current user: public

If you have questions about the server, please let us know.

Query: [J] KOG1191 Mitochondrial GTPase, from VFDB

Results of FFAS03 search in VFDB
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520    .  530    .  540    .  550    .  560    .  570    .  580    .  590    .  600    .  610
# Score Template Links and tools%idFirst MFIHNDPFLCEKLKTLRFDFISSSALSLSLGCSVNVGVYLLRQATPIITRGGRISRPISKNLCFVLFSSSPKTSLLKPRAQSSGYKSYRNDSLENNSLVFKGDERVVGLVGKVVDDAFDKVDRFQSSSTIVAIVTPIGGPPGAVGIVRLSGPKAVEVARRVFRSAKKTKKKESDSDTWRPKSHFVEYGAVVDSNGNVVDEVLAVPMLAPRSYTREDVVELQCHGSEVCLRRVLRTCVEAGARLAEPGEFTLRAFLNGRLDLSQAENVEKLISAKSSAAADAALEGIQGGFSSLVKSLRAQCIELLTEIEARLDFEDEMPPLDIESVINKITSMSQDVESALDTANYDKLLQSGLQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAIVTEVAGTTRDVVEANVTVRGVPITLLDTAGIRETNDIVEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSDKVGVSFYDLFGGLLYLKQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDQRKKEEVFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGLDRVPTGGHQWTVNQRQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQISGQDVSEEVLSSIFAKFCIGKLast
1 -164.000[J] KOG1191 Mitochondrial GTPase  ali  100  1MFIHNDPFLCEKLKTLRFDFISSSALSLSLGCSVNVGVYLLRQATPIITRGGRISRPISKNLCFVLFSSSPKTSLLKPRAQSSGYKSYRNDSLENNSLVFKGDERVVGLVGKVVDDAFDKVDRFQSSSTIVAIVTPIGGPPGAVGIVRLSGPKAVEVARRVFRSAKKTKKKESDSDTWRPKSHFVEYGAVVDSNGNVVDEVLAVPMLAPRSYTREDVVELQCHGSEVCLRRVLRTCVEAGARLAEPGEFTLRAFLNGRLDLSQAENVEKLISAKSSAAADAALEGIQGGFSSLVKSLRAQCIELLTEIEARLDFEDEMPPLDIESVINKITSMSQDVESALDTANYDKLLQSGLQIAIVGRPNVGKSSLLNAWSKSERAIVTEVAGTTRDVVEANVTVRGVPITLLDTAGIRETNDIVEKIGVERSETAAKVADVIIMAVSAVEGWTEEDTELLRKIQSDKVGVSFYDLFGGLLYLKQPMILVMNKIDCAPPGSCDQLEDQRKKEEVFHKSVFTSAVTGQGIEELEDAILEILGLDRVPTGGHQWTVNQRQCEQLVRTKEALVRLREAIEDEIPIDFWTIELREAALSLAQISGQDVSEEVLSSIFAKFCIGK 613
2 -117.000[R] COG0486 Predicted GTPase  ali follow..  36  4...................................................................................................................QSAVIFKRVFMKETIVAQATAPG--RGGIGILRVSGPKAVEVAHTVLGKC--------------PKPRMADYLPFKDSDGNVLDQGIALYFKAPHSFTGEDVLELQGHGGQVVLDLLLKRILQLGLRLARPGEFSEQAFLNDKLDLAQAEAIADLIDASSEQAARSALKSLQGEFSNKVNQLVDSVIYLRTYVEAAIDFPDEEIDLADGKIEAHLNDIITQLDHVRSEAKQGSILREGMKVVIAGRPNAGKSSLLNALAGREAAIVTDIAGTTRDVLREHIHIDGMPLHIIDTAGLREATDEVERIGIVRAWSEIEQADRILLMLDSTEADNQDLEKVRSEFLTK-------------LPSNIPVTIVRNKADLSGENEGIVEQN-------GYTVITLSAKTQQGIALLREHLKQSM--GYQTNMEGGFLARRRHLEALEQAATHLQQGHVQLTQFYAGELLAEELRRVQNHLSEITGQFTSDDLLGNIFSSFCIGK 465
3 -51.500[R] COG3596 Predicted GTPase  ali follow..  14  1.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MVMKNFEV---LQPLQNSLSGLPLWVSERILQ-QINQLTHYEPVIGIMGKTGAGKSSLCNALFAGEVSPVSDVAACTRDPLRFRLQIGEHFMTIVDLPGVGESGV-RDTEYAALYREQLPRLDLILWLIKADDRALATDEHFYRQVIGEA--------------YRHKMLFVISQSDKAEPTSGGNILSTEQKQNISRPVCAVSVRLQWGLRVMAERMIKCLPREPSSPVVALLQHPFRTWVAREQARDDFGETVTILDTVSTFPLIPAPVRTIIQAVRSSVVSVA-RAVWDFFF....... 289
4 -33.400[R] COG1160 Predicted GTPases  ali follow..  20  6...............................................................................................................................................VALVGRPNVGKSTLFNRLTRTRDA----------------------VADFPGLTRDRKYGHAHIAGYDFIVIDT------GGIDGTEEGVEEKMAEQSLLAIDEADIVLFLVDARAGLTAADGIANYLRQRQNKITVVVANKIAASQGRGVTQLMEQVLAPFAEKMENADRTSEEEQDEWEQEFDFDSEEDTALIDDALDEELEEEQDKNIKIAIVGRPNVGKSTLTNRILGEDRVVVFDMPGTTRDSIYIPMERDGQQYTLIDTAGVRKVHLAVEKFSVIKTLQAIQDANVVLLTIDARENISDQDLSLLGFILN----------------AGRSLVIVVNKWDGLDQDVKDRVKSELDRRIDFARVHFISALHGSGVGNLFDSIKEAYACATQKMTTSLL.................................................................... 397
5 -29.400[R] COG1084 Predicted GTPase  ali follow..  13  5.............................................................................................................................................................................................TVPTTDELLDKGFRRARKAASLKRSSKIPGQRVQTACQVIRDRLKMIIQRIPDIESLPEF-YQDYIDVTVGVDELKKSLGALNWAVGILNQLESDYMARIKRSKPSDASHLRREAFGRISSVIK--------------RIEGDLDFLDFAKNKLRNMPTVDLDAFTVVIAGFPNVGKSTLLRTLTGA-EPEVADYPFTTKGIQIGHLERKWKRIQVIDTPGLDRPVEDMNNIELQAMVALENIADVIMFIFDASETCGYTLESQYSLYLGIRS------------VFDIPVVTVFNKMDLAENVKYLE-----EYINMVEDPLKVSAFEGRGVSKIIKKLEGLYEKETREAHDNV..................................................................... 336
6 -24.400[R] COG1159 GTPase  ali follow..  23  7..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................YCGF-IAIVGRPNVGKSTLLNKLLGQKISITSRKAQTTRHRIVGIHTEGPYQAIYVDTPGLHEEKRAINRLMNKAASSSIGDVELVIFVVEGTRW-TPDDEMVLNKLRD----------------GKAPVILAVNKVDVQEKVDLLPHLQFLASQMNFLDIVPISAETGMNVDTIAGIVRKHLPEAIHHFPEDYITDRSQRFMASEIIREKLMRFLGA-ELPYSVTVEIERFVTNERGGYDINGLILVER------KKMVIGN 249
