current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [R] COG2262 GTPases, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .
# Score Template Links and tools%idFirst MFDRYDAGEQAVLVHIYFTQDKDMEDLQEFESLVSSAGVEALQVITGSRKAPHPKYFVGEGKAVEIAEAVKATGASVVLFDHALSPAQERNLERLCECRVIDRTGLILDIFAQRARTHEGKLQVELAQLRHLATRLVRGWTHLERQKGGIGLRGPGETQLETDRRLLRNRIVQIQSRLERVEKQREQGRQSRIKADVPTVSLVGYTNAGKSTLFNRITEARVYAADQLFATLDPTLRRIDVADVGETVLADTVGFIRHLPHDLVAAFKATLQETRQATLLLHVIDAADVRVQENIEAVNTVLEEIDAHEIPTLLVMNKIDMLEDFEPRIDRDEENKPIRVWLSAQTGAGIPQLFQALTERLSGEVAQHTLRLPPQEGRLRSRFYQLQAIEKEWMEEDGSVSLQVRMPIVDWRRLCKQEPALIDYLILast
1 -118.000[R] COG2262 GTPases  ali  100  1MFDRYDAGEQAVLVHIYFTQDKDMEDLQEFESLVSSAGVEALQVITGSRKAPHPKYFVGEGKAVEIAEAVKATGASVVLFDHALSPAQERNLERLCECRVIDRTGLILDIFAQRARTHEGKLQVELAQLRHLATRLVRGWTHLERQKGGIGLRGPGETQLETDRRLLRNRIVQIQSRLERVEKQREQGRQSRIKADVPTVSLVGYTNAGKSTLFNRITEARVYAADQLFATLDPTLRRIDVADVGETVLADTVGFIRHLPHDLVAAFKATLQETRQATLLLHVIDAADVRVQENIEAVNTVLEEIDAHEIPTLLVMNKIDMLEDFEPRIDRDEENKPIRVWLSAQTGAGIPQLFQALTERLSGEVAQHTLRLPPQEGRLRSRFYQLQAIEKEWMEEDGSVSLQVRMPIVDWRRLCKQEPALIDYLI 426
2 -103.000[R] KOG0410 Predicted GTP binding protein  ali follow..  40  109..GKEIFEEKAYLVGVERKGDNIEESLEELEQLADTAGLAVVGSTYQKLASPNPRTYIGSGKVAEIKSAINALDVETVIFDDELSPGQLRNLEKAFGVRVCDRTALILDIFNQRAATHEAALQVALAQMEYQLPRLTRMWTHL-ERQSGGQVKGMGEKQIEVDKRILRTQIGVLKKELESVRKHRKQYRSRRVAIPVPVVSLVGYTNAGKSTLLNQLTGANVLAENRLFATLDPTTRRVQMQNGKEFLLTDTVGFIQKLPTTLVAAFRATLEEIAESSLLVHVVDISHPLAEQQIEAVEKVMSELDVSSIPKLVVWNKVDRVDDPQ-KVKLEAEETGDTICISALTGEGLDDFCNAVHEKLKDSMVWVEALLPFDKGDLLSTIHKVGMVKETEYTENG-TLIRAHVPLRFAQLLKPMRHLVKDTSI 536
3 -43.800[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  14  11.......................................ELLDKGFRRARKAASLPGQKKAKVIESTRV----QTACQVIRDRLK-MIIQRIPDIESLPEFYQDYI-------DVTVGVDELKKSLGALNWAVGILNQLESDYMARIKRSKPSDASHLRREAFGRISSVIKRIEGDLDFLDFAKNKLRNMPTVDLDAFTVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGAEPEVADYPFTTKGIQIGHLER-KWKRIQVIDTPGLLDRPVEDMNNIELQAMVALENADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYLGIRSVFDIPVVTVFNKMDLAENVK-YLEEYINMVEDPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV...................................................... 336
4 -25.000[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  17  1...............................................................................................................................................................MVMKNFEVLQPLQNSLSGLPLWVSERILQQINQLTHYEPVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSPVSDVAACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPG-VGESGVRDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRQVIGE--AYRHKMLFVISQSDKAEPTSGGNILSTEQKQNVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLPRE.............................................................. 219
5 -22.100[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  18  132.................................................................................................................................................................................................ADGLPEFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLALT---SKKPGKTQCINH--NDKWYLVDLPGYYASAPHELKQDWNKFTKDRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLE----YASWLGQNQVPMTLIFTKCDKRKKKKNGGKKPEANTPPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRNY............................................................... 314
6 -20.300[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  18  1....................................................................................................................................................................................................MKRIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYT------------LARKTQAVEFNDKGDIDTPGEYFNHP----RWYHALITTLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLDIGV------SKRQIAVISKTDMPDADVAATRKLLLEEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQE.............................................................. 149
7 -20.100[R] COG0486 Predicted GTPase  ali follow..  19  71........DQGIALYFKAPHSFTGEDVLELQ-----GGQVVLDLLLKRILQLEGLRLARPGEFSE------------AFLNDKLDLAQAEAIADLIDASSEQAARSALKSLQGEFSNKVNQLVDSVIYLRTYVEAAID----------------PDEEIDFLADGKIEAHLNDIITQLDHVRSEAKQGSILRE-----KVVIAGRPNAGKSSLLNALAGREAAIVTDIAGTTRDVLREHIHIDGMPLHIIDTAGLREATDEVERIGIVRAWSEIEQADRILLMLDSTEADNQDLEKVRSEFLTKL-PSNIPVTIVRNKADLSGENEGIVEQ---NGYTVITLSAKTQQGIALLREHLKQSMGYQTNMEGGFL...................................................... 398
