current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [M] COG0481 Membrane GTPase LepA, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .
# Score Template Links and tools%idFirst MKNIRNFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLSDREMEAQVLDSMDLERERGITIKAQSVTLNYKAKDGETYQLNFIDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEMNLEVVPILNKIDLPAADPERVAEEIEDIVGIDAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAPEGDPNAPLQALIIDSWFDNYLGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSYNVDRLGIFTPKQVDTTILNCGEVGWVVCAIKDILGAPVGDTLTSHNNPASSVLPGFKKVKPQVYAGLFPISSDDYEAFRDALGKLSLNDASLFYEPENSTALGFGFRCGFLGLLHMEIIQERLEREYDLDLITTAPTVVYEVEKTDGEVIYVDSPSKLPPLNNITEIREPIAECNMLLPQTYLGNVITLCVEKRGVQTNMVYHGNQVALTYEIPMGEVVLDFFDRLKSTSRGYASLDYGFKRFQAADMVRVDIMINGERVDALALIVHKDNAPYRGRELVEKMRELIPRQQFDIAIQAAIGNHIIARSTVKQLRKNVLAKCYGGDVSRKKKLLQKQKEGKKRMKSLGNVEVPQEAFLAILHVGKDKLast
1 -177.000[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali  100  1MKNIRNFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLSDREMEAQVLDSMDLERERGITIKAQSVTLNYKAKDGETYQLNFIDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEMNLEVVPILNKIDLPAADPERVAEEIEDIVGIDAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAPEGDPNAPLQALIIDSWFDNYLGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSYNVDRLGIFTPKQVDTTILNCGEVGWVVCAIKDILGAPVGDTLTSHNNPASSVLPGFKKVKPQVYAGLFPISSDDYEAFRDALGKLSLNDASLFYEPENSTALGFGFRCGFLGLLHMEIIQERLEREYDLDLITTAPTVVYEVEKTDGEVIYVDSPSKLPPLNNITEIREPIAECNMLLPQTYLGNVITLCVEKRGVQTNMVYHGNQVALTYEIPMGEVVLDFFDRLKSTSRGYASLDYGFKRFQAADMVRVDIMINGERVDALALIVHKDNAPYRGRELVEKMRELIPRQQFDIAIQAAIGNHIIARSTVKQLRKNVLAKCYGGDVSRKKKLLQKQKEGKKRMKSLGNVEVPQEAFLAILHVGKDK 598
2 -138.000[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  40  39PDKIRNFGIVAHVDHGKSTLADRLLEMCGAVPPGQ--KQMLDKLQVERERGITVKAQTAALRHR-----GYLLNLIDTPGHVDFSAEVSRSLAVCDGILLLVAANQGVQAQTIANFWLAFEKNIQIIPVINKIDLPGADIKSVETQLKNLFEFNPEECLHISAKSGLNVDKVLEAIIDRVPAPTAIIDAPFRSMIFDSYFDHFRGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQSYQNEKVYDVSEVGVMRPEMVKCTELRAGQVGYLVCNMRTVNEAVVGETLFAETTSRDSVFAEIKGVKPTVYAGLFPVETSDYESLKQAVERLCLNDPSVTVIPDSSKALGLGWRIGFLGVLHMEVFGARLSQEYDASVILCQPSVEYRAKIKDNETIRKKRYDKFPDESDVDSFLEPMVKVRMIVPNEMMGTVNGLCSECRGERGEITSDSTRLVILWRLPLAEVAVDFFERLKKLTSGYASFDYEPDGWQDTRLVKLTILINSKEVSEFSQIIPAAMARDRAKILVQRLKREIPRQQFEVTIKACIGSKALSQIVIQPMKRDFSGNFGGGGMERLNKKLSHQKKGKERMKMVGNVQIPKEAFLNVLKR.... 645
3 -113.000[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  22  2IENLRNIAIIAHVDHGKTTLVDKLLKLSGTLDRKAESERVMDSNDQEKERGITILAKNTAIKWN-----GYNINIVDTPGHADFGGEVERVMSMVDSVLLVVDAQDGPMPQTRFVTQKAFKAGLRPIVVVNKIDRPGARPDWVIDQIFDLFDNLGATDEQLDFPIVYASAALFQAIIDHVPAPVVDTEGPFQMQISQLDYNSFLGVIGIGRITRGKVKSNTPVVAISDDGSKRNGRILKIMGHHGLQRVEVAEAEAGDIVCVSGMEELFISDTLCDPQNVEALPPLTVDQPTVSMTFAGREGKFVTSRNIKERLEKELLHNVALRVEPGDSPE---KFKVSGRGELHLSVLIETMRREGF-ELAVGRPEVVIIEKD--------------------GEKQEPYENVTIDIEEQHQGSVMEQMGLRKGDLSNMIPDGKGRVRLEYTIPARGLIGFRNNFLTLTSGTGILTSTFSHYGPIKAGEVSNRQNGVLVSMTALTYSLETLQSRGKLFLGPGDEIYEGQLAGINSRDINPTKGKKLDNMRASGKDEVIEVTPKSIRLRKKMLNENDRKRYERSKV.................... 605
4 -83.700[J] KOG0469 Elongation factor 2  ali follow..  21  17.RNIRNMSVIAHVDHGKSTLTDSLVSKAGIIAGSAGETRFTDTRKDEQERCITIKSTAISLFFEKEKYNGFLINLIDSPGHVDFSSEVTAALRVTDGALVVVDCVSGVCVQTETVLRQAIAERIKPVLFMNKMDRALLELQLGAEELFQTFQRIVENINVIIATYGDDGDTMLQMIAFHLPSPVTPNGPLMMYISKMVPTSDKGRFYAFGRVFSGKVATGMKARIQGPNEDLYEKTIQRTILMMGRFIEPIEDIPSGNIAGLVGVDQYLVKGGTITTYKDAHNMRVMKFSVSPVVRVAVEAKNPADLPKLVEGLKRLAKSDPMVQCIFEESG----EHIIAGAGELHLEICLKDLEEDHAIPLKKSDPVVSYRETVQSESNQICLSKSPNKHNRLHCTLLEPVYLVEIQCPEAAVGGIYGVLNRRRGHVFEESQVGTPMFVVKAYLPVNESFGFTADLRSNTGGQAFPQCVFDHWQVLPGDPLEAGTKPNQI.......................................................................................................... 828