7 -23.900[R] KOG2486 Predicted GTPase  ali follow..  18  115.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VVQADYVKSSVKTEDCPADGLEFALVGRSNVGKSSLLNSLVRRKRLALTSKKPGKTQCIN------NDKWYLVDLPGYSAPHELKQDWNTKDYFLNRSTLVSVFLLVDASIPVKPIDLEYASWLGQ----------------NQVPMTLIFTKCDKRKKKKNGGKKPEANIKEFQDPWIMTSSVTNQGRDEILLHMAQLRN............................................................................... 313
8 -21.800[E] COG4917 Ethanolamine utilization protein  ali follow..  17  3..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................RIAFVGSVGAGKTTLFNALQGNYTLA------------RKTQAVEFNDKGDIDTPGEYFNHPRWY----HALITTLQDVDMLIYVHGANDPESRLPAGLLDI------------------GVSKRQIAVISKTDMPDA-DVAATRKLLLETGFEEPMFELNSHDPQSVQQLVDYLASLTKQEEAGEKTH...................................................................... 156
9 -21.700[R] KOG1490 GTP-binding protein CRFG/NOG1 (ODN superfamily)  ali follow..  17  9...............................................................................................................................................ITVV----PNGKEFVDIILSRTQRQTPTVVHKGYKINRLRQFYMRKVKYTQTNFHAKLSAIIDEFPR----EQIHPFY--------GDLLHVLYNKDHYKLALGQVNT---ARNLISKISKDYVKLLKYGDSLYRCKCLKVAALGRMCTVLKRITPSL--------------------------AYLEQIRQHMARL-------SIDPNTRTVLICGYPNVGKSSFMNKVTRADVD-VQPYAFTTKSLFVGHTDYKYLRYQVIDTPGIFEDRNIIEMCSIT-ALAHLRAAVLFFLDISGSCGYTAQQAALFHSIKS--------------LFMNKPLVIVCNKTDLMPMENISEEDRKLIEEMEEQVLLKMSTLTDEGVMSVKNAACERLLDQRVEAK........................................................................ 357
10 -21.400[R] KOG0410 Predicted GTP binding protein  ali follow..  15  139......................................................................................................................................................................................................................EELEQLADTAGLAVVGSTYQKLASPNPRYIGSGKVAE-VIFDDELSPGQLRNLEKAFGGDVRVCDRTALATHEAALQVALAQMEYQLPRLTRMWTHL---GEKQIEVDKRILRTQIGVLKKELESVRKHRKQYRSRRV--VVSLVGYTNAGKSTLLNQLTGAN-VLAENRLFATLDPTTRRVQMNGKEFLLTDTVGIQKLPTTL--AAFRATLEEIAESSLLVHVVDISHPLAEQQIEAVEKVMSE--------------VSSIPKLVVWNKVDRVDDPQKVKLEAE-----ETGDTICISALTGEGLDDFCNAVHEKLKDSMVWVEALLPFDKGDLLSTIHKVGMVKETEYTENGTLIRAHVPLRFAQLLKPMRHLVKDTSISQR............. 539
11 -19.100[R] COG2262 GTPases  ali follow..  18  9......................................................................................................................................................................................................EQAVLVHIYFTQDKDMEDLQEFSSAGVEALQVITGSRKAPHPKYFVGEGKAVE-VLFDHALSPAQERNLERLCECRVIDRTGLILRTHEGKLQVELAQLRTRLVRGWTHLERQ---GETQLETDRRLLRNRIVQIQSRLERVEKQREQGRQSRI--TVSLVGYTNAGKSTLFNRITEAR-VYAADQLFATLDPTLRRIDVDVGETVLADTVGFIRHLPHDLVAAFKATLQETRQATLLLHVIDAADVRVQENIEAVNTVLEE--------------AHEIPTLLVMNKIDMLEDFE----PRIDRDEENKPIRVWLSAQTGAGIPQLFQALTERL................................................................................ 361
12 -19.100[R] COG0218 Predicted GTPase  ali follow..  24  27..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................EIALAGRSNVGKSSFINTMLNRKNARTSGKPGKTQLLNFFNID----KMRFVDVPGYGYARVSKKER-IEEYLTTRENLRAVVSLVDLRHDPSADDVQMYEFLKYY----------------EIPVIIVATKADKIPRGKWNKHESAIKKKLNSDDFILFSSVSKAGMDEAWDAILEKL................................................................................ 195
13 -16.800[R] COG0536 Predicted GTPase  ali follow..  15  6.......................................................................................................................................................................................................................DRVVLHLDGGNGCVSVHREKFKPLGGPDGGNG--------GGDIILEVTAQVHTLLDFHFHPHVKAERGANGAGDHRNGARGKDLVLEVPPGTETLADLTSVGMKFIAAA-NAALASKARKAPGFALIGEPGE-LKSMADVGLVGFPSAGKSSLISVMSAA-KPKIGDYPFTTLQPNLGVVNVGHETFTMADVPGLIPGASEGKGLGLD--LRHIERTSVLVHVVDTATMDPGRDEALEAELAAYQS--ALDEDTGLGDLSQRPRLVVLNKADVPEAEELAEFLKEDIEKQFGWPVFIISAVARKGLDPLKYKLLEIVQDARKKRPKEKAESVIIKPEKPERWILQTDFENDEAVGYLADRLAKLGIEDGLRKAGAHVGANV................ 431
14 -16.700[O] KOG0448 Mitofusin 1 GTPase, involved in mitochondrila biogenesis  ali follow..  12  15..................................................................................................................................................................................................................................................................................................KKGITAIFDQLLEFVTEGSHFVE-NPELDRIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGE-----VLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDK-VLPSGIGHITNCFLSCALLRDD--LVLVDSPGTDVTTELDSW-----IDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNEWL--------------SKPNIFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQHLEAQNRIFFVSAKE--------------VLSARKQKAQGMPESGVALAEGFHARLQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQILATV................. 351
