current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [J] KOG0459 Polypeptide release factor 3, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530
# Score Template Links and tools%idFirst MDLEAEIRALQLESADENNGVVIPEVHNSHEVENLDKAPEDLKDEVQESIPVPDEQEASEDHDEVMLHPVHNPAKAKEKAAQEKAAKEEAEDVAEANKKRHLNVVFIGHVDAGKSTIGGQILFLSGQVDDRQIQKYEKEAKDKSRESWYMAYIMDTNEEERLKGKTVEVGRAHFETESTRFTILDAPGHKSYVPNMISGASQADIGVLVISARKGEFETGYERGGQTREHVQLAKTLGVSKLIVVVNKMDDPTVNWSKERYDEIEQKMVPFLKASGYNTKKDVVFLPISGLMGKNMDQRMGQEICPWWSGPSFFEVLDSIEIPPRDPNGPFRMPIIDKFKDMGTVVMGKVESGSIREGDSLVVMPNKEQVKVVAIYCDEDKVKRAGPGENLRVRITGIEDEDILSGFVLSSIVNPVPAVTEFVAQLQILELLDNAIFTAGYKAILHIHAVVEECEIIELKSQIDLKTRKPMKKKVLFVKNGAAVVCRIQVTNSICIEKFSDFPQLGRFTLRTEGKTIAVGKVTELLSSVSSALast
1 -125.000[J] KOG0459 Polypeptide release factor 3  ali  100  1MDLEAEIRALQLESADENNGVVIPEVHNSHEVENLDKAPEDLKDEVQESIPVPDEQEASEDHDEVMLHPVHNPAKAKEKAAQEKAAKEEAEDVAEANKKRHLNVVFIGHVDAGKSTIGGQILFLSGQVDDRQIQKYEKEAKDKSRESWYMAYIMDTNEEERLKGKTVEVGRAHFETESTRFTILDAPGHKSYVPNMISGASQADIGVLVISARKGEFETGYERGGQTREHVQLAKTLGVSKLIVVVNKMDDPTVNWSKERYDEIEQKMVPFLKASGYNTKKDVVFLPISGLMGKNMDQRMGQEICPWWSGPSFFEVLDSIEIPPRDPNGPFRMPIIDKFKDMGTVVMGKVESGSIREGDSLVVMPNKEQVKVVAIYCDEDKVKRAGPGENLRVRITGIEDEDILSGFVLSSIVNPVPAVTEFVAQLQILELLDNAIFTAGYKAILHIHAVVEECEIIELKSQIDLKTRKPMKKKVLFVKNGAAVVCRIQVTNSICIEKFSDFPQLGRFTLRTEGKTIAVGKVTELLSSVSSA 532
2 -111.000[J] KOG0458 Elongation factor 1 alpha  ali follow..  28  65FDLESTLAELTLKKKKTPKKPIAAANGSANVTQKLANISISQQRPNDRLPDWLDEEESEGERNGEEANDEKTVQRYYKTTVPTKPKKPHDISAFVKSALPHLSFVVLGHVDAGKSTLMGRLLYDLNIVNQSQLRKLQRESETMGKSSFKFAWIMDQTNEERERGVTVSICTSHFSTHRANFTIVDAPGHRDFVPNAIMGISQADMAILCVDCSTNAFESGFDLDGQTKEHMLLASSLGIHNLIIAMNKMD--NVDWSQQRFEEIKSKLLPYLVDIGFFE-DNINWVPISGFSGEGVYKIEYTDERQWYNGPNLMSTLENAAFKGINKDDPFLFSVLEIIPNDLALVSGKLESGSIQPGESLTIYPSEQSCIVDKIQTNHEETDVAIKGDFVTLKLRKAYPEDIQNGDLAASVDYSIHSAQCFVLELTTFD--MNRPLLPGTPFILFIGVKEQPARIKRLISFIDKGNTA-SKKKIRHLGSKQRAFVEIEVKRWIPLLTAHENDRLGRVVLRKDGRTIAAGKISEITQ..... 611
3 -106.000[J] KOG0052 Translation elongation factor EF-1 alpha/Tu  ali follow..  37  2...............................................................................................GKEKVHINIVVIGHVDSGKSTTTGHLIYKCGGIDKRTIEKFEKEAQEMGKGSFKYAWVLDKLKAERERGITIDIALWKFETAKYYITIIDAPGHRDFIKNMITGTSQADCAVLVVACGTGEFEAGISKNGQTREHALLAQTLGVKQLIVACNKMDSTEPPFSEARFTEITNEVSGFIKKIGYNP-KAVPFVPISGFNGDNMLEVSSNMPWGNASGKTLLEALDSIIPPQRPTDRPLRLPLQDVYKGIGTVPVGRVETGIIKPGMVVTFAPQNVTTEVKSVEMHHESLPEAVPGDNVGFNVKNVSVKDIRRGSVCSDSKQPAKEARTFHAQVIIMN--HPGQISNGYTPVLDCHTAHIACKFNELKEKVDRRTGKKVEDFPKFLKSGDAGIVELIPTKPLCVESFTDYAPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKSVEKSDGSS 448
4 -102.000[J] COG5256 Translation elongation factor EF-1alpha (GTPase)  ali follow..  37  2............................................................................................KIMASQKPHLNLITIGHVDHGKSTLVGRLLYEHGEIPAHIIEEYRKEAEQKGKATFEFAWVMDRFKEERERGVTIDLAHRKFETDKYYFTLIDAPGHRDFVKNMITGTSQADAAILVISAREGEGVME-----QTREHAFLARTLGVPQMVVAINKMDATSPPYSEKRYNEVKADAEKLLRSIGF---KDISFVPISGYKGDNVTKPSPN--MPWYKGPTLLQALDAFKVPEKPINKPLRIPVEDVYSGIGTVPVGRVETGVLKPGDKVIFLPADKQGDVKSIEMHHEPLQQAEPGDNIGFNVRGIAKNDIKRGDVCGHLDTPPTVVKAFTAQIIVLN--HPSVIAPGYKPVFHVHTAQVACRIDEIVKTLNPKDGTTLKEKPDFIKNGDVAIVKVIPDKPLVIEKVSEIPQLGRFAVRDMGQTVAAGQCIDLEKR.... 427
5 -98.200[P] COG2895 GTPases - Sulfate adenylate transferase subunit 1  ali follow..  25  2...........................................................................NTALAQQIANEGGVEAWMIAQQHKSLLRFLTCGSVDDGKSTLIGRLLHDTRQIYEDQLSSLHNDSKRHGTQGLDLALLVDGLQAEREQGITIDVAYRYFSTEKRKFIIADTPGHEQYTRNMATGASTCELAILLIDARKGVLD-------QTRRHSFISTLLGIKHLVVAINKMDL--VDYSEETFTRIREDYLTFAGQLPGN--LDIRFVPLSALEGDNVASQSES--MPWYSGPTLLEVLETVEIQRVVDAQPMRFPVQYVNRLDFRGYAGTLASGRVEVGQRVKVLPSGVESNVARIVTFDGDREEAFAGEAITLVL--TDEIDISRGDLLLAADEALPAVQSASVDVV---WMAEQPLSPGQSYDIKIAGKKTRARVDGIRYQVDINNLT--QREVENLPLNGIGLVDLTFDEPLVLDRYQQNPVTGGLIFIDSNVTVGAGMVHEPVSQATAA 444
6 -70.900[J] KOG0460 Mitochondrial translation elongation factor Tu  ali follow..  26  2.................................................NSAKATSLLFQGFRKNCLRLNRISFASGLINRFTVPARTYADEKVFVRKKPHVNIGTIGHVDHGKTTLTAAITKCLS---------------DLGQASFMDYSQIDKAPEEKARGITISSAHVEYETANRHYAHVDCPGHADYIKNMITGAATMDGAIIVVSATDGQMP-------QTREHLLLARQVGVKQIVVYINKVDMV----EPDMIELVEMEMRELLSEYGFDG-DNTPIVSGSALCALEGREPE----IGLNSITKLMEAVDSYTLPERKTDVPFLMAIEDVFSGRGTVVTGRVERGTLKKGAEIEIVGYGSKTTVTGIEMFKKQLDAAVAGDNCGLLLRSIKREQLKRGMIVAQPG-TVAPHQKFKASFYILTKEERTGFVDKYRPQLYSRTSDVTVELTHPDP----------NDSDKMVMPGDNVEMICTLIHPIVIEKG------QRFTVREGGSTVGTALVTELLD..... 439
7 -62.900[J] COG0050 GTPases - translation elongation factors  ali follow..  27  1.........................................................................................MSKEKFERTKPHVNVGTIGHVDHGKTTLTAAITTVLA---------------KTYGGSARAFDQIDNAPEEKARGITINTSHVEYDTPARHYAHVDCPGHADYVKNMITGAAQMDGAILVVAATDGPMP-------QTREHILLGRQVGVPYIIVFMNKCDMVD---DEELLELVEMEVRELLSAYDFPG-DDLPVVRGSALKALEGEAEW------EAKIIELAGYLDSYPEPERAIDKPFLLPIEDVFSGRGTVVTGRVERGIVKVGEEVEIVGIKDKSTCTGVEMFRKLLDEGRAGENVGVLLRGIKREDIERGQVLAKPGS-IKPHTTFESEVYILS--RHTPFFKGYRPQFYFRTTDVTGTIELP-------------EGVEMVMPGDNINMIVTLIHPIAMDDG------LRFAIREGGRTVGAGVVAKVIA..... 394
