current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [R] COG0486 Predicted GTPase, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .
# Score Template Links and tools%idFirst MFYQSAVIFKRVFMKETIVAQATAPGRGGIGILRVSGPKAVEVAHTVLGKCPKPRMADYLPFKDSDGNVLDQGIALYFKAPHSFTGEDVLELQGHGGQVVLDLLLKRILQLEGLRLARPGEFSEQAFLNDKLDLAQAEAIADLIDASSEQAARSALKSLQGEFSNKVNQLVDSVIYLRTYVEAAIDFPDEEIDFLADGKIEAHLNDIITQLDHVRSEAKQGSILREGMKVVIAGRPNAGKSSLLNALAGREAAIVTDIAGTTRDVLREHIHIDGMPLHIIDTAGLREATDEVERIGIVRAWSEIEQADRILLMLDSTEADNQDLEKVRSEFLTKLPSNIPVTIVRNKADLSGENEGIVEQNGYTVITLSAKTQQGIALLREHLKQSMGYQTNMEGGFLARRRHLEALEQAATHLQQGHVQLTQFYAGELLAEELRRVQNHLSEITGQFTSDDLLGNIFSSFCIGKLast
1 -131.000[R] COG0486 Predicted GTPase  ali  100  1MFYQSAVIFKRVFMKETIVAQATAPGRGGIGILRVSGPKAVEVAHTVLGKCPKPRMADYLPFKDSDGNVLDQGIALYFKAPHSFTGEDVLELQGHGGQVVLDLLLKRILQLEGLRLARPGEFSEQAFLNDKLDLAQAEAIADLIDASSEQAARSALKSLQGEFSNKVNQLVDSVIYLRTYVEAAIDFPDEEIDFLADGKIEAHLNDIITQLDHVRSEAKQGSILREGMKVVIAGRPNAGKSSLLNALAGREAAIVTDIAGTTRDVLREHIHIDGMPLHIIDTAGLREATDEVERIGIVRAWSEIEQADRILLMLDSTEADNQDLEKVRSEFLTKLPSNIPVTIVRNKADLSGENEGIVEQNGYTVITLSAKTQQGIALLREHLKQSMGYQTNMEGGFLARRRHLEALEQAATHLQQGHVQLTQFYAGELLAEELRRVQNHLSEITGQFTSDDLLGNIFSSFCIGK 465
2 -117.000[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  36  116...DAFDKVDRFQSSSTIVAIVTPIGPGAVGIVRLSGPKAVEVARRVFRSAPKSHFVEYGAVVDSNGNVVDEVLAVPMLAPRSYTREDVVELQCHGSEVCLRRVLRTCVEA-GARLAEPGEFTLRAFLNGRLDLSQAENVEKLISAKSSAAADAALEGIQGGFSSLVKSLRAQCIELLTEIEARLDFEDEMPP-LDIESVINKITSMSQDVESALDTANYDKLLQSGLQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAIVTEVAGTTRDVVEANVTVRGVPITLLDTAGIRETNDIVEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSDLYLKQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILDRVPTGGHQWTVNQRQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQISGQDVSEEVLSSIFAKFCIGK 613
3 -52.000[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  17  1........................................................................................................................................................................................MVMKNFEVLQPLQNSLSGLPLWVSERILQ-----QINQLTHYEPVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSPVSDVAACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPGVGESGV-RDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRQVIGE-AYRHKMLFVISQSDKAEPTSGGNILSTEPVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLEPSSPVVALLQHPFRTWVAREQARDDFGETVTILDTVSTFPLIPAPVRTIIQAVRSSVVSV-ARAVWDFFF....... 289
4 -31.300[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  19  6.............................VALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRDA--------VADFPGLTRDRKYGHAHIAGYDFIVIDT------GGIDGTEEGVEEKMAEQSLLAIDEADIV---LVDARAGLTAADGIANYLRQRQNKITVVVANKIAASQGRGVTQLMEQVLAPFAEKMENADENDSEEEQDEWEQEFDFDSEEDTALIDDALDEELEEEQDKNIKIAIVGRPNVGKSTLTNRILGEDRVVVFDMPGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGVRKVHLAVEKFSVIKTLQAIQDANVVLLTIDARENISDQDLSLLGFILN---AGRSLVIVVNKWDGLDQDVKDRVKSEARVHFISALHGSGVGNLFDSIKEAYACATQKMTTSLLTRILQMATDE........................................................ 407
5 -30.300[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  21  6.....................................................................................................................................VPTTDELLDKGFRRARKAASTRVQTACQVIRDRLKMIIQRIPDIQDYIDVTVGVDELKKSLGALNWAVGILNQLESDYMARIKRSKPSDASHLRRTVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGA-EPEVADYPFTTKGIQIGHLERKWKRIQVIDTPGLDRPVEDMNNIELQAMVALENIADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYLGIRSFDIPVVTVFNKMDLAENVKYLEEYINMDPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV................................................................... 336
6 -25.000[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  19  137....................................................................................................................................................................................................................................EFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLALTSKKPGKTQCIN------NDKWYLVDLPGYGYASAPHELK-TKDYFLNRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQ---NQVPMTLIFTKCDKRKKKKNGGKKPEAPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRNY............................................................................ 314
7 -24.700[R] COG1159 GTPase  ali follow..  19  7................................................................................................................................................................................................................................YCGF-IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQTTRHRIVGIHTEGPYQAIYVDTPGLHEEKRAINRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTRWTPDDE----MVLNKLRDGKAPVILAVNKVDNVQEKVDASQMNFLDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHLPEAIH-PEDYITDRSQRFMASEIIREKLMRFLGAELPYSVTVEIERFVTNERGGYDINGLILVER------KKMVIGN 249