15 -16.100[R] KOG0395 Ras-related GTPase  ali follow..  16  20.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................YRMVVLGASRVGKSSIVSRFLNGR--FEDQYTPTIEDFHRKVYNIRGYQLDILDTSGNHPFPAMRRL--------SILTGDVFILVFSLD---NRESFDEVKRLQKQILEVKSCLKNKTKEAAELPMVICGNKNDHGELCRQVPTTELLVSGDENCAYFEVSAKKNTNVDEMFYVLFSMA................................................................................ 190
16 -15.800[T] KOG1486 GTP-binding protein DRG2 (ODN superfamily)  ali follow..  13  1....................................................................................................................................................................................................................................................................MGIIERIKEIEAEMARTQKNKATEYHLGQLKAKIAKLRTQLLEPPKGAS--------------------------------GGGEGFEVTKYGHRVALIGFPSVGKSTLLTMLTGTHSE-AASYEFTTLTCIPGVIHYNDTKIQLLDLPGIIEGASEGKGRG-RQVIAVAKSSDLVLMVLDASKSEGHRQILTKEL------------EAVGLRLNKTPPQIYFKKKKTGGSFNTTAPLTHIDEKLCYQILHEYKIHNAEVLFRENATVDDFIDVDRLSRQPNSIVISCNLKLNLDRLLARMWDEMGLVRVYSKPQGQQPDFDEPFVLSSDRGGCTV-EDFCNHVHRTL.... 329
17 -15.600[T] KOG1487 GTP-binding protein DRG1 (ODN superfamily)  ali follow..  15  3.....................................................................................................................................................................................................................................................................STLAKIAEIEAEMARTQKNKATAHHLGLLKARLAKLRRELITPKGGGGG-------------------------------GPGEGFDVAKTGDRIGFVGFPSVGKSTLLSNLAGVYSE-VAAYEFTTLTTVPGVIRYKGAKIQLLDLPGIIEGAKDGKGRG-RQVIAVARTCNLILIVLDVLKPLGHKKIIENEL------------EGFGIRLNSKPPNIGFKKKDKGGINLTATCIEELDIIYKVPHCVPISAHHRWNFDDLLEKIWDYLKLVRIYTKPKGQLPDYTSPVVLPYSRTTVEDFCMKIHKNLIKEFKYALVGLSVKHNPQKVGKLEDEDVIQ.......... 363
18 -15.400[R] COG1163 Predicted GTPase  ali follow..  14  3.....................................................................................................................................................................................................................................................................TTVEKIKAIEDEMARTQKNKATSFHLGQLKAKLAKLRRELLTSAS-----------------------------------SGSGGGAVARTGVSVGFVGFPSVGKSTLLSKLTGTESE-AAEYEFTTLVTVPGVIRYKGAKIQMLDLPGIIDGAKDGRGRG-KQVIAVARTCNLLFIILDVNKPLHHKQIIEKEL------------EGVGIRLNKTPPDILIKKKEKGGNKIDSLSIEELELLYRIPNAVPISSGQDWNLDELLQVMWDRLNLVRIYTKPKGQIPDFTDPVVLRSDRCSVKDFCNQIHKSLVDDFRNALV-SSVKHQPQYVGLLEDEDVVT.......... 365
19 -15.300[P] COG0370 Fe2+ transport system protein B  ali follow..  20  2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SQNTYCILGNPNTGKTSLFNALTGSYEY-VGNWSGVTVEKKVGT--LRSKTGKLIDLPGIYDLNPISRDETVVTRFLLEEKFDCMLNIVDSSQ---ERNLNLTVQLLE-----------------GAPVVMGLNMIDVAAGRGIH-LNIQNLAKKLRIPILPVVARSGKGTEDILSTLSEKH-------VAPAIPLVLQYGEPAEKAIKEIQALTKELIPAKQSRWLAIQFLSKNEVTEAFLTSNSAFEQLQQIRAE..... 229
20 -14.700[R] KOG1673 Ras GTPases  ali follow..  17  102.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LKISLLGDCQTGKTTFVVKYVGDENQSFLEMTGL--NLMDKTFYVQGISFSIWDVGG--------EKRSKDHIPIACKDAVAILFMFDLTSRSTLNSVF----------------SQARKWNKTAIPILIGTKFDDFVRLPPNLQWTIVTQKVMNASLFFSSATHNINVNKIFKFILARL................................................................................ 266
21 -14.300[R] KOG0074 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL3  ali follow..  16  15..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................DQEVRILLLGLDNAGKTTLLKQLASEDISHITPTQGFNIKSVQ----SQGFKLNVWDIGGQRKIRPY---------KNYFENTDILIYVIDSADRKRFEETG-----------QELAELLEEEKLSCVPVLIFANKQDLLTAAPASEIAEGLNLHTIRDRVWQISALTGEGVQDGMNWVCKNVNAKK............................................................................ 181
22 -14.000[R] KOG1489 Predicted GTP-binding protein (ODN superfamily)  ali follow..  16  87................................................................................................................................................................................................SQGNFVDVRIVKCKSGAGSFFRDAGRS---AGGSVYIQAVAGLGSLAKMKTAEDGEAGAARQLDGM-WCLPPQKVRELVEREMRSVSSGSHRKKIQLYRHEMAESWLFKDKAKEYHENKDWFKDLHKKMEAYDHSLEQSELFNDGLDLNQPMTKPVCLLKGADLGLIGLPNAGKSTILNKISNA-KPKIGHWQFTTLSPTIGTVSLGFDVFTVADIPGIIQGASLDKGMGLE--LRHIERSNGWVFVLDLSNKNPLNDLQLLIE-----------EVGTLEKVKTKNILIVCNKVDIDAEKSESFAKYLQVEKSQEWDCVPISALREKT............................................................................................ 499
23 -14.000[R] KOG2485 Conserved ATP/GTP binding protein  ali follow..  18  30.....................................................................................................................................................................................................................................................PGHM-AAATRAIRNRLKLSDLVIEVRDARIPLSSANELQSQMSAKRRIIALNKKDLANPNVLNVIRFFKWTRHFESSKQDCIHSRSSVMKLLDLVELKLKEVIAREPTLLVMVVGVPNVGKSALINSIHQLKRATVGPLPGVTQDIAGFKIAHR--SIYVLDSPGVLVPSIPDIETGLKLALSGSVKDSVV................................................................................................................................................................................. 234