8 -59.600[J] KOG0466 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  17  2.............................................................AGGEAGVTLGQPHLSRQDLTTLDVTKLTPLSHEVISRQATINIGTIGHVAHGKSTVVKAI---SGVHTVRFKNELERNITIKLGYANAKIYQLDDPSCPRPECYRSCGSSMPDEFPVRHVSFVDCPGHDILMATMLNGAAVMDAALLLIAGNESCPQP------QTSEHLAAIEIMKLKHILILQNKIDLV----KERQAKEQYEQILAFVQGTVA---EGAPIIPISAQLKYNI--------------EVVCEYIVKIPVPPRDFTSEPRLIVIRSFD-KGGVAGGSILKGVLKVGQETEVRPGIVSSKIVSLFAEHNDLQYAAPGGLIGVGTKTLCRADRMVGQILGAVGALPEIFTELEISYFLLR-------LLGVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGR----VSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGE------KIALSKHWRLIGWGQIRRGVTIKPT. 468
9 -50.300[R] COG5258 GTPase  ali follow..  20  56.................................................PDEELVKALETLREMARRVGASLYILRVSEGIRGKVAEVLLRAVSREEPPPTVTVVALGNVDAGKSTLVGVLTTDGKGLARSYASRYKHEVLTGRTSAVSLRLLGFSGDKVVNHGLIDPLDEAEYKRSDKLVLLVDVGGHERYLRTALRGLFQPDYVMLVVAANSGVQ-------KMTKEHLGIAVAIGIPVFVV-VTRIDIT----PSEVFQKTVEEVVRILKMPGVSKDTNDVVLAAKAMPAGRVAPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLRRRRWDYGGEFLMYISDIYKGVGVVIGGLVEKGILHVGDRVWLGPYSDQTVVKSIHFNRTPVESAKAGSFITVALDKVEK--VEKGMVLS--ARPLKAVREVTADVLVLR--HPTVIRAGFSGVFHYKAVRTGGYIKEI--------------DKGELMVGDSGVVKIELSRPWHIDS-------GVFVFRN-GPTRILGRIIGTDGTLSA. 517
10 -45.400[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali follow..  20  1.....................................................................................................MIIVTSGHVDHGKTALLKAL---------------------TGTST-------AHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPLENKVLGFIDVPGHEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAV-------QTKEHLAILRQLQFHEIIVVITKADRTNSAQIESLIQTIKQDYSFL---------RNANYFVTSAETGQGI--------------SELRHYLANL-AELADTQKPFRYAIDRVFKGAGTVVTGTAFSGTVKVNDEIYL-STGQKIRIKAIHAQNTSSEQGIAGQRLALNLNALDRTPMKRGDWLLQNEP-LPPTDRISVQILAE-----VPLNESQPVHIYHGASRTTGKLTLL--------------QGKNAAKNDRTLAEIILDSPLFLAFGD------KLILRSGDTLIAGARVLEINSPKRHK 350
11 -44.900[J] COG5257 Translation initiation factor 2, gamma subunit (eIF-2gamma; GTPase)  ali follow..  21  2................................................................................................KNQSEINIGLVGHVDHGKTTLTKAL---SGVWTDTHSEETKRGSIRLGYADITFRKCPQCEAPMCYTTAEICERCGTETELLRKVSFVDAPGHETLMATMLSGAALMDGAILVIAANEPC--------PQTKEHLMALDVIGVKDVIVVQNKIDIV----SKERALESYREIKEFVKGTCA---EDAPIIPVSAQQGANI--------------DILIETIEEIKTPKRDVDKPARMYVARSFD-AGGVIGGSLVQGRLRVGDEIEIRPGIQVSTITGLVAGGEEMEEVGPGGLVGVGTLALTKADSLSGSVAGEPGTLPPVRHSFTMETHLLE-TKVEPIKTGEPLMINVGTTTTVGVVK----------------------SARADDADVVLKLPACAEEGQ------RIALSARWRLIGYGIIK......... 408
12 -32.300[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  20  3..................................................................................................ENLRNIAIIAHVDHGKTTLVDKLLKLSGTLDRKEAESER---------------VMDSNDQEKERGITILAKNTAIKWNGYNINIVDTPGHADFGGEVERVMSMVDSVLLVVDAQDGP-------MPQTRFVTQKAFKAGLR-PIVVVNKIDRPGAR-----PDWVIDQIFDLFDNLGATDEQ----FPIVYASALNGIAGLDHEKMDDNMDALFQAIIDHVPAPVVDTEGPFQMQISQLDYNSGVIGIGRITRGKVKSNTPVVAISDDGSKRNGRILKQRVEVAEAEAGDIVCVS----GMEELFISDTLCDPQNVEALPPLTVDQPTVSMTFQVNDSPFAGREGKFVTSRNIKERLEKELLH-NVALRVEPGDSPEKFKVSGRGELHLSV.......................................... 368
13 -32.000[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  18  23.................................................................................STAGDPTKLVNLSEFTPDKIRNFGIVAHVDHGKSTLADRLLEMCGAVPPGQKQ------------------MLDKLQVERERGITVKAQTAALRHRGYLLNLIDTPGHVDFSAEVSRSLAVCDGILLLVAANQGV-------QAQTIANFWLAFEKNIQ-IIPVINKIDLPGAD------KSVETQLKNLF------EFNPEECLHISAKSGLNV-------------DKVLEAIIDRVPAPTAIIDAPFRSMIFDSYFDHGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQSYQNEKVYDVSEVMVKCTELRAGQVGYLVCN-MRTVNEAVV--GETLFAETTSRDSVKTFAEGVKPTVYAGLFPVETSDYESLKQAVERLCLNDPSVTVIPDSSKALGLGWRIGFLGVLHMEVFGARLSQEYDASVILCQPSV........................... 403
14 -29.400[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  22  2..................................................................................................KNIRNFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLSDREMEA-----------------VLDSMDLERERGITITLNYKAKDGETYQLNFIDTPGHVDFSYEVSRSLAACEGALLVVDAGQGV-------EAQTLANCYTAIEMNLE-VVPILNKIDLPAAD------ERVAEEIEDIV------GIDAMEAVRCSAKTGVGI-------------EDVLEEIVHKIPAPEGDPNAPLQALIIDSWFDNGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSYNVDRLTPKQVDTTILNCGEVGWVVCAIKDILGAPVGDTLTSHNNP..................................................................................................................... 280
15 -24.600[J] COG4108 Peptide chain release factor RF-3  ali follow..  14  9..............................................................................................FGEVSKRRTFAIISHPDAGKTTITEKVLLFGRAI--QVAGTVKGRGSNQHA-------KSDWMEMEKERGISVTTSVMQFPYGDCLVNLLDTPGHEDFSEDTYRTLTAVDSCLMVIDAAKGV-------EDRTRKLMEVTRLRDTPIVTF-MNKLDREIRDPME--MDEVENELKIACSPITWPIGCGKEFTPVTALGNFGV-DHMLDGLTQWAPSPMPRQAAERVVEASEEKFTGFVFKIQANMDPKDRIAFVRIVSGTYKQGMKMNHVRLGKQVNISDAVTDRARAEEAFAGDIIGL----HNHGTIQIGDTFTQGETLKFTGIPNFAPELFR--------------RIRLRDPLKQKQLLKGLVQLEGAVQVFRPLQNNDLIVGAVGVLQFDVVVSRLKSEYNVEAIYENVATARWVECDDVKKFEEFKRKNQSN 494
