current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530
# Score Template Links and tools%idFirst MLMSTTPYFGEVSKRRTFAIISHPDAGKTTITEKVLLFGRAIQVAGTVKGRGSNQHAKSDWMEMEKERGISVTTSVMQFPYGDCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAVDSCLMVIDAAKGVEDRTRKLMEVTRLRDTPIVTFMNKLDREIRDPMELMDEVENELKIACSPITWPIGCGKEFKGVYHIHRDETILYTSGQGHTIQEERIIKGLDNPELDQAVGADLAAQLREELELVLGASHEFDRELFLQGELTPVFFGTALGNFGVDHMLDGLTQWAPSPMPRQAAERVVEASEEKFTGFVFKIQANMDPKHRDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNHVRLGKQVNISDAVTFMAGDRARAEEAFAGDIIGLHNHGTIQIGDTFTQGETLKFTGIPNFAPELFRRIRLRDPLKQKQLLKGLVQLSEEGAVQVFRPLQNNDLIVGAVGVLQFDVVVSRLKSEYNVEAIYEGVNVATARWVECDDVKKFEEFKRKNQSNLALDGGDNLAYIAPTMVNLNLAQERSPEVKFRATREHLast
1 -146.000[J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3  ali  100  1MLMSTTPYFGEVSKRRTFAIISHPDAGKTTITEKVLLFGRAIQVAGTVKGRGSNQHAKSDWMEMEKERGISVTTSVMQFPYGDCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAVDSCLMVIDAAKGVEDRTRKLMEVTRLRDTPIVTFMNKLDREIRDPMELMDEVENELKIACSPITWPIGCGKEFKGVYHIHRDETILYTSGQGHTIQEERIIKGLDNPELDQAVGADLAAQLREELELVLGASHEFDRELFLQGELTPVFFGTALGNFGVDHMLDGLTQWAPSPMPRQAAERVVEASEEKFTGFVFKIQANMDPKHRDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNHVRLGKQVNISDAVTFMAGDRARAEEAFAGDIIGLHNHGTIQIGDTFTQGETLKFTGIPNFAPELFRRIRLRDPLKQKQLLKGLVQLSEEGAVQVFRPLQNNDLIVGAVGVLQFDVVVSRLKSEYNVEAIYEGVNVATARWVECDDVKKFEEFKRKNQSNLALDGGDNLAYIAPTMVNLNLAQERSPEVKFRATREH 531
2 -122.000[J] COG0480 Translation elongation factors (GTPases)  ali follow..  25  2......ARINPLEKVRNIGIAAHIDAGKTTTTERILFYSGIIHKIGEVH----EGTAVTDWMDQERERGITITAAAISTSWKDYQINIIDTPGHVDFTIEVERSMRVLDGVIAVFCSVGGVQPQSETVWRQADRYKVPRIAFINKMDRTGANFYRVHEQMRDRLRANAIAIQLPIGSENDFKGIVDLVRKRAYMYNNDQGTDIEETDIPAYTKLVEAVAETDDDLMSKYFDGEPLTEEEIRSALRKGTIAGTIVPVLCGSAFKNKGVQLMLDAVVDYLPAPTEVPPIQDAIERRADDNEPLAALAFKIMADPY-GRLTFVRVYSGVLKKGSYVLNATKNKKERISRLVLMKADDRQDVEELRAGDLGAALGLKDTLTGDTITDEGPVILESLFIPEPVISVAVEPKTKNDMDKLSKALQSLEEDPTFRVNVDPETNQTVIAGMGELHLEILVDRMLREFKVEANVGAPQVAYRETIR--KPVTNVEGKFIRQSGGKGQYGHVVINLEPGEPGTGFEFVS............ 524
3 -109.000[J] KOG0465 Mitochondrial elongation factor  ali follow..  23  56KQKLTPDDIGRCNKLRNIGISAHIDSGKTTFTERVLYYTKRIKAIHEVRG-RDNVGAKMDSMDLEREKGITIQSAATYCSWKNYHFNLIDTPGHIDFTIEVERALRVLDGAVLVVCAVSGVQSQTVTVDRQMRRYNVPRVTFINKMDRMGSDPFRAIEQLNSKLKIPAAAVQIPIGSESSLSGVVDLINRVAIYNKGDNGEIIEKGPVPERQLLIETLADVDDEMAEMFLEEKEPTTQQIKDAIRRSTIARSFTPVLMGSALANTGIQPVLDAIVDYLPNPSEVLNTEAKVNLVPAVQQPFVGLAFK-LEEGKYGQLTYVRVYQGRLRKGNYITNVKTGKKVKVARLVRMHSSEMEDVDEVGSGEICATFGIDCASGDTFTDGSVQYSMSSMYVPDAVVSLSITPNSK-DASNFSKALNRFKEDPTFRVKFDPESKETIISGMGELHLEIYVERMRREYNVDCVTGKPQVSYR---ESITIPADFDYTHKKQSGGAGQYGRVIGTLSPVDDTKGNIFET............ 590
4 -91.700[J] KOG0469 Elongation factor 2  ali follow..  16  10.....RALMDRKRNIRNMSVIAHVDHGKSTLTDSLVSKAGI------IAGSKAGETRFTDTRKDEQERCITIKSTAISLFFNGFLINLIDSPGHVDFSSEVTAALRVTDGALVVVDCVSGVCVQTETVLRQAIAERIKPVLFMNKMDRALLELQLGAEELFQTFQINVIIATYGDDDGPMGPIMVDPSIGNVGFGSGLHGKTKKWSSTQTDESKRGFCQFVLDPIFMVFDAVMNIKKDKTAALVEKLGIKEGKPLMKVFMRKWLPAGDTMLQMIAFHLPSPVTAQKYRVAIKTCDPNGPLMMYISKMVPTSDKGRFYAFGRVFSGKVATGMKARKKEDLYEKTIQRTILMMGRFIEPIEDIPSGNIAGLVGVDQYLVKGGTITTYKNMRVMKFSVSPVVRVAVEAKNPADLPKLVEGLKRLAKSDPMVQCIFEESGEHIIAGAGELHLEICLKDLEEDHAIPLKKSDPVVSYR---ETVQSESNQICLSKSPNKHNRLHCTAQPMPDGLADDIE................. 612
5 -86.300[J] KOG0468 U5 snRNP-specific protein  ali follow..  14  122.....ADLMDTPPLIRNVALVGHLHHGKTTFVDCLIRQTHPQFETMEERQ-----LRYTDTLFTEQERGCSIKATPVTLVLKSYLLNIFDTPGHVNFSDEATAAMRMSDGVVLFIDAAEGVMLNTERLLKHAVQERQAITVCINKIDRLILELKLPPQDAYFKLKHIVEEVNGLLSTYGAPDDNLLVSPILGNVCFASKKQPHNSAQRSFVEFILEPMYKLIAQVVGDVDTTLSDTLAELNVRVSKEEMKSNIRPLLRLVCNRFMGDSGFVDMCVEHIKSPLENAKRKYRDMISCNQYGTLMVHSSKMYNDDCTFFQVLARIVSGTLHAGQEVRDEEDSRILQVGRLWVFESRYKVELNRVPAGNWVLIEGIDQCIVKTSTIVDIYIFRPLKFNTQSIIKIAVEPVNPSELPKMLDGLRKVNKSYPLLSTRVEESGEHVILGTGELYLDCVMHDLRKMYEIDIKVADPVVAFC---ETVVETSSLKCFAETPNKKNKITMISEPLEKGL...................... 699