24 -13.900[UZ] KOG0073 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL2  ali follow..  16  3...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LLTILKKMKQKERELRLLMLGLDNAGKTTILKKFNGEDIDTISPTLGFNIKTLE----HRGFKLNIWDVGGQKSLRSY---------RNYFESTDGLIWVVDSADRQRMQDCQ-----------RELQSLLVEERLAGATLLIFANKQDLPGALSSNAIREALELDSIRSHHWCISAVTGENLLPGIDWLLDDISSR............................................................................. 179
25 -13.800[U] KOG0071 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf6 (dArf3)  ali follow..  12  5................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LFKGFSKPFSRLFSNKEMRILMLGLDAAGKTTILYKLKLNQSVVTIPTVGFNVETVT----YKNIKFNVWDVGGQDKIRPL---------RHYFTGTKGLIFVVDSADSNRISEAR-----------QELHRIISDREMRDCLLLVLANKQDLPGALSPAQITDVLQLDKLKDRLWNVCALTGDGLLEGLAWLSQNAKL.............................................................................. 183
26 -13.800[U] KOG0072 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein ARL1  ali follow..  14  1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MDGGVLSYFRGLLGSREMRILILGLDGAGKTTILYRLQVGEVVTTIPTIGFNVEQVT----YKNLKFQVWDLGGQTSIRPY---------RCYYSNTDAIIYVVDSA-----------DRDRIGISKDELLYMLREEELAGAILVVLANKQDMDGCMTVAEVHHALGLENLKNRTFQISATKGEGLDQAMDWLSNTLQSRK............................................................................ 181
27 -13.800[R] KOG2484 GTPase  ali follow..  18  145......................................................................................................................................................................................................................RKVIENA------VVLEVVDARDPLGTRCNEVERAVRGAVLN-KADLVPRENLNNWIKYFRRSGPVTAFKASTQDQANRLGRRKLREMKTEKAMQGSVCIGAE------------------LLMSMLGNYCRNKGIKTSIRVGVVGIPNVGKSSIINSLTRGRSCMVGSTPGVTKSMQEVELD-----IKLIDCPGI-GENSHAVLKNAQRVGDVKDPFTIAESVLK............................................................................................................................................................................ 356
28 -13.700[T] KOG4252 GTP-binding protein  ali follow..  21  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IKMVVVGNGAVGKSSMIQRYC--KGIFTKDYKKTI-DFLERQIQVNDVRLMLWDTAGQEEFDAI--------TKAYYRGAQACVLVFSTTDRGSFEAVS---------------REKVVAEVGDIPTVLVQNKIDLLDDSCIKNEEAEALAKRLRLRFYRTSVKEDLNVNEVFKYLAEKY................................................................................ 169
29 -13.600[U] KOG0070 GTP-binding ADP-ribosylation factor Arf1  ali follow..  13  1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MGLSFGKLFSRLFAKKEMRILMVGLDAAGKTTILYKLKLGEIVTTIPTIGFNVETVE----YKNISFTVWDVGGQDKIRPL---------RHYFQNTQGLIFVVDSNDRDRVVEAR-----------DELHRMLNEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLRQRHWYICATSGEGLYEGLDWLSNNIASKA............................................................................ 181
30 -13.500[R] COG1100 GTPase SAR1 and related small G proteins  ali follow..  15  16..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NKELRILILGLDGAGKTTILYRLQIGEVVTTKPTIGFNVETLS----YKNLKLNVWDLGGQTSIRPY---------RCYYADTAAVIFVVDSTDKDRMSTAS-----------KELHLMLQEEELQDAALLVFANKQDQPGALSASEVSKELNLVELKDRSWSISAIKGEGITEGLDWLIDVIKEEQL........................................................................... 183
31 -13.500[U] KOG0077 Vesicle coat complex COPII, GTPase subunit SAR1  ali follow..  15  18..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................QKEAKILFLGLDNAGKTTLLHMLKDERLVQHQPTQHPTSEELS----IGKIKFKAFDLGGHQIARRV---------KDYYAKVDAVVYLVDAYDKERFAESK-----------RELDALLSDEALATVPFLILGNKIDIPYAASEDELRYHLDSGVRPLEVFMCSIVRKMGYGEGFKWLSQYIN............................................................................... 193
32 -13.300[OK] COG0378 Ni2+-binding GTPase involved in regulation of expression and maturation of urease and hydrogenase  ali follow..  15  1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MKRPLIIGVGGPVGAGKTMLIERLTGYSMAAITNDIYTKEDIEEMCDKHPDLQLLFLESGGDNLSATFSPDL-----------VDFSIYIIDVAQGEKIPRKG--------------------GQGMIKSDLFIINKVDLAPGANVEVMKADTLKSRGNKDFFVTNLKTDEGLKSVADWIEKRLQ............................................................................... 200
33 -13.100[R] KOG0075 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein  ali follow..  14  18..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KEEMELTLVGLQFSGKTTFVNVIASGQ--FAEDMIPTVGFNMRK-ITRGNVTIKVWDIGGQPRFRSM---------ERYCRGVNAIVYMVDAADLDKLEASR-----------NELHSLLDKPQLAGIPVLVLGNKRDLPGALDETGLIERMNLSSIQDREICCSCKEKDNIDITLQWLIQHSKSQS............................................................................ 185