16 -22.800[J] KOG0469 Elongation factor 2  ali follow..  13  13..............................................................................................MDRKRNIRNMSVIAHVDHGKSTLTDSLVSKAGIIAGSKAGETR---------------FTDTRKDEQERCITIKSTAISLKYNGFLINLIDSPGHVDFSSEVTAALRVTDGALVVVDCVSGV---------QTETVLRQAIAERIKPVLF-MNKMDRALLELQFQTFQRIVENINVIIATYGDDDGPMGPIM--SGLHGWAFTLKQFAEMYA----DTMLQMIFHLPSPVTDPNGPLMMYISKMVDKGRFYAFGRVFSGKVATGMKARIQGPNYEKTIQRTILFIEPIEDIPSGNIAG--LVGVDQYLVKGGTITTYKDAHNMRVMKFSVSPVV-------------RVAVEAKNPADLPKLVEGLKRLAKSDPMVQ------CIFEESGEHIIAGAGELHLEICLK-EDHACIPLKKSDPVVS.............. 572
17 -22.800[J] KOG0468 U5 snRNP-specific protein  ali follow..  13  17LDSDEEDEQSIYGQPDVQDDPEDAMDEDEVEPQEDEDKEVTAVVLHEDKRYYPSAVEVYGPDVETIVQEEDAQPLDKPLIEPVKKLKFQIKEQDMDTPPLIRNVALVGHLHHGKTTFVDCLIRQTHPQFETMEERQLR--------------YTDTLFTEQERGCSIKATPVTLKQKSYLLNIFDTPGHVNFSDEATAAMRMSDGVVLFIDAAEGV---------NTERLLKHAVQERQAITVC-INKIDRLILELKLP--QDAYFKLKHIVEEVNGAPDDNLLVSPILGLWGDMYFNSKTRKFSKKQPHSGFVDMCEHIKSPLENQYGTLMVHSSKMYDCTFFQVLARIVSGTLHAGQEVRVLGENRILQVGRLWVYKVELNRVPAGNWVL--IEGIDQCIVKTSTIVDINVPEDLTQSIIKIAVEPVNPSELPKMLDGLR-KVNKSYPLLSTRVEESGEHVILGTGELYLDCVMHDLRKMYSEIDIKVADPVV..................................... 663
18 -20.200[J] KOG0465 Mitochondrial elongation factor  ali follow..  15  62............................................................................................DDIGRCNKLRNIGISAHIDSGKTTFTERVLYYTKRI--KAIHEVRGRDN--------VGAKMDSMDLEREKGITIQSAATYCEGKNYHFNLIDTPGHIDFTIEVERALRVLDGAVLVVCAVSGV-------QSQTVTVDRQMRRYNVPRVTF-INKMDRMGSDPFRA-IEQLNSKLKIPAAAVQIPIGSESSLVPENLKPLMEEKRQLLIETLADVDDEMAEMFLEEKEPTTQQIKDAIRRSTIAVLMGSALANTGRVYQGRLRKGNYITNVKTGKKVKVARLVREMEDVDEVGSGE-----ICATFGIDCASGDTFTDGSVQYSMSSYVPDAVVSLSITPNSKDASNFSKALNRFQKEDPT----FRVKFDPESKETI---------SGMGELHLEIYVERMRREYNVDCVTGK......................... 540
19 -20.100[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  28  183.......................................................................................................VTIMGHVDHGKTTLL------------DKFRKTQVAAVETG-------------------GITQHIGAFLVSLPSEKITFLDTPGHAAFSAMRARGAQVTDIVVLVVAADDGVMK-------QTVESIQHAKDAQVP-IILAVNKCDKAEAD---------PEKVKKELLAYDVVCEDDVQAVPVSALTGDNLMALAEATV-------ALAEMLELKADPNGPVEGTV----SFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSVLVA--GKCWAKVRLM-FDENGKTIDEAYPSMPVGITGWRDL--SAGEEILEVESEPRAREVVDWR........................................................................................................... 447
20 -20.100[J] COG0480 Translation elongation factors (GTPases)  ali follow..  14  3.............................................................................................RINPLEKVRNIGIAAHIDAGKTTTTERILFYSGII--HKIGEVHEGTA-----------VTDWMDQERERGITITAAAISTSWKDYQINIIDTPGHVDFTIEVERSMRVLDGVIAVFCSVGGV-------QPQSETVWRQADRYKVPRIAF-INKMDRTGANFYRV-HEQMRDRLRANAIAIQLPIGSENDFIPADLQDQVEEYYTKLVEAVAETDDDLMSKYFDGEPLTEEEIRSALRKGTIAVLCGSAFKNKGRVYSGVLKKGSYVLNATKNKKERISRLVLDRQDVEELRAGDLGAA----LGLKDTLTGDTITDEGAPVILESLFIPEPVI-------------SVAVEPKTKNDMDKLSKALQSLDPTFRVNVDPETNQTVIAGMGELHLEILVDRMLREFKVEANVGA......................... 474
21 -18.500[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  18  3......................................................................................................RIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYTLARKTQ------------------------------------------AVEFNDKGDIDTPGHPRWYHALITTLQDVDMLIYVHGANDP----------ESRLPAGLLDIGVSKRQIAVISKTDMPDAD---------VAATRKLLLETGFEEP----MFELNSHDPQSVQQ--------------LVDYLASLTKQEEAGEKT.......................................................................................................................................................................................................... 155
22 -16.800[J] COG0532 Translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  19  448.......................................................................................................VTIMGHVDHGKTTLL------------DRFRESRVTEGEAG-------------------GITQHIGAYQIKANGKKITFLDTPGHEAFTSMRARGASVTDITILVVAADDGVMP-------QTIEAINHSKAAGVP-IIVAINKIDKPGAN------QRVTQELTEHVFPVAWDPENGSEFVEISAKFNQNLDE--------------LLDTVEVQELKADPTVRAIGTVVERLDQGKGAIATLLVQQGTLHVQDPIVV--GNTYGRVRTM-TNDLGRRIKEAGPSTPIELTGLSDV--QAGDAGEERAKRAQLIKRQNTRRVNLDNLFDTLKEGQTKSVNIIIKADVQGSAEALAASLQKIEVEGVKVDIVHSAVGAISESDISLSNAIIIGFNVRPTGLAREQAAQEEVDIRLSIIYKVIEEVETA 837
23 -14.200[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  12  36..................................................................................................HYEPVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSPVSDV------------------------------AACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPGDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALAT------DEHFYRQVIGEAYRHKMLFVISQSDKAEPTSGGNILSTEQKQISRKICLLHELFQPVHPVCAVSVRLQWGLRV.......................................................................................................................................................................................................................................... 207