8 -21.700[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  19  106...................................................................................................................................ISKISKDYVKLLKYGDSLYRCKCLKVAALGRMCTVLKRITPSL---------------------------AYLEQIRQHMARL-------SIDPNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVD-VQPYAFTTKSLFVGHTDYKYLRYQVIDTPGIFEDRNIIEMCSIT-ALAHLRAAVLFFLDISGSCGYTIAQQAALFHSIKSLFMNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDREQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERL.............................................................................. 349
9 -20.900[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  15  3....................................................................................................................................................................................................................................RIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYTLA------------RKTQAVEFNDKGDIDTPGEYFNHPRWY----HALITTLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLD-----IGVSKRQIAVISKTDMPDADVAATRKLEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGEKT..................................................................... 155
10 -20.500[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  20  27....................................................................................................................................................................................................................................EIALAGRSNVGKSSFINTMLNRKNARTSGKPGKTQLLNFFNID----KMRFVDVPGYGYARVSKKER-IEEYLTTRENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYY---EIPVIIVATKADKIPRGKWNKHESAIDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL.............................................................................. 195
11 -20.100[R] COG2262 GTPases  ali follow..  19  9......................................................................EQAVLVHIYFTQDKDMEDLQEFE--AGVEALQVITGSRKAPHPKYFVGEGKAVE-VLFDHALSPAQERNLERLCECRVIDRTGLILDIFAQRARTHEGKLQVELAQLRHLATRLVR-PGETQLETDRRLLRNRIVQIQSRLERVEKQREQGRQSRI--TVSLVGYTNAGKSTLFNRITEARVYAADQLFATLDPTLRRIDVADVGETVLADTVGFIRHLPHDLVAAFKATLQETRQATLLLHVIDAADVRVQENIEAVNTVLEEIAHEIPTLLVMNKIDMLEDFEPRIDRNKPIRVWLSAQTGAGIPQLFQALTERLSGEVAQHTLRLPPQE............................................................... 376
12 -19.600[R] KOG0410 Predicted GTP binding protein  ali follow..  15  139......................................................................................EELEQLADTAGLAVVGSTYQKLASPNPRTYIGSGKVAE-VIFDDELSPGQLRNLEKAFGGDVRVCDRTALATHEAALQVALAQMEYQLPRLTRMWTHL---MGEKQIEVDKRILRTQIGVLKKELESVRKHRKQYRSRRV--VVSLVGYTNAGKSTLLNQLTGAN-VLAENRLFATLDPTTRRVQMNGKEFLLTDTVGFIQKLPTTLVAAFRATLEEIAESSLLVHVVDISHPLAEQQIEAVEKVMSELVSSIPKLVVWNKVDRVDDPQKVKLEAEEDTICISALTGEGLDDFCNAVHEKLKDSMVWVEALLPFDK-----GDLLSTIHKVGMVKETEYTENGTLIRAHVPLRFAQLL..................... 524
13 -16.300[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  18  2.................................................................................................................................................................................................................................SQNTYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEY-VGNWSGVTVEKKVGT--LRSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTRFLLEEKFDCMLNIVDSSQ------ERNLNLTVQLLEYGAPVVMGLNMIDVAAGRQNLAKKLRIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAIP-----LVLQYGEPAEKAIKEIQALTKELIPAKQSRWLAIQFLSKNEVTEAFLTSNSAFEQLQQIRAE..... 229
14 -15.700[R] COG1163 Predicted GTPase  ali follow..  16  3......................................................................................................................................TTVEKIKAIEDEMARTQKNKATSFHLGQLKAKLAKLRRELLTSASSGSGGGAGIGFDVA------------------------------RTGVASVGFVGFPSVGKSTLLSKLTGTESE-AAEYEFTTLVTVPGVIRYKGAKIQMLDLPGIIDGAKDGRGRG-KQVIAVARTCNLLFIILDVNKPLHHKQIIEKEEGVGIRLNKTPPDILIKKKEK................................................................................................................... 187
15 -15.600[T] KOG1487 GTP-binding protein DRG1 (ODN superfamily)  ali follow..  19  3......................................................................................................................................STLAKIAEIEAEMARTQKNKATAHHLGLLKARLAKLRRELITPKGGGGG--------------------------------GPGEGFDVAKTGDRIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSE-VAAYEFTTLTTVPGVIRYKGAKIQLLDLPGIIEGAKDGKGRG-RQVIAVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENEEGFGIRLNSKPPNIGFKKKDK................................................................................................................... 186