34 -13.000[U] KOG0094 GTPase Rab6/YPT6/Ryh1, small G protein superfamily  ali follow..  19  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................YKLVFLGDQSVGKTSIITRFMYDK--FDTTYQATI-DFLSKTMYLEDVRLQLWDTAGQERFRSLIPS--------YIRDSSVAVVVYDVANRLSFLNTS------------KWIEEVRNERAGDVIIVLVGNKTDLVEKRQVSIEEGDSKGREYGVMFIETSAKAGFNIKPLFRKIAAAL................................................................................ 170
35 -12.700[R] KOG0394 Ras-related GTPase  ali follow..  19  9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LKVIILGDSGVGKTSLMNQYV--NKKFSNQYKATI-DFLTKEVQFEDFTLQIWDTAGQERFQSL--------GVAFYRGADCCVLVYDVNSMKSFENLN----------REEFLIQASPSDPENFPFVLIGNKVDVDDGNSSEKKAKAWCASKGNIPYFETSAKVGTNVEEAFQCIAKDA................................................................................ 176
36 -12.700[R] KOG0088 GTPase Rab21, small G protein superfamily  ali follow..  17  13.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKIVLLGEGCVGKSSLVLRFVENK--FSCKHLSTI-SFQNKTVNVEDADLHIWDTAGQEKYHAL--------GPIYYRGSNGVLLVFDITDRKSFEKVK------------NWVLEIKTCLGNTAEILIVGNKIDLEEERQVTRQDAEAYAESEGALYMETSAQDNVGISDAFESLTAKM................................................................................ 173
37 -12.600[U] KOG0076 GTP-binding ADP-ribosylation factor-like protein yARL3  ali follow..  14  1................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MFHLVKGLYNNWNKKEQYSILILGLDNAGKTTFLETLKKEYSLAFKALEKITVGQNVATIPVDSKQLKFWDVGGQESLRSM---------SEYYSLCHGIIFIVDSSDRERLDECS-----------TTLQSVVMDEEIEGVPILMLANKQDRQDRMEVQDIKEVFNKIAEHISVLPISALTGEGVKDAIEWMIVRLERNK............................................................................ 190
38 -12.400[U] KOG0093 GTPase Rab3, small G protein superfamily  ali follow..  14  23.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKILIIGNSSVGKTSFLFRYA--DDSFTPAFVSTV-DFKVKTIYRNDIKLQIWDTAGQERYRTI--------TTAYYRGAMGFILMYDITNEESFNAVQ--------------STQIKTYSWDNAQVLLVGNKCDMEDERVVSSERGRQLADHLGFEFFEASAKDNINVKQTFERLVDVI................................................................................ 183
39 -12.400[U] KOG0092 GTPase Rab5/YPT51 and related small G protein superfamily GTPases  ali follow..  21  21.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKLVLLGESAVGKSSLVLRFVKGQ---FHEFQEST-AFLTQTVCLDDVKFEIWDTAGQERYHSL--------APMYYRGAQAAIVVYDITNEESFARAK--------------VKELQRQASPNIVIALSGNKADLANKRAVDFQEAQSYADDNSLLFMETSAKTSMNVNEIFMAIAKKL................................................................................ 181
40 -12.300[R] KOG0079 GTP-binding protein H-ray, small G protein superfamily  ali follow..  18  11.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKLLIIGDSGVGKSSLLLRFA--DNTFSENYITTI-DFKIRTMDINGVKLQIWDTAGQERFRTI--------TSTYYRGTHGVVVVYDVTNGESFGNVK----------------QEIENNCDSVQKVLVGNKCEENERRVVLESDARNYAQSMNISFFETSAKEDKNVEPMFTCITSLV................................................................................ 170
41 -12.200[U] KOG0086 GTPase Rab4, small G protein superfamily  ali follow..  22  9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKFLVIGSAGTGKSCLLHQFI--ENKFKQDSNHTI-EFGSRVVNVGGVKLQIWDTAGQERFRSV--------TRSYYRGAAGALLVYDITSRETYNSLA------------AWLTDARTLASPNIVVILCGNKKDLDPEREVTFLEASRFAQENELMFLETSALTGENVEEAFLKCARTI................................................................................ 169
42 -12.200[R] COG2229 Predicted GTPase  ali follow..  16  4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NKIIFTGPVGVGKTTAIAAIS-DEALVQTDASASDMTLDRKRNTTVAMKVHLYGTPGQERFNFMWEIL--------SQGSMGLVLLLDNARTNPLKDLEFF--------------HSFRGLLEKAPVVVGITKMDIRSQPGIDVYHKYLAKHNLNVPVFEIDARKEDDVKQLVSAMLFSIDPG............................................................................. 175
43 -12.200[U] KOG0097 GTPase Rab14, small G protein superfamily  ali follow..  21  12.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKYIIIGDMGVGKSCLLHQFT--EKKFMADCPHTI-EFGTRIIEVSGIKLQIWDTAGQERFRAV--------TRSYYRGAAGALMVYDITRRSTYNHLS------------SWLTDARNLTNPNTVIILIGNKADLEAQRDVTYEEAKQFAEENGLLFLEASAKTGENVEDAFLEAAKKI................................................................................ 172
44 -12.200[U] KOG0095 GTPase Rab30, small G protein superfamily  ali follow..  20  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKIVLIGNAGVGKTCLVRRFT--QGLFPPGQGATI-GFMIKTVEINGVKLQIWDTAGQERFRSI--------TQSYYRSANALILTYDITCEESFRCLP------------EWLREIEQYASNKVITVLVGNKIDLAERREVSQQRAEEFSEAQDMYYLETSAKESDNVEKLFLDLACRL................................................................................ 170