8 -19.900[R] COG1159 GTPase  ali follow..  19  11.......................................................................................................................................................................................................IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQTTRHRIVGIHTEGPYQAIYVDTPGLHMEEKRAINRLMKAASSSIGDVELVIFVVEGTRWTPDDE-----MVLNKLRDGKAPVILAVNKVDNVQEKVDLLPHLQFNFLDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHL................................................................. 173
9 -19.400[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  15  19..............................................................VDIILSRTQRQTPTVVHKGYKINRLRQFYMRKVTQTNFHAKLSAIIDEFPRHVLYNKDHYKLALGQVNTARNLISKISKDYVKLLKYGDSLYRCKCLKVAALGRMCTVLKRITPSLAYLEQIRQHMAR--IDPNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVDVQPYAFTTKSLFVGHTDY-KYLRYQVIDTPGILDR--RNIIEMCSTALAHLRAAVLFFLDISGSCGYTIAQQAALFHSIKSL-FMNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDRKSEEQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERLLDQRVEAKM........................................................ 358
10 -19.100[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  18  199........DEVLAVPMLAPRSYTREDVVEL----QCHGSEVCLRRVLRTCVEAGARLAEPGEFTL------------AFLNGRLDLSQAENVEKLISAKSSAAADAAL-------EGIQGGFSSLVKSLR---AQCIELLTEIEAR---------EDEMPPLDIESVINKITSMSQDVESALDTANYDKLLQS-----QIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSEAIVTEVAGTTRDVVEANVTV-RGVPITLLDTAGIRETNDIVEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSD--YLKQPMILVMNKIDCAPPGSEDQRKKEEVFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEIL................................................................. 533
11 -19.100[T] KOG1487 GTP-binding protein DRG1 (ODN superfamily)  ali follow..  18  1.............................................................................................................................MSSTLAKIAEIEAEMARTQKNKATAHHLG-----------LLKARLAKLRRELITPKGGGGGGPGEGAKTGDARIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSEVAAYEFTTLTTVPGVIRY-KGAKIQLLDLPGIIEGAKDG-----RQVIAVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENELEGFGIRLNSKPPNIGFKKKDK......................................................................................................... 186
12 -18.600[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  16  22.................................................................................................................................................................................................QDELPEIALAGRSNVGKSSFINTMLNRKNLA--RTSGKPGKTQLLNFFNIDDKMRFVDVPGYYARVSKKEREKWGCMIEEYLTTRAVVSLVDLRHDPSADDVQ----MYEFLKYYEIPVIIVATKADKIPRGKWNKHESADPSDDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL................................................................. 195
13 -18.600[R] COG1163 Predicted GTPase  ali follow..  17  1.............................................................................................................................MSTTVEKIKAIEDEMARTQKNKATSFHLG------------LKAKLAKLRRELLTSASSGSGGGAGIARTGVASVGFVGFPSVGKSTLLSKLTGTESEAAEYEFTTLVTVPGVIRY-KGAKIQMLDLPGIIDGAKDG-----KQVIAVARTCNLLFIILDVNKP--LHHKQIIEKELEGVGLNKTPPDILIKKKEK......................................................................................................... 187
14 -17.900[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  19  299..................................................................................................................................................KGGQGGLGNMHFLTNLIRN----------PRFSKPGRNGLEQHFLFELKSIADLGLIGLPNAGKSTILNKISNAKPKIGHWQFTTLSPTIGTVSLGFGQVFTVADIPGIIQGASLDMGLEF---LRHIERSNGWVFVLDLSNKNPLNDLQLLIEEVGTLEVKTKNILIVCNKVDIDAEKSESFAKYLQVEKDCVPISALREKT............................................................................. 499
15 -17.600[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  24  2...................................................................................................................................................................................................ATPVVALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRALVADFPGLTRDRKYGHAHI-AGYDFIVIDTGGIDGTEEGVEEKMAEQSLLAIDEADIVLFLVDARAGLTAADIGIANYLRQRQN---KITVVVANKTDGIDADSHCAEFYQLGLGEIEQIAASQGRGVTQLMEQVLAPFAE............................................................... 166