5 -82.500[J] KOG0468 U5 snRNP-specific protein  ali follow..  19  129.PLIRNVALVGHLHHGKTTFVDCLIRQTHPQFETMEERRYTDTLFTEQERGCSIKATPVTLVLQDVKQKSYLLNIFDTPGHVNFSDEATAAMRMSDGVVLFIDAAEGVMLNTERLLKHAVQERQAITVCINKIDRLILELKLPPQDAYFKLKHIVEEVNGLLSTYGADCSGFVDMCVEHIKSPLENAKRKVDHSSKMYPNDDCTFFQVLARIVSGTLHAGQEVRVLGENEDSRILQVGRLWVFESRYKVELNRVPAGNWVLIEGIDQCIVKTSTIVDINVPEDLRPLKFNTQSIIKIAVEPVNPSELPKMLDGLRKVNKSYPLLSTRVEESG----EHVILGTGELYLDCVMHDLRKMYEIDIKVADPVVAFCETVVETSSLKCFAETPNKKNKITMILMEPYLFVEVQAPADCVSAVYTVLARRRGHVTQDAPVGSPIYTIKAFIPAIDSFGFETDLRTHTQGQAFCLSVFHHWQIVPGDPLDKSIIIRPLEPQQ-------ASHLAREFMIKTRR---KGL-DVSINKFFDDPML----LELARQDVLIN.............................................. 972
6 -79.900[J] COG0480 Translation elongation factors (GTPases)  ali follow..  25  7LEKVRNIGIAAHIDAGKTTTTERILFYSGIIHEVHEGTAVTDWMDQERERGITITAAAISTSWK-----DYQINIIDTPGHVDFTIEVERSMRVLDGVIAVFCSVGGVQPQSETVWRQADRYKVPRIAFINKMDRTGANFYRVHEQMRDRLRANAIAIQLPSAFKNKGVQLMLDAVVDYLPAPRADDNEPLAALAFKIMADPY-GRLTFVRVYSGVLKKGSYVLNATKNKKERISRLVLMKADD---RQDVEELRAGDLGAALGLKDTLTGDTITDEGAP--VILESLFIPEPVISVAVEPKTKNDMDKLSKALQSLSEEDPTFRVNVDPETN---QTVIAGMGELHLEILVDRMLREFKVEANVGAPQVAYRETIRKPTNVEGKFIRQSGGKGQYGHLLEPMMKVEVEVPEDYIGNVIGDLISRRGQIESQSTEQGLAKVASKVPLAT-MFGYATDIRSKTQGRGIFTMEFSHYEEVPRSVAETIIAKSKGNA........................................................................................................ 692
7 -71.300[J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3  ali follow..  20  12VSKRRTFAIISHPDAGKTTITEKVLLFGRAIQRGSNQHAKSDWMEMEKERGISVTTSVMQFPYG-----DCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAVDSCLMVIDAAKGVEDRTRKLMEVTRLRDTPIVTFMNKLDREIRDPMELMDEVENELKIACSPITWPTALGNFGVDHMLDGLTQWAPSPSEEKFTGFVFKIQANMDPKHRDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNHVRLGKQVNISDAVTFMAGD---RARAEEAFAGDIIGLHNHGTIQIGDTFTQGET---LKFTGIPNFAPELFRRIRLRDPLKQKQLLKGLVQLS-EEGAVQVFRPLQNN---DLIVGAVGVLQFDVVVSRLKSEYNVEAIYEGVNVATAECDDVKKFEEFKRKNQSNLALDGGDNLAYIAPTM............................................................................................................................................................................................... 510
8 -71.200[J] KOG0465 Mitochondrial elongation factor  ali follow..  27  67CNKLRNIGISAHIDSGKTTFTERVLYYTKRVRGRDNVGAKMDSMDLEREKGITIQSAATYCSWDKEG-KNYHFNLIDTPGHIDFTIEVERALRVLDGAVLVVCAVSGVQSQTVTVDRQMRRYNVPRVTFINKMDRMGSDPFRAIEQLNSKLKIPAAAVQIPSALANTGIQPVLDAIVDYLPNPVPAVQQPFVGLAFKL-EEGKYGQLTYVRVYQGRLRKGNYITNVKTGKKVKVARLVRMHSSE---MEDVDEVGSGEICATFGIDCAS-GDTFTDGSVQ--YSMSSMYVPDAVVSLSITP-NSKDASNFSKALNRFQKEDPTFRVKFDPESK---ETIISGMGELHLEIYVERMRREYNVDCVTGKPQVSYRESITIPADFDYTHKKQSGGAGQYGRIMEPIMNVSVTSPNEFQGNVIGLLNKLQAVIQDTENGHDEFTLKAECALST-MFGFATSLRASTQGKGEFSLEFSHYAPTAPHVQKELIS.............................................................................................................. 752
9 -37.300[J] KOG0460 Mitochondrial translation elongation factor Tu  ali follow..  23  55.....NIGTIGHVDHGKTTLTAAITKCLSDLGQASMDYSQIDKAPEEKARGITI-----SSAHVEYETANRHYAHVDCPGHADYIKNMITGAATMDGAIIVVSATDGQMPQTREHLLLARQVGVKIVVYINKVDMVEPDIELVEMEMRELLGFDGDNTPIVSGSALCALEKLMEAVDSYITLPERKTDVPFLMAIEDVFSISGRGTVVTGRVERGTLKKGAEIEIVGYGSHLKT-TVTGIEMFKKQLDAAVAGDNCGLLLRSIKREQLKRGMIVAQPG................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 339
10 -34.600[P] COG2895 GTPases - Sulfate adenylate transferase subunit 1  ali follow..  19  25.KSLLRFLTCGSVDDGKSTLIGRLLHDTRQIYEDQLSS-LVDGLQAEREQGITI-----DVAYRYFSTEKRKFIIADTPGHEQYTRNMATGASTCELAILLIDARKGVLDQTRRHSFISTLLGIKLVVAINKMDLSEETFTRIREDYLTFAGNLDIRFVPLSALEGDNVGPTLLEVLETVEIQRVVDAQPMRFPVQYVNRPNLDFRGYAGTLASGRVEVGQRVKVLPSGVESNVARIVT-------FDGDREEAFAGEAITLVLTDEIDIGDLLLAADEALPAV----SASVDVVWMAEQPLSPGQSYDIKIAGKKTRARVDGIRYQVDINNLTVENLPLNGIGLVDLTFDEPLVLDRYQQNPVTGG....................................................................................................................................................................................................................................... 417
11 -34.500[J] COG0050 GTPases - translation elongation factors  ali follow..  20  14.....NVGTIGHVDHGKTTLTAAITTVLAKTYGGSARADQIDNAPEEKARGITI-----NTSHVEYDTPARHYAHVDCPGHADYVKNMITGAAQMDGAILVVAATDGPMPQTREHILLGRQVGVPIIVFMNKCDMVDDELELVEMEVRELLDFPGDDLPVVRGSALKALEELAGYLDSYIPEPERAIDKPFLLPIEDVFSISGRGTVVTGRVERGIVKVGEEVEIVGIKDTVKS-TCTGVEMFRKLLDEGRAGENVGVLLRGIKREDIERGQVLAKPGS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 298