16 -15.600[T] KOG1486 GTP-binding protein DRG2 (ODN superfamily)  ali follow..  18  1.....................................................................................................................................MGIIERIKEIEAEMARTQKNKATEYHLGQLKAKIAKLRTQLLEPPKGAS---------------------------------GGGEGFEVTKYGHRVALIGFPSVGKSTLLTMLTGTHSE-AASYEFTTLTCIPGVIHYNDTKIQLLDLPGIIEGASEGKGRG-RQVIAVAKSSDLVLMVLDASKSEGHRQILTKEEAVGLRLNKTPPQIYFKKKKT................................................................................................................... 184
17 -15.000[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  20  15................................................................................................................................................................................................................................DQEVRILLLGLDNAGKTTLLKQLASEDISHITPTQGFNIKSVQ----SQGFKLNVWDIGGQRKIRPY---------KNYFENTDILIYVIDSADRFEETGQELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASEIAEGLNLHTISALTGEGVQDGMNWVCKNVNAK........................................................................... 180
18 -14.900[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  20  20...................................................................................................................................................................................................................................YRMVVLGASRVGKSSIVSRFLNGR--FEDQYTPTIEDFHRKVYNIRGYQLDILDTSGNHPFPAMRRL--------SILTGDVFILVFSLDNRESFDEVKRLQK-KTKEAAELPMVICGNKNDHGELCRQVPTTEAELLFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMA.............................................................................. 190
19 -14.800[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  15  1..................................................................................................................................................................................................................MDGGVLSYFRGLLGSREMRILILGLDGAGKTTILYRLQVGEVVTTIPTIGFNVEQVT----YKNLKFQVWDLGGQTSIRPY---------RCYYSNTDAIIYVVDSADRIGISKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVAEVHHALGLENLSATKGEGLDQAMDWLSNTLQSR........................................................................... 180
20 -14.800[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  11  1..................................................................................................................................................................................................................MGLSFGKLFSRLFAKKEMRILMVGLDAAGKTTILYKLKLGEIVTTIPTIGFNVETVE----YKNISFTVWDVGGQDKIRPL---------RHYFQNTQGLIFVVDSNDRVVEARDELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLCATSGEGLYEGLDWLSNNIASKA.......................................................................... 181
21 -14.800[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  13  5..................................................................................................................................................................................................................LFKGFSKPFSRLFSNKEMRILMLGLDAAGKTTILYKLKLNQSVVTIPTVGFNVETVT----YKNIKFNVWDVGGQDKIRPL---------RHYFTGTKGLIFVVDSADSISEARQELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPAQITDVLQLDKLCALTGDGLLEGLAWLSQNAKLK........................................................................... 184
22 -14.700[R] KOG2485 Conserved ATP/GTP binding protein  ali follow..  17  30......................................................................................................................PGHM-AAATRAIRNRLKLSDLVIEVRDARIPLSSANELQSQMSAKRRIIALNKKDLANPNVLNVIRFFKWTRHFESSKQDCIAINAHSVMKLLDLVELKLKEVIAREPTLLVMVVGVPNVGKSALINSIHQLKRATVGPLPGVTQDIAGFKIAHR--SIYVLDSPGVLVPSIPDIETGLKLALSGSVKDSVV........................................................................................................................................................... 234
23 -14.700[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  17  14................................................................................................................................................................................................................................ERELRLLMLGLDNAGKTTILKKFNGEDIDTISPTLGFNIKTLE----HRGFKLNIWDVGGQKSLRSY---------RNYFESTDGLIWVVDSADRMQDCQRELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNAIREALELDSISAVTGENLLPGIDWLLDDISSR........................................................................... 179