45 -12.100[R] KOG2423 Nucleolar GTPase  ali follow..  15  170....................................................................................................................................................................................................................................................................IDSSDVVVQVVDARDPMGTRCR------HVEEFLRKEHKHLVTVINKVDLVIGELSKEMPTIAFHASINNSFGKGAVINLLRQFAKLHPDRPQISVGFIGYPNVGKSSLVNTLRKKKVCKTAPIAGETKVW--QYVMLMR--IYLIDSPGV-DSETQIILKGVVRVENVKDPENHVQGVLD............................................................................................................................................................................ 355
46 -12.100[U] KOG0098 GTPase Rab2, small G protein superfamily  ali follow..  19  7.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKYIIIGDTGVGKSCLLLQFT--DKRFQPVHDLTI-EFGARMVTIDGIKLQIWDTAGQESFRSI--------TRSYYRGAAGALLVYDITRRDTFNHLT------------SWLEDARQHSNSNMVIMLIGNKSDLEARREVKREEGEAFAREHGLVFMETSAKTAANVEEAFIDTAKEI................................................................................ 167
47 -12.000[U] KOG0087 GTPase Rab11/YPT3, small G protein superfamily  ali follow..  18  11.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKTVLIGDSGVGKSNLLMRFT--RNEFNIESKSTI-EFATRNIVLDNIKAQIWDTAGQERYRAI--------TSAYYRGAVGALIVYDITKQSSFDNVG--------------LKELREHADSNIVIMLVGNKTDLLHLRAVSTEEAQAFAAENNLSFIETSAMDASNVEEAFQTVLTEI................................................................................ 171
48 -12.000[U] KOG0096 GTPase Ran/TC4/GSP1 (nuclear protein transport pathway), small G protein superfamily  ali follow..  12  13.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKLVLVGDGGTGKTTFVKRHLTGEEKKYIATIGVEVHPLSFYTNFGEIKFDVWDTAGQEKFGGLRDG---------YINAQCAIIMFDVTSRITYKNVP---------------HRDLVRVCENIPIVLCGNKVDVKERKVKAKTITFHRKK--NLQYYDISAKSNYNFEKPFLWLARKLAGNPQLEFVASPALAPPEVQVDEQLMQQYQQEMEQATALPLPDEDDADL............................... 219
49 -11.900[V] KOG1707 Predicted Ras related/Rac-GTP binding protein  ali follow..  14  1...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MWMGVGDSSGSPKPIRIVVVGEKGSGKSSLIMAAARNT--FHPNIPSLLPYTLPSEFFPDRIPATVIDTSSRPEDKGKVVK--------EVRQADAIVLTFAFDRP------------ETLDRLSKYWLPLFRQLEVRVPIIVAGYEVDNKEAYNHFSIEQLMKQYREVETSIQWSAQRLDQAKDVLYYAQKAVIDPVGP------VFDQENNVLKPRCIAALKRIFLLSDHNMDGILSDEELNCEIKQMKNVMQVTFPQGVNERGLT...... 258
50 -11.800[TU] KOG0078 GTP-binding protein SEC4, small G protein superfamily, and related Ras family GTP-binding proteins  ali follow..  19  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IKLLLIGDSGVGKSCLLLRFS--EDSFTPSFITTI-DFKIRTIELDGIKLQIWDTAGQERFRTI--------TTAYYRGAMGILLLYDVTDKKSFDNVR------------TWFSNVEQHASENVYKILIGNKCDCEDQRQVSFEQGQALADELGVKFLEASAKTNVNVDEAFFTLAREI................................................................................ 170
51 -11.800[U] KOG0090 Signal recognition particle receptor, beta subunit (small G protein superfamily)  ali follow..  13  53..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TKSNTVLLSGLSGSGKTVLFYQLRDGSSSMEPNEGTFVLHNENNTKKGKVKPVHLIDVPGHSRLISKLE--------EYLPRAAAVVFVVDALE--------FLPNIRAASEYLYDILTNASVIKNKTPVLLCCNKTDKVTAHTKEFIRKQMEKEIDKLRVSRSAISTADIANDFTLGIEGEVFSFSHCHNKVTVAEASGLTGETDQVQEFIREHVK.............................................. 259
52 -11.700[U] KOG0081 GTPase Rab27, small G protein superfamily  ali follow..  17  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IKFLALGDSGVGKTSVLYQYT--DGKFNSKFITTV-DFREKRVVYRAIHLQLWDTAGQERFRSL--------TTAFFRDAMGFLLLFDLTNEQSFLNVR-------------ISQLQMHAYCENPDIVLCGNKSDLEDQRVVKEEEAIALAEKYGIPYFETSAANGTNISQAIEMLLDLI................................................................................ 181
53 -11.700[TU] KOG0084 GTPase Rab1/YPT1, small G protein superfamily, and related GTP-binding proteins  ali follow..  19  9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FKLLLIGDSGVGKSCLLLRFA--DDSYLDSYISTI-DFKIRTVEQDGIKLQIWDTAGQERFRTI--------TSSYYRGAHGIIVTYDVTDLESFNNVK------------QWLNEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTSQKVVSTETAKAFADELGIPFLETSAKNATNVEEAFMAMTAAI................................................................................ 169
54 -11.700[R] KOG0083 GTPase Rab26/Rab37, small G protein superfamily  ali follow..  22  469.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GKVIMLGDSGVGKTSLLIRFRDGRYVPSYFLSTVGIDFRNKVVVVDGVKLQIWDTAG-QERFRSV-------THAYYRDAHALLLLYDVTNKTTYDNIR-LGEIREYAQ-------------EDVVIVLIGNKADCSGSERQVKREDGERGREHNVPFMETSAKTGLNVELSFTAVARQLKSRGYEHGDD...................................................................... 641
55 -11.500[TU] KOG1954 Endocytosis/signaling protein EHD1  ali follow..  17  44..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SKKKNKEVLETVSEGLRKIKQKLLPLEEFHKFHDFHSPALDILLVGQYSTGKTTFIRYLLESDFPGIRIGPEPTTDVVDAKKQFRALSVTIVDTPGILSGEKQRIDRGYDFTGVLAERVDRIILLFDAHKDISDEFKRCIEALAGN----------------EDKIRIVLNKSDMVDHQQLMRVYGAL............................................................................................................... 270