16 -17.500[T] KOG1486 GTP-binding protein DRG2 (ODN superfamily)  ali follow..  19  6...................................................................................................................................RIKEIEAEMARTQKNKATEYHLG-----------QLKAKIAKLRTQLLEPPKGASGGGEG-TKYGHGRVALIGFPSVGKSTLLTMLTGTHSEAASYEFTTLTCIPGVIHY-NDTKIQLLDLPGIIEGASEG-----RQVIAVAKSSDLVLMVLDASKSEGHRQILTKELEAVGLRLNKTPPQIYFKKKKT......................................................................................................... 184
17 -17.000[R] COG0536 Predicted GTPase  ali follow..  22  82..................................................................................................................ARGKDLVLEVPPGTVVLTLADLTSVGMKFIAAAGGNGGLGNAALASKARK----------APGFALIGEPGEAHDLILELKSMADVGLVGFPSAGKSSLISVMSAAKPKIGDYPFTTLQPNLGVVNV-GHETFTMADVPGLIPGASEGLGLDF---LRHIERTSVLVHVVDTATMDGRDPISDIEALEAELALSQRPRLVVLNKADVPEAEELKEDIEKQFGWPVFIISAVARKGLDPLKYKLLEIVQD............................................................... 342
18 -14.800[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  17  5......................................................................................................................................................................................................TYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEYVGNWSGVTVEKKVGTL---RSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTRFLLEEKFDCMLNIVDSSQ--IERNLNLTVQLLE-----GAPVVMGLNMIDVAAGRGIHLNIQNLAK-PILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAIPLVLQYGEPAEKAIKEIQA......................................... 185
19 -13.900[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  19  20.......................................................................................................................................................................................................ILILGLDNAGKTTFLETLKKEYSLAFKALQPTVGQNVATIPVDSKQILKFWDVGG-----QESLRSMWSEYYSL---CHGIIFIVDSSDRELDECSTTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRKEVFNKIAEHISARDSRVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNKKS........................................................... 192
20 -13.600[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  18  23.......................................................................................................................................................................................................LTLVGLQFSGKTTFVNVIASGQFA--EDMIPTVGFNMRKITR-GNVTIKVWDIGG----------PRFRSMWERCRGVNAIVYMVDAADLDLEASRNELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETLSSIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSQSR............................................................ 186
21 -12.900[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  14  5......................................................................................................................................................................................................KIIFTGPVGVGKTTAIAAISDEALVQTDKRNTTVAMDYGAISLDEDTKVHLYGTPG----------ERFNFMWEILSQSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFFLHSFRGL-LEKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLAKHNLFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSIDPGLE............................................................ 177
22 -12.600[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  16  4.....................................................................................................................................................................................TLSSGNCTLSVPAKNSYRMVVLGASRVGKSSIVSRFLNGRF--EDQYTPTIEDFHRKVYNIRGDMYQLDDTSG----------HPFPAMRRLILTGDVFILVFSLDNRESFDEVKRLQKQILEVEAAELPMVICGNKNDHVPTTEAELLVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMA................................................................. 190
23 -12.600[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  20  20.......................................................................................................................................................................................................ILLLGLDNAGKTTLLKQLASEDIS---HITPTQGFNIKSVQS-QGFKLNVWDIGG-----QRKIRPYWKNYFEN---TDILIYVIDSADRKFEETGQELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASLHTIRDRVWQIQSCSALTGEGVQDGMNWVCKNVNAKKK............................................................ 182
