current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610    .
# Score Template Links and tools%idFirst MIIVTSGHVDHGKTALLKALTGTSTAHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPLENKVLGFIDVPGHEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAVQTKEHLAILRQLQFHEIIVVITKADRTNSAQIESLIQTIKQDYSFLRNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAELADTQKPFRYAIDRVFSVKGAGTVVTGTAFSGTVKVNDEIYLSTGQKIRIKAIHAQNTSSEQGIAGQRLALNLNADLDRTPMKRGDWLLQNEPLPPTDRISVQILAEVPLNESQPVHIYHGASRTTGKLTLLQGKNAAKNDRTLAEIILDSPLFLAFGDKLILRSGDTKTLIAGARVLEINSPKRHKRTEVRLNFLANLALAENASQRIALTLQHNATTARQLMWTEQLTSLQLDKALAERDAVRYQDWCFNPNYVQEKTQQILTALNIYHEQHNDQLGVSKARLYRMATLNQPENLIHHFIDEMLDDGRLQQTRGWIHLPEHKIQFNTEEKSRWTDVLNEFEKANGQAIWVRDMANALAIDESIMRNFMYKAGKLGYLTPIVKDRFFLTETLYAYARLIKQIAEEKGKVSVNEVRDKLNFGRKLTVQLMEYFDRMGFLRRKGNDHILRDKNVFDLLast
1 -142.000[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali  100  1MIIVTSGHVDHGKTALLKALTGTSTAHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPLENKVLGFIDVPGHEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAVQTKEHLAILRQLQFHEIIVVITKADRTNSAQIESLIQTIKQDYSFLRNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAELADTQKPFRYAIDRVFSVKGAGTVVTGTAFSGTVKVNDEIYLSTGQKIRIKAIHAQNTSSEQGIAGQRLALNLNADLDRTPMKRGDWLLQNEPLPPTDRISVQILAEVPLNESQPVHIYHGASRTTGKLTLLQGKNAAKNDRTLAEIILDSPLFLAFGDKLILRSGDTKTLIAGARVLEINSPKRHKRTEVRLNFLANLALAENASQRIALTLQHNATTARQLMWTEQLTSLQLDKALAERDAVRYQDWCFNPNYVQEKTQQILTALNIYHEQHNDQLGVSKARLYRMATLNQPENLIHHFIDEMLDDGRLQQTRGWIHLPEHKIQFNTEEKSRWTDVLNEFEKANGQAIWVRDMANALAIDESIMRNFMYKAGKLGYLTPIVKDRFFLTETLYAYARLIKQIAEEKGKVSVNEVRDKLNFGRKLTVQLMEYFDRMGFLRRKGNDHILRDKNVFDL 619
2 -76.100[J] KOG0460 Mitochondrial translation elongation factor Tu  ali follow..  27  54VNIGTIGHVDHGKTTLTAAITKCQIDKAPEEKARGITISSAHVEYETANRHYAHVDCPGHADYIKNMITGAATMDGAIIVVSATDGQMPQTREHLLLARQVGVKQIVVYINKVDMVEPDMIELVEMEMRELLSGFDGDNTPIVSGSALCALEGREPEIGLNLPERKTDVPFLMAIEDVFSISGRGTVVTGRVERGTLKKGAEIEIVGHLKTTVTGIEMFKKQLDAAVAGDNCGLLLRS-IKREQLKRGMIVAQPGTVAPHQKFKASFYILTGFVDKYRPQLYSRTSDVTVELTHPDPNDVMPGDNVEMICTLIHPIVIEKGQRFTVREGGS--TVGTALVTEL.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 437
3 -74.500[J] COG0050 GTPases - translation elongation factors  ali follow..  26  13VNVGTIGHVDHGKTTLTAAITTVQIDNAPEEKARGITINTSHVEYDTPARHYAHVDCPGHADYVKNMITGAAQMDGAILVVAATDGPMPQTREHILLGRQVGVPYIIVFMNKCDMVDEELLELVEMEVRELLSDFPGDDLPVVRGSALKALEGEAEWEAKIEPERAIDKPFLLPIEDVFSISGRGTVVTGRVERGIVKVGEEVEIVGIVKSTCTGVEMFRKLLDEGRAGENVGVLLRG-IKREDIERGQVLAKPGSIKPHTTFESEVYILSPFFKGYRPQFYFRTTDVTGTIELPEGEMVMPGDNINMIVTLIHPIAMDDGLRFAIREGGR--TVGAGVVAKVIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 394
4 -73.300[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  28  7INIGLVGHVDHGKTTLTKALSGVWTDTHSEETKRGISIRLGYADITFRKCKVSFVDAPGHETLMATMLSGAALMDGAILVIAANEPCQPQTKEHLMALDVIGVKDVIVVQNKIDIVSKERALESYREIKEFVTCAEDAPIIPVSAQQGANIDILIETIEERIKKRDVDKPARMYVARSFDINKPGGVIGGSLVQGRLRVGDEIEIRPGLHSTITGLVAGGEEMEEVGPGGLVGVGTLPALTKADSLSGSVAGEPGTLPPVHSFTMETHLLEPIKTGEPLMINVGTTTTVGVVK--------SARADDADVVLKLPACAEEGQRIALRVGARWRLIGYGII....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 407
5 -73.300[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  23  42INIGTIGHVAHGKSTVVKAISGVHTVRFKNELERNITIKLGYANAKILVRHVSFVDCPGHDILMATMLNGAAVMDAALLLIAGNESCQPQTSEHLAAIEIMKLKHILILQNKIDLVKERQAKEQYEQILAFVTVAEGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPPRDFTSEPRLIVIRSFDVNKPGGVAGGSILKGVLKVGQETEVRPGIFSKIVSLFAEHNDLQYAAPGGLIGVGTKITLCRADRMVGQILGAVGALEIFTELEISYFLLQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVS--------AVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSREKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 472