6 -78.700[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  20  2...........IENLRNIAIIAHVDHGKTTLVDKLLKLSGTLDR------KEAESERVMDSNDQEKERGITILAKNTAIKWNGYNINIVDTPGHADFGGEVERVMSMVDSVLLVVDAQDGPMPQTRFVTQKAFKAGLRPIVVVNKIDRPGARPDWVIDQIFDNLGATDEQLDFPIVYASALNGIAGLDHEKMDDN-----------------------------------------------------------------------MDALFQAIIDHVPAP------------VVDTEGPFQMQISQLDYNSFLGVIGIGRITRGKVKSNTPVVAISDDGSGRILKIMGHHGLQRVEVAEAEAGDIVCVSGMEELFISDTLCDQNVEALPPLTVDQPTVSMTFREGKFVTSRNIKERLEKELHNVALRVEPGDSPEKFKVSGRGELHLSVLIETMRREGFELAVGRPEVVIIEK......................................................... 392
7 -71.300[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  20  1...........MKNIRNFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLS-------DREMEAQVLDSMDLERERGITIKAQSVTLNYKTYQLNFIDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEMNLEVVPILNKIDLPAADPERVAEEIEDIVGIDAMEAVRC-------------------------------------------------------------------------------------SAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAP------------EGDPNAPLQALIIDSWFDNYLGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSYNVDRLGIFTPKQTILNCGEVGWVVCAIKDILGAPVGDTLTSHNNSVLPGFKKVKPQVYAGLFPISSDDYEAFRDALGKLSNDASLFYEPENSTAGFRCGFLGLLHMEIIQERLEREYDLDLITTAPTVVYE---VEKTDGEVIYVDSPSKLPPLNNITEIREPIAECN..................... 407
8 -71.000[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  21  29.TKLVNLSEFTPDKIRNFGIVAHVDHGKSTLADRLLEMCGAVP---------PGQKQMLDKLQVERERGITVKAQTAALRHRGYLLNLIDTPGHVDFSAEVSRSLAVCDGILLLVAANQGVQAQTIANFWLAFEKNIQIIPVINKIDLPGADIKSVETQLKNLFEFNPEECLHI-------------------------------------------------------------------------------------SAKSGLNVDKVLEAIIDRVPAP------------TAIIDAPFRSMIFDSYFDHFRGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQSYQNEKVYDVSEVGVMRPEKCTELRAGQVGYLVCMRTVNEAVVGETLFAETVKTFAEIKGVKPTVYAGLFPVETSDYESLKQAVERLCNDPSVTVIPDSSKALWRIGFLGVLHMEVFGARLSQEYDASVILCQPSVEYRAKIKD..................................................... 411
9 -30.300[J] KOG0460 Mitochondrial translation elongation factor Tu  ali follow..  21  39RTYADEKVFVRKKPHVNIGTIGHVDHGKTTLTAAI------TKCLSDLGQASFMDYSQIDKAPEEKARGITISSAHVEYETANRHYAHVDCPGHADYIKNMITGAATMDGAIIVVSATDGQMPQTREHLLLARQVGVKQVVYINKVDMVEPDMIELVEM-------------------------------------------------------------------------------EMRELLSEYGFDGDNTPIVSGSALCALSITKLMEAVDSYITLP------------ERKTDVPFLMAIEDVFSISGRGTVVTGRVERGTLKKGAEIEIVGYGSHLKTT--VTGIEMFKKQLDAAVAGDNCGLIKREQLKRGMIVAQPGTVA............................................................................................................................................... 342
10 -30.200[P] COG2895 GTPases - Sulfate adenylate transferase subunit 1  ali follow..  16  15..VEAWMIAQQHKSLLRFLTCGSVDDGKSTLIGRLLHDTRQIDQLSSLHNDSKRHGTLVDGLQAEREQGITIDVAYRYFSTEKRKFIIADTPGHEQYTRNMATGASTCELAILLIDARKGVLDQTRRHSFISTLLGIKHLVVINKMDLVDYS-EETFTRIREDY--------------------------------------------------------------LTFAGQLPGNLDI------------RFVPL---SALEGDNVASQSESM-PWYSGPTLLEVLETVEIQRVVDAQPMRFPVQYVNRPNLDFRGYAGTLASGRVEVGQRVKVLPSGVESNVARIVT----FDGDREEAFAGEAITLVLTDDISRGDLLLAADEALPAVQSASVDVVWMAEQPLSPGQSYDIKIAVDGIRYQVDINNLTQREVENLPLNGIGLVDLTFDEPLVLDRYQQNPVTGGLIFIDRLSNVTVGAGMVHEPVSQATA...................................... 443
11 -28.200[J] COG0050 GTPases - translation elongation factors  ali follow..  23  2....SKEKFERTKPHVNVGTIGHVDHGKTTLTAAI------TTVLAKTYGGSARAFDQIDNAPEEKARGITINTSHVEYDTPARHYAHVDCPGHADYVKNMITGAAQMDGAILVVAATDGPMPQTREHILLGRQVGVPYIVFMNKCDMVDDE------------------------------------------------------------------------------ELLELVEMEVRELLSAYDFPGDDLPVVRGSALKALKIIELAGYLDSYIPEP------------ERAIDKPFLLPIEDVFSISGRGTVVTGRVERGIVKVGEEVEIVGIKDTVKST--CTGVEMFRKLLDEGRAGENVGVIKREDIERGQVLAKPGSIK............................................................................................................................................... 300
12 -27.300[J] KOG0052 Translation elongation factor EF-1 alpha/Tu  ali follow..  13  1........MGKEKVHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIRTIEKFEKEAQEMGKVLDKLKAERERGITIDIALWKFETAKYYITIIDAPGHRDFIKNMITGTSQADCAVLVVACGTGENGQTREHALLAQTLGVKQLIVCNKMDSTEPPFSE-FTEITNEV--------------------------------------------------------------SGFIKKIGYNPKAV-----------PFVPI---SGFNGDNMLE-VERKEGNASGKTLLEALDSIIPPQRPTDRPLRLPLQDVYKIGGIGTVPVGRVETGIIKPGMVVTFAPQNVTTEVKSVEM----HHESLPEAVPGDNVGFVSVKDIRRGSVCSDSKQDPAKEARTFHAQVIIVLDCHTAHIACKFNELKEKVDRRTGKKVEDFPKF--LKSGDAGIVELIPTKPLCVESFTDYAPLG--RFAVRDMRQTVAVGVIKSVEKSDGSSGK................................... 450