24 -14.200[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  10  37..VSRTLFSFASKSNLATVEPIPLSVSDSTDLDDAPVEIALDKLFIPPETDISGEDSASLTTRILKGSNIVLSKYARDAQVVQADYVKSSVKTEDCPADGLPEFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLA-----------------------------LTSKKPGKTQCI---NHFRINDKWYLVDLPGYNKFTKDYFLNRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQNQV--------PMTLIFTKCD--KRKKKKNGGKKPEANIKEFQDLIQGFFETTPPWIMTSSVTNQGRDE--------------ILLHMAQL.................................................................................................................................................................................................................... 311
25 -13.000[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  18  156..............................................................................................PTVDLDAFTVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGAEPEVAD---------------------------------FTTKGIQIGHLERKWKRIQVIDTPGLLDRPVEDMNNIELADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYLGIRSVFD----IPVVTVFNKMDLAENVKYLEEYINMVEDP-----------------LKVSAFEGRGVSK.......................................................................................................................................................................................................................................... 316
26 -12.900[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  13  51................................................................................................RRTKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRD--GSSHQGAVTSMEPNEGT----------------------FVLHNENNTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLEEYLPRAAAVVFVVDAL--EFLPNIRAASEYLYDILTNASVIKNKVLLCCNKTDKVTAHTKEFIRKQMEKEIDKLRVSRSAISTADIANDFTLGIEGEVFSFSHCHNKVTVAEASGLTGETDQVQEFIREHVKP.......................................................................................................................................................................................................... 260
27 -12.000[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  16  146...............................AASQGRGVTQLMEQVLAPFAEKMENADENDRTSEEEQDEWEQEFDFDSEEDTALIDDALDEELEEEQDKNIKIAIVGRPNVGKSTLTNRILGEDRVVVFDM------------------------------PGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGEKFSVIKTLQAIQDANVVLLTIDARENISDQDLSLLGFILNAG--------RSLVIVVNKWDGL----DQDVKDRVKSELDRRLDFIDFAR-----VHFISALHGSGVGN.......................................................................................................................................................................................................................................... 376
28 -11.600[R] COG1159 GTPase  ali follow..  15  11.......................................................................................................IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQ----------------------TTRHRIVGI--------HTEGPYQAIYVDTPGNRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTR-----------WTPDDEMVLNKL--APVILAVNKVDNVQEK------VDLLPHLQFLASQMNFL-----DIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHLPEAIHHFP-------EDYITDRSQRFMASEIIREKLMRFLGA--------------LPYSVTVEIERFVTNERGGYDING----LILVEREGQKKMVIG.............................................................................................................................. 248
29 -11.500[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  16  37..............................................................EATYKNPELDRIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGEVLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDTNCFGDKAYLMTEGSDEKKSVKTVNQLAHALHMDKDLKAGCLVRVFWPKAKCARDDLVLVDSPGLDSWIDKFC---LDADVFVLVANSES----------MNTEKHFFVNEWLSKPNIFILNNRWDASAEDVRRQHMERCLHFLVEELKVANALEAQNRIF-FVSAKEV............................................................................................................................................................................................................................................... 288
30 -11.400[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  19  2...................................................................................................RENKIIFTGPVGVGKTTAIAAI-------SDEALVQTDASASDM------------TLDRKRNTTVAMDYGAISLD-EDTKVHLYGTPGQERFNFMWEILSQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFFLHS-----FRGLLEKAPVVVGITKMDIR----SQPGIDVYHKYLAK--------HNLNVPVFEIDARKEDDVKQ.......................................................................................................................................................................................................................................... 163