24 -14.600[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  15  15...................................................................................................................................................................KKGITAIFDQLLEFVTEGSHFVE--NPELDRIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGE-----VLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDKVLPSGIGHITN--WPKAKCALLRDDLVLVDSPGTDVTTELDSW-----IDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNEWLSKPN-IFILNNRWDASASEPEYMEDAQNRIFFVSAKEVQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQILATVKNIMDSVNLAAED--KRHYSVEEREDQIDRLDFIRNQMNL............... 389
25 -14.500[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  15  18................................................................................................................................................................................................................................QKEAKILFLGLDNAGKTTLLHMLKDERLVQHQPTQHPTSEELS----IGKIKFKAFDLGGHQIARRV---------KDYYAKVDAVVYLVDAYDKFAESKRELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHLGLTNFSIVRKMGYGEGFKWLSQYIN............................................................................. 193
26 -14.500[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  15  16................................................................................................................................................................................................................................NKELRILILGLDGAGKTTILYRLQIGEVVTTKPTIGFNVETLS----YKNLKLNVWDLGGQTSIRPY---------RCYYADTAAVIFVVDSTDKMSTASKELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGALSASEVSKELNLVELSAIKGEGITEGLDWLIDVIKEE........................................................................... 181
27 -14.300[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  18  18................................................................................................................................................................................................................................KEEMELTLVGLQFSGKTTFVNVIASGQ--FAEDMIPTVGFNMRK-ITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSM---------ERYCRGVNAIVYMVDAADLLEASRNELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETGLIERMNLSSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSQ........................................................................... 184
28 -14.100[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  14  102...................................................................................................................................................................................................................................LKISLLGDCQTGKTTFVVKYVGDENQSFLEMTGL--NLMDKTFYVQGISFSIWDVGG--------EKRSKDHIPIACKDAVAILFMFDLTSRSTLNSVFGWYSQARKWNKTAIPILIGTKFDDVTQARAYAKVMNASLFFSSATHNINVNKIFKFILARL.............................................................................. 266
29 -13.900[R] COG0536 Predicted GTPase  ali follow..  17  6.......................................................................................DRVVLHLDGGNGCVSVHREKFKPLGGPDGGNGGH-------GGDIILEVTAQVHTLLDFHFHPHVKAERGANGAGDHRNGARGKDLVLEVPPGTETLADLTSVGMKFIAAAG-NAALASKARKAPGFALIGEPGE-LKSMADVGLVGFPSAGKSSLISVMSAAKPKI-GDYPFTTLQPNLGVVNVGHETFTMADVPGLIPGASEGKGLGLD--LRHIERTSVLVHVVDTAAELAAYQSALDEDTGLGDLSQRPRLVVLNKADVPEAEELAEFLKEDPVFIISAVARKGLDPLKYKLLEIVQDARKKR....................................................................... 347
30 -12.900[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  16  13...................................................................................................................................................................................................................................FKLVLVGDGGTGKTTFVKRHLTGEEKKYIATIGVEVHPLSFYTNFGEIKFDVWDTAGQEKFGGLRDG---------YINAQCAIIMFDVTSRITYKNVPNWHRDLVRVCENIPIVLCGNKVDVKERKVKAKTITNLQYYDISAKSNYNFEKPFLWLARKLAGNPQLE....................................................................... 177
31 -12.900[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  16  1..................................................................................................................................................................................................................MFHLVKGLYNNWNKKEQYSILILGLDNAGKTTFLETLKKEYSLAFKALEKITVGQNVATIPVDSKQLKFWDVGGQESLRSM---------SEYYSLCHGIIFIVDSSDRLDECSTTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRQDRMEVQDIKEVFNVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNKKS........................................................................ 192
32 -12.800[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  16  87................................................................SQGNFVDVRIVKCKSGAGSFFRDAGRS---AGGSVYIQAVLGSLAKMKTTYTAEDGEAGAARQLDGM-WCLPPQKVRELVEREMRKDNNATLRSILGSTAVNLSVSSGAESWLFKDKAKEYHENKDWFKDLHKKMEAYDHSLEQSELFDLNQPMTKPVCLLKGADLGLIGLPNAGKSTILNKISNA-KPKIGHWQFTTLSPTIGTVSLGFDVFTVADIPGIIQGASLDKGMGLE--LRHIERSNGWVFVLDLSNKNPLNDLQLLIEEVGTLEKTKNILIVCNKVDIDAEKSESFAKYEWDCVPISALREKT.......................................................................................... 499