6 -58.800[R] COG5258 GTPase  ali follow..  24  108VTVVALGNVDAGKSTLVGVLTTGRLDRYKHEVLTGRTSAVSLRLLGFSGDKVLLVDVGGHERYLRTALRGLFSPDYVMLVVAANSGVQKMTKEHLGIAVAIGIP-VFVVVTRIDITPSEVFQKTVEEVVRILKMPRVAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLRRRWDYGGEFLMYISDIYLVKGVGVVIGGLVEKGILHVGDRVWLGPYMQTVVKSIHFNRTPVESAKAGSFITVALDK-----EKVEKGMVLSARPLKAVREVTADVLVLRVIRAGFSGVFHYKAVRTGGYIKEIDKGELMVGDSGVVKIELSRPWHI-DSGVFVFRN---GPTRILGRIIGTDGTLSA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 517
7 -49.000[P] COG2895 GTPases - Sulfate adenylate transferase subunit 1  ali follow..  25  28LRFLTCGSVDDGKSTLIGRLLALLVDGLQAEREQGITIDVAYRYFSTEKRKFIIADTPGHEQYTRNMATGASTCELAILLIDARKGVLDQTRRHSFISTLLGIKHLVVAINKMDLVDEETFTRIREDYLTFAGQLLDIRFVPLSALEGDNVPTLLEVLETVIQRVVDAQPMRFPVQYVNRPNLDFRGYAGTLASGRVEVGQRVKVPSGVESNVARIVTFDGDREEAFAGEAITLVL---TDEIDISRGDLLLAADELPAVQSASVDVVWMQPLSPGQSYDIKIAGKKTRARVDGIEVENLPLNGIGLVDLTFDEPLVLDRYQGLIFIDRLSNVTVGAGMVHEPVSQATAAPSEFSAFELELNA................................................................................................................................................................................................................................................................ 457
8 -45.400[J] KOG0459 Polypeptide release factor 3  ali follow..  20  102LNVVFIGHVDAGKSTIGGQIKSRESDTNEEERLKGKTVEVGRAHFETESTRFTILDAPGHKSYVPNMISGASQADIGVLVISARKGEFEQTREHVQLAKTLGVSKLIVVVNKMDDPTVNWSKERYDEIEQKMVPFKDVVFLPISGLMGKNMPSFFEVLDSIIPPRDPNGPFRMPIIDKF--KDMGTVVMGKVESGSIREGDSLVVPNKEQVKVVAIYCDEDKVKRAGPGENLRVRITG-IEDEDILSGFVLSSIVNVPAVTEFVAQLQILAIFTAGYKAILHIHAVVEECEIIELKVLFVKNGAAVVCRIQVTNSICIEKFSRFTLRTEG--KTIAVGKVTELLSSVSSA............................................................................................................................................................................................................................................................................. 532
9 -44.600[J] KOG0458 Elongation factor 1 alpha  ali follow..  20  168LSFVVLGHVDAGKSTLMGRLMGKSSDQTNEERERGVTVSICTSHFSTHRANFTIVDAPGHRDFVPNAIMGISQADMAILCVDCSTNAFEQTKEHMLLASSLGIHNLIIAMNKMDNVDQQRFEEIKSKLLPYLVDIDNINWVPISGFSGEGLENAAFKISKENEGINKDDPFLFSVLEIIKTSNDLALVSGKLESGSIQPGESLTIPSEQSCIVDKIQTNHEETDVAIKGDFVTLKLRK-AYPEDIQNGDLAASVDYIHSAQCFVLELDMNRPLLPGTPFILFIGVKEQPARIKRLKIRHLGSKQRAFVEIELIEVKRWIPLLRVVLRKDG--RTIAAGKISE..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 608
10 -44.100[J] COG5256 Translation elongation factor EF-1alpha (GTPase)  ali follow..  23  11LNLITIGHVDHGKSTLVGRLL---MDRFKEERERGVTIDLAHRKFETDKYYFTLIDAPGHRDFVKNMITGTSQADAAILVISAREGVMEQTREHAFLARTLGVPQMVVAINKMDATSPPYSEKRYNEVKADAEKLKDISFVPISGYKGDNVPTLLQALDAFVPEKPINKPLRIPVEDVYSITGIGTVPVGRVETGVLKPGDKVIFLPDKQGDVKSIEMHHEPLQQAEPGDNIGFNVRG-IAKNDIKRGDVCGHLDTPTVVKAFTAQINHPSVIAPGYKPVFHVHTAQVACRIDEIKPDFIKNGDVAIVKVIPDKPLVIEKVSRFAVRDMG--QTVAAGQCIDLEKR................................................................................................................................................................................................................................................................................. 427
11 -42.400[J] KOG0052 Translation elongation factor EF-1 alpha/Tu  ali follow..  20  8INIVVIGHVDSGKSTTTGHLI---LDKLKAERERGITIDIALWKFETAKYYITIIDAPGHRDFIKNMITGTSQADCAVLVVACGTGEFEQTREHALLAQTLGVKQLIVACNKMDSTEPPFSEARFTEITNEVSGFKAVPFVPISGFNGDNMKTLLEALDSIPPQRPTDRPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGIIKPGMVVTFPQNVTTEVKSVEMHHESLPEAVPGDNVGFNVKN-VSVKDIRRGSVCSDSKQAKEARTFHAQVIIMNQISNGYTPVLDCHTAHIACKFNELFPKFLKSGDAGIVELIPTKPLCVESFTRFAVRDMR--QTVAVGVIKSVEKSDGSSGKVTKSAQKAAPKK............................................................................................................................................................................................................................................................... 462