31 -11.200[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  13  27......................................................................................................EIALAGRSNVGKSSFINTML---------NRKNLARTSGKPGKTQLLNFFNIDD-----------------------KMRFVDVPGYGCMIEEYLTTRENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYYEI--------PVIIVATKADKIPRGKWNKHESAIKKKLN----------DPSDDFILFSSVSKAGMDE.......................................................................................................................................................................................................................................... 186
32 -11.000[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  16  102.....................................................................................................LKISLLGDCQTGKTTFVVKYVGDENQSFLEMT------------------------------GLNLMDKTFYVQGVTISFSIWDVGGDEKRSKDHIPIACKDAVAILFM-TSRSTLNSVFGWYSQARKWN----------PILIGTKFDD-FVRLPPNLQWTIVTQARAYAKVMN------ASLFFSSATHNINVNK.......................................................................................................................................................................................................................................... 257
33 -11.000[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  14  166..................................................................................................PNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKV-----------------TRADVDVQPYAFT--------------TKSLFVGHTDYKYLRYQVIDTPG-------ILDRPFERAAVLFFLDISG---SCGYTIAQQAALFHSIKSLFMNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDRKLIEEMKSEAMKTAMGASEEQVLLKMSTLTDEGVMS.......................................................................................................................................................................................................................................... 340
34 -10.900[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  17  14.................................................................................................PDQEVRILLLGLDNAGKTTLLKQL----------------------------------ASEDISHITPTQGFNIKSVQSQGFKLNVWDIGGQRKIRPYWKNYFENTDILIYVIDSAD---RKRFEETGQELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASEIAEGL---------NLHTIRDRVWQIQSCSALTGEGVQD.......................................................................................................................................................................................................................................... 168
35 -10.800[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  17  18..................................................................................................KEEMELTLVGLQFSGKTTFVNVI--ASGQFAEDMIP-------------------------------TVGFNMRKITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSMWERYCRGVNAIVYMVDAAD---LDKLEASRNELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETGLIERM---------NLSSIQDREICCYSISCKEKDNIDI.......................................................................................................................................................................................................................................... 172
36 -10.800[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  14  18..................................................................................................QKEAKILFLGLDNAGKTTLLHML----------------------------------KDERLVQHQPTQHPTSEELSIGKIKFKAFDLGGHQIARRVWKDYYAKVDAVVYLVDAYD---KERFAESKRELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHL--GLTNFTTGKG-SGVRPLEVFMCSIVRKMGYGE.......................................................................................................................................................................................................................................... 183
37 -10.800[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  17  14.................................................................................................KKEQYSILILGLDNAGKTTFLETLKKEYSLAFKALEKIQP----------------------------TVGQNVATIPVDSQILKFWDVGGQESLRSMWSEYYSLCHGIIFIVDSSD---RERLDECSTTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRQDR-------QDIKEVFNKIAEHIS---ARDSRVLPISALTGEGVKD.......................................................................................................................................................................................................................................... 177
38 -10.700[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  18  13.................................................................................................KERELRLLMLGLDNAGKTTILKKF----------------------------------NGEDIDTISPTLGFNIKTLEHRGFKLNIWDVGGQKSLRSYWRNYFESTDGLIWVVDSAD---RQRMQDCQRELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNAIREAL---------ELDSIRSHHWCIQGCSAVTGENLLP.......................................................................................................................................................................................................................................... 167