12 -34.400[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  22  43.....NIGTIGHVAHGKSTVVKAI---SGVHTVRFKNELQLDDPSCPRPECYRSCGSSMPDEFPGNFRLVRHVSFVDCPGHDILMATMLNGAAVMDAALLLIAGNESCQPQTSEHLAAIEIMKLKILILQNKIDLVKERAKEQYEQILAFVQAEGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPVPPRDFTSEPRLIVIRSF-DDLKGGVAGGSILKGVLKVGQETEVRPGIVSKDSEGKLMCKSIFSKIVSLLQYAAPGGLIGVGCRADRMVGQILGAVGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 363
13 -34.200[J] COG5256 Translation elongation factor EF-1alpha (GTPase)  ali follow..  25  8.KPHLNLITIGHVDHGKSTLVGRLLYEHGEIPAHIIEE-VMDRFKEERERGVTI-----DLAHRKFETDKYYFTLIDAPGHRDFVKNMITGTSQADAAILVISAREGVMEQTREHAFLARTLGVPMVVAINKMDATSPP-NEVKADAEKLLGFKDISFVPISGYKGDNVGPTLLQALDAFKVPEKPINKPLRIPVEDVYSITGIGTVPVGRVETGVLKPGDKVIFLPADKQGDVKSIEM---HHEPLQQAEPGDNIGFNVRGIAKNDIKRGDVCGHLDTP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 316
14 -33.700[J] KOG0052 Translation elongation factor EF-1 alpha/Tu  ali follow..  20  5.KVHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIDKRTIEK-VLDKLKAERERGITI-----DIALWKFETAKYYITIIDAPGHRDFIKNMITGTSQADCAVLVVACGTGENGQTREHALLAQTLGVKLIVACNKMDSTEARFTEITNEVSGFYNPKAVPFVPISGFNGDNMGKTLLEALDSIIPPQRPTDRPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGIIKPGMVVTFAPQNVTTEVKSVEM---HHESLPEAVPGDNVGFNVKNVSVKDIRRGSVCSDSKQDPAKEARTFH-AQVIIMNHPGQISNGYTPVLDCHTAHIACKFNELKEKVDRRTGKKVEDFPKFLKSGDAGIVELIPTKPLCVESFTDYAPL.................................................................................................................................................................................................................................... 421
15 -30.400[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  21  8.....NIGLVGHVDHGKTTLTKAL---SGV----------TDTHSEETKRGISITTAEICERCGTETELLRKVSFVDAPGHETLMATMLSGAALMDGAILVIAANEPPQPQTKEHLMALDVIGVKVIVVQNKIDIVSKEALESYREIKEFVKAEDAPIIPVSAQQGANIDILIETIEERIKTPKRDVDKPARMYVARSDPEHLAGGVIGGSLVQGRLRVGDEIEIVKKDGKQTWMSLHSTITGLVAGGEEMEEVGPGGLVGVGTKADSLSGSVAGEPGT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 316
16 -29.400[J] KOG0459 Polypeptide release factor 3  ali follow..  18  99.KRHLNVVFIGHVDAGKSTIGGQILFLSGQVDDRQIQK-IMDTNEEERLKGKTV-----EVGRAHFETESTRFTILDAPGHKSYVPNMISGASQADIGVLVISARKGE-GQTREHVQLAKTLGVSLIVVVNKMDDPTVN-DEIEQKMVPFLTKKDVVFLPISGLMGKNMGPSFFEVLDSIEIPPRDPNGPFRMPIIDKFKDM--GTVVMGKVESGSIREGDSLVVMPNKEQVKVVAI---YCDEDKVKRAGPGENLRVRITGIEDEDILSGFVLSSIVNPVPAVTEFVAQLQILELLDNAIFTAGYKAILHIHAVVEECEIIELKSQIDLKTRKPMKKKVLFVKNGAAVVCRIQVTNSICIEKFSDFPQL.................................................................................................................................................................................................................................... 505
17 -29.100[J] KOG0458 Elongation factor 1 alpha  ali follow..  18  165.LPHLSFVVLGHVDAGKSTLMGRLLYDLNIVNQSQLRK-IMDQTNEERERGVTV-----SICTSHFSTHRANFTIVDAPGHRDFVPNAIMGISQADMAILCVDCSTNADGQTKEHMLLASSLGIHLIIAMNKMDNSQQRFEEIKSKLLPYFFEDNINWVPISGFSGEGVGPNLMSTLENAAFKISKEDDPFLFSVLEIIPSKKTLALVSGKLESGSIQPGESLTIYPSEQSCIVDKIQV-QQGQSTNHEETDVAIKGDFVTLKYPEDIQNGDLAASVDYSSIHSAQCFV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 507
18 -28.000[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  17  183......VTIMGHVDHGKTTLLDKFRKTQVAAVETGGITQHIGAFLVSLPSG--------------------KITFLDTPGHAAFSAMRARGAQVTDIVVLVVAADDGVMKQTVESIQHAKDAQVPIILAVNKCDKAEADPEKVKKELLAY----DVQAVPVSALTGDNLMALAEATVAEMLELKADPNGPVEGTVIESFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSVLVAGKC------AKVRLMFDENGKTIDEAYPSMPVGITGWRDLPSA--GEEILEVESE--------PRAREVVDWRKYEQEQEKGQEDLKIIEEKRKEHKEAHQKAREKYGHLLWKKRSILRFLERKEQIPLKPKEKR-ERDSNVLSVIIKGDVDGSVEAILNIIDTYDASHE----------CELELVHFGVGDISAN-------------------VNLAETFDGVIYGFNVNAGNVIQ------------QSAAKKGVKIKLHKIIYRLVEDLQEELSSRLPCAVEEHPVGEASILATFSVTEGKVQKGQLEKQKKFKLTRNGHVI--WKGSLTSLKHH----KDDISIVKTGMDCGLSLDEDNMEFQVGD.. 707