12 -29.100[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  19  45..FGIVAHVDHGKSTLADRLCGA-LDKLQVERERGITVKAQTAALRHRGYLLNLIDTPGHVDFSAEVSRSLAVCDGILLLVAANQGVQAQTIANFWLAFEKNIQ--IPVINKIDLPGAD-IKSVETQLKNLFE-FNPEECLHISAKSGLNVDKVLEAIIDRVPTAIIDAPFRSMIFDSYFDHFRGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQYQNEKVYDVSEVMVKCTELRAGQVGYLVCN-----RTVNEAVVGETLFAETTSRDSVKTFAEIKGVKPT--------------VYAGLFPVETSDYESLKQAVERLCLNDPSVTVIPDSSKALGLGWRIGFLGVLHMEVFGARLSQE............................................................................................................................................................................................................................................................................ 391
13 -27.400[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  23  182.VVTIMGHVDHGKTTLLDKFRKTQ---VAAVETGGITQHIGAFLVSLPSGEITFLDTPGHAAFSAMRARGAQVTDIVVLVVAADDGVMKQTVESIQHAKDAQVP--ILAVNKCDKAEAD-PEKVKKELLAYDVVCEDVQAVPVSALTGDNLMALAEATVALAEKADPNGPVEGTVIESFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSVL-VAGKCWAKVRLMDENGKTIDEAYPS--MPVGITG---RDLPSAGEEILEVESEPRAREV.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 443
14 -26.700[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  19  8..IAIIAHVDHGKTTLVDKLSGT-MDSNDQEKERGITILAKNTAIKWNGYNINIVDTPGHADFGGEVERVMSMVDSVLLVVDAQDGPMPQTRFVTQKAFKAGLRP-IVVVNKIDRPGAR-PDWVIDQIFDLFDNLGDFPIVYASALNGIAGLDHEKMDDNMAPVVDTEGPFQMQISQLDYNSFLGVIGIGRITRGKVKSNTPVVISDDGSKRNGRILK-HHGLQRVEVAEAEAGDIVCVSGMEELFISDTLCDPQNVEALPPLTVDQPT---------VSMTFQVNDSPFAGREGKFVTSRNIKERLEKELLHNVALRVEPG-----DSPEKFKVSGGELLSVLIETMRRE............................................................................................................................................................................................................................................................................ 376
15 -26.600[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  18  7..FSIIAHIDHGKSTLSDRLCGG-LDSMDLERERGITITLNYKAKDGETYQLNFIDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEMNLE--VPILNKIDLPAAD-PERVAEEIEDIVG-IDAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAPDPNAPLQALIIDSWFDNYLGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSRLGIFTPKQVDTTILNCGE-VGWVVCAIKDILGAPVGDTLTSHNNPASSVLPGFK------------------KPQVYAGLFPISSDDYEAFRDALGKLSLNDASLFYEPENSTALGFGFRCGFLGLLHMEIIQERLERE............................................................................................................................................................................................................................................................................ 358
16 -23.800[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  22  4..IAFVGSVGAGKTTLFNALQG---NYTLARKTQAVEFN-----------DKGDIDTPGHPRWYHALITTLQDVDMLIYVHGAND---PESRLPAGLLDIGVSKRQIAVISKTDMPDAD-VAATRKLLLETGF---EEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 153
17 -21.800[J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3  ali follow..  17  18..FAIISHPDAGKTTITEKVGRA-SDWMEMEKERGISVTTSVMQFPYGDCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAVDSCLMVIDAAKGVEDRTRKLMEVTRLRDTPI-VTFMNKLDREIRDPMELMDE-DRELFLQGELTPVFFGTALGNFGVDHMLDGLTQWAPSEEKFTGFVFKIQANMDPKHRDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNVRLGKQVNISDAVTDRARAEEAFAGDIIGL-----HNHGTIQIGDTFTQGETLKFTG-------------------IPNFAPELFRRIRLRDPLKQKQLLKGLVQLSEEGAV--------VFRPLQNNDLIVGAV........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 443
18 -21.700[J] COG0532 Translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  21  447.VVTIMGHVDHGKTTLLDRFRESR---VTEGEAGGITQHIGAYQIKANGKKITFLDTPGHEAFTSMRARGASVTDITILVVAADDGVMPQTIEAINHSKAAGVP--IVAINKIDKPGAN--QRVTQELTEHGVFPVGSEFVEISAKFNQNLDELLDTVLLVAEKADPTVRAIGTVVEARLDQGKGAIATLLVQQGTLHVQDPI-VVGNTYGRVRTM-TNDLGRRIKEAGPSTPIELTG---SDVPQAGDHFAVFEDEKAARAAGEE-NLFDTLKEGQTKSVNI-KADVQGSAEALAASLQKIEVEGVKVDIVHSAVGAISESDISLAAASNAIIIGFNVRPTGLAREQAAQEEVDIRLHSII................................................................................................................................................................................................................................................................. 827