13 -26.900[J] COG5256 Translation elongation factor EF-1alpha (GTPase)  ali follow..  19  2......KIMASQKPHLNLITIGHVDHGKSTLVGRLLYEHGEIHIIEEYRKEAEQKGKVMDRFKEERERGVTIDLAHRKFETDKYYFTLIDAPGHRDFVKNMITGTSQADAAILVISAREGVMEQTREHAFLARTLGVPQMVVINKMDATSPPYSERYNEVKADAEKLLRSI---------------------------------------------------------------------------GFKDISFVPI---SGYKGDNVTKPSPNM-PWYKGPTLLQALDAFKVPEKPINKPLRIPVEDVYSITGIGTVPVGRVETGVLKPGDKVIFLPADKQGDVKSIEM----HHEPLQQAEPGDNIGFIAKNDIKRGDVCGHLDT................................................................................................................................................. 315
14 -26.800[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  13  28.LTPLSHEVISRQATINIGTIGHVAHGKSTVVKAI---SGVHTV--RFKNELERNITILDDPSCPRPECYRSCGSSMPDEFPVRHVSFVDCPGHDILMATMLNGAAVMDAALLLIAGNESCQPQTSEHLAAIEIMKLKHLILQNKIDLVKERQAKEQYE-------------------------------------------------------------------------------QILAFVQGTVAEG--APIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPVPPRDFTSEPRLIVIRS----FDVNKPGCEVDDLKGGVAGGSILKGVLKVGQETEVRPGIVSKSIFSKIVSLFAEHNDLQYAAPGGLIGVLCRADRMVGQILGAVGALPEIFTELEISYFLLRRLLGVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTN............................................................................. 431
15 -26.000[J] KOG0458 Elongation factor 1 alpha  ali follow..  13  155..HDISAFVKSALPHLSFVVLGHVDAGKSTLMGRLLYDLNIVQRESETMGKSSFKFAIMDQTNEERERGVTVSICTSHFSTHRANFTIVDAPGHRDFVPNAIMGISQADMAILCVDCSTNADGQTKEHMLLASSLGIHNLIIMNKMDNVDWS-QQRFEEIKSKL--------------------------------------------------------------LPYLVDIGFFEDNI-----------NWVPI---SGFSGEGVPNLMSTLENAAFKISKENEGINK----DDPFLFSVLEIIPSKKTSNDLALVSGKLESGSIQPGESLTIYPSEQSCIVDKIQV-QSTNHEETDVAIKGDFVTLAYPEDIQNGDLAASVDYSSIHSAQCFVLELTFILFIGVKEQPARIKRLISFIDKGNT-----ASKKKIRHLGSKQRAFVEIELIEVKRWIPLL..................................................................... 581
16 -24.600[J] KOG0459 Polypeptide release factor 3  ali follow..  14  95........EANKKRHLNVVFIGHVDAGKSTIGGQILFLSGQVRQIQKYEKEAKDKSRIMDTNEEERLKGKTVEVGRAHFETESTRFTILDAPGHKSYVPNMISGASQADIGVLVISARKGEGGQTREHVQLAKTLGVSKLIVVNKMDDPTVNWSK-YDEIEQKMVPFLKASGYNTKKDVVF------------------------------------------------------------------------LPI---SGLMGKNMQRMGQEICPWWSGPSFFEVLDSIEIPPRDPNGPFRMPIIDKFKDM--GTVVMGKVESGSIREGDSLVVMPNKEQVKVVAIYC----DEDKVKRAGPGENLRVIEDEDILSGFVLSSIVNPVPAVTEFVAQLQILILHIHAVVEECEIIELKSQI--DLKTRKPMKKKVLFVKNGAAVVCRIQVTNSICIEKFSDFPQLG--RFTLRTEGKTIAVGKVTELLSSVSSA..................................... 532
17 -24.000[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  13  8................NIGLVGHVDHGKTTLTKALS-------------------GVWTDTHSEETKRGISIRLGYADITFRKRKVSFVDAPGHETLMATMLSGAALMDGAILVIAANEPCQPQTKEHLMALDVIGVKDIVVQNKIDIVSK-------------------------------------------------------------------------------ERALESYREIKEFVKGTCAED--APIIPVSAQQGANIDILIETIEERIKTPKRDVDKPARMYVARS----FDINKPGADPEHLAGGVIGGSLVQGRLRVGDEIEKDGKQTWMSLHSTITGLVAGGEEMEEVGPGGLVGVLTKADSLSGSVAGEPGT-----LPPVRHSFTMETHLLERVVGTKEETKVEPIKTGEPLMINVGTTTTVGVVKSARADDADVVLKL............................................................................. 379
18 -23.100[R] COG5258 GTPase  ali follow..  17  109................TVVALGNVDAGKSTLVGVLT---------GRLDDGKGLARSYASRYKHEVLTGRTSAVSLRLLGFSDKLVLLVDVGGHERYLRTALRGLSQPDYVMLVVAANSGVQKMTKEHLGIAVAIGIPVFVVVTRIDITPSEFQKTVEEVVRILKMPGVS------------------------------------------------------------IPYIIKDTNDVVLAAKAMPAGRVAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLPRRR------------RWDYGGEFLMYISDIYLVKGVGVVIGGLVEKGILHVGDRVWLGPYSDGKWMQTVVKSIHFNRTPVESAKAGSFITLDKVEKVEKGMVLSARP.................................................................................................................................................. 425