33 -12.600[V] KOG1707 Predicted Ras related/Rac-GTP binding protein  ali follow..  16  1.....................................................................................................................................................................................................................MWMGVGDSSGSPKPIRIVVVGEKGSGKSSLIMAAARNT--FHPNIPSLLPYTLPSEFFPDRIPATVIDTSSRPEDKGKVV--------KEVRQADAIVLTFAFDRPETDRLSKYWLPLFRQLEVRVPIIVAGYEVDNKEAYNHFSIEQITTSIQWSAQRLDQAKDVLYYAQKAVIDPVGP----VFDQENNVLKPRCIAALKRIFLLSDHNMDGILSDEELNEQKKCFDTPLVPCEIKQMKNVMQVTF.... 248
34 -12.300[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  19  10...................................................................................................................................................................................................................................IKMVVVGNGAVGKSSMIQRYC--KGIFTKDYKKTI-DFLERQIQVNDVRLMLWDTAGQEEFDAI--------TKAYYRGAQACVLVFSTTDRGSFEAVSSWREKVVAEVGDIPTVLVQNKIDLLDDSCIKNEEARLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKYLQKLKQQ....................................................................... 176
35 -12.000[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  16  4...................................................................................................................................................................................................................................NKIIFTGPVGVGKTTAIAAIS-DEALVQTDASASDMTLDRKRNTTVAMKVHLYGTPGQERFNFMWEIL--------SQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFFLHSFRGLLEKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKNVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSIDPGLE......................................................................... 177
36 -11.900[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  20  9...................................................................................................................................................................................................................................LKVIILGDSGVGKTSLMNQYV--NKKFSNQYKATI-DFLTKEVQFEDFTLQIWDTAGQERFQSL--------GVAFYRGADCCVLVYDVNSMKSFENEEFLIQASPSDPENFPFVLIGNKVDVDDGNSRVASKGNIPYFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDALKSGEEEE...................................................................... 184
37 -11.800[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  13  1...............................................................................................................................................................................................................................MKRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTGYSMAAITNDIYTKEDIEEMCDKHPDLQLLFLESGGDNLSATFSPDL-----------VDFSIYIIDVAQGEKIPRKG-----------IKSDLFIINKVDLAPKADTLKSRGNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQLALLEE....................................................................... 206
38 -11.600[R] KOG2484 GTPase  ali follow..  14  144....................................................................................................FRKVIEVVLEVVDARVRGAPGNKRLVLVLNKADLVPRENLNNWIKYFRRSGPVTAFKASTQDQANRLGRRKLREMKTEKAMQGSVCIGAE-------------------LLMSMLGNYCRNKGIKTSIRVGVVGIPNVGKSSIINSLTRGRSCMVGSTPGVTKSMQEVELD-----IKLIDCPGI-GENSHAVLKNAQRVGDVKDPFTIAESVLK...................................................................................................................................................... 356
39 -11.500[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  19  21...................................................................................................................................................................................................................................FKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQ--FHEFQESTI-AFLTQTVCLDDVKFEIWDTAGQERYHSL--------APMYYRGAQAAIVVYDITNEESARAKNWVKELQRQASPNIVIALSGNKADLANKRAVDADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKLPKNEPQNP...................................................................... 189
40 -11.400[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  19  10...................................................................................................................................................................................................................................YKLVFLGDQSVGKTSIITRFM--YDKFDTTYQATI-DFLSKTMYLEDVRLQLWDTAGQERFRSLIPS--------YIRDSSVAVVVYDVANRLSLNTSKWIEEVRNERAGDVIIVLVGNKTDLVEKRQVSIEEGGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAALPGMESYSN...................................................................... 178