19 -19.400[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  17  28..IALAGRSNVGKSSFINTMLN-RKNLARTSGKPGKTQLLNFFNI---DDKMRFVDVPGYGCMIEEYLTTRENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYYEIP--IIVATKADKIPRGKWNKHESAIKKKLNFDPSDDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 195
20 -18.200[J] KOG0468 U5 snRNP-specific protein  ali follow..  24  134..VALVGHLHHGKTTFVDCLTHP-TDTLFTEQERGCSIKATPVTLVLQDVKLNIFDTPGHVNFSDEATAAMRMSDGVVLFIDAAEGVMLNTERLLKHAVQERQAI-TVCINKIDRLILELKLPPQDAYFKLKHIVEEVNGLLSTYGAPDDNLLV................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 303
21 -18.100[J] KOG0465 Mitochondrial elongation factor  ali follow..  12  73..IGISAHIDSGKTTFTERVVGAKMDSMDLEREKGITIQSAATYCS-KNYHFNLIDTPGHIDFTIEVERALRVLDGAVLVVCAVSGVQSQTVTVDRQMRRYNVPR-VTFINKMDRVDDEMAEMIKDAIRRSTIARSFTPVLMGSALANTGIQPVLDAIVDYLPNVPAVQQPFVGLAFKLEEGKYGQLTYVRVYQGRLRKGNYITVKTGKKVKVARLVREMEDVDEVGSGEICATFGIDCASGDTFNSKDASNFSKALNRFQKEDPTFRVKFDPESKETIISGMGELHLEIYVERMRREYNVDCVTGKPQVSYRESITIPADFDYTHKKQSGGAGQYGRVIGTLSPVDDITKGNIFETAIPDKYLAACGKGFEEVCEKGPLIGHRVLDVKMLINDGAIHAVDSNELSFKTATMSAFRDAFLRAQPVIMEPIMNVSVTSPNEQGNVIGLLNKLQAVIQD-------TENGHDEFTLKAECALSTMFGFATSLRASTQGKGEFSLEFSHYAPTAPHVQKELISEFQKKQAK........................................................................................... 760
22 -18.000[J] COG0480 Translation elongation factors (GTPases)  ali follow..  12  13..IGIAAHIDAGKTTTTERISGI-TDWMDQERERGITITAAAISTSWKDYQINIIDTPGHVDFTIEVERSMRVLDGVIAVFCSVGGVQPQSETVWRQADRYKVPR-IAFINKMDRTDDDLMSKIRSALRKGTIAGTIVPVLCGSAFKNKGVQLMLDAVVDYLPARADDNEPLAALAFKIMADPYGRLTFVRVYSGVLKKGSYVLATKNKKERISRLVLDRQDVEELRAGDLGAA-----LGLKDTLTGDTITDEGAPVILESLFI-------------------EPVISVAVEPKTKNDMDKLSKALQSLSEEDPTFRVNVD-----PETNQTVIAGMGELHLEILVDRMLREFKVEANVGAPQVAYRETIRKPVTNVEGKFIRQSGGKGQYGHVVINEPGEPGTGFEFVSKIVGGVVPKEYIGPAEQGMKESCESGIL-AGYPLIDVKATLVHGSSSEMAFKIAGSMALKEAVLKASPVLLEPMMKVEVEVPEDYIGNVIGDLISRRGQIESQSTEQGLAKVASKVPLATMFGYATDIRSKTQGRGIFTMEFSHYEEVPRSVAETIIAK................................................. 687
23 -17.900[J] KOG0469 Elongation factor 2  ali follow..  15  22..MSVIAHVDHGKSTLTDSLAGI-TDTRKDEQERCITIKSTAISLFFELEKINLIDSPGHVDFSSEVTAALRVTDGALVVVDCVSGVCVQTETVLRQAIAERIKP-VLFMNKMDRALLELQLGAEELFQTFQRIVENINVIIATYGDDDAGDTMLQMIAFHLPSPVTAQKYRMESKMVPTSDKGRFYAFGRVFSGKVATGMKARIQGLYEKTIQRTILFIEPIEDIPSGNIAGL---VGVDQYLVKGGTITTYKDAFSVSPVVRVAVE---AKNPADLPKLVEGLKRLAKSDPMVQCIFEESGEAGAGELHLEACIPLKKSDPVV----SYRETVQSESNQICLSKSPNKHNRLHCTAQPMPDGADDIEGGTVNARDEFKARAKILAEKYEYDVTEARKIWCFGPDGTGPNLLMDVTKGVQYLNEIKDSVVA---------GFQWATREGVLSDENMRGVRFNVHDVTLHADAIHRGGGQI-IPTARRVFYASVLTAEPRLLEPVYLVEIQCPE-AAVGGIYGVLNRRRGHVFEESQVTGTPMFVVKAYLPVNESF-GFTADLRSNTGGQAFPQVLDTRKRKGLKEGVPA-LDNYLDKM.................... 852
24 -17.700[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  22  138..FALVGRSNVGKSSLLNSLVR-RKRLALTSKKPGKTQCINHFRI---NDKWYLVDLPGYNKFTKDYFLNRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQNQVP--TLIFTKCDKRKKKKNKKPEANIKEFQDLIQGPPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRNYWLKH................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 318
25 -16.100[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  13  39PVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSPVSDVA--ACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPGDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRVIGEAYRHKMLFVISQSDKAEPQKQNISRKICLLHELFQPVHPVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLPREPSS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 222