19 -21.800[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali follow..  17  3.................IVTSGHVDHGKTALLKAL---TGT-----------------TAHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPLENKVLGFIDVPGHEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAVQTKEHLAILRQLQFHEIVVITKADRTNSAQIESLIQ------------------------------------------------------------------------------------IKQDYSFLRNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAEL--------------ADTQKPFRYAIDRVFSVKGAGTVVTGTAFSGTVKVNDEIY-LSTGQKIRIKAIHA----QNTSSEQGIAGQRLALLDRTPMKRGDWLLQNEPLPPTDIYHGASRTTGKLTLLQGKNAAKNDRTLAEIILDSPL-ILRSGDTKTLIAGAR........................................................................................ 339
20 -21.000[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  14  183.................VTIMGHVDHGKTTLLDKFRKTQVAAVETG----------------------GITQHIGAFLVS-SGEKITFLDTPGHAAFSAMRARGAQVTDIVVLVVAADDGVMKQTVESIQHAKDAQVPIILAVNKCDKAEADPEKVKKELLAY-------------VCEDYGGDVQAVP----------------------------------------------------------------------SALTGDNLMALAEATV-----------LAEMLELKADPNGPVEGTVIESFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSVLVAGKC------AKVRLMFDENGKTIDEAYPSMPVGITGWRDLSAGEEILE-PLKPKEKRERDSNVLSVIIKGDVDGSVEAILNIIDTYDASHECEL-------ELVHFGVGDVNLAETFDGVIYGFNVNAGNVIQQSAAKKGVK...................................................... 592
21 -18.300[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  15  1..............MKRIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYTLARKTQAVEFNDK---------------------------------GDIDTPGHPRWYHALITTLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLDIG--VSKRQIAVISKTDMPDADVAATRKLLLE-TGFEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGEKTHHSE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 159
22 -17.900[J] COG0532 Translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  18  448.................VTIMGHVDHGKTTLLDRFRESRVTEGEAG----------------------GITQHIGAYQIKANGKKITFLDTPGHEAFTSMRARGASVTDITILVVAADDGVMPQTIEAINHSKAAGVPIIVAINKIDKPGANPQRVTQELTEH-------------FPVAWDPENGSEFVEI-------------------------------------------------------------------SAKFNQNLDELLDTVL-----------VAEVQELKADPTVRAIGTVVEARLDQGKGAIATLLVQQGTLHVQDPIV-------NTYGRVRTMTNDLGRRIKEAGPSTPIELTGLSDVQAGDHFQNTRRVNLDNL---TKSVNIIIKADVQGSAEALAASLQKIEVEGV----------DIVHSAVGDISLAAASNAIIIGFNVRPTGLAREQAAQEEVD...................................................... 820
23 -17.800[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  14  53............TKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSHQGAVTSMEPNEGT---------------FVLHNENNTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLEEYLPRAAAVVFVVDALPNIRAASEYLYDILTKNKTPVLLCCNKTDKVTA---HTKEFIRKQMEKEIDKLR....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 202
24 -17.500[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  12  121VKSSVKTEDCPADGLPEFALVGRSNVGKSSLLNSLV---------------RRKRLALTSKKPGKTQC--------INHFRINDKWYLVDLPGYNKFTKDYFLNRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQNQVPMTLIFTKCDKRKKK---------------------------------------------------------------KNGGKKPEANIKEFQDLIQ-------------GFFETTPPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRNY........................................................................................................................................................................................................................................................... 314
25 -15.500[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  40................VIGIMGKTGAGKSSLCNALF---------------AGEVSPVSD-------AACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPGDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRQVEAYRHKMLFVISQSDKQKQNISRKICLLHELFQPVHPVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLPREPSSPVVALLQHPFRTWVAREQARDDFGETVDTIL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 253
26 -15.200[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  13  5................KIIFTGPVGVGKTTA----------IAAISDEALVQTDASASDMTLDRKRNTTVAMDYGAISLD-EDTKVHLYGTPGQERFNFMWEILSQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFF-RGLLEKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLAKHNLNVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 172