41 -11.400[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  17  11...................................................................................................................................................................................................................................FKLLIIGDSGVGKSSLLLRFA--DNTFSENYITTI-DFKIRTMDINGVKLQIWDTAGQERFRTI--------TSTYYRGTHGVVVVYDVTNGESFGNVKRWLQEIENNCDSVQKVLVGNKCEENERRVVLESDANISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLVLTAKLANP...................................................................... 178
42 -11.300[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  23  13...................................................................................................................................................................................................................................FKIVLLGEGCVGKSSLVLRFV--ENKFSCKHLSTI-SFQNKTVNVEDADLHIWDTAGQEKYHAL--------GPIYYRGSNGVLLVFDITDRKSEKVKNWVLEIKTCLGNTAEILIVGNKIDLEEERQVTRQDAGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKMIEHSRTRS...................................................................... 181
43 -11.200[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  22  23...................................................................................................................................................................................................................................FKILIIGNSSVGKTSFLFRYA--DDSFTPAFVSTV-DFKVKTIYRNDIKLQIWDTAGQERYRTI--------TTAYYRGAMGFILMYDITNEESNAVQDWSTQIKTYSWDNAQVLLVGNKCDMEDERVVSSERGGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVICEKMSES....................................................................... 190
44 -11.200[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  19  10...................................................................................................................................................................................................................................FKIVLIGNAGVGKTCLVRRFT--QGLFPPGQGATI-GFMIKTVEINGVKLQIWDTAGQERFRSI--------TQSYYRSANALILTYDITCEESRCLPEWLREIEQYASNKVITVLVGNKIDLAERREVSQQRADMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRLISEARQNT...................................................................... 178
45 -11.200[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  20  9...................................................................................................................................................................................................................................FKLLLIGDSGVGKSCLLLRFA--DDSYLDSYISTI-DFKIRTVEQDGIKLQIWDTAGQERFRTI--------TSSYYRGAHGIIVTYDVTDLESNNVKQWLNEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTSQKVVSTETAGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAIKTRMASQ....................................................................... 176
46 -11.200[R] COG1161 Predicted GTPases  ali follow..  15  87.....................................................................................................................................GQHDALIVNVVDIFDNGSLIPNLHKLTGGNDLLMVANKRDVLPKSLKVGKLTAWLREQAASRSLKPKDILVTSAQNKVAELMEAIEY---YRRGRDVYVVGVTNVGKSTLINAIIKSDVITTSRFPGTTLDKIEIPLD----DSALIDTPGIIHRGQIAHYLEPEDLKYVSPRKEI............................................................................................................................................................ 264
47 -11.200[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  22  469...................................................................................................................................................................................................................................GKVIMLGDSGVGKTSLLIRFRDGRYVPSYFLSTVGIDFRNKVVVVDGVKLQIWDTAG-QERFRSV-------THAYYRDAHALLLLYDVTNKTTDNIRAWLGEIREYAQEDVVIVLIGNKADCSGSERQVKREDGERLMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSRGYEHG...................................................................... 639
48 -11.100[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  23  10...................................................................................................................................................................................................................................IKLLLIGDSGVGKSCLLLRFS--EDSFTPSFITTI-DFKIRTIELDGIKLQIWDTAGQERFRTI--------TTAYYRGAMGILLLYDVTDKKSDNVRTWFSNVEQHASENVYKILIGNKCDCEDQRQVSFEQGGVKFLEASAKTNVNVDEAFFTLAREIKKQKIDAE...................................................................... 178