26 -15.400[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  19  7IFTGPVG----GKTTAIAAITDASASDMTLDRKRNTTVAMDYGAISLDEDKVHLYGTPGQERF-EILSQGSMGL--VLLLDNARTNPLKDLEFFLHFRGLLEKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLAKHNL---NVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSIDPG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 175
27 -14.400[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  19  165..VVIAGFPNVGKSTLLRTLTGAEPE----ADYPFTTKGIQIGHLERKWKRIQVIDTPGNNIELQAMVALENIADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYL-VFDIPVVTVFNKMDLAENVKYLEEYINMVE--------DPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 336
28 -12.700[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  18  216IKIAIVGRPNVGKSTLTNRILG--EDRVVVFDMPGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGVRK-VIKTLQAIQDANVVLLTIDARENISDQDLSLLGFILNAG-RSLVIVVNKWDGLDQDVKDRVKSELDRRLDFIDFARVHFISALHGSGVGNLFDSIKEAYACATQK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 391
29 -12.700[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  20  12IILGDSG----GKTSLMNQYV---NKKFSNQYKATIGADFLTKEVQFEDRLFTL-DTAGQERFQSLGVAFYRGADCCVLVYDVNS---MKSFENLEFLIQASPSDPVLIGNKVDVDDGNSRVVSEKKAKAWCASKGNIPYFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDALKSGEEE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 183
30 -12.500[R] COG1159 GTPase  ali follow..  13  10.FIAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQTTRHRIVGI--HTEGPYQAIYVDTPGNRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTR----WTPDDEMVLNKLRDGK-ILAVNKVDNVQEK--VDLLPHLQFLASQMNFLDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHLPEAIHHFPEDYITDRS-------RFMASEIIREKLMRFLGAELPYSVTVEIERFVTNERGGYDING-----------LVEREGQKKMVIGNKGAKIKTIGIEARKDMQEMFEAPVHLELWVKVKS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 283
31 -12.000[R] KOG0091 GTPase Rab39, small G protein superfamily  ali follow..  15  13ILIGDST----GKSSLLKFFT---DGKFAELSDPTVGVDFFARLIEMKDGKLQLWDTAGQERFTKSYYRNSVGV--LLVYDISNHASFEHIPLWMMEAQRHIEPHRPVFACKLDLINAGGHREVTTEEAQKFAKQHGLHFVETSARSGANVEEAFRMVTQEVYARIRSG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 182
32 -12.000[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  20  21LILG----LDNGKTTFLETLKKEYSLAFKALEKIQPTVGQNVATIPVDSKQLKFWDVGGQESLRSMWSEYYSLCHGIIFIVSSDRERLDECSTTLQSVEEIEGVPILMLANKQDRQDRMEVQDIKEVFNKIAEHISARDVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNKKSRPPIY.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 197
33 -12.000[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  19  59LLSGLSG----GKTVLFYQLR-QGAVTSMEPNEGTFVLHNENNTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLEEYLPRAAAVVFVVDALE--IRAASEYLDILTNASVIKNLLCCNKTDKVTAHTKEFIRKQMEKEIDKLRVSRSAISTADIANDF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 217
34 -11.700[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  13  13VVVGNGA----GKSSMIQRYC---KGIFTKDYKKTIGVDFLERQIQVNDEDVRL-DTAGQEEFDAITKAYYRGAQACVLVFSTTD---RGSFEAVKVVAEVGDIPTVLVQNKIDLLDD---SCIKNEEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKYLQKLKQQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
35 -11.600[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  12  23VVLGASR----GKSSIVSRFL---TPTIEDFHRKVYNIR--------DMYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDN---RESFDEVQILEVKSCLKNVICGNKNDHGELCR-QVPTTEAELLVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMAKLPHEMSP-KISVQYGDAFHPRPFCMRRVKEMDAYGMVSPFARRPSVNSDLKYIKAKVLREGQARERDKCTIQ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 266
36 -11.400[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  19  5LIIGVGGPVGAGKTMLIERLTKEDARILLNTSDRIAGVETGGC-DKHPDLQLLFLESGG-DNLSATFSPDLVDFSIYIIDVAQGEKIPRKGGQGMIKSD-------LFIINKVDLAPGANVEVMKADTLKS----GNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQLALLEE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 206