24 -12.600[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  18  8....................................................................................................................................................................................................LFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDSYLDSYISTIGVDFKIRTVEQDGKTKLQIWDTAG----------ERFRTTSSYYRGAHGIIVTYDVTDLESFNNVKQWLNEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTSQKVVSTETAKAFADELLETSAKNATNVEEAFMAMTAAIKTR.............................................................. 172
25 -12.500[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  19  9....................................................................................................................................................................................................LIKLLLIGDSGVGKSCLLLRFSEDSFTPSFITTIGIDFKIRTIELDGKRKLQIWDTAG----------ERFRTTTAYYRGAMGILLLYDVTDKKSFDNVRTWFSNVEQHASENVYKILIGNKCDCEDQRQVSFEQGQALADELLEASAKTNVNVDEAFFTLAREIKKQ.............................................................. 173
26 -12.500[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  22  9....................................................................................................................................................................................................LFKIVLIGNAGVGKTCLVRRFTQGLFPPGQGATIGVGFMIKTVEINGEKKLQIWDTAG----------ERFRSTQSYYRSANALILTYDITCEESFRCLPEWLREIEQYASNKVITVLVGNKIDLAERREVSQQRAEEFSEAQLETSAKESDNVEKLFLDLACRLISE.............................................................. 173
27 -12.500[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  17  22....................................................................................................................................................................................................MFKILIIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTPAFVSTVGIDFKVKTIYRNDKRKLQIWDTAG----------ERYRTTTAYYRGAMGFILMYDITNEESFNAVQDWSTQIKTYSWDNAQVLLVGNKCDMEDERVVSSERGRQLADHLFEASAKDNINVKQTFERLVDVICEKMSE........................................................... 189
28 -12.500[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  16  1.................................................................................................................................................................................MASRGATRPNGPNTGNKICQFKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQFHEFQESTIGAAFLTQTVCLDDTTKFEIWDTAG----------ERYHSAPMYYRGAQAAIVVYDITNEESFARAKNWVKELQRQASPNIVIALSGNKADLANKRAVDFQEAQSYADDNMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKLPKN.............................................................. 184
29 -12.500[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  18  19.......................................................................................................................................................................................................LLMLGLDNAGKTTILKKFNGEDID---TISPTLGFNIKTLEH-RGFKLNIWDVGG-----QKSLRSYWRNYFES---TDGLIWVVDSADRQMQDCQRELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNLDSIRSHHWCIQGCSAVTGENLLPGIDWLLDDISSRIFTAD......................................................... 184
30 -12.400[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  18  22......................................................................................................................................................................................................KILFLGLDNAGKTTLLHMLKDERLV---QHQPTQHPTSEELSI-GKIKFKAFDLGG----------QIARRVWKDYAKVDAVVYLVDAYDKEFAESKRELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHLGLTNVFMCSIVRKMGYGEGFKWLSQYIN................................................................ 193
31 -12.400[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  15  24.......................................................................................................................................................................................................ILMLGLDAAGKTTILYKLKLNQSV---VTIPTVGFNVETVTY-KNIKFNVWDVGG-----QDKIRPLWRHYFTG---TKGLIFVVDSADSNISEARQELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPALDKLKDRLWNVQPTCALTGDGLLEGLAWLSQNAKLK.............................................................. 184
32 -12.300[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  18  8....................................................................................................................................................................................................LFKFLVIGSAGTGKSCLLHQFIENKFKQDSNHTIGVEFGSRVVNVGGKTKLQIWDTAG----------ERFRSTRSYYRGAAGALLVYDITSRETYNSLAAWLTDARTLASPNIVVILCGNKKDLDPEREVTFLEASRFAQENLETSALTGENVEEAFLKCARTILNKIDSGEL........................................................ 178
