGNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 200
57 -11.400[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  17  11...FKLLIIGDSGVGKSSLLLRFADNTENYITTIGVDFKIRTMDINGQRVKL-----IWDTAGQERFRTITSTYY--RGTHGVVVVYDVTNGESFGNVKRWLQEISVQKVLVGNKCEENERRVVLESARNYAQSMNISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLVLTAKL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175
58 -11.300[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  17  10...IKLLLIGDSGVGKSCLLLRFSEDSPSFITTIGIDFKIRTIELDGKRIKL-----IWDTAGQERFRTITTAYY--RGAMGILLLYDVTNVRTWFSNVEQHASENVYKILIGNKCDCEDQRQVSFEQQALADELGVKFLEASAKTNVNVDEAFFTLAREIKKQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 173
59 -11.300[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  14  10...YKLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDKFDTTYQAGIDFLSKTMYLEDRTVRL-----LWDTAGQERFRSLIPSYI--RDSSVAVVVYDVANRLSFLNTSKWIEEVDVIIVLVGNKTDLVEKRQVSIEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAALPGMES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175
60 -11.300[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  19  10...FKIVLIGNAGVGKTCLVRRFTQGLFPPGQGAGVGFMIKTVEINGEKVKL-----IWDTAGQERFRSITQSYY--RSANALILTYDITCEESFRCLPEWLREIKVITVLVGNKIDLAERREVSQQAEEFSEAQDMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRLISEAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175
61 -11.300[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  15  13...FKIVLLGEGCVGKSSLVLRFVENKFSCKHLSQASFQNKTVNVEDCQADL-DTAG--------QEKYHALGPIYYRGSNGVLLVFDITDRKSFEKVKNWVLEITAEILIVGNKIDLEEERQVTRDAEAYAESEGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKMIEHSR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 178
62 -11.300[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali follow..  18  1...MIIVTSGHVDHGKTALLKALTGTHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPNKVLGFIDVPG---------HEKFLSNMLAGGGVHYAMLIVAADE-TKEHLAILRQLQFHE--IVVITKADRTNSAQIESLIQTIKQDYNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAELADT.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 167
63 -11.300[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  16  470....KVIMLGDSGVGKTSLLIRFRDGRYVPSYFLGIDFRNKVVVVDGTRVKL-DTAG---------QERVTHAYY--RDAHALLLLYDVTNKTTYDNIRAWLGEIDVVIVLIGNKADCSGSERQ--DGERLGREHNVPFMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSRGYEHGDDGKFNVHDFVRDNTK............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 655
64 -11.200[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  12  91.AKPMILLVGQYSTGKTTFIRYLLESDIRIGPEPGDEEGSIPGNA--ESVTIVDTPGILSGEKQRIDRGYDFTGVLEERVDRIILLFDAHKLDIS--CIEALAGNEDKIRIVLNKSDMVDHQQLMRVYGALMWSLGVSRVYLGSDEQHDLFQDLQALPRNAALRKLNDLIKRARLAKVHAYIIAELRKQMPSMIGKDKKKKDLIQNLDKIYEQLQREHNISPGDFPDVNKMREKLQTQDFSKFNPLKPKLLEVVDGMLATDIARLMAQIPKEEAAAPAGSNGSADPTVRGGAFSQTTEAETPFGFGRGEGFDKGADEAEWVVSRERTTADSTFESLGPVNGYLSGRAAKEHMVNSVLGKVWKLADIDKDGQLDADEFALANYLINLKLEGHE-----------IPSELPKHLIPPSKRGEQDPVYPSLNDNDE....................................................................................................................................................................................................................................... 589
65 -11.200[K] KOG1534 Putative transcription factor FET5  ali follow..  16  1MVKVAAFVCGVASSGKSTFCGALMGRSCHLVN-PAISIDDVMEELDDEDYLIFDMPGQIELYTHVPILPALIRHLQVTLN-CAVYLLESQFFAGVLSAMSAMVMMEVPHINLLSKMDLLKDNNNI-KFHELNRCI-VNFLPLESGNEESVSRVLSYIDDATQ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 254
66 -11.000[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  18  9...FKFLVIGSAGTGKSCLLHQFIENKFKQDSNHGVEFGSRVVNVGGKTVKL-----IWDTAGQERFRSVTRSYYRGAA---ALLVYDITSRETYNSLAAWLTDANIVVILCGNKKDLDPEREVTFEASRFAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTILNK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172