27 -15.000[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  11  11LLSAANKSHYPQDELPEIALAGRSNVGKSSFINTML------NRKNLARTSGKPGKTQL-----------------LNFFNIDDKMRFVDVPGYGCMIEEYLTTRENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYYEIPVIIVATKADKPRGKWNKHESAIKKKLNFDPSDDFILFSSVSK-AGMDEAWD...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 189
28 -14.100[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  14  148AKNKLRNMPTVDLDAFTVVIAGFPNVGKSTLLRTLT----------------GAEPEVADYP------FTTKGIQIGHLERKWKRIQVIDTPGLLDELQAMVALENIADVIMFIFDASETCESQYSLYLGIRSVFDIPVVTVFNKMDLAENV-----KYLEEYINMVEDPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 336
29 -13.800[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  15  18............KEEMELTLVGLQFSGKTTFVNVI-----------------ASGQFAEDMIP-------TVGFNMRKITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSMWERYCRGVNAIVYMVDAAD-SRNELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGA----DETGLIERMNLSSI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 152
30 -13.800[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  14  2.............SQNTYCILGNPNTGKTSLFNAL---TGSYEYVGN---------------------GVTVEKKVGTL--RSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTDCMLNIVDSSQ---ERNLNLTVQLLEYGAPVVMGLNMIDVAAGRGIHLIQNLAKKLRIPILPV-----VARSGKGTEDILSTLSEKHVAPAIPLVLQYGEPAEKAIKEIQALTKELLAIQFLSKNEVTEAFLTSNSAFEQLQQIRAEL-LNGKLENHFHQVRASYIHDIC---------LTSVEYTRNSDIPLSDKLDKIFTHKLLGIPIFLGIMWLIFQITFTWVGAPLSDMLDGFIGGSLTDWVTSFLTTIGASGFII----------DLVADGIIAGVGGVLVFVPQILVIFFFISVLEDSGYMARIAVVMDRVMEIFGLNGKAFIPMIIGFGCNVPGIMAARSIEE......................................................................... 415
31 -13.800[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  10  2.............ATPVVALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRDAL---------------------VADFPGLTRDRKYGHAHIAGYDFIVIDTGGEEKMAEQSLLAIDEADIVLFLVDARAGLTAADIGIANYLRQRNKITVVVANKTDGIDAD--SHCAEFYQLGLGEIEQIAASQG-----RGVTQLMEQVLAPFAEKMENADENDRTSEEEQDEWEQEFDFDSEEDTALIDDALDEELEEEQDKNIKIAIVGRPNVGKSTLTNRILGEDRVVVFDMPGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGVRKRGKVHLAVEKFSVIKTLQAIQDANVVLLDARENISDQDLSLLGFILNAGRS--------LVIVVNKWDGLDQDVKDRVKSELDRRLDFIDFARVHFISALHGSGVGNLFDSIKEAYACATQKM-TTSLLTRILQMATDEHQPPMIGGRIKLKYAHPGGYNPPIISYKRYLSN..................................................... 453
32 -13.600[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  17  18............QKEAKILFLGLDNAGKTTLLHML---------------KDERLVQHQP----------TQHPTSEELSIGKIKFKAFDLGGHQIARRVWKDYYAKVDAVVYLVDAYD-SKRELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYA----SEDELRYHLGLTNF.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 151
33 -12.700[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  17  15............DQEVRILLLGLDNAGKTTLLKQL---------------ASEDISHITP----------TQGFNIKSVQSQGFKLNVWDIGGQRKIRPYWKNYFENTDILIYVIDSAD-TGQELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTA---APASEIAEGLNLHTI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 148
34 -12.700[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  17  14............ERELRLLMLGLDNAGKTTILKKF---------------NGEDIDTISP----------TLGFNIKTLEHRGFKLNIWDVGGQKSLRSYWRNYFESTDGLIWVVDSAD-CQRELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGA----SSNAIREALELDSI.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 147
35 -12.700[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  19  15............SREMRILILGLDGAGKTTILYRL---------------QVGEVVTTIP----------TIGFNVEQVTYKNLKFQVWDLGGQTSIRPYWRCYYSNTDAIIYVVDSAD-SKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGC----TVAEVHHALGLENL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 148
36 -12.700[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  17  19............NKEMRILMLGLDAAGKTTILYKL---------------KLNQSVVTIP----------TVGFNVETVTYKNIKFNVWDVGGQDKIRPLWRHYFTGTKGLIFVVDSAD-ARQELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGA----SPAQITDVLQLDKL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 152