37 -11.300[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  18  4NTYCILGNPNTGKTSLFNALTGS---YEYVGNWSGVTVEKKVGTLR--SKTGKLIDLPGDETVVTRFLLE-EKFDCMLNIVDSSQ-----ERNLNLTVQLLEYGA-VMGLNMIDVAAGRGIHLNIQNLAKKL----RIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 166
38 -11.300[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  19  20..ILLLGLDNAGKTTLLKQLASEDISHITP------TQGFNIKSVQSQGFKLNVWDIGGQRKIRPYWKNYFENTDILIYVISADRKRFEETGQELAELEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASEIAEGLNLHTIRDRVWQIQSCSALTGEGVQDGMNWVCKNVNAKKK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
39 -11.300[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  15  171..VLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVD---------TTKSLFVGHTDYKYLRYQVIDTPG-EMCSITALAHLRAAVLFFLDISGSCGIAQQAALFHSIKSLFMNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDRKLIEEMKS-EEQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERLLDQRVE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 355
40 -11.200[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  16  13VFLGDQS----GKTSIITRFM---YDKFDTTYQATIGIDFLSKTMYLEDRTVRL-DTAGQERFRSLIPSYIRDSSVAVVVYVANRLSFLNTSKWIEEVRNERAGDVIIVLNKTDLVEK---RQVSIEEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAALPGMESYS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
41 -11.200[R] KOG0410 Predicted GTP binding protein  ali follow..  15  311.VVSLVGYTNAGKSTLLNQLTGAN---VLAENRLFATLDPTTRRVQMQNGEFLLTDTVG---FIQKLLEEIAESSLLVHVVISHPLAEQQIEAVEKVMSELDVSS-LVVWNKVDRVDDPQKVKLEAE--------ETGDTICISALTGEGLDDFCNAVHEKLKDSMVWVEALLPFDKLSTIHKVGMVKETEYTENGTLI--RAHVPLRFAQLLKPMRHLVKDTSISQRG...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 540
42 -11.100[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  16  12LVIGSAG----GKSCLLHQFI---ENKFKQDSNHTIGVEFGSRVVNVGGKTVKL-DTAGQERFTRSYYRGAAGA--LLVYDITSRETYNSLAAWLTDARTLASPNIVVILNKKDLDPE---REVTFLEASRFAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTILNKIDSG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
43 -11.000[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  16  15IIIGDMG----GKSCLLHQFT---EKKFMADCPHTIGVEFGTRIIEVSGQKIKL-DTAGQERFTRSYYRGAAGA--LMVYDITRRSTYNHLSSWLTDARNLTNPNTVIILNKADLEAQ---RDVTYEEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKIYQNIQDG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 179
44 -10.900[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  16  10IIIGDTG----GKSCLLLQFT---DKRFQPVHDLTIGVEFGARMVTIDGKQIKL-DTAGQESFTRSYYRGAAGA--LLVYDITRRDTFNHLTSWLEDARQHSNSNMVIMLNKSDLEAR---REVKREEGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEIYRKIQEG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
45 -10.900[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  17  19..LLMLGLDNAGKTTILKKFNGEDIDTISP------TLGFNIKTLEHRGFKLNIWDVGGQKSLRSYWRNYFESTDGLIWVVSADRQRMQDCQRELQSLERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNAIREALELDSIRSHHWCIQGCSAVTGENLLPGIDWLLDDISSR...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 179
46 -10.900[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  13  26LIIGNSS----GKTSFLFRYA---DDSFTPAFVSTVGIDFKVKTIYRNDKRIKL-DTAGQERYTTAYYRGAMGF--ILMYDITNEESFNAVQDWSTQIKTYSWDNAQVLLNKCDMEDE---RVVSSERGRQLADHLGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVICEKMSES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 190
47 -10.900[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  18  20..ILILGLDGAGKTTILYRLQVGEVVTTIP------TIGFNVEQVTYKNLKFQVWDLGGQTSIRPYWRCYYSNTDAIIYVVSADRDRIGISKDELLYMEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVAEVHHALGLENLKNRTFQIFKTSATKGEGLDQAMDWLSNTLQSRK..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181