33 -12.300[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  16  20.......................................................................................................................................................................................................ILMVGLDAAGKTTILYKLKLGEIV---TTIPTIGFNVETVEY-KNISFTVWDVGG-----QDKIRPLWRHYFQN---TQGLIFVVDSNDRDVVEARDELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAALHSLRQRHWYIQSTCATSGEGLYEGLDWLSNNIASK.............................................................. 180
34 -12.300[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  16  20.......................................................................................................................................................................................................ILILGLDGAGKTTILYRLQVGEVV---TTIPTIGFNVEQVTY-KNLKFQVWDLGG-----QTSIRPYWRCYYSN---TDAIIYVVDSADRDIGISKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVALENLKNRTFQIFKTSATKGEGLDQAMDWLSNTLQSR.............................................................. 180
35 -12.300[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  20  11......................................................................................................................................................................................................KLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDKFDTTYQATIGIDFLSKTMYLEDRTRLQLWDTAG----------ERFRSIPSYIRDSSVAVVVYDVANRLSFLNTSKWIEEVRNERAGDVIIVLVGNKTDLVEKRQVSIEEGDSKGREYIETSAKAGFNIKPLFRKIAAALPG............................................................... 172
36 -12.200[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  19  13......................................................................................................................................................................................................KYIIIGDMGVGKSCLLHQFTEKKFMADCPHTIGVEFGTRIIEVSGQKKLQIWDTAG----------ERFRATRSYYRGAAGALMVYDITRRSTYNHLSSWLTDARNLTNPNTVIILIGNKADLEAQRDVTYEEAKQFAEENLEASAKTGENVEDAFLEAAKKIYQNIQD........................................................... 178
37 -12.100[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  20  48.............................................................................................................................................................................................RLFRRTKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSHQG--AVTSMEPNEGTFVLHNVKPVHLIDVPG----------SRLISKLEELPRAAAVVFVVDALEPNIRAASEYLYDILTNVIKNKTPVLLCCNKTDK......................................................................................................... 181
38 -12.100[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  17  21.......................................................................................................................................................................................................ILILGLDGAGKTTILYRLQIGEVV---TTKPTIGFNVETLSY-KNLKLNVWD-LGGQTSIRPYWRCYYADT-------AAVIFVVDSTDKDMSTASKELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGALSASLVELKDRSWSIVASSAIKGEGITEGLDWLIDVIKEE.............................................................. 181
39 -12.100[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  18  6....................................................................................................................................................................................................LFKYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMVTIDGKQKLQIWDTAG----------ESFRSTRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTSWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLEARREVKREEGEAFAREHMETSAKTAANVEEAFIDTAKEIYRKIQE........................................................... 173
40 -12.000[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  22  14......................................................................................................................................................................................................KIVLLGEGCVGKSSLVLRFVENKFSCKHLSTIQASFQNKTVNVEDCQDLHIWDTAG----------EKYHAGPIYYRGSNGVLLVFDITDRKSFEKVKNWVLEIKTCLGNTAEILIVGNKIDLEEERQVTRQDAEAYAESEMETSAQDNVGISDAFESLTAKMIEH.............................................................. 176