39 -10.700[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  16  1.........................................................................................MSAPAANGEVPTFKLVLVGDGGTGKTTFVKR-------------------------------HLTGEFEKKYIATIGVEVHPLSFYTNFGKFDVWDTAGQEKFGGLRDGYYINAQCAIIMFDVTS---RITYKNVPNWHRD--LVRVCENIPIVLCGNKVDV--------------KERKVKAKTITFHRKKNLQYYDISAKSNYNFEK.......................................................................................................................................................................................................................................... 161
40 -10.600[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  15  18.................................................................................................SNKEMRILMLGLDAAGKTTILYKL----------------------------------KLNQSVVTIPTVGFNVETVTYKNIKFNVWDVGGQDKIRPLWRHYFTGTKGLIFVVDSAD---SNRISEARQELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPAQITDVL---------QLDKLKDRLWNVQPTCALTGDGLLE.......................................................................................................................................................................................................................................... 172
41 -10.500[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  18  14.................................................................................................GSREMRILILGLDGAGKTTILYRL----------------------------------QVGEVVTTIPTIGFNVEQVTYKNLKFQVWDLGGQTSIRPYWRCYYSNTDAIIYVVDSAD---RDRIGISKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVAEVHHAL---------GLENLKNRTFQIFKTSATKGEGLDQ.......................................................................................................................................................................................................................................... 168
42 -10.500[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  16  2..............................................................................................PSRRRTLLKVIILGDSGVGKTSLMNQ-------------------------------YVNKKFSNQYKATIGADFLTKEVQFEDRLFTL-DTAGQERFQSLGVAFYRGADCCVLVYDNSMKSFENLNNWREEFLIQASPSDPENFPFVLIG-NKVDVDDGNSRVVSEKKAKA-----------ASKGNIPYFETSAKVGTNVEE.......................................................................................................................................................................................................................................... 167
43 -10.400[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  16  14.................................................................................................AKKEMRILMVGLDAAGKTTILYKL----------------------------------KLGEIVTTIPTIGFNVETVEYKNISFTVWDVGGQDKIRPLWRHYFQNTQGLIFVVDSND---RDRVVEARDELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKL---------GLHSLRQRHWYIQSTCATSGEGLYE.......................................................................................................................................................................................................................................... 168
44 -10.400[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  16  15.................................................................................................SNKELRILILGLDGAGKTTILYRL----------------------------------QIGEVVTTKPTIGFNVETLSYKNLKLNVWDLGGQTSIRPYWRCYYADTAAVIFVVDSTD---KDRMSTASKELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGALSASEVSKEL---------NLVELKDRSWSIVASSAIKGEGITE.......................................................................................................................................................................................................................................... 169
45 -10.400[R] KOG1533 Predicted GTPase  ali follow..  12  2.....................................................................QMNLNEKKQLLRVRVYATSEKGENLGSTHWTMYGVLVIGAPGAGKSTFCAGLTDIFSQTKRPNLDPANDTMAYAPDVNITEMITVNDVMDRLGLGANCNWLLQKIEANHKKYLIIDCPGSEGELWKVIRFLEKSGVRLCAL-----LADSLYCSDPSKFISVALSTLATMVTMVNCLSKADLFSEDGTYDKYRKLNEAICGVISDFDL-----VSFVPLAVENKESMMK--------------VIQMVDAA.................................................................................................................................................................................................................... 280
46 -10.400[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  17  13..............................................................................................SVPAKNSYRMVVLGASRVGKSSIVSRFL----------------------NGRFEDQY--PTIEDFHRKVYNIR--------DMYQLDILDTSGNHPFPAMRRLSILTGDVFILVFSLDN---RESFDEVKRLQKQILEVKSCLKNKMVICGNKNDH----------GELCRQVPTTEAELLVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDE.......................................................................................................................................................................................................................................... 181