56 -11.100[J] KOG0462 Elongation factor-type GTP-binding protein  ali follow..  16  44..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NFGIVAHVDHGKSTLADRLLEMCGAVVERERGITVKAQTAALRHRGYLLNLIDTPGHVDFSAEVSR--------SLAVCDGILLLVAANQGVQAQTIANFWLAFEK----------------NIQIIPVINKIDLPGADIKSVETQLKNLEFNPEECLHISAKSGLNVDKVLEAIIDRVPAPTAIIDAPFSMIFDSYFDHFRGAIAHIMVKEGSVKKGDKIQSYQNEKVYDVSEVGVMRPEMVKCTELRA......... 283
57 -10.900[R] KOG0080 GTPase Rab18, small G protein superfamily  ali follow..  22  9.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LKILIIGESGVGKSSLLLRFT--DDTFDPELAATI-DFKVKTISVDGAKLAIWDTAGQERFRTL--------TPSYYRGAQGVILVYDVTRRDTFVKLD-------------LNELETYCTRNDIVNMLVGNKIDKENREVDRNEGLKFARKH-SMLFIEASAKTCDGVQCAFEELVEKI................................................................................ 169
58 -10.900[R] COG1161 Predicted GTPases  ali follow..  17  87....................................................................................................................................................................................................................................................................GQHDALIVNVVDIFDNGSLIPNLHKLTGGNDLLMVANKRDVLPKSLKVGKLTAWLREQAASRSLKPKDILVTSAQNKDDVAELMEAIEYYRRGRDVYVVGVTNVGKSTLINAIIKSDVITTSRFPGTTLDKIEIPLD----DSALIDTPGIIHRGQIAHYLEPEDLKYVSPRKEI.................................................................................................................................................................................. 264
59 -10.700[R] KOG1424 Predicted GTP-binding protein MMR1  ali follow..  20  366.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KQELLELFKELHTGRKVKDGLTVGLVGYPNVGKSSTINTIMGNKKVSVSATPGHTKHF--QTLYVEP-GLCLCDCPGL-STKAEMTCSGILPIDQMRDHVPPVSLVCQ............................................................................................................................................................................ 476
60 -10.600[E] COG1703 Putative periplasmic protein kinase ArgK and related GTPases of G3E family  ali follow..  14  6................................................................................................................................................................................................................................................................................................TLAESIRRLRQGERATLAQAMTLVESRHPRHQALSTQLLDAIMPYC----------------GNTLRLGVTGTPGAGKSTFLEAFGGLKVAVIAVDPSSPVDKTRMN-HLGGASMLLCEAAGY-----IVETVGVGQSETEVARVDCFISLQDDLQGIKKGLMEVAD-------------------------LIVINKDDGDNHTNVAIARHMYESALHQPRVLTCSALEKRGIDEIWHAIIDFKTA----LTASGRLQQVRQQQSVEWLRKQTEEEVLNHLFANEDFDRYYRQTLLAVKNNTLSPRTGLRQLSEFIQTQY.... 329
61 -10.500[R] KOG0091 GTPase Rab39, small G protein superfamily  ali follow..  17  10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FRLILIGDSTVGKSSLLKFFT--DGKFAELSDPTV-DFFARLIEMKDIKLQLWDTAGQERFRSI--------TKSYYRNSVGVLLVYDISNHASFEHIP-------------MMEAQRHIEPHRPVFALVGCKLDLINAGGHREVTTEEAQKFAKQHFVETSARSGANVEEAFRMVTQEV................................................................................ 175
62 -10.400[R] KOG0393 Ras-related small GTPase, Rho type  ali follow..  21  2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................QAIKCVVVGDGAVGKTCLLLSYTTN--AFPGEYILTVFDTYSTNVMVDGINLSLWDTAG-QDDYDQFRHL-------SFPQTDVFLVCFALNNPASFENVR------------AKWYPEVSHHCPNTPIILVGTKADLREDRDSHTQGYVMAKEIKAVKYLECSALTQIGLKQVFDEAIRTG................................................................................ 176
63 -10.200[J] KOG1145 Mitochondrial translation initiation factor 2 (IF-2; GTPase)  ali follow..  15  90.................................................................................................................................................................................................................................................................VVEVWIGMTIEELARAMEKNTDYVYEALLNTDIDIDSLEADSHLEVWIKEVITKAGMKLKWSKLKQDKVRKNKDAVRRP------QADPALLTPRSPVVTIMGHVDHGKTTLLDKF-RKTQVAAVETGGITQHIGAFLVSLSGEKITFLDTPG-HAAFSAMRARGAQVT-------DIVVLVVAADDGVMKQTVESIQHAKD----------------AQVPIILAVNKCDKAEADPEKVKKELLAYDVVCEDAVPVSALTGDNLMALAEATVALAEMLELKADPNGPVEGTVIESFTDKGRGLVTTAIIQRGTLRKGSLVAGKCWAKVRLMFDENGKTIDE.............. 409
64 -9.880[T] KOG3886 GTP-binding protein  ali follow..  12  1.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MEESDSEKTTEKENLGPRMDPPLGEPEGSLGWVLPNTAMKK--KVLLMGKSGSGKTSMRSIIFANYIARDTRRLGATILDRIHSLQIGNLVLNLWDCGG---QDTFMENYFTSQRDNIFRNVEVLIYVFDVESRELEKDMHYYQSC-----------EAILQNSPDAKIFCLVHKMDLVQEDQRDLIFKEREEDLRRLSSCFRTSIWDETLYKAWSSIVYQL................................................................................ 241