48 -10.800[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  18  24VLLGESA----GKSSLVLRFV---KGQFHEFQESTIGAAFLTQTVCLDDTTVKF-DTAGQERYHSLAPMYYRGAQAAIVVYITNEESFARAKNWVKELQRQASPNIVIALNKADLANK---RAVDFQEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKLPKNEPQN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188
49 -10.800[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  21  24..ILMLGLDAAGKTTILYKLKLNQSVVTIP------TVGFNVETVTYKNIKFNVWDVGGQDKIRPLWRHYFTGTKGLIFVVSADSNRISEARQELHRIREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPAQITDVLQLDKLKDRLWNVQPTCALTGDGLLEGLAWLSQNAKLK...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 184
50 -10.700[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  18  13VLIGNAG----GKTCLVRRFT---QGLFPPGQGATIGVGFMIKTVEINGEKVKL-DTAGQERFTQSYYRSANAL--ILTYDITCEESFRCLPEWLREIEQYASNKVITVLNKIDLAER---REVSQQRAEEFSEAQDMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRLISEARQN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
51 -10.700[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  15  16VLLGEGC----GKSSLVLRFV---ENKFSCKHLSTIQASFQNKTVNVEDCQADL-DTAGQEKYHALGPIYYRGSNGVLLVFITDRKSFEKVKNWVLEIKTCLGNTAEILINKIDLEEE---RQVTRQDAEAYAESEGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKMIEHSRTR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 180
52 -10.700[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  19  20..ILMVGLDAAGKTTILYKLKLGEIVTTIP------TIGFNVETVEYKNISFTVWDVGGQDKIRPLWRHYFQNTQGLIFVVSNDRDRVVEARDELHRMDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLRQRHWYIQSTCATSGEGLYEGLDWLSNNIASKA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181
53 -10.600[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  18  14VLIGDSG----GKSNLLMRFT---RNEFNIESKSTIGVEFATRNIVLDNKKIKA-DTAGQERYTSAYYRGAVGA--LIVYDITKQSSFDNVGRWLKELREHADSNIVIMLNKTDLLHL---RAVSTEEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEIFRIVSNR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 178
54 -10.600[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  18  21..ILILGLDGAGKTTILYRLQIGEVVTTKP------TIGFNVETLSYKNLKLNVWDLGGQTSIRPYWRCYYADTAAVIFVVSTDKDRMSTASKELHLMEELQDAALLVFANKQDQPGALSASEVSKELNLVELKDRSWSIVASSAIKGEGITEGLDWLIDVIKEEQ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 182
55 -10.600[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  17  13LALGDSG----GKTSVLYQYT---DGKFNSKFITTVGIDFREKRVVYRASHLQLWDTAGQERFTTAFFRDAMGF--LLLFDLTNEQSFLNVRNWISQLQMHAYCENPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEEAIALAEKYGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLIMKRMERC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 188
56 -10.500[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  18  23..LTLVGLQFSGKTTFVNVISGQFAEDMIP------TVGFNMRKITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSMWERYCRGVNAIVYMVAADLDKLEASRNELHSLPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETGLIERMNLSSIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSQSR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 186
57 -10.500[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  14  14LIIGDSG----GKSSLLLRFA---DNTFSENYITTIGVDFKIRTMDINGQRVKL-DTAGQERFRTITSTYYRGTHGVVVVY---DVTNGESFGNVKLQEIENNCDSVQKVLVGNKCEENERRVVLESDARNYAQSMNISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLVLTAKLAN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
58 -10.400[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  16  16VLVGDGG----GKTTFVKRHL---TGEFEKKYIATIGVEVHPLSFYTNFGEIKF-DTAGQEKFGGLRDGYYINAQCAIIMVTSRITYKNVPNWHRDLVRVCENIPIVLCGNKVDVKERKVKAKTITFHRK-----KNLQYYDISAKSNYNFEKPFLWLARKLAGNPQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 175
59 -10.300[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  18  12LIIGESG----GKSSLLLRFT---DDTFDPELAATIGVDFKVKTISVDGNKAKL-DTAGQERFTPSYYRGAQGV--ILVYDVTRRDTFVKLDNWLNELETYCTRNDIVNMNKIDKENRE----VDRNEGLKFARKHSMLFIEASAKTCDGVQCAFEELVEKIIQTPGLW.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