19 -27.700[R] COG5258 GTPase  ali follow..  18  109.....TVVALGNVDAGKSTLVGVLTTGR---DGKGLARSYASRYKHEVLTGRTSAVSLRLLGFSGDKRSDKLVLLVDVGGHERYLRTALRGLSQPDYVMLVVAANSGVQKMTKEHLGIAVAIGIPVFVVVTRIDITPSEFQKTVEEVVRILAGRVAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLPRRRRWDYGGEFLMYISDIYLVKGVGVVIGGLVEKGILHVGDRVWLPYSDGKWMQTVVKSIHFNRTPVESAKAGSFIT--VALDKVEKVEKGMVLSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 423
20 -26.600[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali follow..  18  3......IVTSGHVDHGKTALLKAL---TGT----------TAHLPEEKKRGMTI-----DLGYAYLPLENKVLGFIDVPGHEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAVQTKEHLAILRQLQFH-IVVITKADRTNSAIESLIQTIKQDYSLRNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAELA--DTQKPFRYAIDRVFSVKGAGTVVTGTAFSGTVKVNDEIYLSTGQKI----RIKAIHAQNTSSEQGIAGQLALNLNADLDRTPMKRGDWLLQNEPLPPTDRISVQ--ASRTTGKLTLLQGKNAAKNDRTLAEIILDSPLFLAFGDKLILRSGDTKTLIAGARVLEINSPKRHKR................................................................................................................................................................................................................................................ 351
21 -22.200[J] COG0532 Translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  19  448......VTIMGHVDHGKTTLLDR-FRESRVTEGEAG--------------GITQHIGAYQIKANGKK-----ITFLDTPGHEAFTSMRARGASVTDITILVVAADDGVMPQTIEAINHSKAAGVPIIVAINKIDKPGANPQRVTQELTEH-PENGSEFVEISAKFNQNLDELLDTVLAEVQELKADPTVRAIGTVVEARLDQGKGAIATLLVQQGTLHVQDPIVV------NTYGRVRTMTNDLGRRIKEAGPSTPIELTGLSDVPQA--GDHFAVFEDEKAARAAGEERAKRAQLIKRQNTRRVNLDNLFDTLKEGQTKSVNIIIKADVQGS--------------AEALAASLQK-------IEVEGVKVDIVHSA------------------------------------VGAISES-------------------ISLAAASNAIIIGFNVRPTGLAR------------EQAAQEEVDIRLHSIIYKVIEEVETAMRGMLDPEFKEEIIGEAIVRETFNVSKVGTIAGFMVIRGKV---ARDASVRVIREGVVIHDGAIASLKHFKDDVKEVGN--LMVEDFNDVEIDD... 931
22 -22.200[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  12  1...MKRIAFVGSVGAGKTTLFNALQG---------------NYTLARKTQAVEFNDK----------------GDIDTPGHPRWYHALITTLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLDIGVSK--RQIAVISKTDMPDADVAATRKLLLET---FEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGEKT......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 155
23 -18.600[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  13  133.DGLPEFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLASKKPGKTQCINHFRINDK-----------------------WYLVDLPGYQDWNKFTKDYFLNLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQNQVPMTLIFTKCDKRKKK--KEFQDLIQGFFETTPPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 312
24 -16.800[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  17  160.LDAFTVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGA---------------EPEVADYPFTTKGIQIGHLERKWKR-----IQVIDTPGLLDRPVEMVALENIADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYLGIDIPVVTVFNKMDLAEN------VKYLEEYINMVEDPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 336
25 -16.700[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  13  40.....VIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSP--------------VSDVAACTRDPLRFRLQI-----GEHFMTIVDLPGDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRQVIGEAYKMLFVISQSDKAEPTSGGNILSTEQKQNISRKPVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 217
26 -16.700[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  14  1MRENK-IIFTGPVGVGKTTAIAAISDEA-------QTDASASDMTLDRKRNTTVAMDYGAISL----DEDTKVHLYGTPGQERFNFMWEILSQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFFLHSFRGKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLAKHN-LNVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 172
27 -16.400[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  16  53.TKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSHQGAVTSMEPNEGTFVLHNEN-------------NTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLEEYLPRAAAVVFVVDALESEYLYDILTNASVIKNKTPVLLCCNKTDKVTAHTKEFIRKQMEK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 196
28 -15.800[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  18  17.KNSYRMVVLGASRVGKSSIVSRFLN-------GRFEDQYTPTIEDFHRKVYNI------------RGDMYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRESFDEVKRLQKQILEELPMVICGNKNDHGELCRQVPTTEAELLVSGDNCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 190