49 -10.800[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  22  9...................................................................................................................................................................................................................................FKFLVIGSAGTGKSCLLHQFI--ENKFKQDSNHTI-EFGSRVVNVGGVKLQIWDTAGQERFRSV--------TRSYYRGAAGALLVYDITSRETNSLAAWLTDARTLASPNIVVILCGNKKDLDPEREVTAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTILNKIDSGE...................................................................... 177
50 -10.800[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  22  12...................................................................................................................................................................................................................................FKYIIIGDMGVGKSCLLHQFT--EKKFMADCPHTI-EFGTRIIEVSGIKLQIWDTAGQERFRAV--------TRSYYRGAAGALMVYDITRRSTNHLSSWLTDARNLTNPNTVIILIGNKADLEAQRDVTAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKIYQNIQDGS...................................................................... 180
51 -10.700[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  14  53................................................................................................................................................................................................................................TKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSSMEPNEGTFVLHNENNTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLE--------EYLPRAAAVVFVVDALERAASEYLYDILTNASVIKNKTPVLLCCNKTDKVTAHTKEFIRK........................................................................................................ 192
52 -10.700[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  19  11...................................................................................................................................................................................................................................FKTVLIGDSGVGKSNLLMRFT--RNEFNIESKSTI-EFATRNIVLDNIKAQIWDTAGQERYRAI--------TSAYYRGAVGALIVYDITKQSSDNVGRWLKELREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLRAVSAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEIFRIVSNRS...................................................................... 179
53 -10.600[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  22  7...................................................................................................................................................................................................................................FKYIIIGDTGVGKSCLLLQFT--DKRFQPVHDLTI-EFGARMVTIDGIKLQIWDTAGQESFRSI--------TRSYYRGAAGALLVYDITRRDTNHLTSWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLEARREVKAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEIYRKIQEG....................................................................... 174
54 -10.500[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  24  9...................................................................................................................................................................................................................................LKILIIGESGVGKSSLLLRFT--DDTFDPELAATI-DFKVKTISVDGAKLAIWDTAGQERFRTL--------TPSYYRGAQGVILVYDVTRRDTFVKLDLNELETYCTRNDIVNMLVGNKIDKRNEGLKFARKHSMLFIEASAKTCDGVQCAFEELVEKIIQTPGLWE...................................................................... 177
55 -10.500[R] KOG0393 Ras-related small GTPase, Rho type  ali follow..  18  2.................................................................................................................................................................................................................................QAIKCVVVGDGAVGKTCLLLSYTTN--AFPGEYILTVFDTYSTNVMVDGINLSLWDTAG-QDDYDQFRHL-------SFPQTDVFLVCFALNNPASENVRAKWYPEVSHHCPNTPIILVGTKADLREDRDTIERLRESRLQPVSHTQG-------YVMAKEIKAVKYLECSALTQIGLKQVFDEAIRTG................................................... 176
56 -10.400[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  13  2..................................................................................................................................................YNFFRTVPRANRNEITFYPDYEEEGQKKKKTRSMFSWLGGDSSKKKNKEVLETVSEGLRKIYKQKLLPLEEFHKFHDFHS--MILLVGQYSTGKTTFIRYLLESDFPGIRIGPEPTTDVVDAKKQFRALSVTIVDTPGILSGEKQRIDRGYDFTG--AERVDRIILLFDAHKDISDEFKRCIEALAGN---EDKIRIVLNKSDMVDHQQ.............................................................................................................. 262
57 -10.400[R] KOG2423 Nucleolar GTPase  ali follow..  17  170.....................................................................................................................................IDSSDVVVQVVDARDPMGTRCR------HVEEFLRKEKPH--KHLVTVINKVDLVPTWVTRKWIGELSKEMPTIAGAVINLLRQFAKLHPDRPQISVGFIGYPNVGKSSLVNTLRKKKVCKTAPIAGETKVW--QYVMLMR--IYLIDSPGV-DSETQIILKGVVRVENVKDPENHVQGVLD...................................................................................................................................................... 355