60 -10.300[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  15  12LLIGDSG----GKSCLLLRFA---DDSYLDSYISTIGVDFKIRTVEQDGKTIKL-DTAGQERFTSSYYRGAHGI--IVTYDVTDLESFNNVKQWLNEIDRYASENVNKLLNKCDLTSQ---KVVSTETAKAFADELGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAIKTRMASQ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 176
61 -10.300[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  17  13LLIGDSG----GKSCLLLRFS---EDSFTPSFITTIGIDFKIRTIELDGKRIKL-DTAGQERFTTAYYRGAMGI--LLLYDVTDKKSFDNVRTWFSNVEQHASENVYKILNKCDCEDQ---RQVSFEQGQALADELGVKFLEASAKTNVNVDEAFFTLAREIKKQKIDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 177
62 -9.970[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  17  472IMLGDSG----GKTSLLIRFR--DGRYVPSYFLSTVGIDFRNKVVVVDGTRVKL-DTAGQERFTHAYYRDAHAL--LLLYDVTNKTTYDNIRAWLGEIREYAQEDVVIVLNKADCSGSE--RQVKREDGERLGREHNVPFMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSRGYE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 637
63 -9.870[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  15  354LQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSK--SERAIVTEVAGTTRDVVEANVTVRGVPITLLDTAGEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQLYLKQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDQRKKEEV---FHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGLDRVPTGGHQWTVNQ-------------------RQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALISGQDVSEEV...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 601
64 -9.870[V] KOG1707 Predicted Ras related/Rac-GTP binding protein  ali follow..  12  18VVVGEKG----GKSSLIMAAARNTFHPNIPSLLPYTNLP---SEFFPDRIPATVIDTSSRPEDKGKVVKEVRQADAIVLTFAFDR---PETLDRLSKYWLPLFRQ-IVAGYEVDNKEAYNHFSIEQITSALMKQYREVESIQWSAQRLDQAKDVLYYAQKAVENNVLKPRCIAALKRIFLL-------DGILSDEELN-----------ELQKKCFDTPLVPCEIKQMKNVMQVTFPQGVNERGLTLDGFLFLNTRLIEEARIQTLWTMLRKFGYSNDLRL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 293
65 -9.730[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  16  105SLLGDCQ----GKTTFVVKYVGDE-----QSFLEMTGLNLMDKTFYVQGVTISF-DVGGDEKRSKDHIPIACKDAVAILFM---DLTSRSTLNSVFYSQARKWNKTAIPITKFDDFVPPNLQWTIVTQARAYAKVMNASLFFSSATHNINVNKIFKFILARL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 266
66 -9.610[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  13  76MKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDKHMDKDLKAGCLVRVFWPKAKCALLRDDLVLVDSPGLDSWIDKFCLDA---DVFVLVANSESTLMNTEKHFFKVNEWLSKPNIFILNNRWDASASECLHFLVEELKVANALEAQNRIFFVSAKEVQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQI...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 347
67 -9.590[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  19  23..ILFLGLDNAGKTTLLHMLKDERLVQHQP------TQHPTSEELSIGKIKFKAFDLGGHQIARRVWKDYYAKVDAVVYLVAYDKERFAESKRELDALEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHLTLGDSGVRPLEVFMCSIVRKMGYGEGFKWLSQYIN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 193
68 -9.510[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  14  342..LGLIGLPNAGKSTILNKISNAKP-KIGHWQFTTLSPTIGTVSLGFGQDVFTVADIPG-LEFLRHI------SNGWVFVLDLSNK-LQLLIEEVGTLEKVKTKNILIVCNKVDIDAEKSESFAKYLQVEKFSKSQEWDCVPISALREKT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 499

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 4 2 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Lesley SA, Kuhn P, Godzik A., Deacon AM, Mathews I, Kreusch A, Spraggon G, Klock HE, McMullan D, Shin T, Vincent J, Robb A, Brinen LS, Miller MD, McPhillips TM, Miller MA, Scheibe D, Canaves JM, Guda C, Jaroszewski L, Selby TL, Elsliger MA, Wooley J, Taylor SS, Hodgson KO, Wilson IA, Schultz PG, Stevens RC. Structural genomics of the Thermotoga maritima proteome implemented in a high-throughput structure determination pipeline. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002 Sep 3;99(18):11664-9. Epub 2002 Aug 22.