29 -15.300[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  19  2..ATPVVALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRDAL--------------VADFPGLTRDRKYGHAHIAGYD-----FIVIDTGGEEKMAEQSLLAIDEADIVLFLVDARAGLTAADIGIANYLRQRNKITVVVANKTDGIDAD-----SHCAEFYQLGLGEIEQIAASQGRGVTQLMEQVLAPFAEKMENADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 173
30 -14.800[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  15  14.....KLVLVGDGGTGKTTFVKRHLT--GEFEKKYIAT------------GVEVHPLSFYT-----NFGEIKFDVWDTAGQEKFGGLRDGYYINAQCAIIMFDVTSRITYKNVPNWHRDLVRNIPIVLCGNKVDVKE---RKVKAKTITFHRKKNLQYYDISAKSNYNFEKPFLWLARKL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
31 -14.600[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  13  23.DELPEIALAGRSNVGKSSFINTMLNRKNLAR-------------TSGKPGKTQLLNFFNI--------DDKMRFVDVPGYEKWGCMIEEYLENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYYEIPVIIVATKADKPRGKWNKHESAIKKKLNFDPSDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 195
32 -14.500[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  18  6.RTLLKVIILGDSGVGKTSLMNQYVNKK--------------SNQYKATIGADFLTKEVQF-----EDRLFTLQIWDTAGQERFQSLGVAFYRGADCCVLVYDVNSMKSFENLNNWREEFLINFPFVLIGNKVDVDDGNSRVVSEKKAKAWCASKGNIFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
33 -14.100[R] COG1159 GTPase  ali follow..  15  11......IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQTT-------HRIVGIH-------------TEGPYQAIYVDTPGNRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTR-WTPDDEMVLNKLRDGKAPVILAVNKVDNVQEKVDLLPHLQFLASQMNFLDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHLPPEDYITDRSQRFMASEIIREKLMRFLGAELPYSVTVE----IERFVTNERGGYDINGLILVEREGQKKMVIGNKGAKIKTIGIEARKDMQEMFEAP-----------------VHLELWVKVKSGWADDERALRSLGYVDD.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 300
34 -13.800[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  17  6MEVAIKMVVVGNGAVGKSSMIQRYCKGI--------------TKDYKKTIGVDFLERQIQV-----NDEDVRLMLWDTAGQEEFDAITKAYYRGAQACVLVFSTTDRGSFEAVSSWREKVVADIPTVLVQNKIDLLDDSC--KNEEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 169
35 -13.800[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  23  10.....KILIIGESGVGKSSLLLRFTDDT--------------DPELAATIGVDFKVKTISV-----DGNKAKLAIWDTAGQERFRTLTPSYYRGAQGVILVYDVTVKLDNWLNELETYCTRNDIVNMLVGNKIDKENREVDR--NEGLKFARKHSMLFIEASAKTCDGVQCAFEELVEKI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 169
36 -13.800[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  19  22.....KLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQ--------------HEFQESTIGAAFLTQTVCL-----DDTTVKFEIWDTAGQERYHSLAPMYYRGAQAAIVVYDITN--AKNWVKELQRQASPNIVIALSGNKADLANKR-AVDFQEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKLP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 182
37 -13.700[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  18  7.DFLFKIVLIGNAGVGKTCLVRRFTQGL--------------PPGQGATIGVGFMIKTVEI-----NGEKVKLQIWDTAGQERFRSITQSYYRSANALILTYDITC--LPEWLREIEQYASNKVITVLVGNKIDLAERR-EVSQQRAEEFSEAQDMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
38 -13.600[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  24  1MSQNT-YCILGNPNTGKTSLFNAL---TGS------------YEYVGNWSGVTVEKKVGTL-------RSKTGKLIDLPGIYDLNPTVVTRFEKFDCMLNIVDSSQ--IERNLNLTVQLLEYGAPVVMGLNMIDV--AAGRGIHLNIQNLAKKLRIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 165
39 -13.500[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  19  8.DHLFKLLIIGDSGVGKSSLLLRFADNT--------------SENYITTIGVDFKIRTMDI-----NGQRVKLQIWDTAGQERFRTITSTYYRGTHGVVVVYDVTNGESFGNVKRWLQEIENSVQKVLVGNKCEENERR-VVLESDARNYAQSMNISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
40 -13.500[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  17  20.DYMFKILIIGNSSVGKTSFLFRYADDS--------------TPAFVSTVGIDFKVKTIYR-----NDKRIKLQIWDTAGQERYRTITTAYYRGAMGFILMYDITN--VQDWSTQIKTYSWDNAQVLLVGNKCDMEDER-VVSSERGRQLADHLGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 183