65 -9.870[J] COG3276 Selenocysteine-specific translation elongation factor  ali follow..  16  1.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MIIVTSGHVDHGKTALLKALTGTAHLPEEKKRGMTIDLGYAYLPLENKVLGFIDVPG--------HEKFLSNMLAGLGGVHYAMLIVAADEGVAVQTKEHLAILR---------------QLQFHEIIVVITKADRTNSAQIESLIQTIKQDYSNANYFVTSAETGQGISELRHYLANLAELADTQKTGTAFSGTVKVNDEIYLSTGQKIRIKAIHAQNTSSEQGIAGQRLALN----LNADLDRTPM............ 245
66 -9.750[T] COG1217 Predicted membrane GTPase involved in stress response  ali follow..  17  1............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MIENLRNIAIIAHVDHGKTTLVDKLLKLSGTLQEKERGITILAKNTAIKWNGYNINIVDTPGHADFGGEVER--------VMSMVDSVLLVVDAQDGPMPQTRFVTQKAFKA----------------GLRPIVVVNKIDRPGARVIDQIFDLFDNLGATDEQLDFPIVYASALNGIAGLD.................................................................................... 175
67 -9.690[M] COG0481 Membrane GTPase LepA  ali follow..  13  6..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NFSIIAHIDHGKSTLSDRLIQTCGGLLERERGITIKAQSVTLNYKAYQLNFIDTPGHVDFSYEVSR--------SLAACEGALLVVDAGQGVEAQTLANCYTAIEM----------------NLEVVPILNKIDLPAADPERVAEEIEDIGIDAMEAVRCSAKTGVGIEDVLEEIVHKIPAPEGDPNAPLALIIDSWFDNYLGVVSLVRIKNGTLRKGDKIKVMSTGQSYNVDRLGIFTPKQVDTTIL........... 250
68 -9.600[U] KOG3887 Predicted small GTPase involved in nuclear protein import  ali follow..  11  60..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................EVKPRILLMGLRRSGKSSIQKVVFHKMSPNETLFLESTNKICREDVSNSSVNFQIWDFPGQIDFFDP-------DYEMIFRGTGALIFVIDSQDDYMEALARLHLTV-----------TRAYKVNTDINFEVFIHKVDGLSDDHKIET-----------------------QRDIHQRANDDLADAGLEKIHLSFYLTSIYDHSIFEAFSKV------------VQKLIPQLPTLENLLNIFISNSGIEKAF--LFDV..... 265
69 -9.290[R] KOG2203 GTP-binding protein  ali follow..  14  24................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LDNFVKKTKLSDCGLSYAVVAIMGPQSSGKSTLLNHLFKTSFREMDAFAGTTKGIWMARCVGIEPFTIAMDLEGTDGRERGEDDTTFEKALFAIAVADIVLIVFQVMLRLFSPRKTTLLFVIRDKTKTPIELLERALREDIQKIWDSVRKPEAHKNTPLNEFFNV----------IVALSSYEEKEKQFEQEVAELRQRFFHSISPGGLAGDRRGVVPASGFSFSSQQIWKVIKENRDLDLPAHKVMVATVRCEEIANEKLRD.............. 302
70 -9.130[J] KOG0458 Elongation factor 1 alpha  ali follow..  17  165..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................LPHLSFVVLGHVDAGKSTLMGRLLYDLNIVNQSQRGVTVSICTSHFSTHRANFTIVDAPGHRD---------VPNAIMGISQADMAILCVDCSTNAFESGFDLDGQTKEHMLLASSLGI--------HNLIIAMNKMDNVDKSKLLPYLVDIGFFEDNINWVPISGFSGEGVYK......................................................................................... 361
71 -9.090[R] COG1162 Predicted GTPases  ali follow..  18  79....................................................................................................................................................................................................................VGDFVLLDQPETGSRMVVNILPR--RTCLSRGAAGDGGGEQLIAANLDT-----IFIVTSVGKDLNLRRLERYL--------------AIVYSSGASPVILLNKIDLADDPARLVEKIRDVTGDVPVIPLSALSKPYLNPGETVALVGSSGVGKSTLINAFLGETVQKTADIRGTTTVRQMFLLPNGAV---LIDNPGIREIQLGDSAEGLEKAFSEIVD..................................................................................................................................................................................... 289
72 -9.070[R] COG5258 GTPase  ali follow..  13  7....................................................................................................................................................................................................................................................EDGNVEYKLTLGQDVDRMAGQLKRRLAEGGGEAVYLIGVSNPLGLPDEELVKALETLREMARRVGASL------------YILRVSEGIRGKVAEVLLRAVSREEPPPTVTVVALGNVDAGKSTLVGVLTTGR---LDDGKGLARSYAAEVYKRSDKLVLLVDVGGHERYLRTA--RGLFSS-----QPDYVMLVVAANSGVQKMTKEHLGIAVA-----------------GIPVFVVVTRIDITPSEVFQKTVEEVVRILKMPPVFYVSSVTGHGLDLLLRFLSLLVEKGILHVGDRVWLGPYSDGKWMQTVVKSIHFNRTPVESAKAGSFITVALDKVEKVEKGMVLSARPLKAVREVTADVLV.. 438
73 -9.060[J] KOG0459 Polypeptide release factor 3  ali follow..  13  99..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KRHLNVVFIGHVDAGKSTIGGQILFLSGQVDDRQKGKTVEVGRAHFETESTRFTILDAPGHKS---------VPNMISGASQADIGVLVISARKGEFETGYERGGQTREHVQLAKTLGV--------SKLIVVVNKMDDPTVNWSKERYDEIEQKMKDVVFLPISGLMGKNMDQRMGQEICPWWSG----------------PSFFEVLDSIEIPPRDPNGPFRMPIIDKFKDMGTVVMGKVSGSIREGDSL........... 361

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 3 6 3 0 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Mayya Sedova, Mallika Iyer, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Kai W Post, Thomas Hrabe, Eduard Porta-Pardo, Adam Godzik Cancer3D 2.0:: interactive analysis of 3D patterns of cancer mutations in cancer subsets. Nucleic Acids Research, gky1098 2018; Published on November 8 2018.

Veeramalai M, Ye Y, Godzik A. TOPS++FATCAT: fast flexible structural alignment using constraints derived from TOPS+ Strings Model. BMC Bioinformatics. 2008 Aug 31;9(1):35