58 -10.400[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  12  42....................................................................................................................................................................................................................................KVLLMGKSGSGKTSMRSIIFANYIARDTRRLGATILDRIHSLQIGNLVLNLWDCGG---QDTFMENYFTSQRDNIFRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCLEQNSPDAKIFCLVHKMDLVQEDQRDLIFKERESCFRTSIWDETLYKAWSSIVYQLIPNVQQLEMNLRNFAEIIEADEV....................................................... 264
59 -9.970[U] KOG3887 Predicted small GTPase involved in nuclear protein import  ali follow..  15  60................................................................................................................................................................................................................................EVKPRILLMGLRRSGKSSIQKVVFHKMSPNETLFLESTNKICREDVSNSSVNFQIWDFPGQIDFFDP-------DYEMIFRGTGALIFVIDSQDDYMEALARLHLTVTRKVNTDINFEVFIHKVDGLSDDHKIETQRDIHSFYLTSIYDHSIFEAFSKVVQKLIPQLPTLENLLNIFISNSGIEKA....................................................... 260
60 -9.900[R] COG3911 Predicted ATPase  ali follow..  23  8....................................................................................................................................................................................................................................VFVLTGGPGSGKTTLIAALRRAGFATSVVAG---RGIVRDQSSIGGTALPWSDRTLFAELMLSWEMRSYQNAVEQKG-----PVFFDRG.................................................................................................................................................... 88
61 -9.590[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  20  1...............................................................................................................................................................................................................................MKNIRNFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLLERERGITIKAQSVTLNYKAYQLNFIDTPGHVDFSYEVSR--------SLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEM---NLEVVPILNKIDLPAADPERVAEEAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKI.............................................................................. 180
62 -9.380[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  17  10...................................................................................................................................................................................................................................IKFLALGDSGVGKTSVLYQYT--DGKFNSKFITTV-DFREKRVVYRAIHLQLWDTAGQERFRSL--------TTAFFRDAMGFLLLFDLTNEQSFLNVRISQLQMHAYCENPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEEAGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLIMKRMERC....................................................................... 188
63 -9.350[R] KOG1424 Predicted GTP-binding protein MMR1  ali follow..  23  366...............................................................................................................................................................................................................KQELLELFKELHTGRKVKDGLTVGLVGYPNVGKSSTINTIMGNKKVSVSATPGHTKHF--QTLYVEP-GLCLCDCPGL-STKAEMTCSGILPIDQMRDHVPPVSLVCQ...................................................................................................................................................... 476
64 -9.330[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  23  44....................................................................................................................................................................................................................................NFGIVAHVDHGKSTLADRLLEMCGAVVERERGITVKAQTAALRHRGYLLNLIDTPGHVDFSAEVSR--------SLAVCDGILLLVAANQGVQAQTIANFWLAFEK---NIQIIPVINKIDLPGADIKSVETQLKNLFHISAKSGLNVDKVLEAIIDRV.............................................................................. 211

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 4 2 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Lesley SA, Kuhn P, Godzik A., Deacon AM, Mathews I, Kreusch A, Spraggon G, Klock HE, McMullan D, Shin T, Vincent J, Robb A, Brinen LS, Miller MD, McPhillips TM, Miller MA, Scheibe D, Canaves JM, Guda C, Jaroszewski L, Selby TL, Elsliger MA, Wooley J, Taylor SS, Hodgson KO, Wilson IA, Schultz PG, Stevens RC. Structural genomics of the Thermotoga maritima proteome implemented in a high-throughput structure determination pipeline. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Sep 3;99(18):11664-9. Epub 2002 Aug 22.