41 -12.000[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  20  10....................................................................................................................................................................................................LFKTVLIGDSGVGKSNLLMRFTRNEFNIESKSTIGVEFATRNIVLDNKKKAQIWDTAG----------ERYRATSAYYRGAVGALIVYDITKQSSFDNVGRWLKELREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLRAVSTEEAQAFAAENIETSAMDASNVEEAFQTVLTEIFRIVSN........................................................... 177
42 -11.900[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  24  11......................................................................................................................................................................................................KMVVVGNGAVGKSSMIQRYCKGIFTKDYKKTIGVDFLERQIQVNDEDRLMLWDTAG----------EEFDATKAYYRGAQACVLVFSTTDRGSFEAVSSWREKVVA-EVGDIPTVLVQNKIDLLDDSCIKNEEAEALAKRLYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKYLQKLKQ........................................................... 175
43 -11.900[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  16  2..........................................................................................................................................................................................SAPAANGEVPTFKLVLVGDGGTGKTTFVKRHLTGEFEKKYIATIGVEVHPLSFYTNFGEKFDVWDTAG----------EKFGGLRDGYINAQCAIIMFDVTSRITYKNVPNWHRDLVRV-CENIPIVLCGNKVDVKERKVKAKTITFHRKKNLQYYSAKSNYNFEKPFLWLARKLAGN.............................................................. 173
44 -11.800[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  20  443...........................................................................................................................................................................KNAGRALIRMISSSKAPEEEDEFDIMGKVIMLGDSGVGKTSLLIRFRDGR-YVPSYFLSTVDFRNKVVVVDGTRVKLIWDTAG----------ERFRSTHAYYRDAHALLLLYDVTNKTTYDNIRAWLGEIREYAQEDVVIVLIGNKADCSGSERQVKREDGERLGREMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSR.............................................................. 634
45 -11.800[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  21  10......................................................................................................................................................................................................KILIIGESGVGKSSLLLRFTDDTFDPELAATIGVDFKVKTISVDGNKKLAIWDTAG----------ERFRTTPSYYRGAQGVILVYDVTRRDTFVKLDNLNELETYCTRNDIVNMLVGNKIDKENREVDRNEGLKFARKHSMLASAKTCDGVQCAFEELVEKIIQT.............................................................. 172
46 -11.500[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  13  12.......................................................................................................................................................................QPHLSRQDLTTLDVTKLTPLSHEVISRQATINIGTIGHVAHGKSTVVKAISGVRFKNELERNITIKLGYANAKIRLVRHVSFVDCPGLMATM-----------LNGAAVMDAALLLIAGNESCPQPQTSEHLAAIEIMKLKH--ILILQNKIDLVKERQAKEQYEQ-EGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKI................................................................. 243
47 -11.500[R] KOG0091 GTPase Rab39, small G protein superfamily  ali follow..  23  11......................................................................................................................................................................................................RLILIGDSTVGKSSLLKFFTDGKFAELSDPTVGVDFFARLIEMKDGTQIKLQDTAG----------ERFRSTKSYYRNSVGVLLVYDISNHASFEHIPLMMEAQRHIEPHRPVFALVGCKLDLINAGGHREVTTEEAQKFAVETSARSGANVEEAFRMVTQEVYARIRS........................................................... 181
48 -11.400[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  18  2..............................................................................................................................................................................................PSRRRTLLKVIILGDSGVGKTSLMNQYVNKKFSNQYKATIGADFLTKEVQFEDRLTLQIWDTAG----------ERFQSGVAFYRGADCCVLVYDVNSMKSFENLEEFLIQASPSDPENFPFVLIGNKVDVDDGNSRVVSEKKAKA-PYFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDALKSGEEEELYLP..................................................... 188