41 -13.500[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  18  11.....KLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDK--------------DTTYQATIGIDFLSKTMYL-----EDRTVRLQLWDTAGQERFRSLIPSYIRDSSVAVVVYDVAN--TSKWIEEVRNERAGDVIIVLVGNKTDLVEKR-QVSIEEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAALP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 171
42 -13.400[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  19  466.DIMGKVIMLGDSGVGKTSLLIRFRD--GRYVPSYFLSTV----------GIDFRNKVVVV-----DGTRVKLQIWDTAGQERFRSVTHAYYRDAHALLLLYDVTN--IRAWLGEIREYAQEDVVIVLIGNKADCSGSERQVKREDGERLGREHNVPFMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSRGYEHGDDGKFNVHDFVRDN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 653
43 -13.400[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  20  7.DYLIKLLLIGDSGVGKSCLLLRFSEDS--------------TPSFITTIGIDFKIRTIEL-----DGKRIKLQIWDTAGQERFRTITTAYYRGAMGILLLYDVTD--VRTWFSNVEQHASENVYKILIGNKCDCEDQR-QVSFEQGQALADELGVKFLEASAKTNVNVDEAFFTLAREI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
44 -13.300[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  20  14.....KIVLLGEGCVGKSSLVLRFVENK--------------SCKHLSTIQASFQNKTVNV-----EDCQADLHIWDTAGQEKYHALGPIYYRGSNGVLLVFDITD--VKNWVLEIKTCLGNTAEILIVGNKIDLEEER-QVTRQDAEAYAESEGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 173
45 -13.300[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  24  6.DFLFKFLVIGSAGTGKSCLLHQFIENK--------------KQDSNHTIGVEFGSRVVNV-----GGKTVKLQIWDTAGQERFRSVTRSYYRGAAGALLVYDITS--LAAWLTDARTLASPNIVVILCGNKKDLDPER-EVTFLEASRFAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 169
46 -13.300[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  24  9.SYIFKYIIIGDMGVGKSCLLHQFTEKK--------------MADCPHTIGVEFGTRIIEV-----SGQKIKLQIWDTAGQERFRAVTRSYYRGAAGALMVYDITR--LSSWLTDARNLTNPNTVIILIGNKADLEAQR-DVTYEEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 172
47 -13.300[R] KOG0091 GTPase Rab39, small G protein superfamily  ali follow..  18  7.EYQFRLILIGDSTVGKSSLLKFFTDGK--------------AELSDPTVGVDFFARLIEM----KDGTQIKLQLWDTAGQERFRSITKSYYRNSVGVLLVYDISEHIPLWMMEAQRHIEPHRPVFALVGCKLDLINAGGHREVEEAQKFAKQHGLHFVETSARSGANVEEAFRMVTQEV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 175
48 -13.200[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  11  103.....KISLLGDCQTGKTTFVVKYVG---------------ENQSFLEMTGLNLMDKTFYV-----QGVTISFSIWDVGGDEKSKDHIPIACKDAVAILFMFDLTSRSTLNSVFGWYSQARKTAIPILIGTKFDDPPNLQWTIVTQARAYAKVMNASLFFSSATHNINVNKIFKFILARL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 266
49 -13.200[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  18  7.DYLIKFLALGDSGVGKTSVLYQYTDGK--------------NSKFITTVGIDFREKRVVYRASGPDGQRIHLQLWDTAGQERFRSLTTAFFRDAMGFLLLFDLTLNVRNWISQLQMHAYCENPDIVLCGNKSDLEDQR-VVKEEEAIALAEKYGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 181
50 -13.200[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  18  8.DYLFKTVLIGDSGVGKSNLLMRFTRNE--------------NIESKSTIGVEFATRNIVL-----DNKKIKAQIWDTAGQERYRAITSAYYRGAVGALIVYDITK--VGRWLKELREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLR-AVSTEEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 171
51 -13.200[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  25  4.AYLFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKR--------------QPVHDLTIGVEFGARMVTI-----DGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITR--LTSWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLEARR-EVKREEGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 167
52 -13.200[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  20  6.DYLFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDS--------------LDSYISTIGVDFKIRTVEQ-----DGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVTYDVTD--VKQWLNEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTSQK-VVSTETAKAFADELGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 169
53 -12.300[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  16  21........LILGLDNGKTTFLETL--------KKEYSLAFKALEKIQPTVGQNVATIPVD--------SKQILKFWDVGGQESLRSMWSEYYSLCHGIIFIVDSSD-CSTTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRQDRMEVQDIKEVFNKISARDSRVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNKKSRPPIYK...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 198