37 -12.600[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  17  15............KKEMRILMVGLDAAGKTTILYKL---------------KLGEIVTTIP----------TIGFNVETVEYKNISFTVWDVGGQDKIRPLWRHYFQNTQGLIFVVDSND-ARDELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNA----NAAEITDKLGLHSL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 148
38 -12.600[R] COG1159 GTPase  ali follow..  14  1.......MSTDKTYCGFIAIVGRPNVGKSTLLNKLL---------------GQKISITSRKAQTTRHRIVGIHTE------GPYQAIYVDTPGNRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTRWTP-DDEMVLNKLRDGKAPVILAVNKVDQEKVDLLPHLQFLASQMNLDIVPISAETGMNVDAGIVRKHLPEAIHHFPEDYITDRSQRFMASEIIREKLMRFLGAELIERFVTNERGGYDINGLILVEREGQKKMVIGNKGAKIKTIGIEARKD................................................................................................................................................................................................................................................................... 264
39 -12.500[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  18  16............NKELRILILGLDGAGKTTILYRL---------------QIGEVVTTKP----------TIGFNVETLSYKNLKLNVWDLGGQTSIRPYWRCYYADTAAVIFVVDSTD-ASKELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGA----SASEVSKELNLVEL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 149
40 -12.200[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  11  5LSSGNCTLSVPAKNSYRMVVLGASRVGKSSIVSRFLNGR-----------EDQYTPTIEDF----HRKVYNIRGDMY-------QLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDNRESFDEVKRLKTKEAAELPMVICGNKNDHGELCRQVPTTEAELLVSGD-VSAKKNTNVDEMFYVLFSMAKLP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 193
41 -12.100[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  15  15............KEQYSILILGLDNAGKTTFLETL---------------KKEYSLAFKALEKIQPTVGQNVATIPVD---SKQILKFWDVGGQESLRSMWSEYYSLCHGIIFIVDSSD-CSTTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRQDR----EVQDIKEVFNKIAEHIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 158
42 -11.700[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  15  2....SAPAANGEVPTFKLVLVGDGGTGKTTFVKRHLTGEFEKKYIATI--------------------GVEVHPLSFYTNFGEIKFDVWDTAGQEKFGGLRDGYYINAQCAIIMFDVTSRITYKNVPNWHRDLVRNIPIVLCGNKVDVKERKVKAKTITFHRKKNLQYYDISAKSNYN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 158
43 -11.100[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  15  1.......MPSRRRTLLKVIILGDSGVGKTSLMNQYVNKKFSNQYKATI--------------------GADFLTKEVQFEDRLFTLQIWDTAGQERFQSLGVAFYRGADCCVLVYDVNSMKSFENLNNWSPSDPENFPFVLIGNKVDVDDGNSRVVSEKKAKAWCASKGNIPYFETSAKVGTNVEEAFQC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 171
44 -10.600[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  11  154IRQHMARLPSIDPNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKV----------------TRADVDVQPY--------TTKSLFVGHTDYKYLRYQVIDTPGILDRPFESITALAHLRAAVLFFSCGYTIAQQAALFHSIKSLFNKPLVIVCNKTDLMPME--------------------------------------------------------------------------NISEEDRKLIEEMKSEAMKTAMGASEEQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERL-------DQRVEAKMKSKKINDHLNRFHVAIPKPRDSIERLPCIPQVVLEAKAKEAAAMEKRKLKKNYILQHDEWKEDIMPEILDGH-----NVADFIDPDILQRLAELEREEGIREAGVEEADMEMDIEKLSDEQLKQLSEIRKKKAIRLKKTVAQNRSTVPRKFDKDKKYTTKRMGRELS....................................................................... 543
45 -10.500[F] COG1618 Predicted nucleotide kinase  ali follow..  13  2......RIEGKEKTMLRIAVTGSPGVGKSTVVAKTA------EKLAEKPGFKIGGIRTAEIRKEGHREGFSIRGANAVRNALACDLVVIDEIGPMELISQVSAVEEVLESDKPVLAVLHHSSRHPLAQ----RFRKGFEVLTVDKGNRDEL-PEKITNRFLRKLG.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 184
46 -10.300[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  13  1...........MKRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTYLSTKGYSMAAITNTKEDARILLNTSVLPADRIAGVETGGMCDKHPDLQLLFLESGGDNLSATFSP---DLVDFSIYIIDVAQGEKIPR----KGGQGMIKSDLFIINKVDLAPYV-VEVMKADTLKSRGNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQLALLEE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 206
47 -10.200[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  17  1.......MDEDVLTTLKILIIGESGVGKSSLLLRFTDDTFDPELAATI--------------------GVDFKVKTISVDGNKAKLAIWDTAGQERFRTLTPSYYRGAQGVILVYDVTRKLDNWLNELETYCTRNDIVNMLVGNKIDKENRE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 130