49 -11.400[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  17  10....................................................................................................................................................................................................LFKLLIIGDSGVGKSSLLLRFADNTFSENYITTIGVDFKIRTMDINGQRKLQIWDTAG----------ERFRTTSTYYRGTHGVVVVYDVTNGESFGNVKRWLQEIEN--CDSVQKVLVGNKCEENERRVVLESDARNYAQSMFETSAKEDKNVEPMFTCITSLVLTA.............................................................. 173
50 -11.300[J] COG0012 Predicted GTPase, probable translation factor  ali follow..  27  3.......................................................................................................................................................................................................IGVVGKPNVGKSTFFSAATLVDVEIANYPFTTIDANVGVTYAIAEHPVKMIDVAGLVPGAHEGLGNKF---LDDLRMASALIHVVDVTGKTDADPIEDIEFLEREIDYWIYGIL................................................................................................................. 146
51 -11.100[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  15  25.....................................................................................................................................................................................EPEGSLGWVLPNTAMKKKVLLMGKSGSGKTSMRSIIFANYIARDTRRLGTFDVEHSHVRFLGNLVLNLWDCGGFMENYFTSQRDNI------FRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCLEAI--PDAKIFCLVHKMDLVQEDEEDLRRLSRPLECSCFRTSIWDETLYKAWSSIVYQLIPNVQQLEMNL...................................................... 252
52 -10.900[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  16  9....................................................................................................................................................................................................LIKFLALGDSGVGKTSVLYQYTDGKFNSKFITTVGIDFREKRVVYRASGHLQLWDTAG----------ERFRSTTAFFRDAMGFLLLFDLTNEQSFLNVRNISQLQMHAYCENPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEEAIALAEKYFETSAANGTNISQAIEMLLDLIMKRMER........................................................... 187
53 -10.900[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  12  1....................................................................................................MAEPVSPLKHFVL-AKKGITAIFDQLLEFVTEGSHFVEATYKNPELD-------------RIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGE--------VLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDKVLPSGIGHIT-DGDKAYLMTEGSDELVLVDSPGT-----DVTTELDSWIDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNEWLSKPN--IFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQHMERCFVSAKEVQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKF........................................................ 337
54 -10.600[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  17  53............................................................................................................................................................ETVSEGLRKIYKQKLLPLEEFH-KFHDFHSPALDDPDFDAKPMILLVGQYSTGKTTFIRYLLESDVVDAKKQFRALSGQCSTLPNQVLESVTIVDTPGILSGEKQRIDRGFTGVLE-AERVDRIILLFDAHKLDISDEFK---RCIEALAGNEDKIRIVLNKSDMVDHQQ.................................................................................................... 262
55 -10.400[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  15  103......................................................................................................................................................................................................KISLLGDCQTGKTTFVVKYVGDENQSFLEMTG-LNLMDKTFYVQGVTSFSIWDVGGDEKRSKDHIPIACKD-------AVAILFMFDLTSRSTLNSVFGWYSQARKWN-KTAIPILIGTKFDDFVRLPPNLQWTIVTQARAFFSSATHNINVNKIFKFILARLFN............................................................... 268
56 -10.300[U] KOG3887 Predicted small GTPase involved in nuclear protein import  ali follow..  15  54............................................................................................................................................................................................SDPFSTEVKPRILLMGLRRSGKSSIQKVVFHKMSPNE-FLESTNKICREDVSNSSFVNFQIWDFPG-----QIDFFDPTFDYEMIFRGTGALIFVIDSQDDYMEALARLHLTVTRAYKVNTDINFEVFHKVDGLSDDHKIETQRDIHQR-SFYLTSIYDHSIFEAFSKVVQKLIPQLPTLENLL...................................................... 248
57 -10.000[V] KOG1707 Predicted Ras related/Rac-GTP binding protein  ali follow..  13  235...........................CEIKQMKNVMQVTFPQGVNERGLTLDGTRLIEEARIQTLWTMLRKFGYS-LRLGDDLVPYSSFKRQADQSVELTNVIEFLREVYEFFDSNGDNNLE-EMGYLFETAPE-----VTEENMDGGLSLEA--SLMTLIDPPRSLEYLMYISSAVRVTRKRVLDRKEKKSERKVVQCFVFGPKNAGKSALLNQFIGRSYDDDSNNNNGSTDEHYAVNMDTDKTLVLKEVRI----------DGFMLSKEALAACDVAIFIYDSSDEYSWNRAVDMLAEVAT--GYVFPCLMVAAKTDLDPFQESTRVTQDIGIDAPIPISSKLG-DVSNLFRKILTAA................................................................. 597