67 -11.000[R] KOG1424 Predicted GTP-binding protein MMR1  ali follow..  12  385.GQLTVGLVGYPNVGKSSTINTIMGNKKSVSATPGHT-KHFQTLYVEPGLCLCDCPGL-----------VMPSFVSTKAEMTCSGILPIDQM-RDHVPPVSLVCQNIPRHVLEATYGINEDPHRPPTSEELLTAYGYMRGFMTAHGQPDQPRSARYILKDYVSGKLLYCHPPPGRDPVTFQHQHQRLLENKMNSDEIKMQLGRNKKAKQIENIVDKTFFHQENVRALTKGVQAVMGYKPGSGVVTASTASSE--GAGKPWKKHGNRNKKEKSRRLYKH.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 655
68 -11.000[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  18  12...FKYIIIGDMGVGKSCLLHQFTEKKADCPHTIGVEFGTRIIEVSGQKIKL-----IWDTAGQERFRAVTRSYYRGAA---ALMVYDITRRSTYNHLSSWLTDANTVIILIGNKADLEAQRDVTYEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKIYQNIQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
69 -10.900[R] KOG1533 Predicted GTPase  ali follow..  19  31WTMYGVLVIGAPGAGKSTFCAGLTKRPFLTIN-PAITVNDVMDRLGHKKYLIIDCPGQLELYKSEGELWKVIRFLEKSGVRLALHLADSLYISVALSTLATMVTMEMPQVNCLSKADLFSEDGTY-KYRKLNEAI-VSFVPLAVENKESMMKVIQMVDAANG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 282
70 -10.900[L] KOG1532 GTPase XAB1, interacts with DNA repair protein XPA  ali follow..  17  40.KPIIIIVVGMAGSGKTSFLHRLVKSHGYVVN-PAVMVSVIEKRADQLDYVLVDTPGQIEIFTWSASGAIITEAFASTFPTVVTYVVDTPRMSNMLYACSILYKTRLPLVLAFNKTDVADHKFASLSLSLYEFYRNIRSVGVSAISGAGMDGFFKAIEASAEEYMETYKADLDMRKERKKHEMEKLRKDMESSQGGTVVLNTGLKDRDATEKMMLEEDDEDFQVEDEEDSDDAIDEDDEDDETKHYY................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 378
71 -10.800[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  16  7...FKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLGVEFGARMVTIDGKQIKL-----IWDTAGQESFRSITRSYYRGAA---ALLVYDITRRDTFNHLTSWLEDANMVIMLIGNKSDLEARREVKREGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEIYRK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 170
72 -10.800[J] KOG0469 Elongation factor 2  ali follow..  11  21....NMSVIAHVDHGKSTLTDSLVSKAGIIAG--CITIKSTAISLNGFLINLIDSPGHVDF---SSEVTAALRVT-----DGALVVVDCVS-VQTETVLRQAIAERIKPVLFMNKMDRALLE-LQLGAEELFQTFQRIVENINVTYGDDDGPMGPIMVDPSIGNVGFGSGLHGWAFT-------------LKQFAEMYAGKFGVQVDKLMKNLWGDRFFDLKTKKWSSTQTDESKRGFCQFVLDPIFMVFDAVMNIKKDKTAALVEKLGIKLANDEKDL-------KPLMKVFMRKWLPAGDTMLQMIAFHLPSPV--------AQKYRMEMLYEGPHDDEAAVAIKTCDPNGPLMMYISKMVPTSDKGRFYA-----FGRVFSGKVATGMKARIQ--------PNYVPGKKEDLYEKTIQRTIL---MMGRFIEPIEDIPSG----------------IAGLVGVDQYLVKGGTITTYKDAHNMRVMKFSVSPVVRVAVEAKNPADLPKLVEGLKRLAKSDPMVQC--------IFEESGEHIIAGAGELLEICLKDLEEDHACIPLKKSDPVVSRETVQSESNQ.............................................................................. 583
73 -10.800[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  19  9...LKVIILGDSGVGKTSLMNQYVNKKNQYKATIGADFLTKEVQFEDRLFTL-----IWDTAGQERFQSLGVAFY--RGADCCVLVYDVNSMKSFENLNNWREEFNFPFVLIGNKVDVDDGNSRVVSEKKAKAWCNIPYFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDALKSGEEEELYLPDTID....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 192
74 -10.800[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  15  11...FKTVLIGDSGVGKSNLLMRFTRNEFNIESKSGVEFATRNIVLDNKKIKA-----IWDTAGQERYRAITSAYYRGAV---ALIVYDITNVGRWLKELREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLRAVSTEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEIFRIVS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
75 -10.700[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  17  10...IKFLALGDSGVGKTSVLYQYTDGKFNSKFITTVGIDFREKRVQRIHLQLWDTAGQERF------RSLTTAFF--RDAMGFLLLFDLTNEQSFLNVRNWISQLNPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEAIALAEKYGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLIMKRME.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 3 0 1   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Plewczynski D, Tkacz A, Wyrwicz LS, Godzik A, Kloczkowski A, Rychlewski L. Support-vector-machine classification of linear functional motifs in proteins. J Mol Model 2006 Aug;12(4):453-61. Epub 2005 Dec 10.