48 -10.100[R] COG1163 Predicted GTPase  ali follow..  13  54...AGIGFDVARTGVASVGFVGFPSVGKSTLLSKL---TGTESEAAEYE--------------------TTLVTVPGVIRYKGAKIQMLDLPGIIDGAKDVIAVARTCNLLFIILDVNKPLH-HKQIIEKELEGVGIPPDILIKKKEKGGIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 191
49 -10.000[V] KOG1707 Predicted Ras related/Rac-GTP binding protein  ali follow..  10  1MWMGVGDSSGSPKPIR-IVVVGEKGSGKSSLIMAAA----------------------RNTFHPNIPSLLPYTNLPSEFFPDRIPATVIDTSSRPEDKGKVVKEVRQADAIVLTFAFDETLDRLSKYWLPLFRQLRVPIIVAGYEVDNKEAYNHFSIEQLMKQYREVETSIQWSAQRLDQAKDVLYYAQKAVIDPVGPVFDQENNVLKPRCIAALKRIFLLSDHNMDGILSDEELNENVMQVTFPQGVNERGLT-----TMLRKFGYSNDLRLGDDLVPYSSFKRQADQSVELTNVAIE-FLREVYEFFDSNGDNNLEPHEM................................................................................................................................................................................................................. 341
50 -9.960[T] KOG1487 GTP-binding protein DRG1 (ODN superfamily)  ali follow..  14  53...PGEGFDVAKTGDARIGFVGFPSVGKSTLLSNL---AGVYSEVAAYE--------------------TTLTTVPGVIRYKGAKIQLLDLPGIIEGAKDVIAVARTCNLILIVLDVLKPLG-HKKIIENELEGFGIPPNIGFKKKDKGGIN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 190
51 -9.920[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  18  88..........DFDAKPMILLVGQYSTGKTTFIRYLLIRIGIAVMHGDEEGSIPGNALVVD---LNRFQCSTLPNQVLE------SVTIVDTPG-YDFTGVLEWFAERVDRIILLFDAHKDISDEFKRCIEALAGNEDKIRIVLNKSDMDHQQLMRVYGALMWSLG.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 275
52 -9.890[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  13  2.......LEEDMEVAIKMVVVGNGAVGKSSMIQRYCKGIFTKDYKKTI--------------------GVDFLERQIQVNDEDVRLMLWDTAGQEEFDAITKAYYRGAQACVLVFSTTDRGSFEAVSSW-VAEVGDIPTVLVQNKIDLLDDSCIKNEEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKYL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
53 -9.750[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  10  7.TRPNGPNTGNKICQFKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQFHEFQESTI--------------------GAAFLTQTVCLDDTTVKFEIWDTAGQERYHSLAPMYYRGAQAAIVVYDITNEESFARAKNWQRQASPNIVIALSGNKADLANKRAVDFQEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181
54 -9.750[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  16  11................KLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDKFDTTYQATI--------------------GIDFLSKTMYLEDRTVRLQLWDTAGQERFRSLIPSYIRDSSVAVVVYDVANRLSFLNTSKWRNERAGDVIIVLVGNKTDLVEKRQVSIEEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 170
55 -9.690[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  13  77................KVAFFGRTSSGKSSVINAML-ITNCFLSV-SVKTVNQLAHALHMDKDLKAGCLVRVFWPKAKCALLRDDLVLVDSPGTTELDSWIDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNEWLSKPNIFINRWDASASEPEYMEDVRRQHME.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 258
56 -9.680[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  11  1.......MAETYDFLFKFLVIGSAGTGKSCLLHQFIENKFKQDSNHTI--------------------GVEFGSRVVNVGGKTVKLQIWDTAGQERFRSVTRSYYRGAAGALLVYDITSRETYNSLAAWRTLASPNIVVILCGNKKDLDPEREVTFLEASRFAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTIL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
57 -9.660[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  10  1.......MNPEYDYLFKLLLIGDSGVGKSCLLLRFADDSYLDSYISTI--------------------GVDFKIRTVEQDGKTIKLQIWDTAGQERFRTITSSYYRGAHGIIVTYDVTDLESFNNVKQWDRYASENVNKLLVGNKCDLTSQKVVSTETAKAFADELGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAIK.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 170
58 -9.630[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  13  11................KIVLIGNAGVGKTCLVRRFTQGLFPPGQGATI--------------------GVGFMIKTVEINGEKVKLQIWDTAGQERFRSITQSYYRSANALILTYDITCEESFRCLPEWEQYASNKVITVLVGNKIDLAERREVSQQRAEEFSEAQDMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRLI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 171
59 -9.590[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  11  2....LETNVDQKSFKFKIVLLGEGCVGKSSLVLRFVENKFSCKHLSTI--------------------QASFQNKTVNVEDCQADLHIWDTAGQEKYHALGPIYYRGSNGVLLVFDITDRKSFEKVKNWKTCLGNTAEILIVGNKIDLEEERQVTRQDAEAYAESEGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKMI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 174