47 -10.200[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  22  337..................................................................................................KSIADLGLIGLPNAGKSTILNKISNAKPKIGHWQFTTLSP-----------------------------TIGTVSLGFGQDVFTVADIPG-------IIQGASRSNGWVFVLDLSNKNPLNDLQL---LIEEVGTLEKVKTKNILIVCNKVDIDA---EKSESFAKYLQVEKFSKS------QEWDCVPISALREKT............................................................................................................................................................................................................................................. 499
48 -10.200[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  15  4..........FFRTVPRANRNEITFYPDYEEEGQKKKKTRSMFSWLGGDSSKKKNKEVLETVSEGLRKIYKQKLLPLEEFHKFHDFHSPALDDPDFDAKPMI--LLVGQYSTGKTTFIRYLL------------ESDFPGIRIGPEP-RFIAVMHGDEEGSIPGNALVVALSGFGNA-ESVTIVDTPG--DFTGVLEWFAERVDRIILLFDAHK----------DISDEFKRCIEAL--DKIRIVLNKSDMVDHQQLMRVYGALMWSLGKVFKT.................................................................................................................................................................................................................................................................. 280
49 -9.830[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  11  2..............................................................EESDSEKTTEKENLGPRMDPPLGEPEGSLGWVLPNTAMKKKVLLMGKSGSGKTSMRSIIFANYIARDTRRLGA--TILDRIHSLQINSSLSTYSLVDSVGNTKTFDVEHSHVRFLGNVLNLWDCGGQDTFMENYFTSQRDVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSCLEAILQNSP----KIFCLVHKMDLVQEDQRDLIFKEREEDLRRLSRPLECS-------CFRTSIWDETLYKAWSSIV------YQLIPNVQQLEMNLRNFAEIIEADEVLLFERATFLVISHYQC.................................................................................................................................................................................... 280
50 -9.710[K] KOG1534 Putative transcription factor FET5  ali follow..  13  4.....................................................................................................VAAFVCGVASSGKSTFCGALMSYMKSVGRSNLDPAAENFEWEPTVDIRDLISIDDVMEELDYGENLDWLNEEIGDYDEDYLIFDMPGQIELIRHLQVTLNFRPCAVYLLESQFLVDRTKFFAGVLSAMSAMV--MMEVPHINL-LSKMDLLKDNNNITKFHELNRCIVQLIDDFNM-----VNFLPLESGNEESVSR--------------VLSYIDDA.................................................................................................................................................................................................................... 252
51 -9.540[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  17  1............................................................................................MASVSPLAKYKLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDK------------------------------DTTYQATIGIDFLSKTMYLEDRTVRLQLWDTAGQERFRSLIPSYIRDSSVAVVVYDVAN---RLSFLNTSKWIEEVRNERAGDVIIVLVG-NKTDLVE------------KRQVSIEEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKP.......................................................................................................................................................................................................................................... 161
52 -9.380[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  21  9.....................................................................................................FKFLVIGSAGTGKSCLLHQ-------------------------------FIENKFKQDSNHTIGVEFGSRVVNVGGKKLQIWDTAGQERFRSVTRSYYRGAAGALLVYDITS---RETYNSLAAWLTDARTLASPNIVVILCG-NKKDLDP------------EREVTFLEASRFAQENELMFLETSALTGENVEE.......................................................................................................................................................................................................................................... 160
53 -9.380[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  18  1............................................................................................MLEEDMEVAIKMVVVGNGAVGKSSMIQR-------------------------------YCKGIFTKDYKKTIGVDFLERQIQVNDERLMLWDTAGQEEFDAITKAYYRGAQACVLVFSTDRGSFEAVSSWREKVVAEV----------TVLVQNKIDLLD------------DSCIKNEEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNE.......................................................................................................................................................................................................................................... 160
54 -9.280[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  16  21.....................................................................................................FKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQ------------------------------HEFQESTIGAAFLTQTVCLDDTTVKFEIWDTAGQERYHSLAPMYYRGAQAAIVVYDTNEESFARAKNWVKELQRQA----------IALSGNKADLAN------------KRAVDFQEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNE.......................................................................................................................................................................................................................................... 172