54 -12.000[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  16  22.....ELTLVGLQFSGKTTFVNVI----------------------ASGQFAEDMIPTVGFNMRKITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSMWERYCRGVNAIVYMVDAAD-SRNELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETGLIERMNLSSIQDRECYSISCKEKDNIDITLQWLIQHS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 181
55 -11.700[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  16  95......ILLVGQYSTGKTTFIRYLLESIGPEPTTDRFIAVMHGDEEGSIPGNALVVDA-KKQFRALSGNAFLVTIVDTPG-YDFTGVLEWFAERVDRIILLFDAHKDISDEFKRCIEALAGNEDKIRIVLNKSDMVDHQ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 261
56 -11.700[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  16  1MKRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTRITNDIYTKEDARILLNTSVLPADRIAGVETGGCPHTAIREDASDLQLLFLESGGDNLSATFSP---DLVDFSIYIIDVAQGEKIPRKGGMIKS-------LFIINKVDLAPANVEVMKADTLKS----NKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQLALLEE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 206
57 -11.700[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  13  18.QKEAKILFLGLDNAGKTTLLHML-----------------------KDERLVQHQPTQHPTSEELSIGKIKFKAFDLGGHQIARRVWKDYYAKVDAVVYLVDAYD-SKRELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHLGLTNFTTGKVFMCSIVRKMGYGEGFKWLSQYI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 192
58 -11.700[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  19  21........LLLGLDNGKTTLLKQL-----------------------ASEDISHITPTQGFNIKSVQSQGFKLNVWDIGGQRKIRPYWKNYFENTDILIYVIDSAD-TGQELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASEIAEGLNLHTIRDRVIQSCSALTGEGVQDGMNWVCKNV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
59 -11.500[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  18  20........LMLGLDNGKTTILKKF-----------------------NGEDIDTISPTLGFNIKTLEHRGFKLNIWDVGGQKSLRSYWRNYFESTDGLIWVVDSAD-CQRELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNAIREALELDSIRSHHIQGCSAVTGENLLPGIDWLLDDI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
60 -11.400[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  12  38.AMKKKVLLMGKSGSGKTSMRSIIFALGATILDRIHSLQINSSLSTYSLVDSVGNTKTFDVEHSHRFLGNLVLNLWDCGGQDTFTSQRDNIFRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCLEADAKIFCLVHKMDLVQEDQRKEREEDLRRLSRPLECSCFRTSIWDETLYKAWSSIVYQLIPNVQQLEMNLRNFAEIIEADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 263
61 -11.300[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  12  69.EVLSRVAFFGRTSSGKSSVINAMLHITNCVEGTDGDKAYLMTEGSDEKKSVKTVNQLAHALHMDKDLKAGCLVLVDSPGTTELDSWIDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNEWL-NIFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 255
62 -11.300[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  15  25........LMLGLDAGKTTILYKL-----------------------KLNQSVVTIPTVGFNVETVTYKNIKFNVWDVGGQDKIRPLWRHYFTGTKGLIFVVDSAD-ARQELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPAQITDVLQLDKLKDRLVQPTCALTGDGLLEGLAWLSQNA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 181
63 -11.200[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  14  21........LILGLDGGKTTILYRL-----------------------QVGEVVTTIPTIGFNVEQVTYKNLKFQVWDLGGQTSIRPYWRCYYSNTDAIIYVVDSAD-SKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVAEVHHALGLENLKNRTIFKTSATKGEGLDQAMDWLSNTL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
64 -11.100[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  15  21........LMVGLDAGKTTILYKL-----------------------KLGEIVTTIPTIGFNVETVEYKNISFTVWDVGGQDKIRPLWRHYFQNTQGLIFVVDSND-ARDELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLRQRHIQSTCATSGEGLYEGLDWLSNNI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
65 -11.100[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  19  22........LILGLDGGKTTILYRL-----------------------QIGEVVTTKPTIGFNVETLSYKNLKLNVWDLGGQTSIRPYWRCYYADTAAVIFVVDSTD-ASKELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGALSASEVSKELNLVELKDRSIVASSAIKGEGITEGLDWLIDVI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 178