60 -9.510[T] KOG1486 GTP-binding protein DRG2 (ODN superfamily)  ali follow..  10  51...GGEGFEVTKYGHGRVALIGFPSVGKSTLLTML---TGTHSEAASYE--------------------TTLTCIPGVIHYNDTKIQLLDLPGIIEGASEVIAVAKSSDLVLMVLDASK--EGHRQILTKELEAVGLPPQIYFKKKKTGGISFNTTAPLTH-------------------------IDEKLCYQILHEYKIHNAEVLFRENATVDDFIDVIEGN--RKYIKCVYVYNKIDVVGIDDVDRLSRQPNSIVISCNLKLNLDRLMGLVRVYSKPQGQQPDFDEPFVLSSDRGGCTVEDFCNHVHRTLVKDMKYALVWGTSTRNPQNCGLSQHLEDEDVVQIVKKKERDE................................................................................................................................................................................ 372
61 -9.460[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  14  27.EGSLGWVLPNTAMKKKVLLMGKSGSGKTSMRSIIFYIARDTRRLGATILDRIHSLQINSSLSTYSLVDSVGNTKTFDVE-GNLVLNLWDCGGQDTFMENYFTSFRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCNSPDAKIFCLVHKMDLVQEDQRDLIFKEREE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 207
62 -9.440[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  12  11...QKESSDQNFDYMFKILIIGNSSVGKTSFLFRYADDSFTPAFVSTV--------------------GIDFKVKTIYRNDKRIKLQIWDTAGQERYRTITTAYYRGAMGFILMYDITNEESFNAVQDWKTYSWDNAQVLLVGNKCDMEDERVVSSERGRQLADHLGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVIC.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 184
63 -9.310[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  15  11................KLLLIGDSGVGKSCLLLRFSEDSFTPSFITTI--------------------GIDFKIRTIELDGKRIKLQIWDTAGQERFRTITTAYYRGAMGILLLYDVTDKKSFDNVRTWEQHASENVYKILIGNKCDCEDQ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 129
64 -9.290[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  14  2.....ATAPYNYSYIFKYIIIGDMGVGKSCLLHQFTEKKFMADCPHTI--------------------GVEFGTRIIEVSGQKIKLQIWDTAGQERFRAVTRSYYRGAAGALMVYDITRRSTYNHLSSWRNLTNPNTVIILIGNKADLEAQRDVTYEEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKIY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 173
65 -9.170[H] KOG2743 Cobalamin synthesis protein  ali follow..  15  29.QSEEEEKSGLGAKIPVTIITGYLGAGKTTLLNYIL-VAVILNESGEGS---LEKSLAVSQGGELYEEWLELRNGCLCCSVKDNGLRLLETTGLADWVDAELGSDIYLDGIITIVDSKYGLEKPDGLINEATRQVALADIILINKTDLVPEEDVKKLRTTIRSINGLGQILETQRSR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 236
66 -9.110[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  15  12................KLLIIGDSGVGKSSLLLRFADNTFSENYITTI--------------------GVDFKIRTMDINGQRVKLQIWDTAGQERFRTITSTYYRGTHGVVVVYDVTNGESFGNVKRWQEIENNSVQKVLVGNKCEENERRVVLESDARNYAQSMNISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLVL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 171
67 -9.100[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  15  328...LEQHFLFELKSIADLGLIGLPNAGKSTILNKI---SNAKPKIGHWQFTT-----------------LSPTIGTVSLGFGQDVFTVADIPGIIQFLRHIERSVFVLDLS----NPLNDLQLLIEEVGTLEKVKTKNILIVCNKVDIDAEKKYLQVEKFSKSQEWDCVPISALREKT................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 499
68 -9.070[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  13  8................KYIIIGDTGVGKSCLLLQFTDKRFQPVHDLTI--------------------GVEFGARMVTIDGKQIKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLTSWRQHSNSNMVIMLIGNKSDLEARREVKREEGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEIY.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 168
69 -9.040[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  14  12................KTVLIGDSGVGKSNLLMRFTRNEFNIESKSTI--------------------GVEFATRNIVLDNKKIKAQIWDTAGQERYRAITSAYYRGAVGALIVYDITKQSSFDNVGRWREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLRAVSTEEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEIF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 172

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 3 0 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Veeramalai M, Ye Y, Godzik A. TOPS++FATCAT: fast flexible structural alignment using constraints derived from TOPS+ Strings Model. BMC Bioinformatics. 2008 Aug 31;9(1):35