58 -9.960[R] COG0523 Putative GTPases (G3E family)  ali follow..  16  2..................................................................................................................................................................................................TPIAVTLLTGFLGAGKTTLLRHILNEQTRSNELEDALLDLLDSRDRGDIAFDRLVIECTGMADPGPIIQTFFSHDVLCERYLLDGVIALVDAVH--ANEQMNQFTIAQSQIGYAD---RILLTKTDVAGDSEKLRERLARINARAPVYTVVHGD.............................................................................. 189
59 -9.770[R] COG5258 GTPase  ali follow..  18  5...................................................................................................................ESEDGNVEYKLTLGPQDVDRMAGQLKRRLAEGGGIGVSNDGDEELVKALETLREMARRVGASLYILRVSEGIRGKREEPPPTVTVVALGNVDAGKSTLVGVLTTGRLLARSYASLIDPLDEAEVYKRSDKLVLLVDVGGHERYLRTALRGLFSSQPDYVM---LVVAANSGVQKMTKEHLGIAVAI-------GIPVFVVVTRIDITPSEVFQKTVEEGRVAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLS.................................................................... 325
60 -9.750[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  15  1.................................................................................................................................................................................................MKRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTRYAAITNDIYTKEDARILLNTSVLPADRIAGVETGGCPHTAIREDASMNFAAIEEMCDLQLLF--DNLSATFSPDLVDFSIYIIDVAQGEKIPRLFIINKVDLAPYVGANVEVMKADNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQ................................................................ 200
61 -9.710[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  15  73...........................................................KEEGPWKSQLSSTKSKKVVEVWIGMT---IEELARAMEKNTDYVYEALLNTIDIDSLEADSHLDEVWIKE-------------------------------KAGMKLKWSKLKQDKVRKNKDAVRRPQADPALLTPRSPVVTIMGHVDHGKTTLLDKFRKTQVAAVETGGITQHIGAFLVSLPSGEKITFLDTPG------HAAFSAMRA--RGAQVTDIVVLVVAADDGVMKQTVESIQHA----KDAQVPIILAVNKCDKAEADPEKVKKELLAYDQAVPVSALTGDNLMALAEATVALAEVEGTVIESFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSVLVAGKCWAKVRL.................... 398
62 -9.360[R] KOG1491 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  23  22......................................................................................................................................................................................................KAGIVGLANVGKSTFFQAITRCPL-PANYPFATIDPEEARVIVPSPRHLTVYDIAGLTKGASAG-----NAFLSHIRSVDSIYQVVRCFDDAEIIHVEGDVDPVRDLEIINQELRL................................................................................................................ 154
63 -9.250[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  19  2................................................................................................................................................................................................KNQSEINIGLVGHVDHGKTTLTKALSGVWT-EETKRGISIRLGYADITFRKCPQCEAPMKVSFV-DAPGH--TLMATMLSGAALMDGAILVIAANEPCPQPQTKEHLMALDVIGVKD--VIVVQNKIDIVSKERALESYREIKEAPIIPVSAQQGANIDILIETIEERI................................................................. 197
64 -9.230[R] KOG2485 Conserved ATP/GTP binding protein  ali follow..  12  30.....................................................................................PGHMAAATRAIR-NRLKLSDLVIEVRDARIPLSSANEDLQLNKKDLANPNVLNVIRFFKWTRHFESSKQDCIAINAHSRSSVMKLLDLVELKLKEVIAREPTLL----------VMVVGVPNVGKSALINSIHQIAAARFPV--PGVTQDIAGFKIAHRPSIYVLDSPGVLVPSIPDIETGLKSVVGEERIAQYFLAILNIRGTPLHWKYGPHADCIDKPS........................................................................................................................ 276

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 4 2 1   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Lesley SA, Kuhn P, Godzik A., Deacon AM, Mathews I, Kreusch A, Spraggon G, Klock HE, McMullan D, Shin T, Vincent J, Robb A, Brinen LS, Miller MD, McPhillips TM, Miller MA, Scheibe D, Canaves JM, Guda C, Jaroszewski L, Selby TL, Elsliger MA, Wooley J, Taylor SS, Hodgson KO, Wilson IA, Schultz PG, Stevens RC. Structural genomics of the Thermotoga maritima proteome implemented in a high-throughput structure determination pipeline. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Sep 3;99(18):11664-9. Epub 2002 Aug 22.