66 -10.800[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  20  166.PNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVDVQP------------------FTTKSLFVGHT----DYKYLRYQVIDTPGILDRPFE--TALAHLRAAVLFFSGSCGYTIAQQAALFHSIKSLFPLVIVCNKTDL--MPMENISEEDRKLIEEMKSELLKMSTLTDEGVMSVKNAACERL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 349
67 -10.700[R] KOG1533 Predicted GTPase  ali follow..  22  38........VIGAPGAGKSTFCAGLTDIFSQITEMITVNDVMDRLGLGPNGALKYCIETLGANCNEANHKKYL--IIDCPGQLELLWKVIRFLEKSG-ALHLADSLYCSDPSKLSTLATMVTMEMPQVNCLSKADL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 206
68 -10.600[K] KOG1534 Putative transcription factor FET5  ali follow..  16  8........VCGVASSGKSTFCGALMSYMKSIRDLISIDDVMEELDYGPNGGLIYCFEFLMENLDGDYDEDYL--IFDMPGQIELIRHLQVTLNFRPCAVYLLESQFLVDRTKLSAMSAMVMMEVPHINLLSKMDLLKDNNNITKAELKRFLNTDPLLLTGEINETTNPKFHELNRCIVQL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 222
69 -10.300[U] KOG3887 Predicted small GTPase involved in nuclear protein import  ali follow..  12  60.EVKPRILLMGLRRSGKSSIQKVVFH----------KMSPNETLFLE-----TNKICREDVSNSS----FVNFQIWDFPGQIDF--DYEMIFRGTGALIFVIDSQD-ARLHLTVTRAYKVNTDINFEVFIHKVDGLSDD-QRANDDLADAGLEKIHLSFYLTSIYDHSIFEAFSKVVQKLIPQLPTLENLLNIFISNSGIEK----AFLFDVVSKIYIATDSTPVDMQTYELCCDMIDVVIDISCIYGLKEDGAGTPYDKESTAIIKLNNTTVLYLKEVTKFLALVCFVREESFERKGLI---DYNFHCFRKAIHEVFEVRMKVVKSRKVQNRLQKKKRATPNGTPRVLL........................................................................................................................................................................................................................................................ 400
70 -10.200[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  15  336LKSIADLGLIGLPNAGKSTILNKISNAKPKIGHWQ----------------TTLSPTIGTVSL---GFGQDVFTVADIPGIIQMGLEFLRHIERSNGWVFVLDLSNKNPLNDLQLLIEEVGTTKNILIVCNKVDIDAEK-FAKYLQVEKFSKSQEWDCVPISALREKT.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 499
71 -10.100[DZ] COG5019 Septin family protein  ali follow..  17  97.....NVLVLGESGSGKSTLVNTLLNRD-----PPTQKSLTGDFGVNPEPTVMINSSAVEIV---ENGISLQLNVIDTPGFGD-EKHNPRS-PRVHACIFFIQPTGHAISAMELRVMLALHEKVNIIPIIAKADLTDDELNFTKEMILRDIQYHNIRIFFPPTYETDDPESVAEN--------DIMSRIPFAIIASNTFVVNNEGKRVRGRRYPGVVEVDNE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 329
72 -10.000[DTZ] KOG1547 Septin CDC10 and related P-loop GTPases  ali follow..  16  282.....NIMVVGQSGLGKSTLINTL------FKSKISRKSVQPTSEERIPKTIEIKSITHDIE---EKGVRMKLTVIDTPGFGDLQEEINRKKRIPDTCLYFIPATGHSLRPLDIEFMKRLSKVVNIVPVIAKADLTLEERVHFKQRITADLLSNGIDVYPQKEFDEDSEDRLVNEKFREMIP----------AVVGSDHEYQVNGKRILGRKTKGTIEVENT........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 510
73 -9.960[L] KOG1532 GTPase XAB1, interacts with DNA repair protein XPA  ali follow..  20  46........VVGMAGSGKTSFLHRLVCHTFDIRDTVKYKEVMKQYNLGPNGGILTSLNLFATKFDEKRADQLDYVLVDTPGQIEIFTWSASGAIITE-VTYVVDTPRSSSPITLYACSILYKTRLPLVLAFNKTDV............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 215
74 -9.890[R] COG0523 Putative GTPases (G3E family)  ali follow..  18  1MTPIAVTLLTGFLGAGKTTLLRHILNEQHAVIENEFGEVSVDDQLIGDRATQIKTLTNGCICCTRSNELEDALLVIECTGMADFSHDVLCERYLLDGVIALVDAVHA-NEQMNQFTIAQSQIGYADRILLTKTDVAG-DSEKLRERLARI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 176
75 -9.690[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  13  355.....QIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAI--------------VTEVAGTTRDVVEANVTVRG-----VPITLLDTAGIRETNDIVEKAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSDKQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDQRKK-EEVFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGLDRVPTGGHQ-WTVNQRQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQISGQDVSEEVL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 602

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 3 0 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Veeramalai M, Ye Y, Godzik A. TOPS++FATCAT: fast flexible structural alignment using constraints derived from TOPS+ Strings Model. BMC Bioinformatics. 2008 Aug 31;9(1):35