55 -9.280[F] COG1618 Predicted nucleotide kinase  ali follow..  15  4..............................................................................................EGKEKTMLRIAVTGSPGVGKSTVVAKTAEKLAEKPGFKIGGIRTAEIRKEGHREGFSIR------DLATGKTGILSHVKGSGPRLGKYHVNLDDLERIGANAVRNALACD--LVVID------EIGPMELISQSFVSAVEEVLESDKPVLAVFRKGFEVLTVDKGNRDELPEKITNRFLR.................................................................................................................................................................................................................................................................. 181
56 -9.220[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  18  12.....................................................................................................FKYIIIGDMGVGKSCLLHQ-------------------------------FTEKKFMADCPHTIGVEFGTRIIEVSGQKLQIWDTAGQERFRAVTRSYYRGAAGALMVYDITR---RSTYNHLSSWLTDARNLTNPNTVIILIG-NKADLEA------------QRDVTYEEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVED.......................................................................................................................................................................................................................................... 163
57 -9.180[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  12  2..................................................................................................KRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLT-----------RYLSTKGYSMAAITNDIYTKEDARILLNTSVLPADIEEMCDKHPDLQLLFLESGG--------TFSPDLVDFSIYIIDVAQGE---------PRKGGQGMIKS------LFIINKVDLAPVGANVEVMKADTLKSRG-----------NKDFFVTNLKTDEGLKS.......................................................................................................................................................................................................................................... 190
58 -9.160[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  18  11.....................................................................................................FKTVLIGDSGVGKSNLLMR-------------------------------FTRNEFNIESKSTIGVEFATRNIVLDNKKAQIWDTAGQERYRAITSAYYRGAVGALIVYDTKQSSFDNVGRWLKELREHA------NIVIMLVG-NKTDLLH------------LRAVSTEEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEE.......................................................................................................................................................................................................................................... 162
59 -9.070[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  19  7.....................................................................................................FKYIIIGDTGVGKSCLLLQ-------------------------------FTDKRFQPVHDLTIGVEFGARMVTIDGKKLQIWDTAGQESFRSITRSYYRGAAGALLVYDTRRDTFNHLTSWLEDARQHS------NMVIMLIG-NKSDLEA------------RREVKREEGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEE.......................................................................................................................................................................................................................................... 158
60 -9.060[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali follow..  13  351..................................................................................................QSGLQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAIVTEV------------------------------AGTTRDVVEANVTVRGVPITLLDTAGIRE-VERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSDKVGVSFYDLQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDQRKKEE------------VFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGLDEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQI-SGQDVSEEVL........................................................................................................................................................................... 602
61 -9.040[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  16  2...................................................................................................SQNTYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEYVGN---------------------------------GVTVEKKVGTLR--SKTGKLIDLPGDETVVTRFLLE-EKFDCMLNIVDSSQ--IERNLNLTVQLLE-------YGAP-VVMGLNMIDVAAGRGIHLNIQNLAKKL-------------RIPILPVVARSGKGTED.......................................................................................................................................................................................................................................... 152

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 3 0 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Veeramalai M, Ye Y, Godzik A. TOPS++FATCAT: fast flexible structural alignment using constraints derived from TOPS+ Strings Model. BMC Bioinformatics. 2008 Aug 31;9(1):35